Підручник Географія 9 клас - В. М. Бойко - Підручники і посібники 2017

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 20. ВИДОБУВАННЯ НЕРУДНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

✵ Пригадайте, які є нерудні корисні копалини.

✵ На які види нерудної сировини багаті надра України?

ВИДОБУВАННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ У СВІТІ. Нерудні мінеральні ресурси є важливою сировиною для промисловості — хімічної, металургійної, будівельних матеріалів, скляної та порцеляново-фаянсової. Їх використовують також з науковою і технічною метою, у ювелірній справі, медицині (озокерит), побуті (кухонна сіль). Нерудні копалини мають значне поширення, вони залягають на платформах і в складчастих областях земної кори.

Калійна сіль, фосфорити й апатити — основа для виробництва мінеральних добрив. Поклади калійних солей мають менше 20-ти країн переважно в Північній півкулі. Дві країни — Канада і Росія — володіють 80 % світових її запасів (мал. 82), що сконцентровані у Саскачеванському (Канада) і Верхньокамському (Росія) басейнах.

Значно ширша географія запасів сировини для виробництва фосфатних добрив — фосфоритів та апатитів. Визнаним лідером є Марокко і залежна від нього Західна Сахара, де в надрах міститься 75 % світових запасів фосфатної сировини (мал. 83). Найбільшими покупцями сировини для виробництва мінеральних добрив є Китай, США, Індія, країни ЄС.

Світові ресурси кам'яної солі практично невичерпні. Її видобувають з надр земної кори, із солоних озер, морської води. Поклади кам’яної солі чи розсолів промислових обсягів мають понад сто країн. Річне світове виробництво солі становить 250-300 млн тонн. Основними її виробниками є Китай (27 %), США (15 %), Індія, Німеччина, Австралія, Канада, Мексика. США і Німеччина більше половини маси солі отримують із розсолів, а Індія — переважно з морської води.

Мал. 82. Частка країн у світових запасах калійних солей (2014 р.)

Мал. 83. Частка країн у світових запасах фосфатної сировини (2013 р.)

Світові ресурси сірки також практично необмежені й залягають повсюдно. Її використовують насамперед для виробництва сірчаної кислоти, що потрібна для виготовлення фосфатних добрив, отрутохімікатів, у целюлозно-паперовому виробництві. Сірку отримують із самородних руд, а також як побічний продукт під час очищення природного газу, переробки нафти, руд кольорових металів. Її частка як побічного продукту у світі постійно зростає, оскільки цей спосіб її виробництва є економічно вигідним. Натомість підприємства з видобутку самородної сірки в багатьох країнах закриваються. Світовими лідерами за її запасами були Ірак, Польща, Мексика, Чилі, США, Україна, Йорданія. Найбільшими виробниками сірки сьогодні є Китай, США, Росія, Канада, Німеччина, Японія, Саудівська Аравія.

Технічні мінерали (алмази, азбест, слюда, малахіт) широко застосовуються в промисловості, будівництві, ювелірній справі завдяки їхнім унікальним властивостям та естетичній цінності. Особливо цінними є алмази. Великі алмазоносні провінції розташовані в південній частині Африки та Росії (Якутія). Вартість алмазів зазвичай виражають у доларах США, а масу — в каратах (1 карат = 200 міліграмів). До п’ятірки найбільших виробників алмазів у 2015 р. входили: Росія (38 млн каратів), Ботсвана (25 млн), Канада (12 млн), Ангола (9 млн), Південна Африка (7 млн каратів). Попит на алмазну сировину зростає із року в рік.

Для виробництва порцеляни й паперу застосовують каолін, який ще називають білою глиною. Його поклади поширені на всіх материках. Третину світового видобутку дають США й Узбекистан, потужними виробниками також є Німеччина, Чехія, Бразилія, Велика Британія, Україна. ВИДОБУВАННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ. Серед усіх корисних копалин в Україні найбільш поширені нерудні ресурси (за кількістю видів і за кількістю відкритих та освоєних родовищ). За запасами деяких з них (сірки, облицювального каменю, каоліну) Україна посідає одне з провідних місць у Європі, а за запасами графіту — друге у світі (поступається лише Китаю).

Поклади самородної сірки приурочені до Передкарпатського прогину. Прикарпатський сірконосний басейн заходить на територію сусідніх країн — Польщі й Румунії — та належить до найбільших у світі. Видобуток сірки в Україні, що донедавна мав значні обсяги, сьогодні припинено через економічну недоцільність.

Басейн калійної солі в Україні також пов’язаний із Передкарпатським прогином. Унаслідок тривалої експлуатації родовища виснажені, тому видобування також припинено.

Україна у просторі й часі

Родовища самородної сірки

У Прикарпатському сірконосному басейні в межах України виявлено понад 20 родовищ самородної сірки. Її видобували у Львівській області в кар'єрах Роздольського, Язівського, Подорожнянського, Новояворівського родовищ та способом підземної виплавки (Немирівське родовище).

Потужні поклади кам’яної солі залягають на Донбасі, у Дніпровсько-Донецькій западині й Закарпатті, а як природні підземні розсоли поширені в Передкарпатті. Найбільшими родовищами, які розробляють упродовж тривалого часу, є Бахмутське і Слов’янське (Донецька область). Соляні шахти найдавнішого Солотвинського родовища (Закарпатська область) сьогодні закрито. Великі запаси кам’яної солі містяться в солоних водоймах Азово-Чорноморського узбережжя та Криму, затоки Сиваш. У 2012 р. видобуток кам’яної солі в Україні становив близько 7 млн тонн, однак у 2015 р. він зменшився втричі.

Родовища фосфоритів знайдено в Придніпров'ї, Придністров'ї, Сумській і Харківській областях, апатитів — у Житомирській і Запорізькій областях.

Але поклади невеликі, тому родовища не розробляють.

Надра України багаті на природні будівельні матеріали. Одні з них використовують як сировину для будівельної промисловості, інші спрямовують безпосередньо на будівництво. Мергель, крейда, вапняк, глина, гіпс — сировина для виробництва цементу і різноманітних будівельних сумішей; леси і глини — цегли і черепиці; пісок використовують як наповнювач для бетону. Родовищ природних будівельних матеріалів чимало на всій території Україні. Це стосується також і покладів каменю — природного стінового (туфи, вапняки), будівельного (пісковики, граніти, базальти) та облицювального (граніти, базальти, габро, лабрадорит).

Вогнетривкі глини, флюсові вапняки, доломіти, піски — це сировина для металургійної промисловості. Їх використовують під час виплавлення чорних металів. Скляні піски, керамічні глини, каолін, що також дуже поширені в Україні, слугують сировиною для виробництва скла, керамічних виробів, порцеляни і фаянсу. Запаси високоякісних каолінів зосереджені в межах Українського щита.

Мал. 84. Граніт — будівельний і облицювальний камінь

Світ у просторі й часі,

Облицювальний камінь

Більшість родовищ облицювального каменю (граніти, габро, лабрадорити, базальти) приурочені до Українського щита і залягають у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Запорізькій областях. За запасами базальту Україна посідає провідне місце в Європі. Його видобувають у Рівненській (Клесівське родовище) і Дніпропетровській областях.

Рекорди світу

Територія України є однією з провідних каолінових провінцій у світі та найбагатшою в Європі. З минулого століття український каолін, за видобутком якого наша держава посідає третє місце в світі після США та Колумбії, постачають для виробництва найкращих сортів порцеляни, фаянсу та паперу.

В Україні є родовища коштовного та напівкоштовного каміння — димчастого кварцу, гірського кришталю, берилу, аметисту, агату, яшми, топазу. Вони поширені в Українських Карпатах і Кримських горах, Дніпровсько-Донецькій западині, а найбільш унікальні родовища зосереджені в межах Українського щита. На Поліссі є великі поклади бурштину.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які види нерудних копалин люди використовують у господарській діяльності та побуті?

2. Яке значення мають калійні солі? Які країни є світовими лідерами з їх видобутку? Чи є поклади калійних солей в Україні?

3. Розкажіть про особливості поширення покладів кам'яної солі. Які країни є найбільшими її виробниками? Де видобувають кам'яну сіль в Україні?

4. Чим цінні фосфорити й апатити? Які країни світу є лідерами з їх виробництва?

5. Які корисні копалини слугують будівельними матеріалами? Як цими копалинами забезпечена Україна?

Дізнайтеся, які підприємства видобувної промисловості є у вашому регіоні. Де переробляють видобуту сировину?

ГЕОГРАФІЧНА ЗАДАЧА

Алмазовидобувна промисловість належить до стратегічних і водночас унікальних напрямів виробничої спеціалізації країн. У табл. 4 зазначено найбільших світових виробників алмазів. Порівняйте їх виробництво у 2008 і 2015 рр. та з'ясуйте, як змінилася перша п'ятірка країн-лідерів. Обчисліть, на скільки відсотків зріс або зменшився видобуток алмазів в окремих країнах (у розрахунках 2008 рік прийміть за базовий). Зробіть висновки.

Таблиця 4

Найбільші світові виробники алмазів

2008 рік

2015 рік

Країна

Вартість,

млрд дол. США

Країна

Вартість,

млрд дол. США

Ботсвана

2,9

Росія

3,7

Росія

2,0

Ботсвана

3,6

Канада

1,4

Канада

2,0

Південна Африка

1,3

Ангола

1,3

Ангола

1,2

Південна Африка

1,2

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

для самоконтролю навчальних досягнень

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

1. Яка частина світу має найбільшу частку пасовищ і сіножатей у структурі земельного фонду?

А Європа

Б Африка

В Азія

Г Австралія і Океанія

2. Укажіть, яка відповідність між сільськогосподарською культурою та країною, що спеціалізується на її вирощуванні, є правильною.

А рис — Індонезія Б кава — Італія

В цукровий буряк — Індія Г льон-довгунець — Іспанія

3. Які сільськогосподарські культури недоцільно вирощувати в степовій зоні України у зв'язку з агрокліматичними умовами?

А пшеницю, соняшник Б жито, картоплю

В ячмінь, баштанні Г сою, просо

4. Укажіть, яка група сільськогосподарських культур визначає рослинницьку спеціалізацію на Українському Поліссі.

А ефіроолійні культури, виноград Б цукрові буряки, озима пшениця

В картопля, жито Г баштанні культури, соняшник

5. Назвіть провідну складову частину тваринництва України.

А скотарство

Б вівчарство

В птахівництво

Г бджільництво

6. Назвіть країну, що має найбільші лісові ресурси.

А Канада

Б Україна

В Польща

Г Німеччина

7. Назвіть країни, що мають одні з найбільших у світі запаси нафти й природного газу.

А США, Австралія Б Саудівська Аравія, Іран

В Південна Африка, Казахстан Г Білорусь, Туркменістан

8. Які країни мають власні родовища залізних і марганцевих руд, а також кам'яного вугілля?

А Китай, Індія Б Велика Британія, Норвегія

В Італія, Німеччина Г Франція, Японія

9. Установіть відповідність між областями України та розвиненими в них видами видобувної промисловості.

А Рівненська

1 буровугільна

Б Черкаська

2 кам'яновугільна

В Полтавська

3 торф'яна

Г Донецька

4 сланцева


5 нафтогазова

10. Розташуйте послідовно із заходу на схід вугільні басейни України.

А Донецький

Б Львівсько-Волинський

В Дніпровський

11. Розкажіть про перспективи й проблеми освоєння родовищ нафти і природного газу на території України та шельфах Чорного й Азовського морів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити