Підручник Географія 9 клас - В. М. Бойко - Підручники і посібники 2017

ШАНОВНІ ДЕВ'ЯТИКЛАСНИКИ І ДЕВ'ЯТИКЛАСНИЦІ!

ВСТУП

§ 1. ЩО І ЯК ВИВЧАЄ СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І СТРУТКТУРА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

§ 4. ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

§ 5. СУСПІЛЬНА ТА ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА

Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦ

§ 7. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

§ 8. ТИПИ КРАЇН

§ 9. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

§ 10. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СВІТУ

§ 12. РОСЛИННИЦТВО СВІТУ

§ 13. ТВАРИННИЦТВО. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПОЯСИ СВІТУ

§ 14. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ. РОСЛИННИЦТВО

§ 15. ТВАРИННИЦТВО. ЗОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Тема 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 16. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО СВІТУ ТА УКРАЇНИ

Тема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 17. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

§ 18. ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНИХ РЕСУРСІВ

§ 19. ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РЕСУРСІВ

§ 20. ВИДОБУВАННЯ НЕРУДНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

РОЗДІЛ III ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

§ 21. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СВІТУ

§ 22. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Тема 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§ 23. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ

§ 24. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ

§ 25. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ

Тема 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

§ 26. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ХІМІЧНОЇ І ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

§ 27. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ Й ПАПЕРУ

Тема 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

§ 28. МАШИНОБУДУВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

§ 29. ГЕОГРАФІЯ ВИРОБНИЦТВА МАШИН І УСТАТКУВАННЯ СВІТУ

§ 30. МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тема 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

§ 31. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Тема 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

§ 32. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ У СВІТІ

§ 33. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. ТРАНСПОРТ

§ 34. ТРАНСПОРТ ЯК ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 35. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ

§ 36. ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

Тема 2. ТОРГІВЛЯ

§ 37. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

§ 38. ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ

Тема 3. ТУРИЗМ

§ 39. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

§ 40. ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Тема 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

§ 41. НАУКОВА Й ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ, ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Тема 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. АУТСОРСИНГ

§ 42. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

§ 43. АУТСОРСИНГ

РОЗДІЛ V ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

§ 44. ПОЛІТИЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ

§ 45. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРОДОВОЛЬЧІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

§ 46. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

§ 47. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА ХХІ СТОЛІТТЯ

ДОДАТКИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити