Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Курс географії «Україна і світове господарство», який ви вивчатимете протягом цього року, дасть змогу зрозуміти економіку України та оцінити її значення й роль у світогосподарських процесах. Він є логічним продовженням курсу, який ви опановували у 8 класі. Торік ви вже чимало дізнались про географічний простір, природні умови й ресурси, населення України та який взаємозв’язок усе це має зі світом. Нині починаєте відкривати для себе сучасну економічну географію Батьківщини. Ви дізнаєтесь, як організовано виробництво, як виявляють закономірності, принципи й чинники формування структури економіки країн і регіонів світу.

Знання з курсу географії «Україна і світове господарство» дозволять зрозуміти, як функціонує економіка держави. Ви зможете свідомо обрати свою майбутню професію, утвердитесь як громадяни й патріоти.

Економіка України має виразну експортну орієнтацію. Тому розв’язання багатьох її сучасних економічних проблем можливе лише за тісної співпраці з іншими країнами світу. Усвідомлення новітніх тенденцій у розвитку світового господарства дозволить правильно зрозуміти сучасні зміни у вітчизняній економіці.

Знання особливостей національної економіки та світового господарства розкрито в першому розділі підручника. Ви зрозумієте, як вимірюють економічний і людський розвиток країн світу та як на них впливає глобалізація. Глобалізація охопила нині всі сфери людської діяльності. Найбільші корпорації діють у всьому світі, який, залежно від значення у світогосподарських процесах, поділяється на центр і периферію. У країнах «Великої сімки» зосереджено більшість штаб-квартир провідних компаній, які керують міжнародними потоками товарів і послуг. У першому розділі ви зможете зрозуміти, як функціонує світова економіка, як рішення, прийняті керівництвом цих корпорацій, впливають на добробут мільйонів людей у всьому світі та в Україні.

Вивчаючи другий-четвертий розділи підручника, ви дізнаєтеся про особливості сучасного розвитку трьох секторів економіки, про тенденції розвитку сільського господарства України та його значення у світі. Зрозумієте особливості добувної промисловості та як вона визначає економічний розвиток країн світу. Ознайомитесь, як виробляють і постачають електроенергію, які чинники впливають на розвиток металургії, хімічного виробництва, машинобудування, харчової й легкої промисловості тощо. Зможете проаналізувати відповідні світові й вітчизняні ринки товарів та послуг. Вирішальна роль у поступі людської цивілізації належить освіті й науці. Упровадження сучасних медичних технологій у всьому світі дозволяє зберегти здоров’я мільйонам мешканцям планети.

Стан здоров’я кожного та його добробут залежать не лише від рівня розвитку економіки, а й від її впливу на природне середовище. Ці зв’язки доволі складні. Більшість із них є глобальними. Основні виклики, що постали перед людством, розкрито в п’ятому розділі підручника.

Як працювати з підручником

Текст підручника поділено на параграфи, а параграфи — на пункти. Для зручності орієнтування в тексті й для чіткішого розуміння структури кожного параграфа основні терміни виділено жирним курсивом. Нові терміни й поняття, передбачені навчальною програмою, подано також на другому форзаці підручника в «Покажчику юного економгеографа». Світлим курсивом позначено програмову географічну номенклатуру.

Карти, таблиці, схеми, статистичні дані, світлини надають додаткову інформацію та ілюструють описане в тексті, а також допоможуть вам відповісти на поставленні запитання. У підручнику використано останні на момент створення офіційні опубліковані відкриті дані. Однак необхідно пам’ятати, що статистика швидко змінюється, тому доцільно використовувати ресурси Інтернету, звертатись до довідників і картографічного матеріалу.

Коли будете працювати з підручником, вам траплятимуться такі рубрики:

— запитання перед кожним параграфом, які допоможуть пригадати вивчене з попередніх курсів географії або інших предметів, налаштуватися на опанування нового матеріалу. Ця рубрика підводить до тих питань, на які потрібно звернути особливу увагу при вивченні теми, а також активізує процес навчання.

— запитання до тексту або ілюстрації, які потребують вашої відповіді під час вивчення матеріалу параграфа, аналізу його інформації, власних суджень, виконання завдань, що допоможуть зрозуміти тему.

Відкриваємо Україну — рубрика, яка розширить пізнання нашої країни й дасть змогу зіставляти її досягнення в економічній і господарській діяльності зі світовими тенденціями. Ви дізнаєтесь про великі нові господарські об’єкти України, їхні технологічні рішення, потужність, унікальні характеристики й можливості.

Світові можливості — висвітлено важливі економічні події, описано нові господарські об’єкти та їхнє значення в розвитку зарубіжних країн.

Дізнайтеся більше — інформація, яка має велике пізнавальне й виховне значення.

Доведіть або спростуйте — сприяє розвитку аналітичного й критичного мислення.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ — узагальнена інформація після кожного параграфа, що відображає основний зміст і головну ідею теми уроку. Сприятиме повторенню й запам’ятовуванню вивченого матеріалу.

Після кожного параграфа вміщено блок перевірочних запитань і завдань «Знаю і вмію обґрунтувати». Він має рубрики «Працюю з картою», «Шукаю в Інтернеті», «Генерую ідеї», містить прості й складніші запитання, творчі завдання. Відповідь на прості запитання потребує вашої уваги на уроці або під час самостійного опрацювання параграфа. Для відповіді на складніші запитання вам знадобляться вміння працювати з картами, графіками, діаграмами, схемами. Творчі завдання передбачають знання з інших предметів, використання життєвого досвіду, уміння знаходити й аналізувати додаткові джерела інформації, статистичні дані, пропонувати шляхи розв’язання проблеми, робити самостійні висновки, висловлювати власну думку.

У підручнику подано тематику практичних робіт і досліджень та алгоритм їх виконання. Додатки наприкінці підручника знадобляться вам для виконання практичних робіт, досліджень, реалізації проектів, формування висновків, доведення власної точки зору під час дискусій тощо. Вивчення кожного розділу завершується дискусійними завданнями, рольовими й діловими іграми, груповою роботою, які розміщені в рубриці «Академія нестандартних рішень», та блоком запитань «Міцні знання — стратегічне мислення».

Така структура підручника допоможе реалізувати на уроці компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання, а також зробить навчання цікавим, ефективним і корисним.

Висловлюємо надію на те, що підручник вам сподобається, стане вашим помічником під час вивчення географії й дасть можливість отримати нові знання про Україну і світ.

Успіхів вам!

З повагою авториPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити