Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 1 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 9. Інтернаціоналізація світового господарства

Назвіть сучасні особливості розвитку світового господарства. Як ви розумієте поняття «інтернаціоналізація» світового господарства? Наведіть приклад.

Важливими аспектами інтернаціоналізації світового господарства є міжнародна економічна інтеграція та транснаціоналізація.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. Процес встановлення глибоких і стійких взаємозв’язків між країнами та проведення ними злагодженої міждержавної економічної політики називають міжнародною економічною інтеграцією.

Економічна інтеграція — процес усунення митних та інших бар’єрів між країнами. Образно кажучи, у «приміщенні» світу ліквідують внутрішні перегородки й замість численних комірчин роблять одну велику залу.

Регіональна інтеграція — процес розширення економічного співробітництва, об’єднання національних економік двох і більше держав у певному регіоні світу, який передбачає створення єдиного економічного простору. Така інтеграція розглядається як форма вибіркової дискримінації.

Інтеграція сприяє ліквідації ізольованості країн й усуває відмінності між ними, що склалися історично. Інтеграція сприяє об’єднанню національних економік. В умовах ринкової економіки приводить до вільного руху капіталів, товарів, послуг і робочої сили в межах відповідного угруповання країн.

Найпростішою формою економічної інтеграції є зона вільної торгівлі. Країни-члени такого угруповання взаємно скасовують мито на товари та послуги, якими вони торгують між собою. Прикладом є НАФТА — Північноамериканська зона вільної торгівлі у складі США, Канади, Мексики.

Митний союз вважається поглибленою формою економічної інтеграції. Крім скасування мита на торгівлю між країнами-членами, таке угруповання виробляє та застосовує єдиний митний тариф у торгівлі з іншими країнами. Прикладом митного союзу є Меркосур, до якого належить більшість країн півдня Латинської Америки.

Спільний ринок — це вільний рух товарів, робочої сили, капіталу. Такі умови економічних взаємовідносин характерні для ЄС.

Найвищою формою міжнародної економічної інтеграції вважається економічний і валютний союз. У межах угруповання здійснюється спільна економічна й валютна політика. Економіка угруповання перестає бути простою сумою економік країн-учасниць і перетворюється на єдине ціле. Тому що більше економічної інтеграції, то менше політичного суверенітету.

Світові можливості

Міжнародні корпорації домінують у світовій економіці. Вони різко посилили взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік, інтенсифікували міжнародну спеціалізацію та кооперацію. Тому міжнародні корпорації стали головною й важливою складовою руху міжнародних інвестицій, технологій та функціонування міжнародного виробництва.

До ЄС входять 28 країн з населенням понад 400 млн осіб. Засноване ще в 1957 р. як «Загальний ринок», це інтеграційне об’єднання поступово зростало. Нині країни ЄС виробляють 1/4 світового ВВП й забезпечують 1/3 світової торгівлі. Вони сформували єдиний економічний простір. Від 1 січня 1999 р. уведено єдину валюту — євро.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні до Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) належать 10 країн з населенням понад 450 млн осіб. Також діє організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), до складу якої входить 21 країна.

У Латинській Америці Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) об’єднує 11 країн регіону й визначає своїм головним завданням створення «спільного ринку» країн-членів. Членами ЛАІ є Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Колумбія, Мексика, Парагвай, Уругвай, Чилі, Еквадор.

Крім регіональних, у системі світового господарства є чимало спеціалізованих економічних угруповань. Наприклад, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) об’єднує 11 країн.

Мал. 24. Логотипи окремих світових корпорацій

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Транснаціоналізація — це якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, який характеризується різким зростанням ролі зовнішніх чинників розвитку всіх держав і створенням транснаціонального капіталу.

Транснаціоналізація сприяє функціонуванню будь-якої компанії за кордоном, результатом чого є утворення ТНК. Їм належить важлива роль у міжнародному поділі праці, тому ТНК ще називають «мотором світової економіки».

? Які світові корпорації ви впізнали за їхніми логотипами (мал. 24)? Назвіть їх.

Транснаціональні корпорації — це компанії, що складаються з материнського підприємства та його закордонних філій. При цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати його. ТНК створює систему міжнародного виробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру — материнської компанії.

Країна базування — це країна, у якій розташована штаб-квартира материнської компанії ТНК (наприклад, компанія «Пепсі-кола» має штаб-

квартиру в США, а виробничі філії — у багатьох країнах світу, у т.ч. в Україні).

Приймаючі країни — це іноземні країни, у яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або філії на основі здійснення прямих іноземних інвестицій.

? Поясніть, чому країнами базування більшості ТНК є економічно розвинені держави. Що змушує компанії рухатися за межі своєї країни?

Компанію можна вважати транснаціональною, якщо вона створила мережу своїх філій за кордоном. Мотиви закордонної діяльності ТНК можуть бути різними (мал. 25).

У цілому ТНК забезпечують майже половину світового промислового виробництва. На ТНК припадає понад 70 % світової торгівлі. Причому 40 % цієї торгівлі відбувається всередині ТНК за цінами, які формуються довгостроковою політикою материнської корпорації.

Дуже великі ТНК мають прибутки більші, ніж ВВП України. Зі 100 найбільших економічних утворень світу 52 є ТНК, 48 — державами. ТНК мають великий вплив. Вони володіють значними коштами, впливають на політичні рішення.

Транснаціональні корпорації відіграють важливу роль у процесах глобалізації. Також вони мають вагоме значення у світових науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробках (НДДКР). На ТНК припадає понад 80 % зареєстрованих НДДКР. ТНК — це не тільки виробничі компанії, а й банки, телекомунікаційні, страхові й аудиторські компанії, інвестиційні та пенсійні фонди.

Мал. 25. Мотивація закордонної діяльності ТНК

Доведіть або спробуйте

Американський письменник-фантаст Мак Рейнолдс у повісті «Таємний агент» прогнозує, що в майбутньому світом будуть управляти ТНК. Спробуйте знайти докази на підтвердження такого прогнозу або на його спростування.

Відкриваємо Україну

ТНК України:

■ «УкрАВТО» — транснаціональна автомобільна компанія. Найбільший в Україні виробник, дистриб’ютор та експортер автомобілів.

■ «Т.Б. Фрут» — транснаціональна компанія з вирощування фруктів та виробництва натуральних соків. Виробничі підрозділи діють у Львівській, Тернопільській, Харківськійобластях і в Польщі. Соки експортують до країн-членів ЄС, США, Китаю та до інших країн світу.

■ В Україні корпорація «Кока-Кола» збудувала одне з найпотужніших підприємств з розливу безалкогольних напоїв у державі. На відповідному вітчизняному ринку «Кока-кола» є одним з основних виробників.

■ До списку глобальних корпорацій, представлених на вітчизняному ринку, належать: «Самсунг», «Тойота», «Нестле», «Нокія», «Хьюлетт-Пакард», «Брітіш Американ Тобакко» та деякі інші ТНК.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Важливими ознаками глобалізації є транснаціоналізація й інтеграція.

• Основні форми міжнародної економічної інтеграції: зона вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; економічний союз.

• Велику роль у міжнародному поділі праці відіграють транснаціональні корпорації (ТНК).

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Що таке ТНК? У яких видах економічної діяльності вони найбільш поширені?

2. Який вплив має діяльність ТНК та існування інтеграційних угруповань на географію сучасного світового господарства?

3. Наведіть приклади ТНК та вкажіть види їхньої діяльності.

4. Які ви знаєте форми економічної інтеграції? Наведіть приклади.

5. Покажіть на карті п’ять економічних угруповань світу.

6. Оцініть вплив глобалізації на економічну діяльність населення (на прикладі свого регіону).

7. Чому в Україні ТНК поширені в харчовій промисловості?

Працюю з картою

Використовуючи мережу Інтернет, визначте місця розташування штаб-квартир основних ТНК світу та позначте їх на контурній карті. Зробіть висновки щодо їх територіальної локалізації. Чому більшість із них розташовано у провідних містах світу в країнах «центру» (мал. 20 на с. 35).

Шукаю в Інтернеті

■ Дізнайтеся з інтернет-джерел про ТОП-50 найбільших корпорацій, які, як вважають учені, керують світом. Поміркуйте, як їм це вдається.

■ Користуючись інформаційними ресурсами Інтернету, підготуйте повідомлення на одну з тем: «Інтеграція України у світову економіку», «ТНК і Україна», «Найпотужніші інтеграційні об’єднання у світі».

■ Міжнародні економічні угруповання країн можуть бути регіональними і профільними. Регіональні сформувалися на основі спільного географічного положення, а профільні виникли на основі подібної господарської спеціалізації. До найвідоміших регіональних угруповань належать Європейський Союз (ЄС), Угода про Північно-Американську зону вільної торгівлі (НАФТА), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Африканський Союз та ін. До профільних угруповань належать Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) та ін. Використовуючи мережу Інтернет, підготуйте повідомлення про одне з економічних угруповань.

Генерую ідеї

У 2008 р. створено міжнародну організацію провідних виробників і експортерів природного газу — Форум країн-експортерів газу (ФКЕГ). Постійними членами форуму є: Алжир, Болівія, Бруней, Венесуела, Екваторіальна Гвінея, Єгипет, Індонезія, Іран, Катар, Лівія, Малайзія, Нігерія, ОАЕ, Оман, Росія, Тринідад і Тобаго. На окремих зустрічах також брали участь представники Туркменістану. Норвегія та Казахстан є спостерігачами. На ці країни припадає більше половини світового видобутку природного газу. Висловте свою думку щодо створення цієї організації.

Формуємо ключові компетентності

АКАДЕМІЯ НЕСТАНДАРНИХ РІШЕНЬ

КЕЙС 1

ВВП обчислюють двома способами: за доходами та за витратами. Теоретично результат обчислень в обох випадках має бути однаковим, оскільки витрати одного учасника економічних відносин завжди є доходами для іншого, тому сума всіх витрат має дорівнювати сумі всіх доходів.

За даними міжнародної статистики, як правило, різниця між цими показниками незначна. Проте в деяких країнах вона є істотною (наприклад, нафтодобувні країни Перської затоки). Назвіть інші країни, для яких характерні такі відмінності. Відповідь обґрунтуйте.

КЕЙС 2

ДІЛОВА ГРА «ЗУСТРІЧ ГЛОБАЛІСТІВ Й АНТИГЛОБАЛІСТІВ»

1. Підготуйте матеріал, що розкриває позитивні й негативні ознаки процесу сучасної глобалізації у світі. На чиєму боці будете ви?

2. Прочитайте лозунг і поясніть причину появи в різних країнах світу мітингів антиглобалістів (мал. 26).

Мал. 26. Транспарант антиглобалістів «Друге обличчя глобалізації»

МІЦНІ ЗНАННЯ — СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

1. Поясніть, у чому полягає унікальність географічної науки.

2. Назвіть види діяльності, у яких широко застосовують знання з економічної географії.

3. Які чинники розміщення (мал. 14 на с. 21), на вашу думку, є головними?

4. Заповніть таблицю довільної форми про географічні методи дослідження, зазначивши назву та суть кожного методу.

5. Чому необхідно проводити комплексні географічні дослідження? Наведіть конкретні приклади.

6. Поясніть секторальну модель структури економіки. Яке співвідношення різних секторів у економіці найбільш розвинених країн?

7. З якою метою використовують показник ВВП на душу населення?

8. Назвіть основні ознаки національної економіки.

9. Для якого сектора економіки характерні ареальні форми просторової організації?

10. Поясніть, чому нині змінилося співвідношення між виробничою й невиробничою сферами.

11. На якому етапі розвитку (табл. 3 на с. 25), на вашу думку, перебуває Україна?

12. Поясніть, за яких умов формується міжнародна спеціалізація.

13. Наведіть аргументи «за» і «проти» віднесення ПАР й Китаю до групи країн, що розвиваються. Для доведення використовуйте показники рівня соціального й економічного розвитку.

14. Поясніть, у чому полягає відмінність між типологією та класифікацією країн світу.

15. Поясніть, яке співвідношення простежується між структурою економіки, рівнем розвитку й типом країни.

16. Які наслідки глобалізації світового господарства?

17. Чию точку зору підтримуєте ви — глобалістів чи антиглобалістів? Чому?

18. Поясніть закономірності розміщення штаб-квартир ТНК.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити