Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 2 ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 1. СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 11. Сільське господарство України. Рослинництво

Назвіть чинники, які є сприятливими для розвитку сільського господарства в Україні.

МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ. Сільське господарство — один з найдавніших видів економічної діяльності в Україні. На сільське господарство припадає 1,9 % ВВП держави. У ньому зайнято 3,3 млн осіб. Від 2015 р. воно є лідером в експорті товарів — так само як і 100 років тому. Сільське господарство є основою економічного розвитку більшості регіонів нашої держави.

СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ. Сільськогосподарські землі становлять 70,8 % від загальної площі держави, з яких щорічно обробляють понад 32 млн га (мал. 30). Для порівняння: у Польщі під сільгоспвиробництво задіяні вдвічі менші площі — 14 млн га, у Німеччині — 12 млн га, у Румунії — 9 млн га.

Земельні угіддя України характеризуються високим біопродуктивним потенціалом, оскільки основна база землеробства розміщується на найбільш родючих ґрунтах світу — чорноземах (більш як 60 % від загальної площі орних земель у державі).

Сільськогосподарські угіддя України мають високий ступінь розораності. Це, з одного боку, свідчить про інтенсивне використання землі в сільському господарстві, а з іншого — про необхідність відповідних заходів щодо захисту земель від вітрової та водної ерозії.

Структура угідь залежить від зональних особливостей і характеризує якість землі як засобу виробництва в сільському господарстві.

З-поміж сільськогосподарських угідь найбільшу цінність мають рілля й багаторічні насадження. Зі збільшенням їхньої частки підвищується якість земельних ресурсів й ефективність їхнього використання. Найбільша частка посівних площ — у Степу й Лісостепу (майже 70 %), сіножатей і пасовищ — на Поліссі та в Карпатах (мал. 31).

Сільськогосподарські угіддя потребують систематичного поліпшення: зрошення на Півдні, захисту ґрунтів від ерозії в Лісостепу та розвіювання на Поліссі. Комплекс заходів, спрямованих на збереження й поліпшення земельних угідь, називається меліорацією. Розрізняють три види меліо рації: водну (зрошування, осушення), хімічну (внесення добрив) і лісову. Водна меліорація полягає в осушенні перезволожених ґрунтів та зрошуванні малозволожених, у захисті від зсувів ґрунтів гірських схилів; хімічна меліорація — у вапнуванні кислих і гіпсуванні солонцюватих ґрунтів. В Україні площа зрошуваних земель становить понад 2 млн га, осушених — майже 3 млн га.

Мал. 30. Структура земельного фонду України, 2015 р.

Мал. 31. Структура сільськогосподарських угідь регіонів України, 2014 р.

РОСЛИННИЦТВО. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ. На продукцію рослинництва припадає 70,3 % продукції сільського господарства України (2015 р.).

За способом використання земель рослинництво поділяють на підвиди економічної діяльності (мал. 32).

У рільництві виділяють: зернове господарство; виробництво технічних культур; картоплярство, овочівництво та баштанництво; вирощування кормових культур.

Зернове господарство спеціалізується на вирощуванні продовольчих хлібних культур — пшениці й жита; продовольчих круп’яних — гречки, проса, рису; фуражних (що використовуються як корм для тварин) — ячменю, вівса, кукурудзи; зернобобових — гороху, квасолі тощо.

Мал. 32. Структура рослинництва України

Провідне місце в рослинництві посідає вирощування зернових. Під цими культурами в Україні зайнято більше половини посівних площ (мал. 33).

Традиційно найважливішою зерновою культурою в Україні є пшениця, особливо озима, яка на чорноземах дає гарні врожаї. Озиму пшеницю висівають восени, щоб використати осінню й весняну вологу в ґрунті. Найбільша кількість земель під нею припадає на степові та лісостепові райони. Посіви ярої пшениці займають незначні площі в східних областях України, де клімат континентальніший і взимку випадає мало снігу, який не може захистити посіви від вимерзання.

Жито — цінна продовольча культура, яка вирізняється високою холодота посухостійкістю, росте на бідних піщаних ґрунтах. Основні райони його вирощування — Полісся, рідше Лісостеп.

Кукурудза вимоглива до родючості ґрунтів, не витримує приморозків. Висівають її в Степу й Лісостепу, а також на Закарпатті. Найвищі врожаї збирають на зрошувальних землях півдня України. Через потепління клімату дедалі більше кукурудзи вирощують у північних регіонах України (Чернігівській і Сумській областях).

Ячмінь — один з невибагливих злаків, скоростиглий, посухостійкий, з невеликим вегетаційним періодом (60-90 днів). Завдяки цим особливостям посіви його розміщені в північних районах Степу й Лісостепу, в передгірських і гірських районах Карпат. У роки вимерзання озимої пшениці ячмінь висівають на півдні Лісостепу.

Важлива фуражна культура — овес. Його посіви поширені на Поліссі та Передкарпатті, оскільки рослина ця вологолюбна й невибаглива до ґрунту.

Круп’яні культури України — просо, гречка та рис. Однією з найцінніших круп’яних культур є гречка. Ця рослина вологолюбна, тому поширена в Лісостепу й на Поліссі, на вологих піщаних ґрунтах. Просо, навпаки, завдяки його посухостійкості, вирощують переважно в Степу, а також у південних районах Лісостепу. Отримання високих врожаїв рису в Україні можливе лише на поливних землях. Його сіють на півдні Херсонської й Одеської областей на зрошувальних полях.

ЦІ Зернобобові (горох, квасоля, соя) — важливі продовольчі й кормові культури, їхні посіви зосереджені на Поліссі та в Лісостепу. Основною зернобобовою культурою є соя. Це вологолюбна, вимоглива до ґрунтів, нетерпима до суховіїв культура.

Мал. 33. Структура посівних площ України, 2015 р.

Відкриваємо Україну

Найбільші агрохолдинги України:

«УкрЛенд Фармінг», «Кернел Груп», «Миронівський хлібопродукт», «Українські аграрні інвестиції».

Відкриваємо Україну

Україна входить у топ-10 країн-виробників сої у світі.

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ. Технічними називаються культури, які переважно є сировиною для харчової та легкої промисловості. Їх поділяють на волокнисті, наприклад коноплі; цукроноси — цукровий буряк; олійні — соняшник, соя, ріпак; ефіроолійні — кмин, м’ята тощо; лікарські — валеріана та ін.

Цукровий буряк — технічна культура, яка потребує родючих ґрунтів, багато сонячних і теплих днів, значного зволоження. Основним районом посівів цукрового буряку є Лісостеп та південь Полісся.

Провідною технічною культурою є соняшник. Це світлолюбна, посухостійка культура, що потребує багато тепла й родючих ґрунтів. Найкращі умови для його вирощування — у Степу й частково Лісостепу України. Найвища врожайність соняшнику — у північних і центральних районах Степу. З інших олійних культур найбільше вирощують ріпак (на Поліссі й у Лісостепу) та сою (у Степу).

Дуже скоротились площі під коноплями. Менш теплолюбні її сорти сіють на Поліссі. Південні сорти коноплі (переважно на насіння) вирощують у Херсонській області. Значно менше вирощують льон-довгунець і хміль.

Лікарські та ефіроолійні культури вирощують на Правобережжі Лісостепу та в Передгір’ї Криму.

ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ Й ОВОЧІВ, КОРМОВИХ КУЛЬТУР. САДІВНИЦТВО. Більшість посівних площ картоплі зосереджена на Поліссі, майже половина — у північних районах Лісостепу. Також її вирощують на Прикарпатті. Найвищі врожаї картоплі збирають на Поліссі, оскільки тут достатня кількість вологи, супіщані ґрунти з хорошим доступом повітря.

Найпоширенішими овочевими культурами в Україні є: капуста, помідори, огірки, цибуля, столові буряки, морква тощо. Вирощування овочів поширене на всій території країни, але найбільше — у Степу й Лісостепу.

Помідори, перець, баклажани культивують у Степу, а огірки, капусту та інші види городини — у північній частині Лісостепу й на Поліссі.

Баштанні рослини (кавуни, дині, гарбузи) вирощують у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та у Степовому Криму.

Садівництво охоплює: садівництво (вирощування яблунь, груш, айви, вишні, абрикосів, персиків, волоських горіхів); ягідництво (вирощування полуниць, малини, смородини, порічок, аґрусу); виноградарство. Вони потребують дренованих ґрунтів, тому краще ростуть на територіях з погорбованим рельєфом.

Найрозвиненіший район товарного садівництва — Правобережжя Лісостепу, особливо Придністров’я, а також Закарпаття та Крим. Ягідники розміщують переважно на Поліссі та в Лісостепу (полуниця, смородина), у Степу (посухостійка малина).

Відкриваємо Україну

Україна належить до п’ятірки найбільших виробників волоських горіхів у Європі з часткою майже 24 %, частка у світовому виробництві перевищує 5 %.

Значні обсяги товарної продукції дає виноградарство. В Україні вирощують майже 50 сортів винограду. Основні площі виноградників зосереджені в південній частині Степу, Центральному Лісостепу, передгір’ях Криму й на Закарпатті (карта форзаца).

До кормових культур належать багаторічні (люцерна, конюшина, тимофіївка та ін.) й однорічні трави, кукурудза на зелений корм, кормові коренеплоди (кормовий буряк). Найбільше кормових культур сіють у південних і південно-східних областях країни, найменше — на Поліссі та в передгірських районах Карпат. Загалом під ними зайнято 16 % орних земель. З них половину займають однорічні та багаторічні трави, майже 25 % — кукурудза на силос і зелений корм, а решта припадає на кормові коренеплоди та кормові баштанні культури.

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ. Зважаючи на природні властивості клімату та ґрунту, Україна є одним із провідних виробників органічних продуктів. Площа сільськогосподарських угідь, зайнятих під органіку, становить понад 270 тис. га. За цим показником наша держава належить до двадцятки лідерів органічного виробництва у світі. В Україні працює більш як 120 сільськогосподарських підприємств органічного землеробства, що отримали міжнародну сертифікацію. Здебільшого вони вирощують зернові, зернобобові та олійні культури. Майже 70 % органічних продуктів іде на експорт.

Відкриваємо Україну

«НІБУЛОН» — один з провідних агрохолдингів Європи із центральним офісом у м. Миколаєві. Компанія має 50 підрозділів у 12 областях України. Обробляє 82,9 тис. га земель, на яких вирощує пшеницю, ячмінь, ріпак, кукурудзу, сорго, сою та соняшник. Експортує свою продукцію в понад 60 країн світу. Елеватори та перевантажувальні термінали «НІБУЛОНа» — високотехнологічні й повністю автоматизовані підприємства.

«НІБУЛОН» є першою українською компанією, яка здійснила поставку сільськогосподарської продукції в країни, де панує голод, у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Реалізує інвестиційну програму з відродження судноплавства на річках Дніпро та Південний Буг — основних водних транспортних магістралях України.

«НІБУЛОН» — перше аграрне українське підприємство, яке успішно займається суднобудуванням на власному суднобудівно- судноремонтному заводі в Миколаєві.

Мал. 34. Перевантаження з баржі на морський корабель зерна в Миколаївському морському торговельному порту

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Сільське господарство складається з рослинництва і тваринництва.

• Рослинництво включає в себе вирощування зернових, технічних, кормових культур, картоплі, овочів, фруктів.

• На рослинництво припадає більш як 70 % продукції сільського господарства України.

• У тваринництві найбільш поширене скотарство, свинарство й птахівництво.

• У складі сільськогосподарських угідь переважає рілля.

• Найбільша частка посівних площ у Степу й Лісостепу, сіножатей і пасовищ — на Поліссі та в Карпатах.

• Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна, насіння соняшнику, ріпаку, сої.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Схарактеризуйте особливості агрокліматичних ресурсів України.

2. Чим можна пояснити переважний розвиток у державі зернового господарства?

3. Чи може рослинництво й надалі нарощувати обсяги експорту своєї продукції?

4. Користуючись офіційним сайтом управління статистики вашої області, накресліть актуальну діаграму «Структура сільськогосподарських угідь регіону». Зіставте її зі структурою сільськогосподарських угідь у 2014 р. (мал. 31 на с. 55). Поясніть виявлені відмінності.

5. Яка міжнародна спеціалізація сільського господарства вашої області? Чи ведеться в ній органічне землеробство?

Працюю з картою

Позначте на контурній карті України території з найбільшою часткою природних сіножатей і пасовищ.

Шукаю в Інтернеті

Використовуючи інтернет-ресурси, дізнайтесь, які сільськогосподарські підприємства України працюють за принципами органічного землеробства.

Генерую ідеї

У 2015 р. Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило державний логотип для органічної продукції (сировини) (мал. 35). Спробуйте розробити свій логотип. Презентуйте його, поясніть закладену в зміст ідею.

Мал. 35. Державний логотип для органічної продукції


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити