Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 2 ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 2. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 18. Добувна промисловість України

Який вид палива використовують для опалення будинку, де ви живете?

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Добувна промисловість України є одним з основних секторів національної економіки. Вона постачає кам’яне вугілля, залізну й марганцеву руди, нерудну сировину (флюси, вапняки, вогнетриви) для чорної металургії, яка є основою вітчизняного експорту та створює вироби з металів, необхідні для машинобудування, транспорту й будівництва.

За роки незалежності України видобування більшості видів мінеральної сировини істотно скоротилось, так само як і їхні запаси. Серед нових великих потенційних запасів слід виділити поклади сланцевого газу. Його дві великі ділянки в Донецькій і Львівській областях мають значні, ще не достатньо вивчені потенційні промислові поклади газу.

ОСНОВНІ Й ПЕРСПЕКТИВНІ РАЙОНИ ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, НАФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ. У найближчому майбутньому Україна й надалі імпортуватиме значну частину паливної сировини.

Нафти й природного газу в Україні видобувають значно менше від обсягів їхнього споживання. Виділяють три нафтогазові регіони: Східний, Західний і Південний (знайдіть їх на карті шкільного атласу).

Промислові запаси природного газу оцінюються майже в 600 млрд м3, нафти — 100 млн т. Найбільше її видобувають у Східному регіоні. Найменш вивченими є шельф Чорного й Азовського морів. Обсяг запасів природного газу в Україні зростає з глибиною залягання (мал. 55). Широкомасштабні геологопошукові роботи проводяться на шельфі навколо о. Зміїний та у Глинсько-Солохівському газонафтоносному районі.

В Україні розробляють такі найбільші родовища нафти: Охтирське й Качанське (Сумська), Гнідинцівське й Прилуцьке (Чернігівська), Сагайдацьке, Зачеплівське, Радченківське, Глинсько-Розбишівське, Харківцівське (Полтавська), Долинське, Битків-Бабчинське, Посічнянське (Івано-Франківська), Козіївське, Юліївське (Харківська), Бургуватівське, Бориславське (Львівська область). Найбільше природного газу видобувають у Харківській (9,7 млрд м3), а нафти — у Сумській областях (0,9 млн т).

Мал. 55. Глибина залягання прогнозних запасів природного газу в Україні

? Знайдіть зазначені в тексті родовища нафти в Україні на карті шкільного атласу.

Більшість кам’яного вугілля в Україні видобувають приватні шахти — 33 млн т (2015). Майже 3/4 всього видобутку вугілля дають шахти, що належать Донбаській паливно-енергетичній компанії. 80 % вітчизняного вугілля спалюють на теплових електростанціях України. Енергетичне вугілля спочатку видобувають на шахтах, потім на збагачувальних фабриках очищують до відповідних стандартів.

Головними проблемами є вичерпаність запасів у шахтах і зосередження промислових запасів у тонких вугільних пластах, що часто мають нерівномірне залягання та високий вміст сірки й золи.

У Донецький і Луганський областях розташовано 66,8 % усіх запасів кам’яного вугілля, тому Донбас лишається основним регіоном з його видобування в Україні. Кам’яне вугілля в Донбасі видобувають переважно на глибині 700 м, при цьому понад 4/5 шахт є вибухо-, газо- й метанонебезпечними.

Майже третину всього видобутку вугілля в державі дають 10 шахт, що належать компанії «ДТЕК Павлоградвугілля» (м. Павлоград Дніпропетровської області). Тут зосереджено 1/4 всіх промислових запасів кам’яного вугілля в Україні. Ця частина Донбасу має найбільші перспективи для нарощення обсягів видобування.

Великі шахти Донбасу залишаються основними виробниками вугілля в державі. Перспективними є шахта імені Героїв космосу (м. Павлоград Дніпропетровської області), яка видобуває 11,3 %, і шахтоуправління «Покровське» (м. Покровськ Донецької області) — 10,8 % від загального видобутку вугілля в державі.

У Львівсько-Волинському басейні зосереджено лише 2,4 % усіх запасів кам’яного вугілля в Україні. Вугілля цього басейну характеризується підвищеною зольністю й вологістю та незначними за запасами й товщиною пластами. Його збувають у межах Західної України. Головними споживачами є Бурштинська й Добротвірська теплові електростанції.

Оскільки обсяги видобування коксівного вугілля для потреб чорної металургії не достатні, його довозять переважно з Казахстану, Польщі, Росії. «Систем Капітал Менеджмент» також завозить вугілля з власних шахт у США. З метою покриття дефіциту антрациту в Україні останніми роками збільшились його закупівлі в Австралії, ПАР, Росії.

Відкриваємо Україну

Найбільші обсяги видобутку дає Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», яка контролює 42,7 % родовищ природного газу й 11,4 % нафти в державі.

Відкриваємо Україну

Нафтопровід Одеса-Броди — найбільший трубопровід, уведений в експлуатацію за роки незалежності (у 2001 р.). Його експлуатаційна довжина — 674 км, проектна потужність — 14,5 млн т нафти на рік.

Дізнайтеся більше

З 1 т кам’яного вугілля можна отримати горючого газу, якого достатньо для опалення 75 квартир протягом однієї доби.

Основні шляхи покриття дефіциту палива в Україні

■ Активізація геологорозвідувальних робіт у перспективних районах видобування палива на суходолі й шельфі держави.

■ Відкриття нових лав на шахтах з видобування енергетичних марок вугілля в Західному Донбасі.

■ Упровадження технології вилучення метану з вугільних пластів.

■ Відновлення видобування бурого вугілля в Україні.

■ Модернізація трубопровідного транспорту України.

■ Упровадження енергоощадних технологій у всі види діяльності.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Добувна промисловість України є одним з основних видів економічної діяльності.

• В Україні більшість запасів мінеральних паливних енергетичних ресурсів припадає на кам’яне вугілля. Найбільші його поклади в Донбасі.

• Найбільше природного газу видобувають у Харківській області, а нафти — у Сумській області.

• Широкомасштабні геологопошукові роботи на шельфі в зоні тектонічних розломів дозволять збільшити запаси паливної сировини.

Знаю і вмію обгрунтувати

1. Схарактеризуйте ресурсозабезпеченість України нафтою, природних газом і кам’яним вугіллям.

2. Чому більшість кам’яного вугілля в Україні використовують в енергетиці?

3. Поясніть, чому з глибиною зростає обсяг прогнозованих запасів природного газу в Україні (мал. 55).

4. За даними, розміщеними на офіційному сайті Державного підприємства «Львіввугілля», обчисліть ресурсозабезпеченість вугільних шахт у Львівсько- Волинському басейні.

5. За малюнками53 і54 на с. 84-85установіть, якими продуктами перероблення нафти й кам’яного вугілля ви користуєтеся щодня.

Працюю з картою

Позначте на контурній карті:

■ основні родовища нафти та природного газу в Україні;

■ основні підприємства з видобування вугілля, укажіть, яке вугілля вони видобувають.

Шукаю в Інтернеті

Знайдіть за допомогою інтернет-ресурсів відомості про нові родовища нафти та природного газу в Україні. Нанесіть їх на контурну карту й поясніть, до яких тектонічних структур вони належать.

Генерую ідеї

Дізнайтеся, які природні ресурси використовують для обігріву приміщення вашої школи. Розробіть та обґрунтуйте заходи зі зменшення витрат енергоносіїв у вашому навчальному закладі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити