Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 3 ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

Ви дізнаєтесь

♦ про види продукції машинобудівних підприємств які чинники впливають на розміщення окремих виробництв машин та устаткування

♦ про роль машинобудування в розвитку світового господарства та України про найбільші країни-виробники машин та устаткування

і навчитесь

♦ знаходити на карті найбільші центри машинобудування в Україні та світі

♦ пояснювати розміщення виробництв транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, електротехнічної та електронної продукції побутового призначення

♦ характеризувати сучасні тенденції розвитку й розміщення виробництв машин й устаткування

♦ оцінювати роль машинобудування в розвитку світового господарства й економіки країни

§ 31. Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні

Назвіть приклади продукції машинобудування, якими ви щоденно користуєтесь.

ЗНАЧЕННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ. Машинобудування — важливий вид економічної діяльності, за яким визначають промисловий розвиток країн світу. Воно має тісні виробничі зв’язки з багатьма видами економічної діяльності. Це сприяє утворенню просторових форм зосередження промислового виробництва — від пунктів до спеціалізованих промислових районів.

Машинобудування виробляє знаряддя праці для тих видів економічної діяльності, що виготовляють засоби виробництва, предмети споживання, а також самі предмети споживання. Важливими для його подальшого розвитку є впровадження передових наукоємних технологій і наявність висококваліфікованих кадрів.

? Користуючись інтернет-джерелами, зіставте обсяги машинобудівної продукції в загальному промисловому виробництві України. Частка якої продукції машинобудування є найбільшою?

В економічно розвинених країнах на машинобудування припадає майже половина загального обсягу випуску промислової продукції. Це забезпечує технічне переоснащення економіки кожні 8—10 років.

ВИДИ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ. Підприємства машинобудування об’єднують в одне ціле на основі спільності технології, сировини, а також призначення готової продукції. Найрозвиненіші такі види машинобудування: важке машинобудування, верстатобудування, приладобудування, радіотехнічне, транспортне, сільськогосподарське та електротехнічне виробництва (мал. 81).

Мал. 81. Види машинобудування

Розміщення окремих видів машинобудування залежить від характеру виробництва, його працеємності, потреб у кваліфікованій робочій силі, показників витрат сировини, енергії, устаткування з розрахунку на випуск одиниці продукції. Визначальну роль серед чинників розміщення машинобудівних підприємств відіграють: сировинний, споживчий, трудовий і наукоємний.

Сировинний чинник має визначальний вплив на розміщення найбільш металоємних виробництв (вагонів, цистерн, тепловозів, тракторів та ін.). Споживчий чинник є вирішальним для підприємств, що випускають великогабаритні, об’ємні машини. Це — сільськогосподарські машини, устаткування для легкої, харчової, хімічної промисловості, а також металургії, нафто- й газовидобувної, вугільної промисловості. Винятково на споживача орієнтуються морське й річкове суднобудування, розміщене в портах.

Важливе значення для розвитку машинобудування мають наявність кваліфікованих кадрів і можливість швидко впроваджувати у виробництво наукові розробки. До місць зосередження кваліфікованих кадрів тяжіють такі види машинобудування, як транспортне, верстатобудування, електронна промисловість та ін.

Транспортний чинник є визначальним у разі віддаленості кінцевого споживача. Наприклад, Новокраматорський машинобудівний завод випускає гірничошахтне устаткування для вітчизняних і закордонних підприємств добувної промисловості.

Природний чинник — один з визначальних у розміщенні виробничих потужностей із суднобудування та сільськогосподарського машинобудування. Для виготовлення такої техніки треба враховувати фізико-географічні особливості відповідних природних зон, де розміщені споживачі їхньої продукції (наприклад, кукурудзозбиральні комбайни виробляють у районах вирощування кукурудзи).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ. Сучасні машини складаються із сотень, а то й тисяч деталей і вузлів. Унаслідок цього виникають складні виробничо-технологічні зв’язки між промисловими підприємствами. Великий асортимент і складність виробів, можливість технологічного поділу машин на окремі вузли й деталі зумовлюють участь у виробництві різних підприємств. Це сприяє спеціалізації й розвитку виробничої кооперації між ними.

У машинобудуванні поширені такі види спеціалізації: предметна (випуск кінцевої готової продукції); технологічна (виробництво напівфабрикатів, заготовок, литво поковок тощо); подетальна та вузлова (випуск деталей, агрегатів, вузлів, секцій, необхідних для збирання й укомплектування машин та устаткування).

Розвиток усіх видів спеціалізації нерозривно пов’язаний з кооперуванням між підприємствами, які є постачальниками металу, пластмас, шин, електротехнічного устаткування, скла, технічних тканин тощо (мал. 82).

Спеціалізація й кооперування в машинобудуванні є основою виробничого процесу. Це дає змогу налагодити численні усталені виробничі зв’язки у виробничому ланцюгу: від виготовлення простих компонентів до складання з них найсучасніших виробів. Наприклад, складальне підприємство «Костал Україна» (м. Переяслав-Хмельницький Київської області) виробляє елементи механізму керування перемикачами щіток у легкових автомобілях. Спочатку його продукцію постачають на підприємство зі складання щіток у Чехії, а звідти відповідний виріб вивозять до Німеччини на автомобілескладальні заводи.

Мал. 82. Схема зв’язків з виробничого кооперування автомобілебудівного заводу

Найбільше спеціалізованих підприємств — в електронній промисловості. Як видно на малюнку 83, виробництво смартфонів є глобальним. Спостерігається спеціалізація цих підприємств у рамках міжнародного поділу праці. Найбільш наукоємну частину (чисті метали, їхні сплави, компоненти електронних чіпів, програмне забезпечення) створюють підприємства в розвинених країнах світу. Збирають виріб у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Первинні компоненти (метали, шкіру, гумові елементи, скло, пластмасу) виготовляють у країнах, що розвиваються.

Мал. 83. Виробничі підрозділи зі збирання смартфонів у світі, 2014 р.

МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Важке машинобудування охоплює виробництво металургійного, гірничо-шахтного й підйомно-транспортного устаткування. Підприємства важкого машинобудування мають високу металомісткість, велику габаритність, а тому — низьку транспортабельність. На них налагоджено повний виробничий цикл (заготовка, обробка, складання) і випуск продукції невеликими серіями або за індивідуальними проектами.

Найбільший за вартістю виробленої продукції центр важкого машинобудування України — м. Краматорськ (Донецька область). Тут діють два заводи-гіганти — Старокраматорський машинобудівний завод і Новокраматорський машинобудівний завод. Вони виготовляють засоби виробництва, які використовують у всьому світі (мал. 84).

? Які чинники визначили розташування підприємств важкого машинобудування в Україні?

Виробництво металургійного та гірничо-шахтного устаткування сконцентровано майже повністю на сході України. Воно є в містах: Кривий Ріг, Дніпро, Донецьк, Горлівка, Маріуполь, Слов’янськ, Ясинувата, Дебальцеве, Луганськ, Лутугине, Одеса, Харків. Устаткування для видобутку нафти й газу виробляють у містах: Дрогобич, Конотоп, Суми, Ужгород, Чернівці, Харків.

Лідером з виробництва підйомно-транспортних машин є Харківський завод підйомно-транспортного устаткування, який виготовляє мостові й козлові крани тощо. Відповідні заводи працюють також у містах Київ, Запоріжжя,

Олександрія (Кіровоградська область).

Енергетичне машинобудування виробляє устаткування для електростанцій, у тому числі атомних реакторів. Це вид економічної діяльності міжнародної спеціалізації України. Найбільший центр енергетичного машинобудування — м. Харків. Тут діють одні з найбільших у світі підприємства з цього виду економічної діяльності: «Турбоатом» (мал. 85), «Електромашина», «Завод Електроважмаш», Харківський електромеханічний завод. У м. Миколаєві працює світового значення Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря — Машпроект»».

Найбільшим центром з виробництва трансформаторів є м. Запоріжжя. Інші види продукції цього підвиду машинобудування випускають промислові підприємства в містах: Дніпро, Миколаїв, Буча (Київська область), Нова Каховка (Херсонська область), Харків, Хмельницький, смт Муровані Куриловці (Вінницька область), с. Лукашеве (Запорізька область) і с. Гатне (Київська область). Центром енергетичного дизелебудування є м. Первомайськ (Миколаївська область).

Підприємства кабельної промисловості розташовані в містах: Бердянськ (Запорізька область), Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кам’янець-Подільський (Хмельницька область), Київ, Коломия (Івано-Франківська область), Одеса, Рівне, Харків, Харцизьк (Донецька область), смт Коцюбинське й с. Капітанівка (Київська область), с. Бережани (Вінницька область).

Дізнайтеся більше

У прямому ефірі можна спостерігати за виробничим процесом на Новокраматорському машинобудівному заводі на його офіційному сайті.

Мал. 84. Продукція Новокраматорського машинобудівного заводу:

а — портальний кран; б — прохідницький комбайн

Транспортне машинобудування спеціалізується на виготовленні й ремонті сухопутних, повітряних і водних транспортних засобів, а також виготовлені комплектуючих виробів до них. В Україні розвинені різні його види (мал. 86).

Автомобілебудування. Найбільшими виробниками легкових автомобілів в Україні є корпорація «УкрАВТО», підприємства якої розташовані в містах Запоріжжя, Мелітополь (Запорізька область), Чорноморськ (Одеська область). Також легкові автомобілі складають у м. Черкаси та

с. Соломонове (Закарпатська область).

Автобуси виробляють у містах Стрий (Львівська область), Черкаси, Херсон, Луцьк, Чернігів, Львів, Рівне, Часів Яр (Донецька область); у с. Проліски (Київська область). Тролейбуси, трамваї, електробуси випускають у Львові, а трамваї й тролейбуси — у містах Дніпро, Чернігів, Київ (мал. 86).

Вантажні автомобілі виробляє лише один завод «АвтоКрАЗ» у м. Кременчук Полтавської області (мал. 86).

Спеціальні автомобілі випускають підприємства у містах Львів і Київ та в смт Ладан Чернігівської області.

Мотоциклетний завод (перебуває на реконструкції) є в м. Київ.

Вітчизняні автомобілебудівні підприємства орієнтовані на внутрішній ринок, а за умов малої купівельної спроможності населення неможливо суттєво збільшити обсяг виробництва.

Мал. 85. У цеху заводу «Турбоатом» у м. Харкові

Залізничне машинобудування. Нині виробляє електровози лише Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування». Вагонобудування розвинене в містах: Дніпро, Кам’янське, Кременчук, Маріуполь.

В Україні розвивається літакобудування, яке орієнтується на науково-дослідну базу та висококваліфіковані кадри. Найбільшими його центрами в Україні є міста Київ і Харків, де діють заводи підприємства «Антонов» з виробництва літаків і вертольотів. Легкі літаки також випускає «Аеропракт» (м. Київ), а вертольоти — «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) (мал. 87). Останнє підприємство є лідером у державі з випуску двигунів для літаків і вертольотів. До його складу входять виробничі підрозділи в містах Волочиськ (Хмельницька область) і Сніжне (Донецька область). Двигуни для літаків також розробляє й випускає Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О. Г. Івченка.

Відкриваємо Україну

«Єврокар» (с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області) — офіційний виробник автомобілів марки «Шкода» в Україні. Виробничі потужності заводу — 80 тис. автомобілів на рік.

Дізнайтеся більше

Турбореактивний літальний апарат Ан-225 «Мрія» — літак-рекордсмен вітчизняного виробництва. Розмах крил — 88 м, довжина — 84 м, висота — 18,2 м, вага — 250 т. Крейсерська швидкість — 850 км/год.

Мал. 86. Автомобілебудування України, 2015 р.

Ракетобудування представлено Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (м. Дніпро).

Центрами цивільного суднобудування в Україні є міста: Миколаїв, Херсон, Київ, Запоріжжя.

Сільськогосподарське машинобудування є традиційним видом міжнародної спеціалізації України. Поширення набув ремонт сільськогосподарського реманенту й техніки. Відповідні підприємства діють у всіх областях держави (карта форзаца). Наприклад, завод «Ельворті» (м. Кропивницький).

Машинобудування є основою наукоємної частини економіки України, тому його розвиток дуже важливий.

Мал. 87. Вертоліт МВС-2 виробництва «Мотор Січ» у м. Запоріжжі

? Які підприємства сільськогосподарського машинобудування діють у вашому районі? Яку продукцію вони випускають?

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників промислового розвитку країни.

• В Україні розвиваються різні види машинобудування, для чого є необхідні умови: висококваліфіковані трудові ресурси, сировинна, науково-технічна та науково-виробнича бази.

• Види міжнародної спеціалізації України — виробництво гірничо-шахтного устаткування, літакобудування, енергетичне та залізничне машинобудування. Решта видів машинобудування переважно працюють на вітчизняного споживача.

• Особливе місце посідає автомобілебудування. Іноземні компанії мають заводи великовузлового складання власних легкових автомобілів для їхнього збуту на внутрішньому ринку України.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Які види машинобудування визначають міжнародну спеціалізацію України?

2. Які схеми відображають внутрішні зв’язки, а які — між різними видами економічної діяльності машинобудування?

A) моторобудування тракторобудування приладобудування.

Б) енергетика тракторобудування металургія.

B) паливна металургія машинобудування.

3. Які форми організації виробництва доцільно використовувати в машинобудуванні? Чому? Наведіть приклади спеціалізації в машинобудуванні.

4. Назвіть чинники, які визначають розміщення та розвиток провідних видів машинобудування України.

5. Оцініть рівень розвитку літакобудування в Україні.

6. Поміркуйте, чому літак «Мрія» існує лише в одному екземплярі. Які причини не дозволяють налагодити його серійне виробництво?

7. Чому в Україні відсутні заводи зі складання смартфонів?

Працюю з картою

Користуючись картою шкільного атласу та даними офіційного сайта Головного управління статистики у вашій області та обласної державної адміністрації, визначте особливості розвитку підприємств машинобудування у вашому районі. Позначте їх на контурній карті. Які види машинобудування мають міжнародну, а які — внутрішню спеціалізацію? Які чинники зумовили їхнє розміщення?

Шукаю в Інтернеті

За допомогою Інтернету сформуйте топ-5 провідних машинобудівних підприємств вашої області. Поясніть, чому вони випускають саме таку продукцію та мають відповідні ринки збуту.

Генерую ідеї

Чому, на вашу думку, в Україні діють підприємства з іноземним капіталом зі створення окремих складових легкових автомобілів, які збирають у країнах ЄС? Які подібні підприємства ви запропонуєте ще створити? Чому? І де саме?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити