Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 3 ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

§ 32. Машинобудування світу

Чому розвиток машинобудування впливає на стан економіки та оборонний потенціал країни, визначає її участь у міжнародному й територіальному поділі праці?

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ. Машинобудування належить до найважливіших видів промислового виробництва, адже визначає його ефективність і розвиток.

Новітні виробництва машинобудування відрізняються наукоємністю. До них належить електроніка, ракето- й роботобудування, атомне машинобудування тощо.

Помітні зрушення відбулись у структурі транспортного машинобудування (мал. 88). Розбудова світових комунікацій зумовлює випереджувальний розвиток літакобудування, а швидкісного залізничного сполучення — залізничного машинобудування. Потужності з виробництва окремих компонентів та вузлів відповідних виробів доцільніше розміщувати у країнах, де дешева робоча сила. У них створюють філії провідних компаній у сфері електроніки, електротехніки, автомобілебудування. Найменш поширеними у світі є технології виготовлення унікальних приладів і верстатів, що залишається видом міжнародної спеціалізації розвинених країн світу.

Розвиток науки і техніки зумовив ускладнення машинобудування, розвиток виробничої спеціалізації та міжнародної кооперації. Поступово виокремилися країни-виробники масової продукції й виробники складної наукоємної продукції. У високорозвинених країнах на останню припадає більш як 2/ 3 усіх витрат на науково-дослідні роботи.

Для машинобудування розвинених країн характерні: цілісна структура виробництва, значна частка у виробництві точного машинобудування, висока якість і конкурентоспроможність продукції, орієнтація на експорт. Питома вага машинобудівної продукції в загальній вартості експорту в Японії становить 60 %, США, ФРН, Швеції, Канаді — більше 40 %. У машинобудуванні розвинених країн переважають такі його види: верстатобудування, транспортне машинобудування, виробництво обладнання, електротехніка, приладобудування, ракетобудування, літакобудування.

Мал. 88. Структура машинобудування світу за вартістю виробленої продукції

? Використовуючи карти шкільного атласу, зіставте рівень розвитку та особливості структури машинобудування високорозвинених країн і країн, що розвиваються.

У країнах, що розвиваються, машинобудування засноване на дешевих місцевих трудових ресурсах. Тому воно спеціалізується на випуску масових, працеємних і технічно нескладних виробів. Тут переважають складальні заводи (мал. 83 на с. 166). Сучасні такі великі машинобудівні заводи розташовано в Аргентині, Бразилії, Індії, Мексиці, Республіці Корея, Сингапурі, Туреччині. Головні напрями розвитку їхнього машинобудування — виробництво побутової електротехніки, автомобілебудування, суднобудування.

Триває поглиблення міжнародної спеціалізації та розвиток інтернаціоналізації виробництва. Окремі ТНК здійснюють свою діяльність одночасно в багатьох країнах світу. Зокрема, компанія «Сіменс» має заводи в 52 країнах. Виникли промислові райони, які є лідерами на окремих сегментах глобального ринку. Наприклад, в автомобілебудівному районі в провінції Гуандун (Китай) розташовані складальні заводи концернів «Ніссан», «Хонда», «Тойота».

У світовому господарстві активно розвиваються транснаціональні виробничі мережі, які забезпечують певну уніфікацію національних ринків. У Бразилії й Мексиці ТНК контролюють 60-70 % виробництва автомобілів, якість яких цілком відповідає вимогам світового ринку.

НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ-ВИРОБНИКИ ЛІТАКІВ, ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ, МОРСЬКИХ СУДЕН, ВЕРСТАТІВ, КОМП’ЮТЕРІВ, РОБОТОТЕХНІКИ. За загальною вартістю продукції машинобудування лідерами у світі є США, Китай, Японія, Німеччина. Ці країни разом із Францією, Великою Британією, Італією, Канадою, Республікою Корея, Бразилією, Індією, Сингапуром виробляють 80 % усіх машин та устаткування світу. Найбільше зростає виробництво продукції машинобудування в Китаї, який став «майстернею світу» (мал. 90).

Мал. 89. Країни-лідери за випуском автомобілів у світі, 2015 р., млн шт.

Мал. 90. Найбільший автокран світу — «ZACB01» компанії «Зумліон» (Китай)

Автомобілебудування належить до провідних видів не лише машинобудування, а й переробної промисловості. Воно забезпечує майже 11 % ВВП розвинених країн світу. 90% усіх вироблених на планеті автомобілів — легкові. Найбільше автомобілів виробляють Китай, США, Японія, Німеччина, Республіка Корея (мал. 89).

Нині існує не географія японського, американського або французького автомобілебудування, а просторовий прояв економічної діяльності автомобільних ТНК. Їхні підприємства створили глобальні виробничі ланцюги за участю компаній-виробників окремих компонентів сучасних автомобілів з різних країн світу.

? Проаналізуйте лідерство найбільших автомобільних компаній світу.

Верстатобудування визначає науково- технічний прогрес у світі. Воно потребує залучення висококваліфікованих трудових

ресурсів, тому розміщено переважно в економічно розвинених країнах. Країни-лідери з виробництва верстатів: Китай, Німеччина, Японія, Республіка Корея, Італія, США, Швейцарія. Вони мають вузьку спеціалізацію та постачають більшість продукції за кордон. Так, США — лідер за випуском верстатів із програмним управлінням; Японія — металорізальних верстатів; Китай, США, Японія та Німеччина — ковальсько-пресових верстатів, Швейцарія — верстатів для високоточної обробки деталей.

Збільшується світовий обсяг споживання промислових роботів (мал. 91). Провідні позиції в їхньому виробництві займають Японія, Китай, Республіка Корея, Німеччина, США.

Левову частку персональних комп’ютерів виробляють такі фірми, як «Хюлетт- Паккард» (США), «Ейсер» (о. Тайвань (пров. Китаю)), «Делл» (США). ТНК «Епл» лідирує у виробництві найновітнішої електронної техніки. Ця компанія створила глобальну виробничу й збутову мережу. Їй належить найдорожчий бренд мобільного зв’язку — «Айфон».

Авіаракетобудування належить до найбільш наукоємних, займаючи лідерство (разом з електронікою) у витратах на науково-дослідницькі роботи у світі. У цій сфері зосереджений висококваліфікований інженерно-технічний персонал. Її лідери — США, Франція, Китай. Найбільшими авіаракетобудівними компаніями світу є: «Локхід Мартін», «Боїнг», «Юнайтед Текнолоджиз» (усі в США), «Бомбардьє» (Канада), «Аероспасьяль» й «Аеробус» (Франція), «Брітіш Ейрспейс» (Велика Британія), «Даймлер-Бенц» (Німеччина).

Нині 75 % ринку світового цивільного суднобудування припадає на танкери, контейнеровози, балкери. Лідерами є Японія й Республіка Корея. Вони виробляють більш ніж половину морських суден світу. Країни Західної Європи залишаються лідерами в будівництві спеціалізованих суден (криголамів, науково-дослідницьких суден, кораблів-заводів тощо).

У світі утворилися чотири великі райони машинобудування. Північноамериканський спеціалізується на автомобілебудуванні, радіоелектронній, аерокосмічній, електротехнічній промисловості. Західноєвропейський — на виробництві оптики, радіоелектроніки, електроніки, автомобілів, верстатів. Південно-Східна й Східна Азія — на транспортному машинобудуванні, побутовій електроніці, робототехніці. У Східноєвропейському розвивається переважно сільськогосподарське, важке і транспортне машинобудування.

Мал. 91. Робот-кухар

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

✵ Розвиток машинобудування орієнтується насамперед на науку й висококваліфіковані кадри.

✵ Машинобудування світу переважно функціонує в рамках інтернаціоналізації виробництва. Лідерами є країни, де діють провідні науково-виробничі організації з винаходу й упровадження у виробництво новітніх технологій.

✵ У машинобудуванні розвинених країн світу переважають новітні види, що дозволяє їхнім компаніям утримувати світове лідерство. Країни, що розвиваються, випускають масову продукцію за рахунок залучення ТНК місцевої дешевої робочої сили та ресурсів.

✵ За загальною вартістю продукції машинобудування лідерами є США, Китай, Японія, Німеччина, Росія. Вони є відповідно провідними країнами великих регіонів машинобудування світу: Північноамериканського, Західноєвропейського, Південно-Східноазійського, Східноєвропейського.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Чому країна не може вважатися економічно розвиненою, якщо в ній не розвивається машинобудування? Назвіть країни-лідери в цій промисловості.

2. Яку роль у розміщенні підприємств машинобудування відіграють дешеві кваліфіковані трудові ресурси?

3. Обґрунтуйте особливості спеціалізації основних машинобудівних регіонів світу.

4. Схарактеризуйте розвиток автомобілебудування світу. Які тенденції спостерігаються в розміщенні його підприємств? Назвіть найбільші автомобілебудівні ТНК.

5. Поясніть вплив чинника кваліфікованих трудових ресурсів на розміщення підприємств літакобудування.

6. Обґрунтуйте особливості розміщення й розвитку світового суднобудування.

7. Який вид машинобудування сьогодні розвивається найбільшими темпами?

Працюю з картою

Користуючись відповідною картою шкільного атласу, позначте на контурній карті країни-лідери з виробництва автомобілів. Поясніть причини їхнього лідерства.

Шукаю в Інтернеті

Китайська автомобільна промисловість відома великою різноманітністю моделей. Користуючись ресурсами Інтернет, складіть перелік марок китайських автомобілей. Які з них продають в Україні?

Генерую ідеї

Уявіть, що скасовано законодавчі обмеження щодо імпорту автомобілів з країн- членів ЄС до України. Як, на вашу думку, це вплине на вартість відповідних марок на національному ринку? Як це позначиться на функціонуванні вітчизняних підприємств зі складання легкових автомобілів? Які позитивні та негативні зміни матимуть місце на національному й регіональному рівнях?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їхнього розміщення

1. Установіть відповідність між центрами транспортного машинобудування та продукцією, що на них виробляють. Заповніть у зошиті таблицю 16, користуючись текстом підручника.

Таблиця 16

Центр

Машинобудівна продукція2. За офіційними сайтами підприємств транспортного машинобудування встановіть, кому вони належать.

3. Позначте міста, у яких вони є, на контурній карті.

4. Заповніть у зошиті таблицю 17. Позначте головні чинники, що визначають розміщення цих підприємств. Для цього відвідайте їхні офіційні сайти. Знаком «+++» позначте вирішальний вплив чинника, «++» — сильний, «+» — слабкий, «-» — відсутність впливу.

Таблиця 17

Вид транспортного машинобудування

Чинники розміщення

Сировинний

Споживчий

Трудові

ресурси

Наукоємний

Локомотивобудування

Вагонобудування

Суднобудування

Авіаракетобудування

Автомобілебудування

5. Зробіть висновок про особливості розміщення підприємств транспортного машинобудування в Україні.

6. Поясніть, як міжнародна спеціалізація цих підприємств впливає на обсяг виробництва ними продукції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити