Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 4 ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. ТРАНСПОРТ

§ 39. Транспорт світу

Звідки привозять одяг, який ви носите? Як міжнародні перевезення вантажів впливають на його вартість?

КРАЇНИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ. У світі транспорт розвинений нерівномірно. Причиною цього є як природні, так і політико-економічні передумови та чинники. Найбільшого розвитку різні види транспорту набули в провідних країнах світу, особливо в їхніх приморських частинах.

Залізничний транспорт є найстійкішим до несприятливих природних умов. Для його функціонування необхідна дорога інфраструктура — станційно-колійне господарство та рухомий склад. На відміну від чітко визначеного маршруту руху залізничних поїздів, авіаційне й автобусне сполучення більш гнучке при обранні маршруту руху. Проте ці види транспорту сильно залежать від погодних умов.

За експлуатаційною довжиною залізничної мережі загального користування у світі лідирують найбільші за площею країни світу: США (293,6), Китай (191,3), Росія (87,2), Індія (64,2), Канада (46,5 тис. км). Залізничний транспорт залишається основою транспортної системи нашої держави.

Залізнична мережа є доволі нерівномірною в більшості великих за площею країнах світу. Це зумовлено концентрацією населення й господарства в окремих їхніх частинах. Велике значення мають залізниці в сполученні провідних економічних центрів та їхньому включенні в міжнародні економічні процеси. Тому були створені трансконтинентальні залізниці в Росії та США. Вони пов’язують між собою приморські регіони цих країн, і залізничні лінії йдуть від головних морських портів Індії, Канади, Китаю в глибинні їхні райони.

Здійснювати перевезення на відстань до 500 км вигідніше автомобільним транспортом. У світі лідерами за протяжністю автомобільних доріг є найбільші за площею країни світу: США (64,3), Індія (6,6), Китай (4,5), Бразилія (1,7), Росія (1,4 млн км). Необхідність сполучити між собою різні регіони цих країн було основою для розбудови трансконтинентальних автомобільних шляхів. Водночас щільність автомобільних доріг у цих країнах та їхнє розміщення є дуже нерівномірним. Переважно вони прокладені біля великих міст, де більшість населення й вантажів перевозять автомобільним транспортом. У США, де досягнуто високого рівня автомобілізації населення, більшість мешканців великих міст живуть у передмістях у власних садибах. Найінтенсивніший автомобільний рух у цій країні створюють щоденні маятникові мігранти з передмістя до ядер відповідних міських агломерацій, а також рух приватного легкового автотранспорту в межах цих міст. У Бразилії, Індії, Китаї, Росії більшість населення, особливо в містах, перевозять комунальними видами міського транспорту, що характерно й для України.

РОЛЬ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СПОЛУЧЕНЬ У ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ. Розбудова високошвидкісного руху в розвинених країнах Західної Європи дозволила переорієнтувати цей вид транспорту на перевезення переважно пасажирів. Першою серед країн Європи цим шляхом пішла Франція, у якій такі поїзди називають «літаками на колесах» (середня їхня швидкість руху — 320 км/год.). Від 1981 р. курсує високошвидкісний поїзд із Парижа до Ліона. Також доволі розгалужена мережа високошвидкісних поїздів у Німеччині, яка сполучила між собою великі міста цієї країни. Євротунель під Ла-Маншем (мал. 116) від 1994 р. з’єднує Лондон з Парижем і Брюсселем, проходячи через Лілль. Це місто стало важливим вузлом високошвидкісних поїздів у Європі, адже в ньому поєднуються маршрути з Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Франції. Це дозволяє створювати потужні міжнародні пасажиропотоки. Наприклад, у 2013 р. лише одним Євротуннелем між Великою Британією та Францією перевезено 10,3 млн осіб, тоді як вся Придніпровська залізниця перевезла лише 9,9 млн осіб.

Високошвидкісні залізниці є також у Китаї, Республіці Корея, США, Японії. Надшвидкісні пасажирські поїзди курсують на магнітній подушці в Японії — понад 500 км/год. Це дозволяє об’єднати в єдину систему міста, розміщені на значній віддалі, що значно розширює зони впливу агломерацій.

НАЙБІЛЬШІ МОРСЬКІ ПОРТИ, ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ. Провідне місце у світі за обсягом вантажоперевезень відіграють морські торговельні порти країн Далекого Сходу (додаток 9). Перетворення в 90-і роки ХХ ст. цього регіону світу на головного виробника продукції переробної промисловості зумовило різке зростання обсягів перевезення морем відповідної сировини.

Без морського транспорту неможливо було організувати у великих масштабах міжнародну торгівлю. Найбільші морські торговельні флоти у світі мають країни-лідери з економічного розвитку на Далекому Сході. Значний флот Греції зумовлений особливостями її законодавства, яке створює надзвичайно сприятливі умови для судовласників. Німеччина, як один з найбільших у світі експортерів товарів, має великий морський торговельний флот, за допомогою якого постачають товари її промисловості по всьому світу.

Мал. 116. Поїзд виїжджає з Євротунелю під Ла-Маншем

Дізнайтеся більше

Розбудова високошвидкісного залізничного пасажирського сполучення допомогла «подолати» відстані між Парижем і найбільшими містами Західної Європи. Високошвидкісним поїздом можна прибути з Північного вокзалу Парижа:

• до Брюсселя за 1 год 22 хв;

• до Лондона за 2 год 15 хв;

• до Амстердама за 3 год 17 хв;

• до Дюссердорфа за 3 год 45 хв

Морські перевезення більшості товарів мають усталені маршрути курсування (наприклад, сиру нафту переважно вивозять із країн Перської затоки через Суецький канал до країн Південної Європи), що зумовлено значними обсягами поставок товарів та використанням спеціалізованого обладнання для навантажувально-розвантажувальних робіт. Тому в морських портах розвинених країн світу на її основі сформувались потужні нафтопереробні комплекси (див. попередній розділ), що зумовлює переважання наливних вантажів у структурі їхнього вантажообігу. Міжнародне значення мають також Панамський та Кільський канали.

Так само й в Україні за стабільними морськими маршрутами постачають за кордон зернові й олійні культури та залізну руду.

Саме в морських портах розвинених країн зосереджено найбільші промисловості комплекси з переробки завезеної сировини та виробництва пального й енергії. Показовим є приклад найбільшого в Європі за вантажообігом морського торговельного порту Роттердама (мал. 117). Тут сформувався портово-промисловий комплекс (поєднання на одній обмеженій ділянці приморської території портових потужностей і промислових підприємств із перероблення привезеної морем сировини) загальносвітового значення.

В Україні від 1980 р. діє перший портово-промисловий комплекс на базі Миколаївського глиноземного заводу та Дніпро-Бузького морського порту. Із Гвінеї постачають боксити, які цей завод переробляє на глинозем.

КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ. Значний вплив на розвиток усіх видів транспорту мала його контейнеризація, яка різко підвищила швидкість перевезення тарно-штучних вантажів. З нею пов’язана поява нових транспортних засобів — контейнеровозів (мал. 118) і спеціальних перевантажувальних станцій — контейнерних терміналів. Контейнер — це залізна коробка певного стандарту, у якій зберігають товари під час їхнього транспортування. У них перевозять не лише продукцію машинобудування, а й банани, тканини та інші вантажі. Для контейнерів необхідні великі площі для їхнього тимчасового зберігання перед відправленням адресатам. Тому створюють спеціалізовані портові контейнерні термінали. У них подають залізничні поїзди-контейнеровози та заїжджають вантажівки для розвезення контейнерів.

Мал. 117. Морський торговельний порт Роттердама (Нідерланди)

Світові можливості

Найпотужніший контейнерний термінал Індонезії «Нью-Пріок Контейнер Термінал Ван» відкрито 2016 р. в морському торговельному порту Калібара (поряд з м. Джакарта). Потужність термінала — 1,5 млн TEU/рік. Довжина причалу — 850 м. Глибина біля причалу — 16 м.

Мал. 118. Контейнеровоз

За роки незалежності України набули розвитку перевезення вантажів залізницями в контейнерах. Залізницями України проходять одні з головних маршрутів руху контейнерних потягів у сполученні ЄС — СНД.

Для створення «мосту суходолом» між Балтійським і Чорним морями запущено комбінований залізничний поїзд «Вікінг» між містами Чорноморськ і Клайпеда через Мінськ. З України до країн Балтії йде прокат і вироби із чорних металів, феросплави, а з них — електроприлади й продукція хімічної промисловості.

У внутрішньому сполученні лідерами за обсягом таких перевезень є маршрути: Чорноморськ-Нікополь, Одеса-Дніпро, Одеса-Київ, Одеса- Хмельницький.

НАЙБІЛЬШІ СУДНОПЛАВНІ РІЧКИ СВІТУ. В окремих країнах світу добре розвинене комерційне судноплавство річками й каналами. У Китаї, США, Росії великі річки є основними транспортними магістралями в серединних районах цих країн (відповідно Хуанхе, Міссісіпі, Волга). На цих річках розташовані головні міста та осередки товарного виробництва продукції в центральних районах цих держав. Для них характерним є зростання обсягу вантажопотоку в напрямку до морського узбережжя, де функціонують важливі морські торговельні порти (наприклад, Новий Орлеан у США). Це пов’язано з низькою вартістю відповідних перевезень.

У Європі основні обсяги пасажиро- й вантажопотоків відбуваються річками Рейн і Дунай та каналами, що сполучають ці річки з іншими великими водними артеріями в цій частині світу (мал. 119). Для країн Західної Європи характерним є зменшення обсягу вантажоперевезень від гирла до витоку річок. Це зумовлено завезенням більшості товарів з морських торговельних портів, що розміщені в гирлах річок Ельба, Рейн, Рона, Сена. У країнах Центральної та Східної Європи більшість вантажів перевозять по середній течії відповідно Волги, Дніпра, Дунаю. Ними переважно перевозять контейнерні та насипні вантажі.

У решти регіонів світу річкове судноплавство менш розвинуто через природні перепони (пороги, мілини, заболоченість) та політико-економічні причини (перетин кордонами судноплавних ділянок річок, відсутність великих міст). Доволі інтенсивним є рух річкового транспорту по частині течії річок Амазонка, Ганг, Меконг, Ніл у районах найбільшого господарського освоєння прилеглої території.

Дізнайтеся більше

Судноплавний канал між Рейном і Дунаєм завдовжки 171 км, завширшки 55 м і завглибшки 4,2 м відкрито в 1992 р. По ньому можливий рух суден з максимальними довжиною 110 м, шириною 11,40 м, посадкою 2,70 м і вантажопідйомністю 1800 т. Здебільшого по ньому перевозять контейнерні вантажі в сполученні між Роттердамом і Віднем та між Сулиною й Бамбергом.

Мал. 119. Мережа судноплавних річок і каналів у Європі

НАЙБІЛЬШІ АЕРОПОРТИ СВІТУ. У світі авіаційне сполучення переважно з’єднує великі міста провідних розвинених країн світу. Окремі з них є важливими розподільчими пунктами, у які прибуває значна частина пасажирів для пересадки на інші авіарейси. Такі вузлові аеропорти називають хабами (наприклад, аеропорт Дубаї). Найбільшу кількість пасажирів у світі перевозить міжнародний аеропорт «Хартсфілд-Джексон» (м. Атланта, штат Джорджія, США), який має авіаційне сполучення з понад 150 містами США й майже із 70 містами 45 країн світу. У Європі вирізняються за цим показником аеропорти Лондона («Хітроу»), Парижа («Шарль-де-Голль»), Франкфурта-на- Майні («Рейн-Майнський аеропорт»), які є хабами світового значення.

? Поміркуйте, як впливає існування хабу на розвиток транспортної системи міста.

Великі за обсягом перевезень пасажирів аеропорти світу мають авіаційне сполучення з усіма частинами світу. На базі світового значення міжнародних аеропортів сформувались великі пасажирські транспорті вузли, біля них розбудовано широку мережу закладів громадського харчування та готелів для транзитних пасажирів.

Світові можливості

Найбільший аеропорт Туркменістану «Огуз хан» із трьома терміналами відкрито у 2016 р. Він входить до складу Ашгабадського міжнародного аеропорту. Пропускна здатність — 2 тис. осіб/год.

МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ. У світі поширені міжнародні транспорті коридори, що дозволяють формувати великі вантажопотоки між країнами. Так, найдовша у світі Панамериканська автомагістраль об’єднала в єдину мережу автомобільні дороги всіх країн континентальної Америки. Також є мережа євразійських транспортних коридорів, розбудова яких сприятиме пришвидшенню обігу транспортних засобів та зменшенню вартості в переміщенні ними. Залізничні транспортні коридори Організації співробітництва залізниць прокладено між Берліном і Владивостоком.

З метою інтеграції економік країн Центральної та Східної Європи з ЄС визначено пріоритетні автомобільні й залізничні магістралі, що мають стати основними маршрутами в переміщенні товарів і пасажирів (пан’європейські транспортні коридори).

Пан’європейські транспорті коридори, що поєднують автомобільний, залізничний, річковий види транспорту, мають за мету сприяти зменшенню видатків на перевезення товарів та прискорення їхньої доставки між країнами ЄС і Східної Європи (мал. 120). У розбудові відповідної інфраструктури активну участь бере Україна, яка зацікавлена в реалізації свого вигідного транспортно-географічного положення між країнами Центральної та Східної Європи.

Мал. 120. Швидкісна автомобільна дорога на пан’європейському автомобільному міжнародному коридорі на території Словенії

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

Рівень розвитку господарства та тривалість періоду освоєння території впливають на щільність і протяжність залізничного й автомобільного видів транспорту. Морські перевезення вантажів більшості товарів мають усталені маршрути курсування. У морських портах розвинених країн зосереджено найбільші промислові комплекси з переробки завезеної сировини та виробництва пального й енергії. Річкові перевезення переважно розвинені у внутрішньому сполученні у великих за площею країнах світу. Винятком є Європа, де більшість вантажів і пасажирів перевозять між країнами, що розміщені вздовж течій Рейну й Дунаю.

Більшість пасажирів у світі перевозять цивільною авіацією між хабами. Найважливіші хаби поєднані між собою регулярними лініями авіаперевезень. Міжнародними транспортними коридорами перевозять значну частину вантажів у трансконтинентальному сполученні. Їхня розбудова дозволяє залучити до міжнародних економічних зв’язків підприємства в глибинних районах.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Які ви знаєте пан’європейські транспортні коридори? Які з них проходять територією України?

2. Чому, на вашу думку, більшість контейнерних перевезень вітчизняними залізницями у внутрішньому сполученні здійснюють у напрямку південь- північ, а в міжнародному сполученні — захід-схід?

3. Поясніть, чому суттєво відрізняється структура морських комерційних перевезень України та світу.

4. Як міжнародна спеціалізація України вплинула на структуру вантажоперевезень вітчизняних морських торговельних портів?

5. Зазначте причини, що зумовили, на вашу думку, збільшення довжини електрифікованих ділянок залізничних шляхів в Іспанії й Франції.

6. Поясніть за допомогою шкільного атласу, чому при перевезенні сирої нафти з Перської затоки до країн Західної Європи більшість супертанкерів оминає південь Африки, а не йде через Суецький канал.

7. Поясніть географію регулярного авіаційного пасажирського сполучення міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Працюю з картою

Покажіть на карті шкільного атласу «Транспорт світу» хаби та встановіть зв’язок між їхнім розміщенням та рівнем розвитку залізничної й автомобільної мережі у відповідних країнах світу.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою пошукових серверів і шкільного атласу знайдіть і позначте на контурній карті п’ятірку найбільших за обсягом перевезень пасажирів міжнародних аеропортів світу (мал. 121) та за обсягом вантажоперевезень — морських торговельних портів світу. Поясніть, чому вони так розміщені.

Генерую ідеї

Проаналізуйте, як природні умови впливають на судноплавство найбільшими річками Євразії. Позначте на контурній карті ті їхні ділянки, якими судноплавство неможливе за природних перешкод. «Прокладіть» найоптимальніші річкові шляхи територією України.

Мал. 121. Міжнародний аеропорт-хаб «О’хара» в м. Чикаго (США)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити