Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 4 ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2. ТОРГІВЛЯ

Ви дізнаєтесь

♦ які є види торгівлі

♦ про ознаки поняття «зовнішня торгівля»

♦ що таке показники зовнішньої торгівлі

і навчитесь

♦ показувати на карті головні регіони світової торгівлі — ЄС, НАФТА, АСЕАН

♦ розуміти залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі

§ 40. Торгівля як вид послуг

Як товари, що виробляють різні підприємства промисловості й сільського господарства, потрапляють до споживача? Які групи товарів і де купуєте ви та члени вашої родини?

ТОРГІВЛЯ ЯК ВИД ПОСЛУГ. ФОРМИ ТОРГІВЛІ. Торгівля — це вид підприємницької діяльності, пов’язаний з купівлею-продажем товарів і наданням послуг покупцям. Це окремий вид господарської й економічної

діяльності. В Україні в ній зайнято майже 21 % населення (мал. 122).

Розрізняють оптову й роздрібну торгівлю, громадське харчування.

? Пригадайте, як виникла торгівля.

Мал. 122. Структура зайнятості населення України, 2015 р.

Оптова торгівля — торгівля товарами з подальшим їхнім перепродажем уроздріб або професійним використанням. Тому товари закуповують великими партіями й у значних обсягах. У цій сфері задіяно різні організації (мал. 123). Ті, які спеціалізуються на оптовій торгівлі, для зберігання й реалізації товарів мають відповідну матеріально-технічну базу (склади, холодильники, сховища).

Мал. 123. Основні типи оптових організацій

Оптові посередники володіють не товарами, а інформацією про них, їхніх виробників і потенційних покупців. Тобто вони торгують не товарами, а інформацією й за це отримують винагороду.

Організатори оптового обігу не володіють ані товарами, ані інформацією про них. Вони є організаторами оптового обігу. Тобто надають можливість виробникам і продавцям товарів, оптовим і роздрібним торговим організаціям укладати контракти на поставку товарів.

Роздрібна торгівля — торгівля товарами й надання послуг покупцям для особистого, сімейного, домашнього використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. За видами та особливостями ведення роздрібна торговельна мережа поділяється на магазини, магазини-склади, павільйони, палатки, пересувні магазини тощо.

Дізнайтеся більше

Торгівля відіграла велику роль в історії людства — породила гроші. Коріння грошової системи сягають сивої давнини, коли перші цивілізації створили свої види грошей. Ними спершу були різні товари: сіль, бавовняні тканини, мідні браслети, коні, золотий пісок, шкури звірів. В «Одіссеї» та «Ілліаді» Гомера ціни на товари визначались коровами, биками. У слов’ян худоба символізувала багатство, майно, товар.

? Розгляньте малюнки 124 і 125. Встановіть, який тип оптових торговельних організацій на них зображено.

Мал. 124. Оптова база «7 кілометр» у м. Одесі

Мал. 125. Гіпермаркет «METРО» у м. Києві

? Які види роздрібної торговельної мережі є у вашому населеному пункті?

Приблизно 90 % мережі роздрібної торгівлі припадає на магазини. Вони мають приміщення та обладнання, які потрібні для виконання різноманітних торговельно-технологічних операцій, зазвичай розташовані в капітальних будівлях. Магазини-склади здійснюють торгівлю будівельними матеріалами, паливом, продовольчими товарами та ін. Вони мають пристосовані майданчики, навіси та складські приміщення, а також приміщення для товарних зразків та оформлення продажу товарів. Павільйони, палатки, кіоски — це споруди легкої конструкції. На відміну від магазинів, вони пропонують вузький асортимент товарів і менш зручні для обслуговування покупців. Пересувні магазини використовують для обслуговування жителів невеликих населених пунктів та працівників сільського господарства. За формами обслуговування розрізняють магазини самообслуговування й магазини, що використовують традиційний метод торгівлі через прилавок.

Громадське харчування — підприємницька діяльність, пов’язана з приготуванням їжі, реалізацією продукції власного виробництва й закуплених товарів, а також з організацією харчування. Підприємствами громадського харчування є їдальня, ресторан, кафе, бар та ін.

ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ. Для України характерне зростання обсягів роздрібної торгівлі (мал. 126). Основний приріст товарообігу (рух товарів, пов’язаний з їхнім обміном на гроші й переходом від виробництва до споживання) досягнуто за рахунок підвищення цін, а не обсягів продажу споживчих товарів, особливо вітчизняного виробництва.

У розміщенні об’єктів торгівлі в містах є суттєві недоліки. Закриття наявних та відкриття нових торговельних об’єктів відбувається стихійно, без узгодження з генеральним планом розвитку міста, недотримання вимог щодо «пішохідної» доступності торговельних об’єктів, що реалізують товари першої необхідності. В окремих містах України повністю змінено торговельну мережу. Надмірною є кількість аптек та «бутиків», магазинів із продажу автотранспортних засобів, ювелірних виробів. Залишаються низькими технічний і технологічний рівні: оснащення підприємств сучасним торговельним обладнанням, транспортними засобами, особливо в сільській місцевості та малих населених пунктах.

Роздрібна торгівля в сільських поселеннях становить лише 10 % загального обсягу через скорочення й занепад торговельної мережі, незадовільне постачання товарів, вузький їхній асортимент. Це змушує сільське населення купувати частину товарів у містах.

Мал. 126. Обсяг обороту роздрібної торгівлі України, млн грн

У 2000-і роки відбувся стрімкий розвиток гіпер- і супермаркетів. Проте їх лише 1% від загальної кількості торговельних закладів України. Підвищення уваги до обслуговування покупців, розважальної складової обумовило поширення торговельних центрів.

У межах України простежується чіткий розподіл підприємств роздрібної торгівлі за регіонами: найбільша їхня кількість зосереджена в Київській (з м. Київ), Дніпропетровській, Львівській, Харківській областях. Найменше — у Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Сумській, Закарпатській областях.

Останніми роками в Україні запрацювали мережеві торговельні центри іноземних компаній. Найбільші з них — «METРO» (Німеччина), «БІЛЛА» (Австрія), «Ашан» (Франція), «Новус» (Литва).

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ. Розвивається торгівля через Інтернет. Основними користувачами електронної торгівлі є молодь з хорошою освітою й активною споживчою поведінкою. Сьогодні навряд чи можна знайти сферу бізнесу, якої не торкнулась електронна торгівля. Фунціонує майже 30 великих інтернет-магазинів, які за добу відвідують тисячі покупців, і понад півтори тисячі дрібних. Незважаючи на економічні негаразди в Україні, протягом 2010-2015 рр. обсяг продажу зріс більш ніж наполовину. Клієнтами інтернет-магазинів є переважно жителі великих міст. На Київ припадає приблизно 40 % усіх покупців. За ним ідуть Одеса (7 %), Харків і Дніпро (по 6 %), Львів (5 %). Доставка по Україні впливає на вартість товару, що робить покупку його через Інтернет менш привабливою.

Світові можливості

Найбільший світовий торговий центр «Дубаї Молл» розташований у м. Дубаї (ОАЕ). Це лідер серед торговельних комплексів за масштабом, розкішшю, дизайном, торговельними й розважальними послугами. Усередині функціонує 1200 магазинів, льодова ковзанка, найбільший у світі критий акваріум, розважальний центр для дітей, 22 кінотеатри, готель із 250 номерами, 120 різноманітних ресторанів і кафе на будь-який смак, три автомобільні стоянки на 14 тис. паркомісць тощо.

ЧИННИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ І РЕГІОНАХ. У розвитку торговельної мережі є певні територіальні особливості. Є великі відмінності між регіонами України за показником територіальної концентрації торгівлі. На рівень торговельного обслуговування впливає: урбанізація території, господарський потенціал та особливості розселенської мережі. Пришвидшення розвитку торгівлі спостерігається у великих містах. У середніх і малих містах, а особливо в сільській місцевості, відбулось різке скорочення кількості торговельних закладів, істотно знизилася територіальна доступність торговельних послуг для населення.

У регіонах України є суттєві відмінності в розмірах товарообігу на одну особу. Особливо низький цей показник у Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях. Це переважно аграрні області, у яких спостерігається найвища частка сільського населення, низьке промислове освоєння території та найнижчий рівень доходів. Сприятлива ситуація склалась у м. Київ, Харківській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях. Це території з високим рівнем урбанізації й розвитку промислового виробництва.

На розвиток і концентрацію торгівлі впливають також близькість до кордону, багатосторонні економічні відносини з державами-сусідами, значна концентрація населення, особливо навколо обласних центрів. Важливими чинниками для успішного ведення торговельної діяльності є наявність морських і річкових транспортних шляхів, а також розвиток рекреаційної діяльності, туризму й відпочинку. Значні показники природного скорочення населення теж істотно знижують торговельний потенціал території.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Торгівля — окремий вид економічної діяльності. Вона включає оптову й роздрібну торгівлю, громадське харчування.

• Незважаючи на достатньо сприятливі умови розвитку, торгівля в Україні є нерозвиненою.

• Негативними особливостями роздрібної торгівлі є мала кількість торговельних закладів, значні диспропорції між обсягами торгівлі в селах і містах, наявність стихійної торгівлі.

• Основними чинниками, що впливають на концентрацію торгівлі, є кількість і рівень доходів населення.

Знаю і вмію обгрунтувати

1. Що таке торгівля? Які розрізняють її форми?

2. Поясніть відмінність між оптовою базою та дистриб’ютерською компанією.

3. Назвіть відмінності між такими закладами роздрібної торгівлі, як магазин і супермаркет.

4. Визначте рівень концентрації торгівлі у вашій області та чинники, що впливають на нього.

5. Поясніть розміщення гіпермаркетів в Україні.

Працюю з картою

За картою в шкільному атласі визначте регіони з різним рівнем розвитку торгівлі та чинники, що впливають на рівень її концентрації. Заповніть таблицю 20.

Таблиця 20

Рівень концентрації торгівлі

Регіони України

Чинники концентрації торгівлі
Шукаю в Інтернеті

За допомогою інтернет-ресурсів дізнайтесь, які інтернет-магазини побутової техніки є найпопулярнішими серед онлайн-споживачів.

Генерую ідеї

Найближчими роками темпи торгівлі через Інтернет лише зростатимуть. Уявіть, що ви відкрили власний інтернет-магазин. Які переваги й недоліки ведення такого бізнесу для власника та споживача ви можете назвати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити