Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

Розділ 4 ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 5. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Ви дізнаєтесь

♦ що таке кредит, фінансовий центр, офшор, аутсорсинг

і навчитесь

♦ визначати взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства й обсягом фінансових послуг у країні

♦ пояснювати особливості розміщення аутсорсингу у світі та Україні

§ 45. Фінансові послуги

Що ви знаєте про фінанси?

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. Фінансові послуги є сферою послуг, які найбільш інтенсивно розвиваються, значно відрізняються від усіх інших видів послуг і розглядаються урядами країн світу як стратегічний вид діяльності.

Фінансова послуга — результат виконання відповідних операцій з фінансовими активами, спрямованими на задоволення індивідуальних фінансових потреб клієнтів.

Надання фінансових послуг посідає перше місце за прибутковістю серед видів світового бізнесу. В економічно розвинених країнах є понад 700 їхніх різновидів. Найшвидше зростає обсяг залучення інвестицій і кількість контрактів з надання міжнародних фінансових послуг у сфері торгівлі.

Фінансові послуги в розвиненому суспільстві мають таке саме вагоме значення, як виробництво. Найдинамічніше розвивають ті, що пов’язані із задоволенням потреб суспільства: фінансово-кредитне обслуговування,

страхові послуги, інформаційне та бухгалтерське обслуговування тощо (мал. 142).

? Пригадайте, якими фінансовими послугами користувались ви самі чи ваші батьки.

Основний зміст фінансової посередницької діяльності — забезпечення обслуговування руху грошей для отримання доходу. Фінансові послуги надаються фінансовими установами (мал. 143).

БАНКИ. СВІТОВІ ЦЕНТРИ БАНКІВСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Банк — кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити й інші послуги з фінансових операцій.

Банківська система більшості країн є дворівневою. Комерційні банки розташовані на першому щаблі банківської системи й безпосередньо здійснюють обслуговування фізичних та юридичних осіб для отримання прибутку. Центральний банк («банк банків») розташований на другому щаблі банківської системи й здійснює емісійну та грошово- кредитну політику в державі, організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому. В Україні ці функції виконує Національний банк України (НБУ).

Фінансовий центр — це глобальне місто, у якому зосереджено провідні банки міжнародного значення, великі фірми та є фондова біржа.

Фондова біржа — це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами.

Мал. 142. Види фінансових послуг

Мал. 143. Основні фінансові установи

? Поміркуйте, які види фінансових послуг (мал. 142) надають комерційні банки.

? Які ви знаєте найбільші банки України? Які послуги вони надають?

Світові фінансові центри мають певні особливості, які відрізняють їх від інших міст. Це насамперед розвинена спеціальна інфраструктура, транспортна мережа та вузькоспеціалізовані висококваліфіковані кадри. Також важливою їхньою ознакою є те, що фінансові центри мають виконувати комунікаційну функцію для певного регіону світу.

Світовими фінансовими центрами є Нью-Йорк, Лондон, Гонконг (САР Китаю), Сингапур, Токіо.

Особливістю Нью-Йорка як фінансового центру є те, що він спеціалізується на ринку банківських кредитів. Міжнародна діяльність великих американських банків пов’язана не тільки з кредитними операціями, а й з інвестиційними (операції з іноземними цінними паперами).

На Нью-Йорській фондовій біржі обертаються акції 2768 компаній загальною вартістю 19,8 трлн дол. США.

Лондон — це фінансовий центр Європи. Він є найбільшим у світі фінансовим центром з однаково добре розвинутими ринками короткострокових кредитів і довготермінових позик, потужними біржами, страхуванням і фрахтовою справою. Характерне домінування міжнародних складових над національними. Основою його є міжнародний валютний ринок і ринок позичкових капіталів.

Лондонський валютний ринок найбільший у світі. Через його валютну біржу проходить 30 % усіх контрактів з валютою, цьому сприяла максимальна свобода валютних операцій.

Токіо є значним міжнародним валютним ринком завдяки великому щоденному обороту іноземної валюти, особливо в угодах єна/долар. Тут оперують японські та іноземні банки, які займаються кредитуванням промисловості й торгівлі в єнах та іноземній валюті, наданням кредитів закордонним японським підприємствам через свої материнські банки тощо.

Перетворення Сингапура на світовий фінансовий центр відбулося через вигідне географічне положення на шляхах світової торгівлі. Він володіє одним з найзручніших портів у світі та має пільговий податковий режим для іноземних фінансово-банківських інститутів.

Гонконг/Сянган (САР Китаю) є стратегічним пунктом міжнародної торгівлі, особливо з Китаєм. У ньому діє спеціальний економічний режим, що дозволяє відігравати важливу роль у фінансових операціях на Далекому Сході.

Фінансові центри працюють цілодобово, керуючи рухом міжнародних фінансових потоків. Ефективність міжнародних валютно-кредитних і розрахункових операцій забезпечує Світова міжбанківська фінансова телекомунікаційна мережа (СВІФТ).

КРАЇНИ-ОФШОРИ. Це фінансові центри, які здійснюють значні обсяги кредитування й фінансування у валюті інших країн та мають особливий пільговий режим оподаткування іноземних компаній.

Важливе місце в їхньому розвитку має економіко-географічне положення. Більшість офшорних зон розташовано на важливих морських, авіаційних, телекомунікаційних шляхах. Майже 70 % усіх офшорних зон зосереджено у країнах, що розвиваються, причому здебільшого — на невеликих островах (мал. 144 на с. 254).

Мал. 144. Офшори у світі, 2015 р.

Мережа офшорних зон складається із чотирьох основних груп, що сформувались за регіональним принципом (мал. 145).

У цих зонах концентрується банківський і страховий бізнес, через них здійснюють експортно-імпортні операції, операції з нерухомістю, трастову та консалтингову діяльність. Вони приваблюють клієнтів сприятливим валютно-фінансовим режимом, пільговим податковим та зовнішньоторговельним законодавством.

Лідерами серед офшорів за кількістю зареєстрованих компаній є Панама (337 004 компанії в реєстрі країни), Британські Віргінські острови (208 000 компаній). На Кіпрі зареєстровано 27 400 офшорних компаній, на Багамських островах — більш як 400 офшорних банків і трастових компаній зі щорічним оборотом понад 20 млрд дол. США (мал. 144).

Мал. 145. Основні офшорні зони

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. В Україні, за даними НБУ, налічується більше сотні комерційних банків.

У 2015 р. центральні банківські установи були зосереджені в 15 містах (усі — адміністративні центри областей). У м. Києві зосереджено понад

60 % усіх таких установ. Такий тип їхньої територіальної концентрації зберігається від 2001 р., коли утвердилася сучасна географія фінансових установ України.

Відкриваємо Україну

В Україні фінансові центри сформувалися ще на початку XX ст. Ними стали найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса. За роки незалежності сюди можна також додати Дніпро (де розташований головний офіс «ПриватБанку»).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Фінансові послуги є сферою міжнародних послуг, які найбільш інтенсивно розвиваються. їх надають фінансові установи: біржі, банки тощо.

• Найвпливовішими світовими фінансовими центрами є Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Сингапур, Гонконг (САР Китаю).

• Глобальна мережа офшорних центрів дозволяє в будь-якій країні світу проводити фінансові операції.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Дайте визначення поняття «фінансові послуги». Назвіть їхні види.

2. Що собою являє фінансово-банківська система країни? Які фінансові інститути вона включає? Яка її роль?

3. Наведіть приклади державних та комерційних банків України.

4. Назвіть найбільші фінансові центри. У яких країнах вони з’явилися й чому?

5. Використовуючи матеріал параграфа й додаткові джерела інформації, схарактеризуйте вплив міжнародних фінансових центрів на економічну політику держав світу.

6. Що таке офшорна зона?

7. Дайте оцінку банківському сектору України.

Працюю з картою

Позначте на контурній карті найбільші країни-офшори та найбільші фінансові центри світу.

Шукаю в Інтернеті

Використовуючи офіційний сайт Державної служби статистики України, підрахуйте, скільки капіталу вивезли за останні п’ять років до країн-офшорів (мал. 144) з нашої держави.

Генерую ідеї

Продумайте й запропонуйте варіанти боротьби з незаконним вивезенням капіталу до країн-офшорів з України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити