Підручник Географія 9 клас - Т. Г. Гільберг - Оріон 2017

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

ВСТУП

§ 1. Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку країни

Розділ 1 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 2. Національна економіка - складна господарська система

§ 3. Сектори національної економіки України та форми суспільної організації виробництва

§ 4. Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки

ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 5. Сучасне світове господарство

§ 6. Економічні системи та їхні типи

§ 7. Просторова структура світового господарства

§ 8. Сучасне світове господарство та особливості його розвитку

§ 9. Інтернаціоналізація світового господарства

Розділ 2 ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 1. СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 10. Сільське господарство та його складові

§ 11. Сільське господарство України. Рослинництво

§ 12. Тваринництво України

§ 13. Сільське господарство світу. Рослинництво

§ 14. Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства

§ 15. Лісове господарство

ТЕМА 2. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 16. Поширення мінеральних ресурсів у світі

§ 17. Видобування вугілля, нафти і природного газу

§ 18. Добувна промисловість України

§ 19. Видобування металічних руд

Розділ 3 ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

§ 20. Значення електроенергетики

§ 21. Електроенергетика України

§ 22. Електроенергетика світу

ТЕМА 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§ 23. Значення металургійного виробництва в економіці

§ 24. Кольорова металургія

§ 25. Виробництво чавуну, сталі, прокату та кольорових металів в Україні

§ 26. Металургійне виробництво світу

ТЕМА 3. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ПАПЕРУ

§ 27. Хімічна промисловість та її значення

§ 28. Хімічна промисловість України

§ 29. Хімічна промисловість світу

§ 30. Лісове господарство. Виробництво деревини й паперу

ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

§ 31. Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні

§ 32. Машинобудування світу

ТЕМА 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

§ 33. Легка промисловість

§ 34. Народні промисли в Україні

ТЕМА 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

§ 35. Харчова промисловість в Україні

§ 36. Виробництво продуктів харчування у світі

Розділ 4 ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. ТРАНСПОРТ

§ 37. Транспорт та його роль у національній економіці

§ 38. Транспорт України

§ 39. Транспорт світу

ТЕМА 2. ТОРГІВЛЯ

§ 40. Торгівля як вид послуг

§ 41. Світовий ринок товарів і послуг

ТЕМА 3. ТУРИЗМ

§ 42. Туризм та його види. Туризм в Україні

§ 43. Міжнародний туризм

ТЕМА 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

§ 44. Наукова й освітня діяльність

ТЕМА 5. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 45. Фінансові послуги

§ 46. Комп'ютерне програмування як вид економічної діяльності

Розділ 5 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК

§ 47. Глобальні проблеми людства, причини їхнього виникнення

§ 48. Взаємозв'язок глобальних проблем людства

§ 49. Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття

ДОДАТКИ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити