Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

Шановні дев'ятикласниці та дев'ятикласники!

Шкільний курс географії 9 класу «Україна і світове господарство» продовжує вивчення цієї складної та водночас цікавої науки. Цього року ви опануєте знання з економічної географії, дізнаєтеся про те, як у світі взаємопов’язані господарство та природа. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вивчати й досліджувати економіку нашої держави в системі світового господарства. Він складається із п’яти розділів, які охоплюють по декілька тем. Зміст кожної з них зазвичай розкривається у двох-п’яти параграфах. Параграф розрахований на вивчення здебільшого за один, рідше — за два уроки.

На початку кожного параграфа містяться запитання під рубрикою «Спробуйте відповісти». Вони спрямовані на те, щоб ви використали раніше здобуті знання або пригадали певні відомості, які стануть вам у пригоді в процесі опрацювання нового навчального матеріалу.

Матеріал кожного параграфа для полегшення роботи з ним поділено на змістові частини. Найважливіші поняття, терміни та географічні назви, на які треба звернути увагу або запам’ятати, у тексті виділено жирним шрифтом або курсивом.

Важливими для сприйняття навчального матеріалу є таблиці, фотографії, структурні схеми, діаграми, картосхеми. Вони дозволять вам краще уявити той чи інший географічний об’єкт або явище, активізувати зорову пам’ять у процесі навчання. Поряд із малюнками під рубрикою «Чи відомо вам, що…» розміщено цікаві факти, які стосуються теми, доповнюють її, привертають увагу до питань, що можуть стати для вас предметом творчого пошуку.

Під рубрикою «Закріплюємо знання» наприкінці кожного параграфа містяться запитання та завдання, які допоможуть повторити основні положення навчального матеріалу, структурувати його та зробити висновки.

Завдання під рубрикою «Застосовуємо знання, працюємо творчо» спрямовані на те, щоб ви спробували застосувати отримані знання в новій для вас ситуації, на розв’язання певних практичних завдань, здобуття додаткових знань, умінь та навичок. Деякі з них розраховані на роботу в групах. Завдання, які позначені зірочкою, автори відносять до завдань підвищеної складності.

До деяких тем навчальною програмою передбачені практичні роботи та дослідження. У підручнику наведено опис можливого алгоритму та деякі статистичні дані для їх виконання.

У додатках до підручника в алфавітному порядку подано основні поняття й терміни, що розглядалися в тексті параграфів, та їх визначення.

Пам’ятайте, що для успішної роботи потрібно не лише прочитати текст параграфів, але й використати весь допоміжний матеріал, який міститься в підручнику.

На полях деяких параграфів підручника ви побачите значок. Це означає, що ви можете поглибити свої знання за допомогою актуальних додаткових матеріалів. Вони містять різноманітну цікаву інформацію, пов’язану з вивченою темою, а також тестові завдання до розділів, які дадуть вам змогу визначити рівень власних навчальних досягнень. Їх можна виконати вдома або в класі. Усі ці матеріали ви знайдете на спеціально розробленому сайті interactive.ranok.com.ua.

Таким чином, підручник покликаний допомогти вам у вивченні географії в 9 класі. Ви зможете пізнати сутність геопросторової організації національного господарства України та світового господарства в цілому. Щиро бажаємо вам натхнення та успіхів у навчанні!

image3



Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити