Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3 Добувна промисловість

§ 15 Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Забезпеченість країн мінеральними ресурсами

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Що таке природні ресурси?

2. Які класифікації природних ресурсів вам відомі?

3. Назвіть синонім поняття «мінеральні ресурси».

4. Які ресурси відносять до вичерпних, а які — до невичерпних?

1. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням

Людина з давніх часів широко використовувала різноманітні мінеральні ресурси. У наш час споживається понад 200 різних видів корисних копалин у формі сировини або джерела енергії. Попит на мінеральну сировину у світі залишається доволі значним, хоча багато країн ведуть політику ресурсозбереження. Щорічно з надр Землі на поверхню переміщується майже 300 млрд т гірських порід. Серед них більшу частку становлять руди різних металів, вугілля, нафта, газ, будівельна та гірничо-хімічна сировина.

Залежно від призначення мінеральні ресурси поділяють на три групи: паливно-енергетичні — використовуються для отримання енергії, рудні — із них отримують метали, нерудні — використовуються як сировина для хімічної промисловості (калійна сіль, фосфорити) або як будівельні матеріали чи сировина для їх виготовлення (глина, пісок, вапняк, базальт тощо).

Паливно-енергетичні ресурси умовно можна поділити на паливні (виділяють енергію в процесі спалювання) та енергетичні (енергія виділяється в результаті ядерної реакції). Усі паливні корисні копалини мають осадове походження (мал. 1).

Рудні корисні копалини поділяють на руди чорних металів (залізні, марганцеві) та руди кольорових металів. Кольоровими металами в промисловому виробництві називають усі метали, крім заліза та елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу є його специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад білий (алюміній, срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо.

Кольорові метали за фізико-хімічними властивостями умовно відносять до кількох груп:

• легкі метали: алюміній, титан і магній;

• важкі метали: мідь, цинк, нікель, олово та свинець;

Мал. 1. Скам'янілий стовбур дерева, знайдений у пласті вугілля.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

За всю історію людства протягом тисячоліть найбільш вживаними мінералами вважаються вода, кам'яна сіль та кремінь (SiO2 · nH2O) — мінерал, що завдяки своїй твердості та можливості розколюватися на площини з гострими краями використовувався первісними людьми як знаряддя праці.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Благородні метали характеризуються хімічною стійкістю до окиснення та дії хімічних реагентів, тугоплавкістю, пластичністю, мають високу вартість і привабливий зовнішній вигляд. Завдяки своїм унікальним хімічним і фізичним властивостям благородні метали доносять до нас оригінальні вироби минулих культур. Вони є найкращим матеріалом для ювелірних прикрас і витворів художнього мистецтва, виконують функції валютних запасів, застосовуються в сучасній електротехнічній, космічній, ядерній, інформаційній техніці.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Назва «рідкоземельні метали» була запропонована наприкінці XVІІІ ст. Тут відіграв роль той факт, що всі елементи цієї групи утворюють тугоплавкі оксиди, які майже не розчиняються у воді. Крім того, вчені помилково вважали, що ці метали рідко зустрічаються в земній корі. Усі рідкоземельні метали є речовинами сріблясто-білого кольору.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Доломіт — досить поширений мінерал. Названий на честь французького мінералога Д. Долом'є, який його відкрив. За хімічним складом доломіт є природним карбонатом кальцію і магнію. Використовується в більшості випадків для виробництва цементу. Крім того, він використовується при виробництві сталі як вогнетривкий матеріал.

• благородні метали: коштовні (золото, срібло) і платинові (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій);

• рідкоземельні метали: скандій, ітрій, лантан та ще 14 елементів, які належать до групи лантаноїдів.

Нерудні мінеральні ресурси (неметалеві корисні копалини) представлені кількома групами:

• гірничо-хімічні: апатит, фосфорит, калійна, кухонна, магнієва солі, сірка;

• гірничорудні: графіт, каолін та ін.;

• нерудні корисні копалини для металургії: вапняк флюсовий, глина вогнетривка, доломіт, пісок формувальний та ін.;

• корисні копалини для будівництва: бітум, вапняк, мергель, гіпс, камінь будівельний, кварцовий пісок та ін.

2. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами

Кількість та розташування родовищ корисних копалин залежать від геологічної історії формування земної кори. Тому найбільшим різноманіттям мінеральних ресурсів відрізняються ті держави, які мають велику територію, а в її межах є ділянки з різною геологічною будовою.

Забезпеченість мінеральними ресурсами тієї чи іншої країни залежить не тільки від бідності або багатства надр, а й від того, скільки держава видобуває та використовує корисних копалин. Найбільшу частину мінеральних ресурсів споживає в наш час промисловість. Її вартість (зокрема вартість палива й електроенергії) у сумарних витратах на виробництво промислової продукції становить близько 75 %. Оскільки запаси окремих видів вичерпних мінеральних ресурсів неоднакові й поширені нерівномірно, це ставить перед багатьма країнами дуже гострі проблеми забезпечення основними видами сировини.

Мал. 2. Антрацит.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

За сучасними оцінками, запаси всіх видів корисних копалин у надрах Землі вимірюються обсягами в 15 000—16 000 млрд т. Єдиної оцінки про те, на скільки часу вистачить цих ресурсів, немає. Ураховуючи доступні для розробки ресурси, деякі дослідники вважають, що до 2500 р. людство витратить запаси всіх металів. Причому видобуток свинцю, цинку, олова, золота, срібла та платини припиниться до 2030 р., нікелю, молібдену, вольфраму, міді — до 2100 р., марганцю, кобальту — до 2200 р.

Ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами можна оцінити часткою від світових запасів, у запасах у розрахунку на одну особу, у кількості років, на яку вистачить певного ресурсу за теперішніх обсягів видобутку. Підрахунки останнього показника дозволяють виробити стратегію подальшого використання мінеральних ресурсів.

Багато розвинених країн, беручи до уваги невеликі запаси власних певних видів ресурсів, перейшли до здійснення політики ресурсозбереження (значного скорочення обсягів використання ресурсів, зменшення витрат ресурсу на одиницю продукції, заміни їх іншими ресурсами).

Щодо паливно-енергетичних ресурсів, то загальні геологічні запаси кам’яного та бурого вугілля у світі нині оцінюють у 10 040 млрд т, а промислові запаси вугілля (кам’яного й бурого) у світі, за даними 2014 р., становили 892 млрд т умовного палива. Основними різновидами кам’яного вугілля, які при спалюванні дають температури, необхідні для виплавки металів, є антрацит (мал. 2) та бітумінозне (коксівне) вугілля. Буре вугілля (при спалюванні дає менше тепла, ніж кам’яне) поділяють на слабо-бітумінозне вугілля та лігніт.

На антрацит та бітумінозне вугілля серед загальносвітових запасів припадає 456 млрд т, а на буре — 436 млрд т. За підрахунками вчених, наявних вугільних запасів вистачить на 113 років. Найбільші вугільні запаси зосереджені в США (27 %), Росії (18 %), Китаї (13 %), Австралії (8 %), Індії (7 %).

Основні світові поклади нафти розташовані у Венесуелі — 18 %, Саудівській Аравії — 16 %, Канаді — 11 %, Ірані — 9 %, Іраку — близько 9 %, Кувейті — понад 6 % від загальносвітових запасів, які, за даними 2014 р., оцінюють у 232 млрд т (52 роки). Значні поклади нафти є також в ОАЕ, Росії, Лівії, Нігерії, Казахстані, Катарі, Китаї, США, Мексиці.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Нафта — одна з найцінніших корисних копалин нашої планети. Із неї можна отримати понад дві тисячі різних корисних продуктів. Найголовніше — це перш за все пальне (бензин, гас, дизельне паливо). Крім цього, у господарстві важливе значення мають різні складові мазуту, наприклад змащувальні масла, вазелін. У дорожніх покриттях використовується гудрон. Однак чи не найбільше речовин із нафти виготовляється на хімічних комбінатах — штучні тканини, пластмаси, барвники, парафін, ліки, лаки, фарби, отрутохімікати, мінеральні добрива, косметичні, миючі засоби та ін.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Уран дуже поширений у земній корі. Його потенційні ресурси складають близько 10 млн т. Однак економічно вигідно розробляти тільки родовища із вмістом урану не менше ніж 0,1 %, а таких запасів у світі, за оцінкою Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), приблизно 2 млн т.

Загалом на країни ОПЕК припадає 71,6 % від загальносвітового обсягу розвіданих запасів.

Розвідані запаси природного газу нині оцінюють приблизно в 187 трлн м3 (54 роки). Найбільші поклади природного газу мають Іран — 18 %, Росія — понад 17 %, Катар — понад 13 %, Туркменистан — понад 9 % та США — понад 5 % від світових запасів. Значні ресурси газу мають також Саудівська Аравія, Ірак, Венесуела, Нігерія, Алжир, Болівія, Австралія.

До важливих енергетичних ресурсів у наш час належить уран. Найбільші запаси його мають Австралія, ПАР, Нігер, Бразилія, Канада, США, Намібія, Росія.

Суттєво відрізняється ресурсозабезпеченість країн і за рудними мінеральними ресурсами. Серед країн світу найбільші загальні запаси залізної руди мають Австралія — 35 млрд т, Бразилія — 29 млрд т, Росія — 25 млрд т, Китай — 23 млрд т, Індія — 7 млрд т, США — 6,9 млрд т, Україна — 6,5 млрд т. Значні поклади залізних руд також зосереджені в Канаді, Казахстані, ПАР, Швеції. Загальносвітові запаси оцінюють на сьогодні в 170 млрд т.

Понад 28 % загальних розвіданих запасів руд кольорових металів розташовані в державах Східної Європи (Росія), до 17 % — в Азії (Китай, Індія), по 16 % — у Латинській Америці (Бразилія) та Африці (Ліберія, Гвінея, Алжир), 13 % — у Північній Америці (США, Канада), по 5—6 % — у Західній Європі та Австралії.

На нерудні мінеральні ресурси тією чи іншою мірою багаті всі країни світу, крім деяких маленьких держав. Однак значні запаси найцінніших видів нерудних ресурсів має досить обмежена група країн. Так, загальні світові запаси калійних солей оцінюються у 250 млрд т. Основна їх кількість припадає на родовища Канади, Росії, Німеччини, Білорусі. Значними загальними запасами володіють Ізраїль та Йорданія.

Найбільше родовище самородної сірки розташоване на Іранському нагір’ї (Ірак), великі — у Чилі, США, Польщі, Україні.

Понад 80 % світових запасів алмазів (переважно ювелірних) зосереджені в Південній Африці. У басейні річки Касаї (Заїр) — найбільші розсипи технічних алмазів. З інших регіонів світу за запасами алмазів виділяються Росія (Якутія), Канада, Ангола, Ботсвана, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Індія, Австралія. У цих державах також видобувається й сировина для коштовного каміння (рубін, аметист, сапфір та ін.).

Майже всі країни світу володіють запасами тих чи інших видів будівельної сировини. Насамперед це стосується глин, вапняків, гіпсів. Окремі держави мають поклади унікального будівельно-оздоблювального каміння: граніти та габро (Україна) (мал. 3), амазоніт (Бразилія), мармур (Італія) тощо.

Мал. 3. Розпилювання граніту. Українські граніти — одні з кращих у світі за якістю.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Як класифікують мінеральні ресурси за призначенням? 2. Охарактеризуйте поняття «ресурсозабезпеченість» і «ресурсозберігання», «природно-ресурсний потенціал». 3. Охарактеризуйте географію забезпеченості регіонів і країн світу: 1) паливними мінеральними ресурсами; 2) рудними мінеральними ресурсами; 3) нерудними мінеральними ресурсами.

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. Використовуючи дані тексту параграфа, розрахуйте частку у світових запасах залізної руди трьох найбагатших на цю сировину держав. 2. Робота в групах. Використовуючи дані карт атласу, на прикладі двох країн розрахуйте величину ресурсозабезпеченості вугіллям у кількості років (група 1 — країн Європи; група 2 — країн Азії; група 3 — країн Латинської Америки). 3*. Охарактеризуйте стратегію щодо відновлюваних природних ресурсів, яку необхідно здійснювати в Україні. Висновки аргументуйте.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Із середини 1950-х рр. алмази почали отримувати штучно з графіту. Синтетичні та природні алмази є однаковими за фізичними властивостями й кристалографією. Зараз близько 97 % алмазів (за масою), які використовуються в промисловості, — синтетичні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити