Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3 Добувна промисловість

§ 18 Видобування мінеральної нерудної сировини в країнах світу

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Який мінерал, що належить до нерудних корисних копалин, ви споживаєте кожного дня?

2. Які ви знаєте нерудні корисні копалини, що видобуваються у вашому краї?

1. Особливості розміщення виробництв із видобутку кам'яної і калійної солей, фосфоритів, каоліну в країнах світу

У підгрупі нерудних мінеральних ресурсів світу найбільше значення має видобуток гірничо-хімічної сировини. Це перш за все кам’яна та калійна солі, фосфоровмісні корисні копалини, які видобувають у багатьох країнах світу.

Кам’яна сіль має досить значне поширення. Її видобувають здебільшого в соляних шахтах (мал. 1). У харчовій промисловості використовується кухонна сіль NаСІ). Її отримують також із підземних розсолів або штучних солоних розчинів (виварна сіль), із дна соляних озер (самосадна сіль) і з морської води (осадова сіль).

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Видобуток морської та озерної солі розвивався задовго до нашої ери в Стародавніх Єгипті, Греції та Римі.

Мал. 1. Видобуток кам'яної солі в шахті.

Провідними виробниками кухонної солі у світі є чотири країни — Китай, США, Індія та Німеччина, на які припадає більше половини світового видобутку (див. таблицю 1).

Таблиця 1

КРАЇНИ — НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ КУХОННОЇ СОЛІ (2012 р.)

Місце

Країна

Виробництво солі, млн т

Частка від світового виробництва, %

Світ

259,0

100,00

1

Китай

70,0

27,03

2

США

37,2

14,36

3

Індія

17,0

6,56

4

Німеччина

11,9

4,59

5

Австралія

10,8

4,17

6

Канада

10,8

4,17

7

Мексика

10,8

4,17

8

Чилі

8,06

3,11

9

Бразилія

7,02

2,71

10

Велика Британія

6,7

2,59

11

Франція

6,1

2,36

12

Україна

5,9

2,28

Інші країни

43,5

16,80

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Загалом запаси солі на Землі практично невичерпні. Унікальні родовища селітри та йоду розташовані в пересохлих водоймах пустелі Атакама (Чилі).

Калійні солі та їхні сполуки мають досить широке застосування в різних видах економічної діяльності. Разом із фосфором та азотом калій входить до елементів, найбільш необхідних для життєдіяльності рослин, а тому є основою для виробництва мінеральних добрив. Крім цього, калійні руди використовуються для отримання миючих засобів і різних хімікатів.

Серед корисних копалин, які містять сполуки калію, найбільш поширеним є хлорид калію, або хлористий калій (KCl) (мал. 2). Здійснювати видобуток калійної солі найдавніше почали в Західній Європі, потім — у США та Росії, але останнім часом перше місце за обсягами видобутку міцно закріпилося за Канадою, яка володіє найбільшими ресурсами цих солей (див. таблицю 2).

Хоч родовища калійної солі розвідані в багатьох країнах світу, але зараз видобуток здійснюється тільки в 14 з них. Видобувають цю копалину з надр Землі шахтним способом, а також розчиненням гарячою водою. Важливим джерелом калійних солей є розсоли з водойм, які не мають виходу до моря, — Мертве море, Салар-де-Атакама, Велике Солоне озеро. Звідти сіль отримують випарюванням.

Природні мінеральні утворення, що містять фосфор у таких з’єднаннях і концентраціях, за яких їх промислове використання технічно можливе та економічно доцільне, називають фосфатними рудами.

Мал. 2. Зразки калійної солі.

Вони представлені двома основними групами природних утворень — фосфоритами й апатитами. Фосфорити являють собою осадову породу, яка містить сполуки фосфату кальцію. Найчастіше вони розташовуються в землі пластами завтовшки від кількох сантиметрів до 20 метрів. Як правило, фосфорити видобуваються відкритим способом спільно з глиною, піском та іншими гірськими породами.

Таблиця 2

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕСУРСИ ХЛОРИСТОГО КАЛІЮ (2011 р.)

Країна

Виробництво, млн т

Резерви, млн т

Канада

11,2

4400

Росія

7,4

3300

Білорусь

5,5

750

Німеччина

3,3

150

Китай

3,2

210

Ізраїль

2,0

40

Йорданія

1,4

40

США

1,1

130

Чилі

0,8

70

Узбекистан

0,62

100

Велика Британія

0,43

22

Іспанія

0,42

20

Бразилія

0,4

300

Інші країни

50

Усього у світі

37,62

9600

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Родовища фосфоритів розташовані і на великих глибинах океану, де видобуток відбувається за допомогою спеціальних установок. Глибина залягання може досягати 200—450 м.

image1

image2

Мал. 3. Каолін. Назва мінералу походить від місцевості Каолін у Китаї.

Серед лідерів із видобутку фосфорної сировини є Китай, який посів перше місце у 2015 р., видобувши 100 млн т фосфоритів (світовий обсяг видобутку — близько 200 млн т), хоч за запасами фосфатів у світі країні належить друге місце. Більше половини світових запасів фосфатів концентрується в Марокко (50 млрд т), однак річний видобуток цієї країни за 2015 р. становив 30 млн т. Наступні місця за обсягами видобутку посіли США, Росія, Йорданія, Бразилія, Єгипет, Туніс.

Серед нерудних корисних копалин, які є сировиною для виробництва будівельних матеріалів, дуже важливе значення має каолін (мал. 3). Це глина білого кольору (біла глина), яка складається з мінералу каолініту. Утворюється при руйнуванні (вивітрюванні) гранітів, гнейсів та інших гірських порід, що містять польові шпати.

Завдяки високій вогнетривкості та низькій пластичності каолін використовують як сировину у виробництві порцеляни, фаянсу, електротехнічної кераміки, а також як наповнювач при виготовленні паперу, гуми, пластмас, косметичних виробів.

Поклади каоліну зазвичай розташовані поблизу поверхні, а тому розробляються відкритим способом. Понад половину світових запасів білої глини зосереджено в США та Великій Британії. Значні запаси мають також Чехія, Болгарія, Україна, Румунія, Польща, Угорщина, Узбекистан.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Місто Дзіньдечжень у Китаї, де видобувають каолін, здавна є відомим центром виробництва порцеляни. Уявлення про китайську порцеляну в Європі сформоване саме завдяки виробам із майстерень Дзіньдечженя.

image3

image4

Мал. 4. Відпрацьована соляна шахта в Бахмуті.

Світові запаси каоліну на початку XXI ст. становлять близько 26 млрд т. Із них на частку Європи припадає 25 % (лідером є Велика Британія — 2 млрд т), Азії та Океанії — 21 %, Північної Америки — 37 % (США — 9 млрд т), Південної Америки — 9 %, Африки — 5 %.

2. Видобування нерудної сировини в Україні

Україна має великі та унікальні за якістю поклади для виробництва кухонної солі. За хімічною чистотою їх можна вважати найкращими у світі. Основні запаси розташовані на території Донецької височини, Придніпровської низовини, Передкарпаття, Закарпаття та Криму.

Найбільші запаси кам’яної солі дуже високої якості зосереджені на Донбасі, де вони залягають потужними пластами (до 60 м) на незначних глибинах (до 280 м). Саме тут (Бахмут (Артемівськ), Слов’янськ) видобувається найбільша кількість кам’яної солі в Європі (мал. 4).

Загалом сьогодні в Україні з наявних 14 розробляється 11 родовищ кухонної солі. У 2015 р. її видобуток становив в Україні понад 2,2 млн т за рік. За цим обсягом держава входила до 20 найбільших світових виробників кухонної солі.

Видобуток сірки та калійної солі зменшувався в Україні від початку 1990-х рр., а з 2007 р. взагалі було припинено калійно-магнієве та сіркодобувне виробництва.

В Україні зосереджено близько 10 % світових запасів каоліну. За його обсягами вона поступається тільки США, Великій Британії та Китаю. За якістю українські каоліни вважаються одними з кращих у світі. Однак за обсягом видобутку каоліну Україна суттєво поступається іншим країнам.

Найбільші поклади якісних первинних каолінів в Україні розташовані на межі Вінницької та Житомирської областей. На території 80 км 2 тут детально розвідані та розробляються Глухівецьке, Великогадоминецьке та Жежелівське родовища, загальні поклади яких складають майже 60 % запасів первинних каолінів України. Найбільшими виробниками каолінового концентрату були й залишаються два гірничозбагачувальні каолінові комбінати — Глуховецький у Вінницькій області та Просянівський у Дніпропетровській області. Також на території України каолін видобувають у Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській областях.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Дрогобицький солезавод є найдавнішим постійно діючим підприємством України. Видобуток солі тут розпочався ще в XI ст. і не припиняється дотепер. Дрогобицький солезавод, на відміну від інших соледобувних підприємств в Україні, виробляє сіль шляхом випарювання ропи, а не прямим добуванням твердої солі в шахтах. Дрогобицький солезавод сьогодні щороку видобуває лише 2000 т високоякісної солі, оскільки її собівартість є вищою у 2—3 рази через необхідність використовувати газ для випарювання.

image5

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Яким є господарське використання кам'яної та кухонної солей? 2. У яких державах найбільш поширені калійні та кухонні солі, фосфорити?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. На основі даних параграфа розрахуйте ресурсозабезпеченість держави Марокко фосфатами на одну особу, якщо кількість населення країни у 2015 р. становила 33 млн осіб. 2. Знайдіть у засобах масової інформації відомості про те, які нерудні корисні копалини експортуються з України та до яких держав.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити