Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

РОЗДІЛ III ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 Виробництво та постачання електроенергії

§ 20 Електроенергетика України

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Чи знаєте ви, у які роки був електрифікований ваш населений пункт?

2. Якими є причини зростання чи спаду обсягів виробництва електроенергії в державі?

1. Електроенергетика України

Перша електростанція загального користування розпочала роботу на території України в 1880 р. в Києві. На початку XX ст. струм виробляли невеликі теплові електростанції. Великі ТЕС і ГЕС почали ставати до ладу в 1920—1930-х рр. У 1990 р. електростанції України виробили 298,5 млрд кВт ∙год електроенергії, що майже у 25 разів більше, ніж у 1940 р.

Після помітного спаду обсягів виробництва електроенергії впродовж 1990—2008 рр. вони знову зросли до 191,8 млрд кВт ∙ год. Однак економічна криза 2008—2009 рр., а пізніше воєнні дії у 2014 р. спричинили перебої з постачанням палива. Тому в 2015 р. виробництво електроенергії знизилося до 163,3 млрд кВт ∙ год.

Із 1970-х рр. через уведення в експлуатацію п’яти АЕС в Україні почала зменшуватися частка електроенергії, виробленої на інших типах електростанцій. Однак останнім часом на фоні загального падіння обсягів виробництва електроенергії частка АЕС зросла через певну стабільність у роботі впродовж 1990-х рр. За підсумками 2015 р., теплові електростанції виробили 67,3 млрд кВт ∙ год (41,3 %), атомні — 87,6 млрд кВт ∙ год (53,6 %), гідроелектростанції — 6,9 млрд кВт ∙ год (4,2 %), вітрові й сонячні — 1,5 млрд кВт ∙ год (0,9 %).

Електроенергія передається на великі відстані лініями електропередач (ЛЕП).

2. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС

Великі ТЕС в Україні розміщувалися переважно в районах видобутку вугілля, а також у місцях концентрації значної частки населення і промислового виробництва. Великі ТЕС свого часу були побудовані на Донбасі — Луганська, Слов’янська, Старобешівська, Вуглегірська (найпотужніша — близько 4 млн кВт); у Придніпров’ї — Придніпровська, Криворізька, Запорізька; у західних областях — Добротвірська, Бурштинська, а також поблизу Харкова (Зміївська), Києва (Трипільська), Вінниці (Ладижинська).

Поблизу великих міст будують ТЕЦ, які виробляють електроенергію та тепло. У країні сьогодні працює близько 250 ТЕЦ. Найбільші серед них побудовані в Києві, Одесі, Харкові. Основним паливом для ТЕЦ є природний газ (76—80 %), використовуються також мазут (15—18 %) і вугілля (5—6 %).

Теплові електростанції є великими забруднювачами атмосфери (мал. 1). При спалюванні низькосортного вугілля з домішками сірки утворюється діоксид сірки (сірчистий газ), який, сполучаючись із водяною парою в повітрі, стає причиною кислотних дощів. Сьогодні понад 92 % енергоблоків ТЕС відпрацювали свій виробничий ресурс і потребують модернізації або заміни.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Єдиним виробником урану в Україні є державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (Жовті Води, Дніпропетровська обл.). Однак він забезпечує потреби українських АЕС лише на 32 %. Запаси уранових руд в Україні дозволяють забезпечити потреби ядерної енергетики власним природним ураном на тривалий період.

Мал. 1. Бурштинська ТЕС є найбільшим забруднювачем атмосферного повітря на території Івано-Франківської області.

Економічно невигідним і таким, що негативно впливає на довкілля, є спалювання мазуту. Тому важливим для ТЕС є їх модернізація, налагодження очистки викидів в атмосферу, а також використання золи й шлаку, які нагромаджуються на ТЕС.

Сьогодні в Україні працюють чотири АЕС — Рівненська (чотири енергоблоки), Південноукраїнська (три енергоблоки), Хмельницька (два енергоблоки) і Запорізька (шість енергоблоків, найпотужніша — 4 млн кВт). Чорнобильська АЕС закрита у грудні 2000 р.

Проблеми атомної електроенергетики в Україні полягають у необхідності переходу на використання ядерних реакторів із високим ступенем надійності, пристосованих до роботи на низькозбагаченому урані. Важливо налагодити роботу підприємств, які перероблятимуть уранові руди в готове паливо для АЕС. Поки що його імпортують із Росії, куди надходить руда з українських родовищ.

Нерозв’язаними залишаються проблеми поховання й утилізації відходів АЕС. Вони зберігають радіоактивність упродовж сотень років, а тому потребують спеціальних сховищ, які поглинають радіацію. В Україні таке сховище працює лише на Запорізькій АЕС.

Більшість великих ГЕС в Україні споруджені на Дніпрі (Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпрогес-1 та 2, Каховська ГЕС) (мал. 2). Із них найбільш вдало розміщена Дніпрогес-2 (поблизу Запоріжжя), яка є найпотужнішою (0,8 млн кВт) з усього каскаду. До великих станцій умовно можна віднести також Дністровські ГЕС-1 та ГЕС-2, Дністровську ГАЕС, Ташлицьку ГЕС на Південному Бузі, Теребле-Ріцьку ГЕС у басейні Тиси (мал. 3). Усі гідроелектростанції в Україні використовують переважно як пікові.

Електростанції України з’єднані між собою в Об’єднану електроенергетичну систему (ОЕС), формування якої завершилося на початку 1990-х рр., коли вона охопила всю територію нашої держави.

Надпотужна ЛЕП Донбас — Вінниця — Бурштин — Альбертіша (Угорщина) проходить через Закарпаття в Угорщину. Друга така ЛЕП з’єднує Хмельницьку АЕС та польське місто Жешув. По цих ЛЕП Україна передає за кордон частину виробленої електроенергії.

Мал. 2. Каскад ГЕС на Дніпрі.

3. Використання відновлюваних джерел енергії

Сонячну, вітрову, геотермальну енергію, енергію хвиль та припливів, енергію біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів відносять до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Їх ще називають альтернативними, оскільки вони становлять альтернативу вичерпним викопним ресурсам.

Поки що відновлювані джерела енергії відіграють в енергетичній політиці України лише другорядну роль. Частка відновлюваних джерел енергії, яка запланована в Енергетичній стратегії країни, у 2030 р. має досягти тільки 6 %. Якщо Україна докладе максимальних зусиль у питанні використання енергоефективних технологій, то вже у 2030 р. частка енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні може становити щонайменше 21 %. Науковці передбачають, що 72 % енергії з відновлюваних джерел буде використовуватися для вироблення тепла, 20 % — для генерації електроенергії, 8 % — у транспортному секторі, а найбільш перспективним напрямком відновлюваної енергетики стане розвиток біоенергетики.

Мал. 3. Теребле-Ріцька ГЕС.

Мал. 4. Структура виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії в Україні у 2014 р.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

За оцінками вчених, біомаса (без частки, яку використовують інші сектори економіки) може забезпечити близько 8—10 % загальної потреби в первинній енергії. Використання такої кількості біомаси рівнозначне збільшенню вітчизняного видобутку палива на 20 %.

За відповідних зусиль до 2030 р. приблизно 9—12 % загального споживання первинних енергоносіїв в Україні можна покрити завдяки енергії з біомаси. Понад половину енергетичного потенціалу біомаси виробляють у сільському господарстві: солома зернових культур (23 %), стебла, качани кукурудзи на зерно (10 %), стебла та лушпиння соняшнику (10 %), біогаз із гною (7 %), біодизель, біоетанол (9 %).

Ефективне використання енергії є пріоритетним напрямком енергетичної політики більшості країн світу. Це зумовлено передусім вичерпанням не відновлюваних паливно-енергетичних ресурсів та відсутністю реальних енергетичних альтернатив. Для України здійснення такої політики є ще більш актуальним з огляду на те, що країна задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок видобутку власних ресурсів менше ніж на 50 %.

В Україні поки що загальна потужність електростанцій, які використовують ВДЕ (без великих ГЕС), станом на 2016 р. залишалася на рівні 1 млн кВт, або 1,8 % від загальної потужності об’єднаної енергосистеми України (мал. 4).

Потенціал вітрової енергетики в Україні становить близько 40 % від загальної потужності нині діючих у державі електростанцій усіх типів. Проте використаний він поки що на 1 %. Основні вітрові зони — Причорномор’я, приазовські степи, Донеччина, високогір’я Криму, Карпати. Найпотужніша ВЕС в Україні на сьогодні — Ботієвська (200 МВт), яка споруджена в Запорізькій області.

Річний технічно досяжний енергетичний потенціал сонячної енергії в Україні еквівалентний (рівнозначний) 6 млн т умовного палива. Його використання дозволило б замінити близько 5 млрд м3 природного газу. Тому в останні роки дуже прискорилося використання сонячної енергії. Якщо у 2010 р. Україна не мала жодної великої сонячної електростанції, то на 2016 р. уже діяло близько 100 СЕС. Найбільше їх функціонує або споруджується у Вінницькій (27), Херсонській (20), Кіровоградській (15) областях. До десятки найпотужніших СЕС світу має шанси увійти Новокаховська СЕС (повна проектна потужність — 120 МВт).

Завдяки значному сільськогосподарському сектору існують передумови для використання біоенергії. Її частка може бути збільшена лише за рахунок підвищення ефективності діючих станцій та спорудження малих ГЕС на гірських річках.

Основними шляхами розв’язання проблеми надмірного й неефективного енергоспоживання в Україні є відмова від використання застарілого та зношеного устаткування, припинення випуску неефективної (із точки зору енерговикористання) продукції. На їхнє місце мають стати енергозберігаючі технології, обладнання та побутові прилади. Оскільки для розв’язання цієї проблеми потрібно багато коштів і часу, першим кроком має стати економія енергоресурсів.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Які види теплових електростанцій діють в Україні й де розташована більшість із них? 2. Якими є особливості роботи атомних електростанцій? Назвіть чинники їх розміщення. 3. Де розташовані ГЕС на території нашої країни? Які їхні особливості? 4. Які екологічні проблеми виникають при роботі кожного з типів електростанцій? 5. Які відновлювані джерела енергії використовуються в Україні? 6. Які існують проблеми та перспективи використання енергетичних ресурсів в Україні?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. Позначте на контурній карті основні ЛЕП країни. Прослідкуйте їхні напрямки в сусідніх з Україною державах. 2. Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про кількість та види шкідливих речовин, що виділяють у навколишнє середовище різні типи електростанцій.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 (ЗА ВИБОРОМ УЧИТЕЛЯ)

5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення

Позначте на контурній карті України кружечками відповідного кольору електростанції України (ГЕС — синім, АЕС — чорним, ТЕС — червоним):

• гідроелектростанції: каскад ГЕС на Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська, Каховська, Дністровська, Ташлицька;

• атомні електростанції: Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька;

• теплові електростанції: Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська, Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити