Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

РОЗДІЛ III ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 Виробництво та постачання електроенергії

§ 21 Електроенергетика світу та окремих країн

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Які виробництва забезпечують енергією майже всі види господарської діяльності?

2. Чи змінювалося використання різних видів енергетичних ресурсів у процесі становлення й розвитку промислового виробництва у світі?

3. Якими є особливості використання енергетичних ресурсів зараз в Україні?

1. Електроенергетика світу

Специфічною особливістю електроенергетики є те, що електроенергія — це товар, який не може нагромаджуватися для подальшого використання в майбутньому. Тому обсяги виробництва електроенергії за будь-який проміжок часу майже відповідають обсягам її споживання.

Загальносвітові обсяги виробництва електроенергії щороку зростають. Так, за майже 65-річний період вони збільшилися з 965 млрд кВт ∙ год (у 1950 р.) до 23,5 трлн кВт ∙ год (у2014 р.), тобто у 24 рази.

Частка електроенергії в загальному обсязі спожитої людством теплової та електричної енергії складає близько 22 %. До цього показника входить уся електрична енергія, вироблена всіма типами електростанцій. Сьогодні основну її частину (68 %) дають станції, які спалюють органічні викопні види палива (мал. 1). Однак їхня частка у виробництві електроенергії зменшилася з початку 1970-х рр. із 75 до 68 %. Помітно зросла питома вага атомної енергетики — із 3 до 12 %, інших відновлюваних ресурсів — з 1 до 4 %. Роль гідроенергетики знизилася до 16 %. У перспективі помітно зросте частка електроенергії, виробленої на основі використання ВДЕ (мал. 2) Найбільш значні зрушення відбулися у структурі споживання видів органічного палива для виробництва електроенергії. Так, різко впала частка мазуту (залишку від нафтопереробки) у генерації електроенергії — із 25 до 5 %. При цьому зросло використання природного газу — із 12 до 22 %, а також традиційного виду палива — вугілля — із 38 до 41 %. Вугілля продовжує залишатися головним ресурсом для виробництва електроенергії у світі.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

У 1983 р. завершене будівництво Дністровської ГЕС. Її гребля створила водосховище завдовжки 194 км із площею дзеркала 142 км 2. Максимальна глибина водосховища — 124 м. Того ж року розпочато будівництво Дністровської ГАЕС, яка після запуску на повну потужність (2268 МВт) має стати найбільшою гідроакумулюючою станцією Європи. Проект передбачає встановлення семи однотипних гідроагрегатів. Робота одного гидроагрегата ГАЕС забезпечує економію 69 млн м 3природного газу та 367 тис. т вугілля.

Мал. 1. Сучасна структура світового виробництва електроенергії на ТЕС, які використовують різні види паливних ресурсів, та електростанціях інших типів.

Мал. 2. Прогноз зміни обсягу (трлн кВт) та світового виробництва електроенергії на електростанціях різних типів із використанням різних первинних енергоресурсів.

2. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії у світі

Протягом 1950—2014 рр. практично в усіх великих регіонах і країнах світу відбувалося зростання обсягів виробленої електроенергії. Однак цей процес відбувався досить нерівномірно. Уже в 1965 р. США перевищили загальний світовий рівень виробництва електроенергії за 1950 р. Зараз США поступилися світовим лідерством Китаю, який виробив за рік 1,35 трлн кВт ∙ год електроенергії. Зараз ці дві країни разом забезпечують понад 42 % світового обсягу виробництва електроенергії (див. таблицю).

Таблиця

ПРОВІДНІ КРАЇНИ СВІТУ З ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, млрд кВт ∙год

Місце

Країна

1950 р.

Країна

1990 р.

Країна

2014 р.

1

США

408

США

3012

Китай

5650

2

СРСР

91

СРСР

1765

США

4297

3

Велика

Британія

67

Японія

857

Індія

1208

4

Канада

55

Китай

621

Росія

1064

5

ФРН

46

Канада

482

Японія

1061

6

Франція

35

Німеччина

452

Канада

615

7

Італія

25

Франція

420

Німеччина

614

8

НДР

20

Велика

Британія

319

Бразилія

583

9

Швеція

18

Індія

289

Франція

556

10

Норвегія

18

Бразилія

223

Республіка

Корея

518

Світ

950

11 800

23 537

Перша десятка

82 %

72 %

69 %

Список країн-лідерів за обсягами споживання електроенергії дуже мало відрізняється від списку країн-лідерів із виробництва. Це пов’язано з тим, що енергія в основному споживається у країнах-виробниках і дуже невелика частка (1,4 %) виробленої електроенергії експортується.

Найбільшими імпортерами електроенергії є США, Італія, Бразилія. Найвищі показники споживання електроенергії в розрахунку на одну особу характерні для Норвегії — 27 тис. кВт ∙ год. Наступні місця за цим показником посідають Канада, Швеція, США, Фінляндія, Ісландія (понад 10 тис. кВт ∙ год на одну особу). У країнах Африки цей показник становить менш ніж 100 кВт ∙ год на одну особу.

3. Відмінності у структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу

У країнах світу використовуються різні типи електростанцій. Так, у Франції нині близько 79,4 % усієї електроенергії виробляється на АЕС, у Норвегії — 95,2 % на ГЕС, а в Монголії — 100 %на ТЕС. Найвища частка електроенергії, виробленої за рахунок використання альтернативних відновлюваних джерел, характерна для Данії — 40,2 %, Ісландії — 27,3 % (мал. 3).

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Людство все більшою мірою використовує альтернативні джерела енергії. До їхніх основних переваг можна віднести загальнодоступність, невичерпність, екологічну чистоту. Однак є і недоліки. Для сонячних станцій — це втрата від забудови сонячними батареями родючих площ землі; для водних — затоплення території та зміна гідрологічного режиму, для геотермальних — зростання вартості спорудження свердловин з глибиною, для вітрових — непостійність роботи.

Світовими лідерами з виробництва ядерної електроенергії у 2015 р. були США, де працює 100 атомних реакторів, які забезпечують 20 % від виробленої в країні електроенергії. У Франції діє 58 атомних реакторів.

Найбільше у світі електроенергії на ГЕС виробляє Китай, але її частка в електроенергетиці країни становить лише 22,5 %.

Виробництво електроенергії зростає швидше, ніж загальні обсяги видобутку первинних енергоресурсів. Однак якщо найбільша частка у зростанні обсягів виробництва електроенергії відбувається в основному за рахунок збільшення потужності електростанцій, що працюють на газі, то в країнах, що розвиваються, — у результаті будівництва ТЕС на вугіллі, запаси якого в багатьох із них є достатньо великими.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Атомна енергетика Франції бере свій початок із 1956 р., коли уряд вирішив розвивати ядерну програму держави. Першим кроком стало створення Національного інституту ядерних технологій та науки. Перший ядерний реактор АЕС був запущений у 1958 р. Станом на 2016 р. у Франції діє 19 атомних електростанцій, на яких установлено 58 ядерних реакторів.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Якими є загальні риси й тенденції змін обсягів споживання енергії та структури використання первинних енергоресурсів у світі? 2. Якими є особливості географії вугільної промисловості світу? 3. Якими є особливості географії нафтової та газової промисловості світу? 4. Якими є особливості структури й територіальної організації електроенергетики світу?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. За картою атласу порівняйте структуру виробництва електроенергії на різних типах електростанцій двох країн (за вибором). 2*. На основі аналізу діаграми на мал. 2 (с. 92) зробіть висновки про перспективи змін структури виробництва електроенергії на електростанціях, що використовують різні джерела енергії. 3. Використовуючи додаткову літературу або мережу Інтернет, знайдіть інформацію про сучасні проблеми світового споживання нафти або газу. Складіть і запишіть на основі цієї інформації коротке повідомлення.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 (за вибором учителя)

5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу

На основі даних таблиці побудуйте секторні діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій у п’яти країнах. Для цього помножте кожну величину на 3,6 град./відс. (360 : 100 %). Отримані величини відкладіть за допомогою транспортира.

Країни

Частка в загальному обсязі виробленої країною електроенергії, %

ТЕС

АЕС

ГЕС

Інші ВДЕ

Україна

48,0

46,3

5,6

0,1

Франція

8,5

79,4

8,5

3,6

Німеччина

60,1

17,9

3,4

18,6

США

67,0

13,7

15,1

4,2

Бразилія

9,8

2,9

80,7

6,6

Мал. 3. Геотермальна електростанція в Ісландії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити