Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

РОЗДІЛ III ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 4 Виробництво машин та устаткування

§ 30 Машинобудування світу, регіонів, країн

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Які виділяють основні напрямки машинобудування?

2. Які ви знаєте найвідоміші марки легкових автомобілів? У яких країнах їх виробляють?

3. Які ви знаєте найвідоміші моделі комп'ютерів? У яких країнах їх виготовляють?

1. Машинобудування світу

Машинобудування посідає перше місце серед усіх основних напрямків промислового виробництва світу як за вартістю продукції (понад 35 %), так і за кількістю зайнятих (майже 100 млн осіб).

В останні роки випереджальними темпами розвивається електроніка, для загального машинобудування характерне помірне зростання, а частка транспортного машинобудування поступово знижується.

У транспортному машинобудуванні особливою високотехнологічністю виділяється авіаційна промисловість. Вона виробляє літальні апарати для цивільних і військових цілей: літаки, ґвинтокрили, космічні апарати й кораблі, ракети, а також їхні складові частини — деталі, вузли, агрегати. Ця промисловість виникла як авіаційна на початку XX ст. В епоху НТР вона була інтегрована з новітньою ракетно-космічною промисловістю. Ця високотехнологічна складова транспортного машинобудування постійно вимагає нових науково-технічних розробок і великих капіталовкладень.

В електротехнічній промисловості збільшується виробництво енергетичного устаткування. Особливо швидко розвивається електронна індустрія. Значну частку в ній посідає військова та промислова електроніка.

2. Взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни та рівнем розвитку машинобудування

У розвинених країнах на продукцію машинобудування припадає 32—38 % вартості промислового виробництва, у середньорозвинених — 20—25 %. У країнах, що розвиваються, значення машинобудування набагато менше. У деяких із них машинобудування або зовсім відсутнє, або представлене невеликими підприємствами. Тобто існує досить тісний взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку країни та питомою вагою і структурою її машинобудування.

У розвинених країнах у складі загального машинобудування переважає виробництво устаткування, верстатобудування. Випуск сільськогосподарських машин і нескладного обладнання переміщується в епоху НТР у країни, що розвиваються. У структурі транспортного машинобудування відбувається інтенсивне зростання автомобілебудування, тоді як випуск суден, засобів залізничного транспорту скорочується.

Сучасні складальні підприємства побутової електроніки орієнтуються на дешеву робочу силу, а тому розміщені значною мірою в країнах нової індустріалізації. Найбільш високорозвинені країни згортають випуск побутової електроніки, а також виробів низької і середньої складності, перетворившись на її найбільших імпортерів із нових індустріальних та середньорозвинених країн. У свою чергу, деякі з них також почали відмовлятися від трудомістких видів продукції та переносити нескладні виробництва в ще менш розвинені країни.

У світі виділяються чотири головні машинобудівні регіони:

1) Північна Америка (30 % виробленої продукції — комп’ютери, літаки, ракетно-космічна техніка, озброєння);

2) регіон Західної, Центральної та Східної Європи (близько 30 % виробленої продукції — автомобілі, побутова техніка, устаткування);

3) регіон, що охоплює країни Східної й Південно-Східної Азії (близько 30 % продукції — судна, автомобілі, побутова електроніка);

4) Росія, країни Закавказзя та Середньої Азії (військова й сільськогосподарська техніка, металомісткі верстати та енергетичне устаткування).

Мал. 1. У складальному цеху літакобудівного заводу «Боїнг» (США).

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Керівництво більшості компаній — виробників ноутбуків базується на Тайвані, заводи й фабрики зі збирання ноутбуків переважно розташовані в материковій частині Китаю, причому тенденція до переносу виробництва туди останнім часом тільки підсилюється. Щонайменше 82,6 % усіх мобільних комп'ютерів у світі виробляється в китайському Шанхаї.

Мал. 2. Штаб-квартира корпорації «Тойота моторз».

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Серед 49 країн — виробників автомобільної техніки лідером за кількістю виготовлених автомобілів на одну особу є Бельгія. На кожну тисячу жителів цієї країни місцеві конвеєри випускають 90 автомобілів на рік. Наступні місця посідають Японія — 67, Словаччина — 63, Німеччина — 62 автомобілі на 1000 жителів.

3. Найбільші країни — виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп'ютерів, робототехніки

Зараз продукцію авіаракетно-космічної промисловості виробляють більше 80 фірм у понад 20 країнах світу. Найбільші фірми розміщені в США, вони контролюють майже половину світового ринку авіаційної техніки. Третину світової авіаракетної продукції виробляє європейське об’єднання «Ейрбас» (Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія).

У секторі виробництва готових літаків цивільної авіації передусім виділяються «Боїнг» (США) та «Ейрбас» (мал. 1). Авіалайнерів (магістральних пасажирських літаків) у світі за рік випускають понад тисячу. Серед найбільших виробників авіадвигунів — американські фірми «Дженерал електрик», «Пратт енд Увітні», «Юнайтед Текноло-джиз», а також «Роллс-Ройс» (Велика Британія), «Снекма» (Франція).

Світовий випуск автомобілів виріс із 10 млн у 1950 р. до майже 90 млн шт. у 2014 р. Із них майже 68 млн шт. припадало на легкові автомобілі, а решта — на вантажні та інші спеціальні автомобілі, автобуси. На перше місце за виробництвом автомобілів у 1980-ті рр. вийшла Японія (у 1980 р. — 13,5 млн шт.), яка була лідером до 2009 р. За підсумками 2009 р. найбільшим виробником автомобілів у світі вперше став Китай, який у 2014 р. виробив 23,7 млн шт. автомобілів. Це майже вдвічі більше, ніж у США (11,7 млн шт. у 2014 р.), які за обсягами випуску вийшли на друге місце. Наступні місця за обсягами виробництва автомобілів у цьому році посіли Японія, Німеччина, Республіка Корея, Індія, Мексика, Бразилія, Іспанія, Канада. Серед найбільших підприємців-виробників — японська «Тойота» (мал. 2), американська «Дженерал моторз» та німецька «Фольксваген». У країнах середнього рівня розвитку та нової індустріалізації значну роль у розвитку автомобільної промисловості відіграє збирання автомобілів провідних марок із привізних деталей та вузлів.

Суднобудування швидко розвивалося в 1960-х — першій половині 1970-х рр. в епоху «дешевої нафти», коли зростав попит на супертанкери. Зараз виробництво морських суден було згорнуте в ряді країн Західної та Центральної Європи. Відбулося переміщення суднобудування в країни Східної Азії. Три держави цього регіону зосередили 94 % світового виробництва суден — Республіка Корея (41 %), Японія (29 %) і Китай (24 %). Решта (6 %) припадає на деякі розвинені країни (Італію, Німеччину, Нідерланди) та країни, що розвиваються.

Лідерами з верстатобудування в останні роки є Китай, Японія, Німеччина, а також Італія, Південна Корея, США, Тайвань, Швейцарія, Іспанія, Франція. У сучасному машинобудуванні впроваджуються гнучкі автоматизовані виробництва, основними компонентами яких є верстати з числовим програмним управлінням. У виробництві устаткування для цих систем головна роль належить Японії та США. Значно слабші позиції країн ЄС, які в недалекому минулому були основними постачальниками виробничого устаткування для машинобудівних підприємств світу.

Головними виробниками побутової електроніки поряд із Японією стали Китай (понад 80 млн шт. телевізорів щорічно — перше місце у світі, 45 % світового виробництва), Південна Корея, Тайвань, Туреччина, Малайзія.

Мал. 3. Корпуси тайванської фірми «Асус».

Мал. 4. Промислові роботи на машинобудівному підприємстві.

Найбільшими виробниками персональних комп’ютерів є американські фірми «Г’юлет Пакард», «Делл», тайванські «Ацер» та «Асус» (мал. 3), китайська «Леново».

Роботами називають автоматичні пристрої, які призначені для виконання виробничих та інших операцій, що зазвичай виконувалися безпосередньо людиною. У більшості випадків сучасні роботи промислового призначення — це своєрідні «руки», тобто маніпулятори, які закріплені на основі й призначені для виконання одноманітної роботи (мал. 4). До роботів також належать мобільні пристрої, які працюють у небезпечних для людини середовищах (на значних глибинах, у космосі, у приміщеннях із високими температурами, отруйними газами тощо) і керовані дистанційно. Промислові роботи в останні десятиліття майже повністю замінили людську працю в різноманітних сферах діяльності, особливо в технологічних процесах, де потрібні надвисока точність, швидкість та одноманітність, повторюваність операцій. Найбільшими виробниками робототехніки на сьогодні є Південна Корея, Японія, Німеччина, Італія, Швеція.

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Назвіть загальні особливості розвитку сучасного світового машинобудування. 2. Які відмінності існують у структурі машинобудування країн різних типів і чому? 3. Які чотири головні машинобудівні регіони виділяються у світі? Як і чому відрізняється їхня спеціалізація? 4. Охарактеризуйте сучасне світове літакобудування. 5. Якими є особливості розвитку й просторової організації сучасного автомобіле- та суднобудування? 6. Які країни на сьогодні є лідерами з виробництва верстатів, комп'ютерів, робототехніки?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про розвиток однієї з провідних фірм із виробництва легкових автомобілів. 2*. Дослідіть на основі різних джерел, як принципово змінювалось упродовж останніх 100 років виробництво радіоелектронної продукції.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО…

Машини, шасі (ходова частина) яких виконано у вигляді людиноподібного тіла, називають роботами-гуманоїдами. Людиноподібні роботи мають тулуб, голову, дві руки й дві ноги; хоча деякі види людиноподібних роботів можуть моделювати тільки частину тіла, наприклад від голови до пояса.

У вересні 2005 р. у вільний продаж уперше надійшли перші людиноподібні роботи «Вакамару» виробництва фірми «Міцубісі».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити