Підручник Географія 9 клас - Й. Р. Гілецький - Ранок 2017

Шановні дев'ятикласниці та дев'ятикласники!

ВСТУП

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1 Національна економіка

§ 1 Національна економіка та економічний розвиток

§ 2 Секторальна модель економіки та суспільна організація виробництва

§ 3 Чинники розміщення та форми просторової організації національної економіки

ТЕМА 2 Світове господарство

§ 4 Спеціалізація території та світове господарство спробуйте відповісти

§ 5 Типи економічних систем та типізація країн світу

§ 6 Багаторівневість світового господарства та його просторова структура

§ 7 Сучасні тенденції розвитку світового господарства

§ 8 Глобалізація та економічна інтеграція у функціонуванні міжнародної економіки

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 Сільське господарство

§ 9 Сучасне сільське господарство у світі

§ 10 Складові сільського господарства. Вплив природних чинників на аграрне виробництво

§ 11 Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур

§ 12 Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України

§ 13 Сільське господарство світу та його просторова організація

ТЕМА 2 Лісове господарство

§ 14 Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні

ТЕМА 3 Добувна промисловість

§ 15 Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Забезпеченість країн мінеральними ресурсами

§ 16 Видобування паливних мінеральних ресурсів світі та в Україні

§ 17 Видобування металічних руд у світі та в Україні

§ 18 Видобування мінеральної нерудної сировини в країнах світу

РОЗДІЛ III ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 Виробництво та постачання електроенергії

§ 19 Значення електроенергетики. типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс

§ 20 Електроенергетика України

§ 21 Електроенергетика світу та окремих країн

ТЕМА 2 Металургійне виробництво

§ 22 Сучасне металургійне виробництво та чинники його розміщення

§ 23 Металургійне виробництво в Україні

§ 24 Металургійне виробництво світу та окремих країн

ТЕМА 3 Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 25 Значення, особливості та чинники розміщення хімічного виробництва

§ 26 Хімічне виробництво в Україні та світі

§ 27 Виробництво деревини й паперу в Україні та світі

ТЕМА 4 Виробництво машин та устаткування

§ 28 Машинобудування в сучасному світі

§ 29 Машинобудування в Україні

§ 30 Машинобудування світу, регіонів, країн

ТЕМА 5 Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 31 Особливості текстильного, швейного, шкіряного та взуттєвого виробництва в Україні

§ 32 Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття

ТЕМА 6 Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 33 Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні

§ 34 Виробництво продуктів харчування у світі та окремих країнах

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 Транспорт

§ 35 Транспорт, його види та роль у національній і світовій економіці

§ 36 Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори на території України

§ 37 Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори

ТЕМА 2 Торгівля

§ 38 Торгівля, її форми та показники. торгівля в Україні

§ 39 Світовий ринок товарів і послуг. Напрямки зовнішньоторговельних зв'язків та міжнародні організації

ТЕМА 3 Туризм

§ 40 Туризм як складова національної економіки, його види та чинники розвитку. Туризм в Україні

§ 41 Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

ТЕМА 4 Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я

§ 42 Роль науки й освіти в суспільстві. Найвідоміші центри науки та охорони здоров'я в Україні й світі

ТЕМА 5 Фінансова діяльність. Комп'ютерне програмування

§ 43 Фінансові послуги у світі та Україні

§ 44 Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій

РОЗДІЛ V ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ТЕМА Глобальні проблеми людства

§ 45 Глобальні проблеми людства та причини їх виникнення

§ 46 Демографічна та продовольча проблеми. Подолання відсталості країн, що розвиваються. Сталий розвиток

Словник понять і термінів


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити