Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці!

Три роки тому, у 6 класі, у вашому шкільному розкладі з’явився новий предмет — географія. Із того часу кожного року ви розкривали таємниці природи Землі, досліджували нові материки, вивчали різноманітні природні умови та ресурси нашої Батьківщини. Завдяки географії ви змогли відвідати найвіддаленіші куточки нашої планети.

Тепер настав час дістатися ще однієї «вершини» — опанувати складові економічної географії України та світу. У курсі географії «Україна та світове господарство» ви дізнаєтеся про закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, ознайомитеся з питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, глобальних проблем людства. Ви будете вчитися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукати шляхи їх розв’язання.

Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно знати, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому складається із п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Вони налаштують вас на правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити до роботи знання та вміння, набуті раніше.

Параграфи містять додаткові тексти. Це цікаві факти та відомості про наукові досягнення, господарські підприємства, типові приклади соціально-економічних процесів тощо. Така інформація подається іншим, більш дрібним шрифтом у межах основного тексту або як розширений до частини ілюстрацій.

Географічні терміни, поняття та назви, на які слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або курсивом.

До кожної навчальної теми спеціально підібрані географічні карти, графіки та діаграми, статистичні таблиці, схеми й фотоілюстрації. Вони унаочнюють та доповнюють зміст параграфів.

Параграф завершують рубрики, кожна з яких має своє призначення.

Головне — тут коротко та змістовно викладені основні думки тексту параграфа.

Запитання та завдання для самоперевірки — у цій рубриці вміщено запитання за змістом параграфа.

Поміркуйте — такі завдання вимагають висловлення вашої власної думки, обґрунтованої позиції, залучення творчого мислення.

Практичні завдання — ці завдання навчать вас застосовувати отримані знання та вміння, працювати з текстовою та картографічною інформацією.

Набуваємо практичних навичок — ці завдання навчатимуть вас застосовувати набуті знання в різних життєвих ситуаціях.

Працюємо в групах — ця рубрика допоможе вам розв’язати будь-яке географічне завдання у співпраці з однокласниками. Працюємо самостійно — метою цих завдань є навчити вас самостійно обирати та застосовувати різноманітні методи досліджень, презентувати результати своєї роботи.

Практична робота — ця рубрика навчить вас розв’язувати географічні задачі, виконувати завдання за географічними картами, запам’ятовування географічних назв, розуміння географічних понять і термінів.

Дослідження — рубрика під такою назвою спонукає до власних відкриттів та наукової роботи.

До деяких тем пропонується список додаткової літератури та інтернет-джерел, до яких виможете звернутися. Вони допоможуть вам поглибити свої знання, підготувати реферат, повідомлення, презентацію до уроку тощо.

Крім того, до підручника був розроблений електронний освітній ресурс interactive.ranok.com.ua, який містить багато додаткової корисної інформації, тестові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, що виконуються в режимі онлайн, тощо. Посилання на цей сайт розміщено на сторінках підручника позначкою.

МИ сподіваємося, що підручник, який витримаєте в руках, навчить вас не лише любити свою Батьківщину, але Й розуміти процеси, які відбуваються в нашій країні, сприяти її економічному зростанню.

Бажаємо успіхів!Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити