Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 10. Транснаціональні корпорації

Ви дізнаєтесь:

♦ про найпотужніші компанії світу та їхня роль у сучасному світовому господарстві

♦ які переваги та ризики очікують на країни в умовах поглиблення інтернаціоналізації виробництва

Пригадайте:

♦ що таке глобалізація

♦ якими є головні позитивні та негативні наслідки глобалізації

У сучасному світовому господарстві виробництво стає все менш пов’язаним З економічною діяльністю однієї країни. Нам усім добре

відома продукція компаній «Кока-Кола» або «Нестле», автомобільні заправки «Шелл» та ресторани швидкого харчування «Макдональдс». Це приклади особливих підприємств — транснаціональних корпорацій, для яких в умовах глобалізації сферою економічної діяльності стає весь світ.

1. Транснаціональні корпорації та їхні особливості.

Транснаціональні корпорації (ТНК) — великі промислові компанії, які мають виробничі підрозділи в багатьох країнах світу. Іншими словами, ТНК — це сукупність підприємств (дочірніх фірм), розташованих у різних країнах світу й підпорядкованих материнській компанії. На відміну від звичайних великих підприємств, ТНК переміщують за кордон не товар, а сам процес виробництва, поєднуючи його із закордонною робочою силою.

Країну або компанію, яка вкладає матеріальні та інтелектуальні цінності (інвестиції) в розвиток інших підприємств із метою отримання прибутку, називають інвестором, а її діяльність — інвестиційною. У сучасному світі ТНК виступають джерелом іноземних інвестицій.

На економічну діяльність ТНК припадає понад 50 % світового виробництва, щонайменше 75 % світової торгівлі та міжнародної міграції капіталу, понад 80 % міжнародного обміну технологіями. Прибутки від продажу продукції таких компаній можуть перевищувати річні бюджети великих країн. В останні роки ТНК стали основним структурним елементом економіки багатьох країн, важливим чинником їхнього економічного розвитку.

Провідну роль у світовому господарстві відіграють ТНК, які розташовані в США, Китаї, Японії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Південній Кореї, Швейцарії, Нідерландах, Канаді (мал. 1).

Найбільші ТНК спеціалізуються на нафтовидобутку та нафтопереробці, виробництві електроніки та електротехніки, автомобілів, хімічних та фармацевтичних виробах, продуктах харчування (див. таблицю 1).

Для координації діяльності своїх філій материнські компанії ТНК створюють спеціальні мережеві структури управління, які взаємодіють між собою за допомогою новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.

Мал. 1. Країни з найбільшими ТНК у 2015 р. (за даними рейтингу Financial Times Global 500).

Таблиця 1

НАЙБІЛЬШІ ТНК СВІТУ (2016 р.)

Компанія

Країна

Вид діяльності

1

Вол-Март Сторс (Wal-Mart Stores)

США

Роздрібна торгівля

2

Стейт Грід (State Grid)

Китай

Електроенергетика

3

Чайна Нешнл Петролеум (China National Petroleum)

Китай

Видобуток і переробка нафти й природного газу

4

Сінопек (Sinopec)

Китай

Нафтохімічна промисловість

5

Роял Датч Шелл (Royal Dutch Shell)

Велика Британія / Нідерланди

Видобуток і переробка нафти й природного газу

6

Ексон Мобіл (Exxon Mobil)

США

Видобуток і переробка нафти й природного газу

7

Фольксваген (Volkswagen)

Німеччина

Автомобілебудування

8

Тойота Мотор (Toyota Motor)

Японія

Автомобілебудування

9

Еппл (Apple Inc.)

США

Технологічний сектор

10

Бритіш Петролеум (British Petroleum)

Велика Британія

Видобуток і переробка нафти й природного газу

2. Роль ТНК у сучасному світовому господарстві.

Навіщо транснаціональним корпораціям долати національні кордони? Основний стимул — це бажання отримати більші прибутки. Для країни базування материнської компанії діяльність ТНК за кордоном має ряд економічних переваг (мал. 2). Так, за рахунок економії на транспортних перевезеннях та ввізних митах безпосереднє виробництво продукції за кордоном дешевше, ніж її експорт. Важливим чинником є й економія на оплаті праці робітників, оскільки компанії намагаються розміщувати виробництва в країнах із невисоким рівнем життя, а отже, із більш низьким рівнем заробітної платні.

Для приймаючих країн діяльність ТНК також має позитивні наслідки, оскільки вони забезпечують приплив іноземних інвестицій, створення нових робочих місць, сприяють модернізації промисловості, упровадженню новітніх науково-технічних розробок, поширенню міжнародних стандартів підготовки кваліфікованих кадрів.

Економічна політика уряду Китаю щодо залучення іноземного капіталу ТНК дала значний поштовх розвитку економіки країни. Майже 480 найбільших корпорацій світу реалізують у Китаї свої проекти, до їхнього складу входять понад 1000 науково-дослідних центрів. Нові індустріальні країни Азії та Латинської Америки є сферою особливих інтересів японських та американських ТНК. Вони мають там свої численні філії, спираючись на дешеву та відносно кваліфіковану робочу силу.

Мал. 2. Переваги закордонної діяльності ТНК.

Таким чином, ТНК виконують у світовому господарстві ряд важливих позитивних функцій:

♦ сприяння розвитку науково-технічного прогресу;

♦ залучення приймаючих країн до загальносвітових господарських відносин;

♦ створення нових видів продукції та робочих місць;

♦ стимулювання розвитку світового господарства.

Водночас діяльність ТНК може мати й негативні наслідки. Економічна потужність ТНК перетворює їх на провідних «гравців», які можуть диктувати свої умови навіть національним господарствам. Деякі корпорації створюють екологічно небезпечні підприємства на «периферії», користуючись більш лояльним законодавством цих країн.

3. Діяльність ТНК в Україні.

Для України залучення іноземних інвестицій є важливим чинником її економічного розвитку. Сьогодні в нашій країні здійснюють діяльність близько 30 транснаціональних корпорацій, які мають понад 7 тис. представництв та філій (див. таблицю 2). Найбільше таких підприємств працює в харчовій, нафтогазовій і тютюновій промисловості. Окремі ТНК виступають у ролі партнерів українських компаній. Результатом такої співпраці є автомобільні корпорації «Богдан» та «Єврокар», «Новокраматорський машинобудівний завод», підприємства з виробництва ліків «Дарниця» та «Фармак».

Не менш важливим є створення й розвиток власних транснаціональних корпорацій. До найбільших українських ТНК відносять компанію «УкрАВТО» (виробляє автомобілі та комплектуючі до них, а також здійснює сервісне обслуговування), кондитерську корпорацію «Рошен», будівельну корпорацію «Граніт» тощо.

Таблиця 2

НАЙБІЛЬШІ ТНК, ЩО МАЮТЬ ФІЛІЇ ТА СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Корпорація

Країна

Виробництво

Обсяги інвестицій, млн грн

1

Макдональдс

(McDonalds)

США

Харчова промисловість

198,3

2

Нестле (Nestle)

Швейцарія

Харчова промисловість

178,5

3

Бритіш Американ Тобакко (British American Tobacco)

Велика Британія

Тютюнова промисловість

166,8

4

Бритіш Петролеум (British Petroleum)

Велика Британія

Нафтогазова промисловість

142,6

5

Проктер енд Гембл (Procter & Gamble)

США

Хімічна промисловість

135,1

6

Шелл (Shell)

Нідерланди

Нафтогазова промисловість

124,9

Головне

♦ Однією з ознак глобалізації є зростання ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) у світовому господарстві.

♦ Поряд із національними господарствами ТНК є впливовими суб’єктами економічної діяльності в сучасному світі.

♦ ТНК мають суттєвий вплив на економічний розвиток національних господарств, сприяють економічній інтеграції, створюють стійкі економічні зв’язки між країнами.

♦ На території України працюють десятки ТНК. Подальше залучення іноземних інвестицій є важливою складовою економічного розвитку нашої держави.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке транснаціональна корпорація? Які характерні риси відрізняють ТНК від інших великих виробничих компаній? 2. Які виробництва найбільш підпорядковані ТНК? 3. Охарактеризуйте наслідки діяльності ТНК для країн, у яких вони виникли, та приймаючих країн. 4. Визначте роль ТНК у сучасному світовому господарстві. 5. Наведіть приклади найпотужніших ТНК світу. 6. Чому багато національних господарств намагаються залучити ТНК на свою територію?

Поміркуйте

Чим привабливий економічний простір України для іноземних ТНК? Висловіть аргументи «за» та «проти» діяльності ТНК у межах України.

Працюємо самостійно

Дізнайтеся, чи є у вашому регіоні великі підприємства, що могли б стати основою для створення ТНК. Підготуйте доповідь про одне з них (за вибором), обґрунтуйте конкурентні переваги обраного підприємства та з'ясуйте, які проблеми слід подолати на цьому шляху.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити