Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 16. Лісове господарство

Ви дізнаєтесь:

♦ про географію найбільших лісових масивів

♦ про вплив лісового господарства на стан природи

Пригадайте:

♦ де сформувалися лісові природні зони

♦ видовий склад та географію лісів України

Ліси впливають на природні процеси як на глобальному рівні, так і на місцевому. На глобальному рівні вони беруть участь у кругообігу води в природі й таким чином підтримують водний баланс, регулюють склад атмосфери, використовуючи в процесі фотосинтезу вуглець і віддаючи кисень, виробляють органічні речовини з неорганічних, завдяки чому забезпечують їжею численних тварин.

1. Поняття про лісове господарство і показники забезпечення лісами.

Лісове господарство — це вид економічної діяльності, що вивчає, веде облік, займається відтворенням лісів, охороняє від пожеж, шкідників і хвороб, регулює їх використання людиною. Уявлення про рівень забезпечення лісами — лісозабезпеченість — дає спеціальний показник. Він розраховується шляхом ділення площі земель, зайнятих лісами, на кількість населення світу, країни (області). Так, загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, а населення — 42,65 млн осіб; отже, лісозабезпеченість населення країни складає 0,25 га на одну особу. Це вдвічі менше, ніж середній показник у світі.

Важливим показником є лісистість, яка відображає відношення площі лісів до загальної території. У минулому майже половина території України була вкрита лісами (лісистість складала 44 %). Вони давали населенню не тільки деревину, але й мед, м’ясо й хутро диких тварин, ягоди, гриби, дикорослі плоди, горіхи, сік, сіно, смолу, живицю (смолу хвойних дерев), лікарські трави. Зі збільшенням попиту на деревину ліси зазнали масового знищення. Тільки з 1854 до 1914 р., тобто за 60 років, площа лісів в Україні зменшилася на третину. Про колишню територію, зайняту лісами, часто нагадують ґрунти, які сформувалися під цим типом рослинного угруповання. Зараз лісистість території країни становить 15,9 °% (мал. 1).

2. Основні лісові пояси світу.

Розподіл лісів у першу чергу залежить від клімату, а тому відповідає законам широтної зональності й висотної поясності. Також на їх географію впливають рельєф, ґрунти, поверхневі та ґрунтові води, а в останні століття — і людина.

Мал. 1. Половина лісів України є штучно створеними й потребують посиленого догляду. Найбільше використовують сосну, яка є невибагливою до ґрунтів.

Географія найбільших лісових масивів досить проста й зрозуміла. Вони зосереджені переважно в помірному поясі Північної півкулі (тут переважають хвойні породи дерев) і в екваторіальному й субекваторіальному поясах (тут очевидна перевага широколистяних порід дерев). Перший пояс називають північним, він включає більшу частину Європи, значну територію в Азії та Північній Америці (у першу чергу тайгу), невеликі площі в Південній Америці та Новій Зеландії. Другий має умовну назву південний. Це північ Південної Америки (у першу чергу басейн річки Амазонки), Центральна Америка, західна частина Екваторіальної Африки (у тому числі басейн річки Конго), Південно-Східна Азія і схід Австралії. За площею ці пояси приблизно однакові, але середній річний приріст деревини й видове різноманіття в південному поясі значно більші, ніж у північному.

Основні лісові ресурси Землі зосереджені в Росії, Бразилії та Канаді. Однак за показником лісистості Росія (35 %) поступається Фінляндії, Швеції, ряду країн Латинської Америки й Південно-Східної Азії, розташованих у межах південного лісового поясу. До них належать Еквадор, Суринам, Гаяна, Малайзія, Індонезія, Лаос, М’янма. В Африці найбільші площі зайняті лісами в ДР Конго, в Океанії — у Папуа-Новій Гвінеї.

Деякі із цих країн можуть втратити своє лідерство, адже щорічно ліси зводяться з площі від 10 до 20 млн га. Це робиться під час лісозаготівель, для розширення сільськогосподарських угідь і площ, призначених для забудови. Швидше за все ліси скорочуються в Латинській Америці (Бразилія, Болівія, Венесуела) і Південно-Східній Азії (Малайзія, М’янма).

Площа північного лісового поясу стабілізувалася, непорушеною залишається частина лісів азіатської частини Росії, півночі Канади. Однак у цілому забезпеченість лісовими ресурсами зменшується.

Мал. 2. Динаміка зміни площі земель України, вкритих лісовою рослинністю.

Для сучасного стану лісів світу характерні:

♦ скорочення площ лісів південного поясу через надмірну вирубку та лісові пожежі;

♦ наявність значних масивів перестиглих лісів, які втратили свою якість;

♦ погіршення видового складу лісів через нераціональне їх використання (це особливо характерно для південного поясу);

♦ значні нераціональні втрати деревини (через пожежі, при зберіганні на місцях заготівель або при транспортуванні);

♦ зростання частки штучних насаджень.

3. Лісове господарство в Україні.

Ліси розміщені територією країни дуже нерівномірно: Більшість в Українських Карпатах і Поліссі, найменше лісів у степу — лише 4 % від площі цієї природної зони. У лісах України налічується понад 200 деревинних і чагарникових порід, зокрема: сосна, дуб, бук, ялина, береза, ясен, ялиця, граб, осика, липа, клен, вільха, верба. Хвойні породи складають менше половини. Так, в умовах вологого й прохолодного клімату середньогір’я Карпат ростуть темнохвойні ліси, а на бідних ґрунтах Поліської низовини — світло-хвойні (сосна).

Лісовими острівцями серед степів виглядають широколистяні байрачні ліси, які переважно складаються з дубу, клену, липи, в’язу, а також чагарників (калина, глід, ліщина). Вони займають схили та дно балок (байраків).

За останні 50 років загальна площа лісів зросла на 21 % (у деревостої переважають молоді й середньовікові дерева) (мал. 3). Однак цього недостатньо. Екологічно стабільне середовище досягається, коли лісистість становить щонайменше 20 %. Такий показник дозволяє найбільш повно проявлятись усьому комплексу корисних властивостей лісу. Тому було розроблено Державну цільову програму «Ліси України», стратегічним завданням якої є подальше нарощування площі, а також стійкості та продуктивності лісових насаджень (мал. 2).

Мал. 3. Лісистість адміністративних областей України (2015 р.).

Мал. 4. Ділянка хвойного лісу розміром 1 км2 може зібрати до 3000 т пилу за рік. Деякі рослини, наприклад сосна, виділяють речовини, що знищують небезпечні для людини бактерії, сприяють зміцненню організму, лікують деякі хвороби.

Зараз щорічні обсяги відтворення лісів становлять 50—60 тис. га, що перевищує площу вирубки. У країні працюють 1,9 тис. розсадників, де вирощують до 350 млн саджанців на рік, спеціалізована служба займається захистом лісів від шкідників. Здійснюються заходи для переходу на використання сучасних геоінформаційних технологій, які забезпечують і розширюють можливості оперативного аналізу інформації, моделювання та прогнозування розвитку лісового господарства. Зокрема, це досягається шляхом створення різних за змістом електронних карт, які постійно оновлюються та уточнюються на основі даних космічної зйомки.

Ліс впливає на навколишній простір. Тут створюється особливий мікроклімат. Улітку в лісі прохолодніше, ніж на відкритій місцевості, а взимку тепліше. Ґрунт у лісі промерзає на меншу глибину, ніж у полі. У лісі менші коливання температури і вологості.

Дерева лісів можна назвати живими «пилососами»: вони збирають пил на своїх листках та голках, який потім змивається дощем, і «пилосос» знову готовий до роботи (мал. 4).

Ліси перешкоджають ерозії, утворенню ярів, руйнуванню верхнього родючого шару ґрунту.

Дуже великою є водоохоронна роль лісу. Він затримує поверхневий стік, оскільки сніг тут тане повільніше, ніж на відкритій місцевості, а лісова підстилка, як губка, вбирає атмосферні опади. Талі й зливові води не змивають верхній родючий шар ґрунту, а просочуються на глибину та поповнюють ґрунтові води.

Для охорони лісу та його відновлення необхідно зберігати наявний рослинний покрив, не допускати пожеж, час від часу проводити санітарну вирубку.

Головне

♦ Лісове господарство — це вид економічної діяльності, що вивчає, веде облік, займається відтворенням лісів, охороняє від пожеж, шкідників і хвороб, регулює їх використання людиною.

♦ Лісозабезпеченість розраховується шляхом ділення площі земель, зайнятих лісами, на кількість населення світу, країни (області).

♦ Виділяють два лісові пояси: перший розташований переважно в помірному поясі Північної півкулі, другий — в екваторіальному й субекваторіальному поясах.

♦ Лісозабезпеченість населення України складає 0,25 га на одну особу. Це вдвічі менше, ніж середньосвітовий показник.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які завдання вирішує лісове господарство? 2. Як і чому змінюється лісистість території України? 3. Охарактеризуйте чинники, що впливають на географію лісів. 4. Порівняйте особливості південного й північного лісових поясів. 5. Які заходи здійснюються в Україні для збільшення площі лісів?

Поміркуйте

Чи вважаєте ви доцільною умовну назву другого (південного) лісового поясу?

Практичне завдання

Обчисліть лісозабезпеченість населення Фінляндії, якщо відомо, що площа лісів становить 26,3 млн га, а кількість населення — 5,5 млн осіб.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити