Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

§ 27. Географія хімічної промисловості

Ви дізнаєтесь:

♦ про розміщення провідних підприємств хімічної промисловості в Україні

♦ про характерні риси та географію хімічної промисловості світу

Пригадайте:

♦ структуру хімічної промисловості та що вона виробляє

♦ де в Україні розташовані родовища сірки, кам'яної і калійної солей

Хімічна промисловість — одна з найбільш динамічних складових світового господарства. Поряд із машинобудуванням вона багато в чому визначає науково-технічний прогрес. Для найбільш передових та сучасних виробництв хімічної промисловості характерні висока наукоємність та капіталомісткість, особливі вимоги до кваліфікації робочої сили при відносно невисокій трудомісткості; використання складного устаткування і технології.

1. Розміщення гірничо-хімічної промисловості та основної хімії в Україні.

Найважливішими районами, де розвивається гірничо-хімічна промисловість, є Передкарпаття (родовища сірки, калійної солі) та Донбас (родовища кам’яної солі). У зв’язку зі складною екологічною ситуацією деякі з них тимчасово не розробляються, наприклад калійні солі Калуша.

При виробництві азотних добрив використовуються коксівний і природний газ. На них як на сировину орієнтуються підприємства центру та сходу, зокрема Кам’янського (Дніпродзержинська) (Дніпропетровська обл.) та Сєверодонецька (Луганська обл.). Великі заводи працюють у районах споживання азотних добрив і там, де проходять газопроводи (Черкаси, Рівне). В Одесі працює підприємство, продукція якого орієнтується на експорт.

Фосфорні добрива здебільшого виробляють із привізних апатитів на заводах Сум, Вінниці, Одеси, Костянтинівки. Підприємство «Сумихімпром» також спеціалізується на випуску сірчаної кислоти, пігментів, препаратів для очищення води. Це єдине в Україні підприємство, яке виробляє фосфат кальцію (мінеральна підкормка для тварин).

Виробництво сірчаної кислоти тяжіє до районів споживання продукції, тобто підприємств, що виробляють добрива. Так, «Дніпроазот»(м. Кам’янське) (мал. 1) і «Азот» (м. Сєверодонецьк) спеціалізуються на виробництві не тільки азотних добрив, але й соляної кислоти.

Мал. 1. Підприємство «Дніпроазот» розташоване в Кам'янському, що має потужну металургію. Розвитку виробництва хімічної продукції в цьому місті сприяють близькість до сировини, розвинена транспортна мережа та наявність споживачів і виробників електроенергії, а також кваліфікованих трудових ресурсів.

Мал. 2. Хлор є основою для отримання різних засобів побутової хімії. Так, «Білизна» використовується для відбілювання та видалення плям із тканин, для миття та дезінфекції посуду, облицювальної плитки.

Випуск соди здійснює Слов’янський содовий завод (Донецька о6л.). На відходах содового виробництва працює хлорна промисловість (мал. 2).

2. Розміщення промисловості органічного синтезу та інших виробництв в Україні.

Підприємства з виготовлення полімерів розміщують з урахуванням наявності сировини, яку надають інші виробництва. Виготовлення синтетичних смол і пластмас поєднується з випуском хімічних продуктів на нафтохімічних комбінатах, азотно-тукових і хлорних заводах. Найбільші виробники полімерів розміщені в Придніпров’ї (Запоріжжя, Кам’янське, Дніпро) та Донбасі (Сєверодонецьк).

Виробництво хімічних волокон зосереджене в Києві, Черкасах (штучний шовк), Житомирі, Чернігові (синтетичні волокна) (мал. 3). Цей вид продукції випускають у вигляді мононитки, штапельного волокна або пучка з безлічі тонких ниток, з’єднаних шляхом закручування.

В Івано-Франківську працює завод тонкого органічного синтезу, який спеціалізується на виробництві хімікатів-добавок, поверхнево-активних і текстильно-допоміжних речовин.

із підприємств, що переробляють полімери, виділяється відомий виробник шин — Білоцерківський комбінат «РОСАВА». У виробничому процесі тут використовують синтетичний каучук (завозиться з-за кордону) і хімічні волокна.

Мал. 3. Підприємство «Чернігівське хімволокно» випускає понад 100 видів продукції, у тому числі капронові тканини, синтетичні нитки (текстильні, трикотажні, технічні), поліамідні мононитки (ліску), товари народного споживання (сітку, пакувальний шпагат тощо).

Мал. 4. Пластикові вікна забезпечують високий рівень тепло- і шумоізоляції. серед інших переваг — довговічність, стійкість до всіх видів атмосферних впливів, естетичний зовнішній вигляд, простота в експлуатації, невисока ціна. серед недоліків — складність у ремонтуванні.

Зростає кількість підприємств, які виробляють пластикові труби та вікна (мал. 4, 5). Провідним виробником труб для напірного питного водопостачання й напірної каналізації є Броварський завод пластмас (Київська о6л.). У селі Калинівка (Київська обл.) у 2008 р. було налагоджено виробництво віконних і дверних профілів зі спеціального високоякісного пластику за німецькою технологією. із 2009 р. подібне підприємство працює і в Запоріжжі.

Значне місце в хімічному виробництві належить фармацевтичній промисловості. Найбільші центри — Київ, Харків, Львів, Одеса, Житомир, Полтава. За останні роки вона досягла успіхів завдяки нарощуванню виробництва та випуску нових препаратів. Центрами виробництва вітамінів є Київ, Умань, Одеса.

Важливою складовою хімічної промисловості є лакофарбова промисловість. Сировиною для неї є природні смоли й пігменти, рослинні масла, синтетичні матеріали. Завдяки відносно простій технології виробництво лаків і фарб поширене в різних районах України. Найбільші підприємства розташовані в Дніпрі, Кам’янському, Харкові, Львові, Одесі, Сумах.

3. Особливості хімічного виробництва у світі.

Структура хімічного виробництва в країнах із різним рівнем розвитку дуже неоднакова (мал. 7). Для країн, що розвиваються, перш за все характерні гірничо-хімічна промисловість (за наявності родовищ корисних копалин), лакофарбова та виробництво добрив (за наявності сировини та/або споживача). У середньорозвинених країнах провідну рольвідіграють основна хімія (виробництво кислот, мінеральних добрив) та частково хімія органічного синтезу.

Мал. 5. Калуський трубний завод. Із 2009 р. в Калуші працює підприємство, яке виробляє пластикові труби для водо- та газопостачання, каналізації. Такі труби не піддаються корозії, не потребують фарбування, добре гнуться, мають спрощений процес з'єднування. Основними чинниками вибору місця розташування заводу стали близькість до постачальника сировини (підприємство «Карпатнафтохім») та наявність споживача.

Ці ж виробництва поширені й у високорозвинених країнах, але основна хімія для них відійшла в минуле, оскільки, з одного боку, її виробництва належать до «брудних», а з іншого — виробляють порівняно недорогу продукцію. Тому розвинені країни все частіше зосереджують свою увагу на високотехнологічній продукції — ліки, косметика, спеціальні сорти гуми, пластмаси з наперед заданими властивостями (композитні пластики). Останні значно легші й міцніші за сталь, однак їхнім недоліком є висока ціна. Уже зараз із композитних пластиків виробляють шосту частину деталей сучасних літаків.

Провідними виробниками мінеральних добрив є Китай, США, Індія, Канада та Росія, на які припадає понад половина загальних обсягів. Серед найважливіших виробників та експортерів азотних добрив — країни, багаті на природний газ: США, Канада, Нідерланди, Норвегія, Росія, країни Перської затоки. У великій кількості азотні добрива також виробляють Китай (перше місце у світі), Франція, Німеччина. Оскільки сировинна база фосфорних і калійних добрив значно вужча (це фосфати та калійні солі), їх виробництво залежить від наявних ресурсів сировини й зосереджено в небагатьох країнах. Понад половину фосфорних добрив виробляють США, Китай, Марокко, Росія та Індія. Ще більша концентрація у виробництві калійних добрив: майже 4/5 припадає на чотири держави — Канаду, Німеччину, Росію та Білорусь.

Найбільше пластмас виробляють у розвинених країнах і Китаї, які дають приблизно 80 % світової продукції. Основна частина припадає на США, Китай, Японію та Німеччину.

Усе більшого значення набуває фармацевтична промисловість. Останніми роками воназростала значно швидше, ніж усе хімічне виробництво.

Мал. 6. Поліетилен — досить міцний матеріал. Плівку з нього можна згинати, м'яти, але важко порвати. Поліетилен не проводить електричний струм. Він є стійким до впливу кислот, лугів. Окремі різновиди поліетилену застосовуються у виробництві бронежилетів і навіть броньованих автомобілів.

Мал. 7. Хімічна промисловість світу.

Багато в чому це пояснюється розробкою та успішним упровадженням нових лікарських засобів, зростанням попиту, пов’язаним зі «старінням» населення розвинених країн і поширенням ряду хвороб. Хімічна промисловість відрізняється надзвичайно високою концентрацією та значними витратами на дослідження, тому всі шість лідерів — розвинені держави: Німеччина, Швейцарія, США, Велика Британія, Бельгія та Франція. Швидко розвивається фармацевтична промисловість в Індії та Китаї, причому їхні препарати за якістю майже не поступаються західним, а коштують дешевше.

У цілому половину всієї хімічної продукції виробляють п’ять країн: США, Китай (явні лідери), Японія, Німеччина та Франція.

Головне

♦ Найбільші центри хімічної промисловості в Україні — Сєверодонецьк, Кам’янське, Черкаси, Суми, Запоріжжя, Одеса, Біла Церква, Харків, Київ, Костянтинівка.

♦ Провідними виробниками мінеральних добрив у світі є Китай, США, Індія, Канада та Росія.

♦ Найбільше пластмас виробляють у розвинених країнах та Китаї.

♦ Провідними виробниками ліків є Німеччина, Швейцарія, США, Велика Британія, Бельгія та Франція.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте географію підприємств основної хімії України. 2. Наведіть приклади підприємств, які виробляють продукцію органічного синтезу. укажіть, яку саме. 3. Назвіть відмінності у структурі хімічного виробництва в країнах із різним рівнем розвитку. 4. Розкажіть про значення та чинники стрімкого розвитку та географію фармацевтичної промисловості світу. 5. Визначте країни з найбільшою кількістю районів із розвиненою хімічною промисловістю. 6. За допомогою карти на мал. 7 (с. 144) порівняйте спеціалізацію хімічної промисловості в районах: Сицилійському (Італія) та Мумбаї (Індія).

Поміркуйте

Майже половина всієї фармацевтичної продукції світу, вартість якої перевищує 1 трлн дол. США, надходить на зовнішній ринок. так, світовий лідер з експорту ліків — Німеччина — продає їх на 70 млрд дол. на рік. Поясніть цей факт.

Набуваємо практичних навичок

1. Зараз нові лікарські засоби патентуються. Це захищає спосіб їх отримання й навіть сам препарат. Після закінчення терміну дії патенту інші виробники можуть відтворити аналогічний лікарський засіб (зробити так званий дженерик). Зберіть дані про дженерики, їхню якість та відмінності за ціною порівняно з оригінальними препаратами. Зробіть висновок про можливості їх використання.

2. У деяких лікарських засобах із різною назвою використовується одна діюча речовина, але ціна на них може суттєво різнитися. Зберіть дані про такі лікарські засоби. Зробіть висновок.

Працюємо самостійно

Одним із провідних підприємств фармацевтичної промисловості України є компанія «Фармак» (м. Київ). Зайдіть на її офіційний сайт, знайдіть вкладинку «Виробництво», а в ній активне посилання «Завод» (адреса https://farmak.ua/ru/factory). На новій сторінці знайдіть і перегляньте відеоролик «Як виробляються ліки на "Фармак»». Підготуйте повідомлення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити