Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

§ 31. Машинобудування світу

Ви дізнаєтесь:

♦ про провідні виробництва машинобудування світу та особливості їх розташування

♦ про найбільші країни — виробники продукції машинобудування

Пригадайте:

♦ структуру машинобудування, чинники розміщення його підприємств

♦ основні види продукції машинобудування

Особливістю сучасного машинобудування є надзвичайно велика кількість технічно складної продукції, що використовується в господарстві й швидко оновлюється. Це обумовлює необхідність глибокої спеціалізації машинобудівних виробництв та зосередження найбільш сучасних підприємств у розвинених країнах. Однак жодна з них не може виробляти весь широкий асортимент продукції. Тому постала необхідність переведення частини підприємств до інших, менш розвинених країн. З огляду на це, а також ураховуючи зростання попиту, частка продукції машинобудування на світовому ринку є найбільшою.

1. Основні риси географії машинобудування світу.

Підприємства машинобудування розміщені нерівномірно. У світі склалися три найбільші райони:

1) Північноамериканський, основою якого є США. Для нього характерна значна різноманітність продукції, особливо наукоємної (авіакосмічна промисловість, виробництво військової техніки, сучасних засобів зв’язку тощо).

2) Західноєвропейський, де особливо виділяється машинобудування Німеччини та Італії. За своєю потужністю цей район перевищує Північноамериканський. У них схожа спеціалізація, але в Західній Європі меншою є частка наукоємної продукції та нижча продуктивність праці.

3) Східно-азіатський, який зараз є світовим лідером і продовжує нарощувати обсяги виробництва. Найпотужнішими машинобудівними країнами цього району є Китай, де переважають виробництва, орієнтовані на дешеву робочу силу, та Японія, де традиційно розвиваються наукоємні виробництва і яка має найбільші показники продуктивності праці. Впевнені позиції утримують машинобудівники Південної Кореї.

Значними є обсяги виробництва в країнах Центральної та Східної Європи. У першу чергу це Росія, яка виділяється військовим машинобудуванням, а також Чехія, Польща та Словаччина (в економіку цих країн великі фінансові ресурси вклали західноєвропейські, переважно німецькі компанії).

Мал. 1. Підприємство компанії «Сіменс» (Німеччина). Високим рівнем розвитку сучасного машинобудування відрізняються країни Західної Європи, США та Японія. Так, у Німеччині це головний напрямок виробництва, у якому працює понад 2,5 млн висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей.

Серед окремих країн за загальною вартістю продукції машинобудування тривалий час явним лідером були США. Зараз це місце зайняв Китай, який за рік випускає продукції на 500 млрд дол. США мають удвічі менший показник, далі йдуть Японія та Німеччина (мал. 1, 2).

Посилення позицій Китаю як провідної машинобудівної країни позначилося і в різкому збільшенні його частки у світовій торгівлі цією продукцією. Усього за 15 років цей показник зріс із 3 % у 2000 р. до 14 % у 2015 р. Зміцнили свої позиції і країни ЄС — із 37 до 40 % (за загальною вартістю продукції машинобудування вони випереджають Китай). Частка США за той самий період знизилася із 25 до 17 %, а Японії — із 21 до 16 %.

У цілому для сучасного машинобудування характерна концентрація технічно складної і високоякісної продукції в розвинених країнах. Їх виробництво спирається на високий рівень науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, високу кваліфікацію трудових ресурсів та значний попит господарства і населення. Країни, що розвиваються, здебільшого спеціалізуються на випуску масових, трудомістких, дешевих, застарілих виробів. Іноді до них переносять збиральні виробництва, у яких використовуються технічно складні та наукоємні деталі й вузли, вироблені в розвинених та середньорозвинених країнах.

2. Загальне машинобудування.

Особливе місце в загальному машинобудуванні займає верстатобудування, оскільки воно впливає на технічну оснащеність і продуктивність праці всіх машинобудівних виробництв. До 1990-х рр. найбільшими виробниками верстатів були США, СРСР, Німеччина та Японія, зараз безумовним лідером є Китай. За ним із великим відставанням ідуть Японія, Німеччина, Італія, Південна Корея, Тайвань, Франція, США. Причому розвинені країни є лідерами з виробництва найбільш складних і точних верстатів.

Дуже перспективним є виробництво промислової і сервісної робототехніки. Тільки протягом2013—2014 рр. кількість проданих промислових роботів зросла на 28 % (із 179 до 229 тис. шт.).

Мал. 2. Промислові роботи в цеху автомобільної компанії «Ніссан» (Японія). Більшість роботів використовують для зварювання, фарбування, установки дрібних деталей, проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Найпотужніший робот здатен піднімати вантажі до 1350 кг на висоту до 6 м.

Це пояснюється, з одного боку, намаганням провідних компаній підвищувати рівень автоматизації на виробництві, з іншого — постійним удосконаленням робототехніки. Основними виробниками промислових роботів є Японія (майже половина світового виробництва) та Німеччина, основними споживачами — Китай (одноосібний лідер зі швидким зростанням обсягів споживання), Японія, США, Південна Корея та Німеччина.

3. Транспортне машинобудування.

Десята частина вартості продукції світової промисловості припадає на автомобілебудування. Явними лідерами наприкінці XX ст. були Японія та США, дещо відставали Німеччина та Франція (мал. 3). На початку XXI ст. до групи лідерів стрімко увірвалися спочатку Південна Корея, а потім Китай. Останній характеризується надзвичайно високими темпами збільшення виробництва. Зростання спостерігається і в ряді інших країн. Так, у десятці лідерів зараз немає Франції та Великої Британії, проте з’явилися Бразилія і Мексика. Звертає на себе увагу й те, що Китай, США та Японія виробляють більше половини автомобілів світу.

Розробка й виробництво сучасних пасажирських літаків — технічно складний, наукоємний, тривалий і фінансово дорогий процес. Тому кількість країн, що можуть вирішувати це завдання, обмежена. Це такі країни, як США, Франція, Італія, Німеччина, Бразилія, Росія, Канада, Велика Британія. Тільки частина з них виробляє великі авіалайнери, що перевозять понад 150 пасажирів на відстань у 4000 км і більше. У світі є два безперечні лідери — американський «Боїнг» і європейський «Аеробус», між якими триває гостра конкурентна боротьба. Виробництва компанії «Аеробус» зосереджені в чотирьох країнах: Франція, Німеччина, Велика Британія, Іспанія (мал. 4). Остаточне складання авіалайнерів здійснюється в Тулузі (Франція) і Гамбурзі (Німеччина).

Мал. 3. «Фольксваген» — німецька автомобільна компанія зі штаб-квартирою у Вольфсбурзі. У різних країнах світу налічується понад 100 підприємств, які виготовляють продукцію цієї марки (у 2014 р. вироблено 9919 тис. автомобілів). тільки в Китаї, де продається майже 3 млн автомобілів «Фольксваген» на рік, працюють 17 таких заводів.

У виробництві регіональних літаків є також два лідери — канадська компанія «Бомбардьє» і бразильська «Ембраер».

Дуже незначною є кількість країн, що володіють технологіями з виробництва ракетної техніки та космічних апаратів. Серед них — США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Індія, Україна. Значних успіхів досяг Китай, який у 2011 р. здійснив запуск орбітальної станції і провів перше стикування.

Певні особливості має географія суднобудування. Виробництво морських суден орієнтується на існування портів, вартість робочої сили, наявність конструкційних матеріалів (сталі), можливості кооперування. При цьому, на відміну від авіабудування, лідерами суднобудування зараз є країни Азії (Китай, Південна Корея і Японія). У Китаї воно визнано одним із найважливіших напрямків господарської діяльності, але на сьогодні місцева промисловість ще не в змозі виробляти все необхідне обладнання для суден. Корейське суднобудування від самого початку створювалося як експортне виробництво, тому більшість суден виготовляються для іноземних замовників. Дещо втратили свої позиції США (найбільший виробник військових суден) та країни Західної Європи (тут будуються спеціальні, технічно складні судна та великі пасажирські лайнери). Не змінилася тільки висока концентрація суднобудування — десятка лідерів виробляє понад 95 % загального тоннажу морських суден (мал. 5).

Мал. 4. Двопалубний реактивний пасажирський авіалайнер Аеробус А380 — найбільший серійний літак у світі (висота — 24,08 м, довжина — 72,75 м, розмах крила — 79,75 м). Він перевозить 525 пасажирів у салонах трьох класів або 853 в однокласовому варіанті. Може здійснювати безпосадочні перельоти на відстань понад 15 тис. км.

Мал. 5. Японський супертанкер «Кнок Невіс» понад три десятиліття був найбільшим судном світу. Довжина супертанкера становить 458 м, а ширина — 69 м (за розмірами це п'ять футбольних полів). Він здатний перевозити понад півмільйона тонн нафти.

Мал. б. Машинобудування світу.

Мал. 7. Виробництво сучасних комп'ютерів має коротку, але бурхливу історію. Основними її результатами стало збільшення швидкості роботи, зменшення розмірів, зниження вартості, розвиток програмного забезпечення і спрощення процесу користування. Перші електронно-обчислювальні машини, які з'явилися понад 70 років тому, являли собою гігантські комплекси, що займали великі кімнати.

Основними центрами виробництва рухомого складу для залізниць вважаються країни Західної Європи, Китай, США і Японія. Європейським лідером є Франція, де компанією «Алстом» розроблено високошвидкісні електропоїзди з двома локомотивами.

4. Точне машинобудування.

У світовій електротехнічній промисловості склалася спеціалізація регіонів і країн на виробництві окремих видів продукції. Невелика група розвинених країн Західної Європи — Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, а також США та Японія — найбільші виробники дорогого, часто унікального промислового обладнання, наприклад потужних генераторів для електростанцій. Випуск масової продукції, у тому числі побутової техніки, поступово переміщується до менш розвинених регіонів світу, у першу чергу до Східної і Південно-Східної Азії.

Географія електронної промисловості також складалася поступово. Спочатку перші позиції в ній зайняли США, Японія та країни Західної Європи. Потім до цієї групи приєдналися окремі країни Азії, де електроніка стала важливим напрямком міжнародної спеціалізації. Зараз лідером є Китай.

Змінювались і основні види продукції. Спочатку в найбільших обсягах виробляли побутову апаратуру (радіоприймачі, телевізори), потім різні види техніки для обробки інформації — від калькуляторів до персональних комп’ютерів і суперкомп’ютерів. В останні два десятиліття світ переживає «бум» мобільних пристроїв, які за обсягами виробництва витіснили побутову техніку. Перше місце за виробництвом смартфонів упродовж кількох останніх років посідає південнокорейська компанія «Самсунг». Тільки за один рік вона виробляє понад 300 млн смартфонів. На другому місці — американська корпорація «Еппл», відома своїми інноваційними технологіями та вишуканим дизайном.

Найбільшими виробниками персональних комп’ютерів, що використовуються в побуті, навчанні та на виробництві, є Китай, США та Японія (див. таблицю) (мал. 7). Однак комплектуючі для них випускають і в інших країнах, у першу чергу азіатських. США є лідером у виробництві потужних суперкомп’ютерів, які, зокрема, використовуються із військовою метою.

У 1951 р. в Києві під керівництвом академіка С. О. Лебедєва було створено першу в колишньому Радянському Союзі ЕОМ — МЕЛМ (Мала електронна лічильна машина). Незважаючи на наявність у її назві слова «мала», вона розміщувалася на площі в 60 м 2 і налічувала 6 тис. електровакуумних ламп. На її основі через шість років було розроблено ЕОМ «Київ», яка використовувалась у наукових та інженерних проектах, для дистанційного управління складними технологічними процесами (наприклад на конверторі металургійного комбінату).

Таблиця

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ КОМП'ЮТЕРІВ (2015 р.)

Компанія

Країна

Комп'ютери, млн шт.

Частка у світовому виробництві, %

Леново (Lenovo)

Китай

57

21

Х'юлетт Паккард (Hewlett-Packard)

США

53

19

Делл (Dell)

США

39

14

Еппл (Apple)

США

20

8

Ейсер (Acer)

Тайвань

19

7

Усього

276

100

Головне

♦ У світі склалися три найбільші центри машинобудування: Північноамериканський, Західноєвропейський, Східно-азіатський.

♦ Серед окремих країн за загальною вартістю продукції машинобудування лідерами є Китай, США, Японія, Німеччина, Італія та Франція.

♦ Особливе місце в машинобудуванні займають верстатобудування й виробництво промислової робототехніки, оскільки вони впливають на технічне оснащення всіх машинобудівних виробництв.

♦ Найпотужнішими виробниками промислових роботів є Японія та Німеччина.

♦ Десята частина вартості продукції світової промисловості припадає на автомобілебудування, лідерами якого є Китай, США, Японія.

♦ Основні види продукції електроніки: комп’ютери, мобільні пристрої, побутова апаратура. Лідерами з виробництва електроніки є Китай, США, Японія, Німеччина, Нідерланди, Південна Корея.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте три найбільші центри машинобудування (див. карту на мал. 6, с. 168). 2. Які існують відмінності в спеціалізації машинобудування розвинених країн і країн, що розвиваються? 3. Розкажіть про географію загального машинобудування. 4. Розкажіть про відмінності у складі країн — найбільших виробників літаків і морських суден. 5. Назвіть основні види продукції електроніки та поясніть їх географію. 6. За картою на мал. 6 (с. 168) порівняйте спеціалізацію машинобудування в районах: Токіо (Японія) та Сіетл (США).

Поміркуйте

Чому Китай демонструє надзвичайно високі показники приросту обсягів виробництва продукції машинобудування?

Працюємо самостійно

Зберіть дані про комп'ютери різних поколінь. З'ясуйте сфери їх застосування та напрямки, у яких відбувалася їх еволюція (вдосконалення).

Набуваємо практичних навичок

1. Вам відомі торговельні марки (бренди) найбільших виробників масової продукції машинобудування. З'ясуйте, яке значення має просування бренда на ринку і що для цього потрібно.

2.Дізнайтеся, що таке контрафактна продукція, у чому полягає небезпека її використання і як її розпізнати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити