Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 3. ТУРИЗМ

§ 41. Туризм та його види. Туризм в Україні

Ви дізнаєтесь:

♦ які чинники обумовлюють розвиток різних видів туризму

♦ про значення туризму для національної економіки

♦ на які рекреаційні ресурси багата Україна

Пригадайте:

♦ головні риси природи України

Усі ми любимо відпочивати. Одна з поширених форм відпочинку — туризм. Туризм чудовий тим, що кожен знаходить у ньому те, що йому до душі. Комусь подобаються гори, комусь — річки, хтось полюбляє відпочивати на пляжі, а дехто не уявляє себе без пригод і ризику.

1. Види туризму.

Туризм (від франц. tour — прогулянка, поїздка, подорож) — один із видів активного відпочинку, що являє собою подорожі, здійснені з метою пізнання тих або інших районів, нових країн із просвітительською, оздоровчою, професійно-діловою, спортивною, релігійною або іншою метою.

За географічною ознакою розрізняють внутрішній та міжнародний туризм.

Внутрішній туризм — це подорожі громадян усередині країни без перетину державного кордону.

Міжнародний туризм — поїздки з туристичною метою за межі країни постійного проживання. У міжнародному туризмі виділяють дві його форми — іноземний (в’їзний) і зарубіжний (виїзний).

Залежно від головної мети подорожі туризм поділяють на пізнавальний (екскурсійний), рекреаційний (оздоровчий), діловий, спортивний, екологічний, сільський (зелений), релігійний, пригодницький (екстремальний) тощо.

2. Які чинники впливають на розвиток туризму.

Основою для розвитку туризму є різноманітні рекреаційні ресурси — компоненти природи та культурно-історичні комплекси, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності.

Природне різноманіття створює умови для розвитку різних туристичних напрямків: у горах — альпінізму, скелелазіння, гірськолижного туризму; на узбережжях теплих морів популярні пляжний відпочинок, серфінг (ковзання хвилями на спеціальній дошці), дайвінг (підводне плавання з аквалангом). На Землі чимало місць для організації різноманітних екскурсійних турів та сафарі, рафтингу (сплав по річках), екологічного туризму. Навіть холодні простори Антарктиди та Гренландії або спекотні пустелі Сахари та Аравійського півострова знаходять своїх прихильників.

Кожна країна та народ мають свою неповторну культурну спадщину. Об’єктами туристичної діяльності є пам’ятники та архітектурні комплекси старих міст, музеї, театри, об’єкти релігійного культу, бібліотеки.

Наявні природні та історико-культурні ресурси складають рекреаційно-ресурсний потенціал певної країни або регіону.

Вагоме значення для розвитку туризму мають вигідне географічне положення території, рівень її економічного розвитку, наявність зручних транспортних зв’язків.

Впливають на розвиток туризму й політичні чинники — внутрішньополітична ситуація та відносини між країнами.

3. Туризм як складова національної економіки.

Туризм — це не лише подорожі та відпочинок, а й важлива сфера господарської діяльності. Для забезпечення прийому, обслуговування та перевезення туристів формується та працює туристична інфраструктура — сукупність різних підприємств туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорт, заклади культури, спорту тощо).

Таким чином, туризм безпосередньо стимулює розвиток економіки, зокрема транспорту, торгівлі, зв’язку, будівництва, сільського господарства, харчової промисловості, виробництва товарів широкого вжитку. Це, у свою чергу, сприяє створенню нових робочих місць, забезпечує зайнятість населення та зростання його доходів.

Туризм збільшує приплив фінансових ресурсів до країни. Він не лише дає доходи туристичним компаніям, а й забезпечує податкові надходження, попит на продукти харчування та різні види супутніх послуг.

Часто завдяки туризму у віддалених територій з’являється стимул до розвитку. Зокрема, там відроджуються забуті ремесла й окремі види народної творчості.

Загалом туризм підвищує авторитет країни, зміцнює міжрегіональні та міжнародні зв’язки, покращує відносини між країнами.

4. Рекреаційні ресурси України.

Сприятливі кліматичні умови нашої країни забезпечують розвиток різних видів туризму протягом усього року.

Ландшафтні рекреаційні ресурси України дуже різноманітні. Для нашої держави характерна доволі розчленована поверхня з безліччю височин, плато, підняттів, останців тощо. Особливо мальовничими краєвидами вирізняється Правобережжя (мал. 1). Тут зосереджені й найбільші площі лісів, у яких основними деревними породами є сосна та дуб. Найпривабливішими для туристів є гірські масиви Карпат.

Важливу роль у розвитку туристичної діяльності мають рекреаційні ресурси морських узбереж та природно-заповідного фонду. Вони створюють сприятливі умови для розвитку пляжного й оздоровчого туризму (мал. 2).

Основою для організації екскурсійного, науково-просвітницького, екологічного туризму є об’єкти природно-заповідного фонду. На сьогодні до природно-заповідного фонду України входить понад 8 тис. об’єктів загальною площею 3,3 млн га.

Україна належить до найбагатших на бальнеологічні ресурси країн світу. Мінеральні води, зокрема «Миргородська», «Куяльник», «Поляна Квасова», «Берегівські мінеральні води», «Нафтуся», мають світове значення та є унікальними за своїм хімічним складом.

Мал. 1. Подільські товтри (Хмельницька обл.) — залишки давнього коралового рифу. За свою надзвичайну красу місцевість отримала назву «Подільська Швейцарія».

Мал. 2. Будацька коса (Одеська обл.) — це 18 км піщаних пляжів. З одного боку косу омивають води Чорного моря, з іншого — Будацького лиману.

Практично невичерпними вважають запаси лікувальних грязей.

Величезний туристичний потенціал мають історико-культурні (пізнавальні) ресурси. На державному обліку в Україні перебувають понад 130 тис. пам’яток археології, історії, мистецтва, архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва.

Найцінніші зразки природної та культурної спадщини перебувають під охороною ЮНЕСКО. До списку об’єктів ЮНЕСКО входять й українські культурно-архітектурні та природні пам’ятки (див. таблицю).

Таблиця

ОБ'ЄКТИ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ

Назва об'єкта

Рік внесення до списку

Розташування

Об'єкти культурної спадщини

Собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра, церква Спаса на Берестові

1990

м. Київ

Історичний центр Львова

1998

м. Львів

Пункт геодезичної дуги Струве

2005

Хмельницька та Одеська обл.

Резиденція митрополитів Буковини та Далмації (нині Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)

2011

м. Чернівці

Давнє місто Херсонес Таврійський та його хора

2013

м. Севастополь

Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі та України

2013

Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська обл.

Об'єкт природної спадщини

Букові праліси Карпат та Німеччини

2007

Транскордонний об'єкт, у межах України — Закарпатська обл.

Залежно від складу рекреаційних ресурсів та сформованою! туристичної інфраструктури в Україні виділяють рекреаційно-туристичні райони (мал. 3).

Нині серед них найінтенсивніше використовуються Південний (Причорноморський) і Карпатський райони, а також великі старовинні міста Київ, Львів, Чернігів тощо.

5. Сучасний стан туризму в Україні.

Різноманітні природні рекреаційні ресурси в поєднанні з багатою культурною спадщиною, вигідним географічним положенням, розвиненою транспортною інфраструктурою, наявністю людських та матеріальних ресурсів створюють усі необхідні передумови для розвитку туристичної сфери в Україні.

Мал. 3. Туристичні райони в Україні.

Основними показниками, що характеризують в'їзний туризм, є кількість туристів, що відвідали країну, та доходи від надання туристичних послуг. Протягом 2000—2013 рр. кількість іноземних туристів у нашій країні динамічно зростала. Рекордними для України за всі роки незалежності стали показники в’їзного туризму в 2008 р., коли країну відвідало близько 25,5 млн осіб (мал. 4). За цим показником наша країна увійшла до десятки провідних туристичних країн світу.

Більшість іноземних туристів приїздили з найближчих країн: Росії, Молдови, Білорусі, Польщі. Значна частина українських туристів також віддавала перевагу поїздкам до сусідніх країн (виїзний туризм).

Переломним моментом для подальшого розвитку туризму в Україні стали події 2014 р. По-перше, через тимчасову окупацію Кримського півострова наша країна втратила близько 30 % рекреаційно-туристичного потенціалу. По-друге, воєнні події на сході України вплинули на загальний імідж країни, що позначилося на скороченні обсягів в'їзного туризму.

Основні маршрути внутрішнього туризму в Україні спрямовані до об’єктів екологічної мережі — чистих річок та озер, лісових масивів, морського узбережжя, а також до архітектурних комплексів міст і селищ.

Незважаючи на потужний рекреаційно-туристичний потенціал, доходи від туризму (як зовнішнього, так і внутрішнього) в Україні порівняно з розвиненими країнами світу поки що досить невеликі.

Мал. 4. Динаміка кількості іноземних туристів в Україні.

Головне

♦ Туризм — це форма організації відпочинку, проведення дозвілля. З економічної точки зору туризм — це складова сфери послуг, що забезпечує обслуговування людей, які тимчасово перебувають поза межами постійного місця проживання.

♦ Рівень розвитку туризму та туристичної інфраструктури є показником економічного розвитку країни.

♦ Для успішного розвитку туристичної сфери наша країна має всі необхідні передумови: вигідне економіко-географічне положення на перехресті транспортних шляхів, сприятливі природно-кліматичні умови, багату культурну спадщину, людські та матеріальні ресурси.

♦ Розвитку туризму в Україні перешкоджає низка проблем, серед яких нині визначальну роль відіграє існуюча геополітична ситуація.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке туризм? Назвіть основні види туризму. 2. Які чинники обумовлюють розвиток туризму в певному регіоні або країні? 3. Які ресурси називають рекреаційними? Наведіть приклади рекреаційних ресурсів. 4. Охарактеризуйте рекреаційні ресурси України. 5. Назвіть головні особливості в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму в Україні. 6. Які проблеми перешкоджають розвитку туризму в Україні?

Поміркуйте

Запропонуйте природні та культурні об'єкти в Україні, які, на вашу думку, можуть бути занесені до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Обґрунтуйте свій вибір.

Працюємо в групах

Дослідіть складові рекреаційно-туристичного потенціалу одного з туристичних районів України (мал. 3, с. 228). Результати роботи занесіть до таблиці.

Назва району

Географічне положення

Найвідоміші природні

об'єкти

Найвідоміші

культурно-історичні об'єкти

Види туризмуPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити