Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 44. Фінансові послуги

Ви дізнаєтесь:

♦ про значення та види фінансових послуг

♦ де розташовані найбільші міжнародні фінансові центри

♦ про географічний розподіл фінансових установ в Україні

Пригадайте:

♦ що таке послуги

♦ складові третинного сектору господарства

Ви знаєте, що сфера послуг сьогодні є однією з найефективніших складових економіки, розвиток якої відбувається швидкими темпами. Вагому роль серед різних видів послуг відіграють фінансові послуги. Їхні установи акумулюють та перерозподіляють грошові ресурси між учасниками економічних відносин. Із другої половини XX ст. розвиток фінансових послуг значно зріс майже в усіх країнах світу.

1. Сутність та види фінансових послуг.

Фінансові послуги — це сукупність різноманітних форм залучення й використання фінансових ресурсів для забезпечення економічної діяльності та потреб населення, підприємств, країн.

Передумовами, що забезпечили стрімке зростання в останні десятиліття ролі фінансових послуг, були збільшення обсягів світової торгівлі, поглиблення економічної інтеграції країн, розвиток інформаційних технологій, діяльність ТНК, нерівномірний економічний розвиток країн світу. У результаті в одних суб’єктів господарської діяльності (наприклад підприємств або держав) з’явився надлишок фінансових ресурсів, а в інших, відповідно, — їх нестача. Фінансові послуги є тим механізмом, який забезпечує рух фінансів у потрібних напрямках.

Відповідно до економічного змісту фінансові послуги поділяють на дві основні групи:

♦ послуги фінансового посередництва (включають різні розрахункові операції, зберігання або надання коштів у позику, купівлю та продаж іноземних валют, цінних паперів, коштовних металів тощо);

♦ страхові послуги (охоплюють діяльність із покриття фінансових або інших ризиків).

Фінансові послуги надають спеціальні фінансові установи: банки, біржі, інвестиційні фонди, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди тощо.

Одним із найпоширеніших видів фінансових послуг у світі є надання кредиту.

Кредит — це передача кредитором (той, хто має вільні кошти) певної суми грошових ресурсів у тимчасове користування позичальнику (тому, хто має в них потребу).

Найвищим рівнем розвитку та різноманітністю фінансових послуг (понад 700) характеризуються розвинені країни. У США, Великій Британії, Франції, Німеччині цей вид економічної діяльності за прибутковістю посідає першість у сфері послуг. Активно долучаються до світових процесів фінансового обслуговування й країни, що розвиваються: Китай, Індія, Мексика, Бразилія, Аргентина, Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія.

Регулюють міжнародні фінансові відносини спеціальні міжнародні організації — Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк. Їхня діяльність переважно спрямована на створення вигідних умов міжнародної торгівлі, надання кредитів країнам-учасницям.

2. Світові центри банківсько-фінансової діяльності.

Головними посередниками в забезпеченні перерозподілу фінансових ресурсів світового господарства є банки. Від їхньої успішної діяльності великою мірою залежить розвиток світового господарства.

Під впливом процесів інтернаціоналізації та глобалізації масштаби діяльності сучасних банків постійно розширюються та виходять за межі національних кордонів. Вони здійснюють міжнародні розрахунки, міжнародні валютні операції у формі купівлі-продажу валюти й цінних паперів, надають міжнародні кредити, обслуговують діяльність ТНК.

Найбільші світові банки-гіганти мають сукупні активи (тобто все, що приносить банку прибуток), які перевищують обсяги ВВП багатьох країн світу (див. таблицю 1).

Поряд із банками в системі світових фінансових послуг важливу роль відіграють біржі.

На фондових біржах продають та купують акції, облігації та інші цінні папери. Покупці цінних паперів вкладають кошти в певні підприємства з метою отримання прибутку, а отже, стають інвесторами. На валютних біржах торгують іноземною валютою, коштовними металами, домовляються про їх поставки у визначені терміни.

Найбільші Фондові та валютні біржі розташовані в Нью-Йорку, Лондоні, Токіо. Щоденно там укладаються тисячі угод, які спрямовують фінансові потоки до певних країн або підприємств.

Таблиця 1

НАЙБІЛЬШІ БАНКИ СВІТУ (2016 р.)

Місце

Банк

Країна

Сукупні активи, млрд дол.

1

Промисловий і комерційний банк Китаю (Industrial and Commercial Bank of China)

Китай

3616

2

Китайський будівельний банк (China Construction Bank)

Китай

2939

3

Сільськогосподарський банк Китаю (Agricultural Bank of China)

Китай

2816

4

Банк Китаю (Bank of China)

Китай

2629

5

Банк Гонконгу й Шанхаю (HSBC Holdings)

Велика Британія

2500

6

Дж. П. Морган Чейз (JPMorgan Chase)

США

2449

7

Бе-Ен-Пе Паріба (BNP Paribas)

Франція

2400

8

Фінансова група Міцубісі (Mitsubishi UFJ Financial Group)

Японія

2300

9

Банк Америки (Bank of America)

США

2149

10

Кредіт Агріколь (Credit Agricole)

Франція

1911

Таблиця 2

НАЙБІЛЬШІ СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ (2016 р.)

Фінансовий центр

Рейтинг (у балах)

Лондон

800

Нью-Йорк

792

Сингапур

755

Гонконг

753

Токіо

728

Цюрих

714

Вашингтон

712

Сан-Франциско

711

Бостон

709

Торонто

707

Міста, що вирізняються найвищою концентрацією найбільших банків, бірж та інших фінансових установ, називають світовими фінансовими центрами (див. таблицю 2). Вони відіграють провідну роль у регулюванні фінансового забезпечення світового господарства. Важливими елементами міжнародного фінансового центру є компанії, які надають міжнародні ділові послуги, — юридичні, аудиторські, консалтингові, рекламні, бухгалтерські. Разом із фінансовими установами їхня діяльність забезпечує значні податкові надходження, сприяє зростанню ВВП країн, де розташовані фінансові центри, підвищує міжнародний імідж компанії.

Визначальну роль у переміщенні фінансових ресурсів світу відіграють Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур та Сан-Франциско.

Специфічною формою фінансових центрів є офшори (від англ. offshore — поза берегом, поза межами) — території з максимально сприятливими умовами для надання фінансових послуг.

Основною причиною, що зумовила виникнення офшорних центрів після Другої світової війни, були високі податки на доходи банків у розвинених країнах.

Привабливість офшорних фінансових центрів полягає в тому, що законодавство країн, у яких вони розташовані, повністю або частково звільняє їх від сплати податків на доходи компаній, які вони отримують за межами країни реєстрації. Завдяки цьому переважна частина фінансових операцій, які здійснюють найбільші фінансові установи світу, відбувається через їхні філії в офшорних центрах.

Як правило, офшорні центри розташовані в невеликих або острівних країнах, які мають зручне економіко-географічне положення. Такими, наприклад, є Андорра, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Кіпр, Кайманові, Британські, Віргінські, Бермудські, Багамські Острови.

Виникає слушне питання: чим діяльність офшорних центрів вигідна для цих країн?

По-перше, у країнах, де розміщені офшорні фінансові центри, зростають доходи від видачі ліцензій (дозволів), оренди приміщень, обслуговування фінансових установ. По-друге, збільшується зайнятість місцевого населення. По-третє, розвивається діловий та інші види туризму. Усе це разом створює сприятливі умови для економічного зростання.

Мал. 1. Будівля Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська 9).

3. Особливості розміщення фінансових установ в Україні.

У нашій країні провідну роль у фінансово-кредитному та бухгалтерському обслуговуванні відіграють банки. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, існує дворівнева банківська система. Перший рівень очолює головний банк — Національний банк України (НБУ), який розташований у Києві (мал. 1). Він надає кредити уряду та іншим банкам. Другий рівень представлений комерційними банками. Їхні основні функції полягають у залученні вільних коштів вкладників та наданні кредитів населенню і підприємствам.

Нині в Україні працюють близько 90 комерційних банків, серед яких найбільшими є «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укрсоцбанк», «Альфа-банк». Основна частина комерційних банків розташована у великих містах. Найбільша їх кількість зосереджена в Києві (41 %). Значною є частка банків у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях. Філії таких банків, як «Приватбанк» та «Ощадбанк», є майже в кожному районному центрі.

Така закономірність географічного розподілу властива й іншим фінансовим установам в Україні. Найпривабливішими для розміщення філій страхових компаній, кредитних спілок, інвестиційних фондів, ломбардів залишаються обласні та районні центри.

В Україні працюють близько десяти Фондових бірж, більшість із яких розташовані в Києві. Понад 90 % обсягів торгівлі цінними паперами здійснюють Фондова біржа «Перспектива» та Фондова біржа ПФТС (Перша фондова торговельна система).

Загалом фінансові установи України надають понад 500 фінансових та супутніх послуг.

Головне

♦ За допомогою фінансових послуг розподіляються і перерозподіляються тимчасово вільні фінансові ресурси. Посередниками в наданні фінансових послуг є різноманітні фінансові установи, серед яких провідна роль належить банкам.

♦ В умовах глобалізації невід’ємною частиною світового господарства є міжнародні фінансові центри. Головну роль у переміщенні фінансових ресурсів відіграють Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур та Сан-Франциско.

♦ Країни-офшори спеціалізуються на створенні пільгових умов для надання фінансових послуг.

♦ В Україні фінансові послуги надає розгалужена мережа банківських і страхових установ, кредитних спілок, пенсійних та інвестиційних Фондів, ломбардів тощо.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке фінансові послуги? Наведіть приклади фінансових послуг. 2. Укажіть чинники, що зумовили зростання ролі фінансових послуг у світі. 3. Назвіть найбільші міжнародні фінансові центри. Які причини зумовили їх формування? Які переваги отримують країни від діяльності світових фінансових центрів? 4. Розкрийте ознаки поняття «офшор». Поясніть причини формування офшорних центрів. Наведіть приклади країн-офшорів. 5. Які установи надають фінансові послуги в Україні? Охарактеризуйте особливості їх розміщення.

Поміркуйте

Чи існує взаємозв'язок між рівнем розвитку господарства та обсягом фінансових послуг у країні? Проілюструйте свою відповідь конкретними прикладами.

Набуваємо практичних навичок

Дізнайтеся, які фінансові установи є у вашому населеному пункті. Які види фінансових послуг вони надають? Якими фінансовими послугами можете скористатися ви або члени вашої родини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити