Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 45. Комп'ютерне програмування. Аутсорсинг

Ви дізнаєтесь:

♦ про ІТ- послуги та їх види

♦ що таке аутсорсинг та його переваги

♦ які країни є світовими лідерами за виробництвом програмного забезпечення

Пригадайте:

♦ що таке інформатизація світового господарства

♦ які виробники програмного забезпечення вам відомі

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше потребують інформаційного обслуговування та опрацювання величезної кількості інформації. Універсальним технічним засобом обробки будь-якої інформації є комп’ютер, а комунікаційні засоби, які використовують комп’ютери, служать для зв’язку й передачі інформації.

Упровадження комп’ютерної техніки та Інтернету в усі сфери життя людства зумовило бурхливий розвиток особливого виду послуг — інформаційно-технологічних (ІТ).

Мал. 1. Розподіл витрат на ІТ-послуги за регіонами світу.

1. ІТ- послуги та їхні складові.

ІТ- послуги поєднують різні види діяльності, спрямовані на задоволення інформаційних потреб користувачів.

Розвиток інформаційно-технологічних послуг розпочався одночасно з формуванням виробництв, що спеціалізуються на випуску ЕОМ, електронної техніки, їхніх комплектуючих.

Найбільш затребуваними складовими ІТ- послуг є:

♦ розробка програмного забезпечення;

♦ програмна та мережева інтеграція (об’єднання мережевих систем або прикладних програм);

♦ забезпечення інформаційної безпеки;

♦ ІТ- консалтинг (консультування з питань використання інформаційних технологій);

♦ ІТ- навчання та тренінги;

♦ ІТ- аутсорсинг.

Сьогодні за темпами зростання ІТ- послуги випереджають усі інші види послуг та продовжують динамічно розвиватися. В останні роки більш швидкому зростанню ІТ- послуг також сприяли збільшення кількості користувачів мобільних пристроїв, глобальне поширення соціальних мереж, поява «хмарних» технологій, що забезпечують зберігання файлів у мережі.

2. Країни-лідери на світовому ринку програмування.

Найбільші витрати на розробку програмного забезпечення й інших ІТ- послуг та їх споживання здійснюють у розвинених країнах Північної Америки та Європи (мал. 1).

Провідними виробниками та експортерами продукції комп’ютерного програмування є США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія. Близько однієї третини світового виробництва програмного забезпечення припадає на американські ІТ- компанії. Серед них світовими лідерами є IBM, Microsoft, Oracle, Symantec, CA Technologies, Google, Apple.

Мал. 2. Внесок ІТ- поспуг в економіку України.

Філії та дочірні підприємства американських компаній, що надають ІТ- послуги, розташовані по всьому світу, як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються.

3. Аутсорсинг та його переваги.

Результатом глобалізації світового господарства стало зростання ролі такого виду послуг, як аутсорсинг. Поняття «аутсорсинг» (від англ. outsourcing — використання зовнішнього ресурсу) передбачає передачу підприємством ряду певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності. Найчастіше IT-аутсорсинг використовується для дистанційного виконання певної роботи програмістом в іншій країні. Умови для його поширення склалися наприкінці XX ст. завдяки розвитку сучасних засобів комунікації.

Утримання IT-підрозділів великих корпорацій вимагає значних витрат. Щоб їх зменшити, доцільно відмовитися від повного штату програмістів і передати частину їхньої роботи (можливо, і всю роботу повністю) іншим фірмам, у багатьох випадках — за кордон. Це дає змогу компаніям, що використовують аутсорсинг, суттєво збільшити масштаби власного виробництва та одночасно скоротити витрати на оплату працівникам.

Практично всі великі компанії тією чи іншою мірою взаємодіють з аутсорсинговими розробниками систем та програм. Провідні компанії, які спеціалізуються на IT-аутсорсингу, розташовані в США, Ірландії, Франції, Індії, Китаї, Україні.

4. ІТ- послуги в Україні.

Наша країна є одним із провідних світових експортерів інформаційно-технологічних послуг, зокрема ІТ-аутсорсингу. В Україні працює понад 4 тис. національних ІТ- компаній та 100 міжнародних центрів. Найбільша кількість підприємств, що надають послуги ІТ- аутсорсингу, розташована в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі.

Внесок ІТ- підприємств у ВВП України постійно збільшується: лише за останні п’ять років їх частка зросла більше ніж у 5 разів. Стрімке зростання сектору інформаційно-технологічних послуг забезпечує позитивний вплив на загальний економічний розвиток країни та підвищення її міжнародного іміджу (мал. 2).

Головною перевагою українського ІТ- бізнесу є наявність висококваліфікованих фахівців. За їх кількістю (понад 100 тис. осіб) Україна утримує першість серед країн Європи.

Сьогодні основними замовниками аутсорсингових послуг є зарубіжні та вітчизняні компанії, великі банки, промислові та енергетичні підприємства, страхові фонди. Найбільшими іноземними замовниками ІТ- послуг з України є компанії США (45 %), ЄС та Ізраїлю.

Головне

♦ На сучасному етапі розвитку світового господарства відбувається зростання потреб в інформаційно-технологічних послугах.

♦ Найбільші виробники та споживачі програмного забезпечення розташовані в розвинених країнах, Китаї, Індії.

♦ Однією з головних тенденцій розвитку інформаційних технологій у сучасному світі є зростання ролі ІТ-аутсорсингу.

♦ Україна посідає провідні місця у світових рейтингах країн із надання послуг ІТ-аутсорсингу.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке ІТ- послуги? Чим обумовлене зростання попиту на ІТ- послуги у світі? 2. Назвіть країни-лідери на ринку програмного забезпечення. Наведіть приклади великих компаній, що спеціалізуються на комп'ютерному програмуванні. 3. Розкрийте зміст понять «аутсорсинг» та «ІТ- аутсорсинг». Поясніть, у чому полягають переваги ІТ-аутсорсингу. 4. Яку роль відіграють ІТ- послуги в нашій країні?

Поміркуйте

Які чинники сприяють динамічному зростанню сфери ІТ- послуг в Україні, а які перешкоджають?

Набуваємо практичних навичок

Проведіть дослідження розвитку ІТ- послуг в Україні за останні п'ять років. Дізнайтеся: 1) які види послуг надають аутсорсингові компанії в Україні; 2) яку освіту мають фахівці, що працюють у сфері ІТ- послуг; 3) які вищі навчальні заклади в Україні спеціалізуються на підготовці фахівців у сферах інформаційних технологій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити