Підручник Географія 9 клас - Г. Д. Довгань - Ранок 2017

Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці!

ВСТУП

§ 1. Економічна географія в системі географічних наук

РОЗДІЛ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 2. Національна економіка

§ 3. Секторальна модель економіки країни

§ 4. Чинники розміщення виробництва

§ 5. Суспільна організація виробництва та просторова організація національної економіки

ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 6. Світове господарство та міжнародний поділ праці

§ 7. Типи економічних систем

§ 8. Типи країн за рівнем економічного розвитку

§ 9. Сучасне світове господарство

§ 10. Транснаціональні корпорації

РОЗДІЛ II ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 11. Сільське господарство як складова первинного сектору

§ 12. Аграрні відносини

§ 13. Розвиток та розміщення рослинництва в Україні

§ 14. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України

§ 15. Географія світового сільського господарства

ТЕМА 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 16. Лісове господарство

ТЕМА 3. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

§ 17. Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість

§ 18. Видобування мінерального палива

§ 19. Видобування металевих руд

§ 20. Видобуток неметалевої сировини

РОЗДІЛ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

§ 21. Електроенергетика. Виробництво та постачання електроенергії в Україні

§ 22. Електроенергетика світу

ТЕМА 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§ 23. Чорна металургія України

§ 24. Кольорова металургія України

§ 25. Металургійне виробництво світу

ТЕМА 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

§ 26. Хімічне виробництво

§ 27. Географія хімічної промисловості

§ 28. Обробка та переробка деревини. Виробництво паперу

ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

§ 29. Виробництво машин та устаткування

§ 30. Транспортне й точне машинобудування

§ 31. Машинобудування світу

ТЕМА 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

§ 32. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі

§ 33. Народні промисли в Україні

ТЕМА 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

§ 34. Харчові продукти та їх виробництво в Україні

§ 35. Виробництво харчових продуктів у світі

РОЗДІЛ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. ТРАНСПОРТ

§ 36. Роль транспорту та його види

§ 37. Транспорт України

§ 38. Транспорт світу

ТЕМА 2. ТОРГІВЛЯ

§ 39. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні

§ 40. Світова торгівля

ТЕМА 3. ТУРИЗМ

§ 41. Туризм та його види. Туризм в Україні

§ 42. Міжнародний туризм

ТЕМА 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

§ 43. Наука. Освіта. Охорона здоров'я

ТЕМА 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§ 44. Фінансові послуги

§ 45. Комп'ютерне програмування. Аутсорсинг

РОЗДІЛ V ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

§ 46. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема

§ 47. Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються

§ 48. Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв'язок глобальних проблем. Сталий розвиток

Основні терміни та поняття


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити