Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 2. Населення світу

§ 8 Вікова і статева структура населення

1. Пригадайте, що таке «старіння нації». 2. Які особливості характерні для статевої структури населення України?

1. ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Населення у віковій структурі, як правило, розподіляється за однорічними або п’ятирічними віковими групами. Проте для оцінки загальних структурних зрушень застосовують зручний для суспільства й особливо його економіки розподіл людей на три вікові групи: молодшу (0—14 років), середню (15—59 років) і старшу (60 років і більше).

СЛОВНИК

Вікова структура населення — розподіл населення за віковими групами.

Графічно вікова структура населення зображується віковою пірамідою: по горизонталі відкладається кількість (частка) окремих вікових груп, а по вертикалі — вік (мал. 1).

Вікова структура населення планети залежить від кількох чинників. Головними серед них є рівень народжуваності та смертності населення. На неї можуть впливати війни, масові міграції населення тощо. Для будь-якої держави особливо цінними є люди в працездатному віці. Важливо також мати достатню кількість молодих. Річ у тому, що літні людипереважно консервативні та не сприймають прогресивних змін у суспільстві.

Мал. 1. Статево-вікова структура населення США.

Це небезпечно для будь-якої країни світу.

Що ви знаєте про консервативність людей літнього віку в Україні?

Найбільша частка дітей — у населенні Африки, Азії та Латинської Америки. Вона досягає тут 40 % і більше. А ось людей похилого віку мало (2—9 %). Інша ситуація спостерігається в розвинених країнах. Тут частка дітей становить менше ніж 20 %, а частка літніх людей перевищує 15 %.

Таблиця

КРАЇНИ ЗА ОЧІКУВАНОЮ НАЙБІЛЬШОЮ ТА НАЙМЕНШОЮ ТРИВАЛІСТЮ ЖИТТЯ (за даними Всесвітньої організації здоров'я, 2016 р.)

Місце в загальному списку країн

Країна

Загальна тривалість життя, років

Чоловіки

Жінки

1

Японія

83,7

80,5

86,8

2

Швейцарія

83,1

80

86,1

3

Сингапур

83

80

85

4

Австралія

82,8

80,9

84,8

5

Іспанія

82,8

80,1

85,5

6

Ісландія

82,7

81,2

84,1

7

Італія

82,7

80,5

84,8

8

Ізраїль

82,5

80,6

84,3

9

Франція

82,4

79,4

85,4

10

Швеція

82,4

80,7

84

104

Суринам

71,6

68,6

74,7

105

Україна

71,3

66,3

76,1

106

Тринідад і Тобаго

71,2

67,9

74,8

180

Чад

53,1

51,7

54,5

181

ЦАР

52,5

50,9

54,1

182

Ангола

52,4

50,9

54

183

Сьєрра-Леоне

50,1

49,3

50,8

Поясніть, про які перспективи в майбутньому для розвитку господарства зазначених країн свідчить статистика, наведена в таблиці.

Така ситуація визначається існуванням двох основних типів вікової структури населення. Перший тип — це більшість країн, що розвиваються, які мають високу народжуваність, порівняно високу смертність і низьку очікувану тривалість життя. Звичайно, тут висока частка населення дитячого віку (0—14 років) і невеликий відсоток людей похилого віку (65 років і старше). Другий тип — це країни з невисокою народжуваністю, низькою смертністю та великою очікуваною тривалістю життя. Наприклад, на острові Окінава в Японії сотні людей мають вік понад 100 років. Відбувається так званий процес «старіння нації», який можна вважати негативним для розвитку країни. Із кожним роком усе менша частка працездатного населення має «годувати» все більшу кількість непрацездатних людей похилого віку.

Проаналізуйте дані таблиці (с. 27). Запишіть висновки в робочий зошит.

2. СТАТЕВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Важливе практичне значення для будь-якої країни має і статевий склад населення, тобто співвідношення між чоловіками й жінками. Відомо, що є умовно «чоловічі» й «жіночі» професії та навіть цілі галузі господарства. Статева структура населення будь-якої країни і світу в цілому формується під впливом процесів народжуваності, смертності, рівня медицини, міграцій і війн тощо. Зрозуміло, що втрати у війнах та через зайнятість у важких та брудних виробництвах особливо значні серед чоловіків.

Як ви вважаєте, у яких галузях господарства України переважають «чоловічі» та «жіночі» професії?

Загалом у світі чоловіків більше, ніж жінок. Найбільше вони переважають у структурі населення країн Південної Азії та Китаю, а також деяких ісламських країн. У більшості економічно розвинених країн (країни Європи, США, Канада, Японія тощо) жінок, навпаки, більше.

Тривалість життя жінок у цілому у світі більша, ніж чоловіків. Узагалі це співвідношення визначається рівнями смертності чоловіків і жінок у різних країнах світу. Проте, наприклад, за даними Всесвітньої книги фактів (на 2013 р.), у країнах Африки (Намібія, Малаві, ПАР, Зімбабве, Лесото) тривалість життя жінок менша за тривалість життя чоловіків. Цей чинник залежить від рівня життя жінок, національних і релігійних традицій, місця жінки в родині й суспільстві тощо.

За даними таблиці (с. 27) визначте, на скільки років більша очікувана тривалість життя жінок порівняно із чоловіками.

Істотно відрізняється статева структура населення в сільській і міській місцевостях. В економічно розвинених країнах чоловіків у сільській місцевості більше, ніж жінок, оскільки в умовах високомеханізованого сільського господарства основні роботи виконують чоловіки. Частина ж жінок переселяється до міст для роботи у сфері послуг. Протилежна ситуація спостерігається в країнах, що розвиваються. Тут міста притягують із сільської місцевості значну кількість мігрантів-чоловіків, а жінки залишаються виконувати важку низькооплачувану (переважно ручну) роботу в селі.

ВИСНОВКИ

■ Графічно вікова структура населення ілюструється пірамідою: по горизонталі відкладаються пропорційні частки окремих вікових груп, а по вертикалі — вік. Для оцінки структури населення застосовують зручний для суспільства та економіки розподіл його на три вікові категорії: 0—14 років, 15—59 років, 60 років і старше.

■ Вікова та статева структура населення залежить від рівня народжуваності й смертності, а також рівня медицини, війн, міграцій, епідемій тощо. Тривалість життя жінок у світі вища, ніж чоловіків, але в цілому чоловіків на Землі більше. Вони переважають у структурі населення країн Південної Азії, Китаю, деяких ісламських країн. У більшості економічно розвинених країн, навпаки, більше жінок.

■ У структурі населення найбільша частка дітей в Африці, Азії та Латинській Америці — 40 % і більше. У розвинених країнах велика частка літніх людей. В економічно розвинених країнах, на відміну від тих, що розвиваються, у сільській місцевості переважає чоловіче населення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте особливості вікового та статевого складу населення світу.

2. Проаналізуйте статевовікову піраміду на мал. 1 і таблицю (с. 27). Зробіть висновки щодо структури населення та тривалості його життя.

3. Поясніть значення понять «вікова структура населення», «старіння нації».

4. Оцініть роль різних вікових груп населення для економічного розвитку суспільства.

5. Поясніть, як соціально-економічні умови впливають на тривалість, рівень і якість життя населення в регіонах і країнах світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити