Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 2. Населення світу

§ 10 Релігія як явище культури. Світові та національні релігії

1. Представники яких конфесій проживають в Україні? 2. Як ви розумієте словосполучення «конфлікт на релігійному підґрунті»?

1. РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ.

Великий вплив на життя багатьох народів і країн має релігія.

Релігія — це віра людини в те, що її життя на Землі не є випадковим. Воно має певний сенс і визначається надприродними силами. Кількість віруючих у світі постійно збільшується, але в країнах Західної Європи й США, навпаки, зростає кількість атеїстів. Релігія є важливою складовою людської цивілізації, явищем сучасної культури. Якщо розглядати культуру як сферу духовного життя людей, то релігія є її невід’ємною частиною. Без неї нині не можна уявити собі моральний та етичний розвиток сучасної людини, її світогляд, способи й форми спілкування між людьми тощо.

СЛОВНИК

Релігія (від латин. religio — зв'язок) — особлива система світогляду, сприйняття світу конкретною людиною або групою людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, філософія, що обумовлює поведінку людини, віра в надприродне.

Культура — сукупність створених людством протягом його історії матеріальних і духовних цінностей, норм, які дають зразки необхідної поведінки людини.

Разом із тим релігійний екстремізм, тероризм, нетерпимість, які все більше поширюються у світі, створюють одну з найбільших проблем інтеграції та подальшого розвитку сучасного світу.

За допомогою додаткових джерел дізнайтеся, що таке релігійний екстремізм, тероризм і нетерпимість. Наведіть приклади цих негативних явищ.

2. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ ТА ЇХНЯ ГЕОГРАФІЯ.

Найпоширенішими у світі є три релігії: християнство, іслам і буддизм (мал. 1).

Їх вважають світовими релігіями, тому що вони мають багато віруючих на різних континентах. У Європі майже скрізь поширене християнство: католицизм (Португалія, Іспанія, Італія, Франція тощо), протестантизм (Нідерланди, Велика Британія тощо), православ’я (Греція, Україна, Білорусь тощо).

В Азії поширені всі три світові релігії. Це насамперед іслам сунітського напрямку. Лише в Ірані, а також частково в Іраку, Ємені та Азербайджані панує шиїтський його напрямок. Найбільшою мусульманською країною світу (понад 200 млн віруючих) є Індонезія. Серед інших світових релігій в Азії поширений буддизм (Китай, Монголія, Японія, Таїланд, В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Шрі-Ланка).

Мал. 1. Релігії світу.

Мал. 2. Культові споруди: 1) християнська базиліка Сакре-Кер у Парижі; 2) мусульманська мечеть шейха Зайда в Абу-Дабі (ОАЕ); 3) буддійський храм у Бангкоку (Таїланд).

Певна кількість населення цієї частини світу сповідує християнство (мал. 2).

У Північній Африці, а також у ряді країн, що розташовані на південь від Сахари, поширений іслам сунітського напрямку. Він також переважає в Сомалі та Ефіопії (хоча остання має велику християнську спільноту і вважається найдавнішою християнською країною світу). На крайньому півдні Африканського континенту в ПАР панує протестантизм. У Північній Америці сповідують протестантизм і католицизм. Латинська Америка майже вся католицька. В Австралії та Новій Зеландії переважають протестанти.

Пригадайте історію Великих географічних відкриттів і колонізації Африки та Америки. Як епоха колоніалізму відбилася на релігійному складі населення сучасних країн цих частин світу?

3. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ ТА ЇХНЯ ГЕОГРАФІЯ.

До національних релігій належать індуїзм, конфуціанство, синтоїзм, іудаїзм, місцеві традиційні релігії. Індуїзм переважно сповідують в Індії. Конфуціанство характерне для Китаю, синтоїзм — для Японії. В Ізраїлі та загалом серед євреїв усього світу панівною релігією є іудаїзм. У багатьох країнах, що розвиваються, переважно в Африці та Латинській Америці, а також в окремих країнах Азії усе ще поширені місцеві традиційні релігії та вірування. Тож зазначимо, що іудаїзм та індуїзм мають загальносвітове поширення.

За допомогою карт атласу знайдіть країни, у яких поширені світові та національні релігії.

Релігійний склад населення в багатьох країнах доволі строкатий. Наприклад, Німеччина — протестантсько-католицька держава зі значною мусульманською громадою, Україна — православно-католицько-протестантська. Напевно, найстрокатішими в релігійному відношенні є США, а скільком богам моляться в Індії, не знають навіть самі її жителі.

СЛОВНИК

Християнство («помазаник», «месія») — напрямок єдинобожжя, що відрізняється від інших вірою в Ісуса Христа як утілення Бога заради спасіння людства (мал. 3). Зародилося в Ізраїлі (Палестина) в I ст. на сході Римської імперії. Розкол на православ'я та католицизм (західну й східну гілки) відбувся в 1054 р., а в 1517 р. виник протестантизм.

Іслам («сумирність», «покірність») — релігія, що сформувалася в VII ст. в Аравії. Через ідейні розбіжності у VIII ст. утворилося п'ять основних релігійно-політичних об'єднань, найбільшими з яких є сунізм (близько 85 % прихильників) і шиїзм (15 %). Засновником вважається пророк Магомет (570— 632 рр.), що як посланець Всевишнього передав людям текст священної книги — Корану (араб. «алькур'ан» — читання).

Буддизм («вчення Просвітленого») — релігійно-філософське вчення про духовне пробудження (виникло близько VI ст. до н. е. в Стародавній Індії). Засновником вважається Сіддхартха Гаутама (отримав ім'я Будда Шак'ямуні).

СЛОВНИК

Синтоїзм («шлях божеств») — політеїстична язичницька релігія японців, що, на відміну від світових релігій, не має засновника та єдиного Святого Письма. Оформилася в релігійну систему під впливом буддизму, даосизму і конфуціанства.

Іудаїзм («єврейська релігія») — одна зі стародавніх етнічних релігій давніх іудеїв та сучасних віруючих євреїв, заснована відповідно до Танаху (Старого Заповіту) на заповітах Бога — праотця Авраама близько 1750 р. до н. е. і доповнена заповітами Мойсея близько 1300 р. до н. е.

Індуїзм («вічна релігія», «вічний шлях») — стародавня національна релігія, корені якої сягають ведичної цивілізації — культури Індії, що пов'язана з найстарішими священними текстами аріїв та їхніх нащадків-індоаріїв — Ведами. Заснована між 2 тис. до н. е. та V—VI ст. до н. е.

Конфуціанство — китайська етично-філософська школа, заснована філософом Кунфуцзи (Конфуцій, 551—479 рр. до н. е.).

Спираючись на давні традиції, він розробив концепцію способу життя ідеальної, справедливої, гуманної, скромної, стриманої людини та принципи організації суспільства китайців. Так, за його вченням, влада правителя священна, мета державного управління — інтереси народу, основа соціального устрою — моральне самовдосконалення індивіда, що дотримується норм етикету.

Місцеві традиційні релігії та вірування — автохтонні (місцеві) вірування, культи, обряди, що склалися, зокрема, у народів Африки в процесі їхнього самостійного історичного розвитку ще до появи тут арабів і європейців. Їх можна поділити на дві великі групи: родоплемінні та національно-державні. Істотне місце в житті африканських народів посідає культ предків. Компонентами релігійних уявлень більшості африканців є фетишизм (шанування певних матеріальних предметів), анімізм (віра в душі й запахи), магія (чаклунство), культ сил природи та стихій. Місцевих традиційних релігій дотримується понад третина населення Африки.

Мал. 3. Храм Гробу Господнього в Єрусалимі (1) та місце хрещення Ісуса Христа — річка Йордан (2).

ВИСНОВКИ

■ Релігія як особлива система світогляду має значний вплив на життя багатьох народів і країн. Кількість віруючих у світі постійно збільшується, а в країнах Західної Європи та США, навпаки, зростає кількість атеїстів. У світі поширюються релігійний екстремізм, тероризм, нетерпимість, які створюють проблеми інтеграції та подальшого розвитку сучасного світу.

■ Найпоширенішими у світі є три релігії: християнство (католицизм, протестантизм, православ'я), іслам (сунізм, шиїзм) і буддизм. Їх вважають світовими, тому що вони мають багато віруючих на різних континентах.

■ До національних релігій належать індуїзм, конфуціанство, синтоїзм, іудаїзм. Існують і місцеві традиційні релігії. Релігійний склад населення в багатьох країнах доволі строкатий.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть релігійні течії, які мають світове та національне поширення.

2. Наведіть приклади та покажіть на карті світу в атласі регіони поширення світових та окремих національних релігій.

3. Поясніть, чому у світі існують конфлікти на релігійному підґрунті.

4. За допомогою додаткових джерел підготуйте повідомлення про відмінності між різними гілками християнства.

5. Спираючись на схему на мал. 1 (с. 31), наведіть приклади країн, де сповідують різні релігії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити