Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 2. Населення світу

§ 11 Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу

1. Чому на Землі існують території, які майже не заселені людиною? 2. Чи є не заселені території в межах України? Поясніть, чому.

1. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Ви вже знаєте, що в наш час на Землі живуть понад 7 млрд людей, які розміщені по ній дуже нерівномірно. Це пов’язано з різними природними, історичними, економічними, екологічними, політичними чинниками. Є регіони, які мають середню густоту населення понад 1000 осіб на 1 км2. Водночас значні території суходолу (близько 16 %) практично не заселені. Живучи будь-де на Землі, людина обов’язково працює, отже, не заселені території не освоєні економічно. На освоєних територіях скрізь помітні наслідки людської діяльності (є рілля, прокладено шляхи сполучення міст, побудовані самі міста з їхньою промисловою та житловою забудовами тощо) (мал. 1).

СЛОВНИК

Густота населення — рівень заселеності певної території, кількість населення, що проживає на одиниці площі (як правило, у розрахунку на 1 км2); при цьому також ураховують не заселені території та внутрішні водні простори.

До не заселених територій належать приполярні, високогірні райони (майже всі гірські ділянки, розміщені вище за 5000 м), більшість великих пустель Азії та Північної Африки. У той самий час у найбільш густозаселених районах світу, які становлять приблизно 7 % суходолу, зосереджено понад 70 % усього населення світу. Це землі давнього штучного зрошення й долини найбільших річок Південної, Південно-Східної та Східної Азії, долина Нілу в Африці, промислові райони в Європі та Північній Америці, узбережжя океанів та морів тощо. У Східній півкулі розміщується більше населення (до 86 %), ніж у Західній, а в Північній півкулі — більше, ніж у Південній, де проживає лише близько 10 % населення.

На карті густоти населення світу в атласі знайдіть території, які найбільше та найменше заселені. За допомогою політичної карти світу визначте, яким країнам вони належать.

Переважна частина населення світу живе на рівнинах, у межах низовин і висот до 500 м. Ці території становлять приблизно 28 % від площі всього суходолу. У Європі, Австралії та Океанії в таких районах зосереджено понад 90 % населення. У жарких Африці й Південній Америці, навпаки, значна частина людей проживає в регіонах із висотами 500—1500 м. У 200-кілометровій зоні вздовж морських узбереж, які становлять 16 % усього суходолу, розміщується понад 50 % населення світу.

Середня густота населення світу вже перевищила 50 осіб на 1 км2. В окремих регіонах вона коливається в дуже великих межах. Наприклад, у Європі цей показник уже давно становить понад 100 осіб на 1 км2, в Африці — 25, в Америці — 20, в Австралії та Океанії — 4.

Мал. 1. Промислова та житлова забудова: 1) Орот Рабін, теплова електростанція в Ізраїлі; 2) автобан у Франції; 3) сучасний вигляд житлових споруд в ОАЕ.

Мал. 2. Густота населення в країнах світу.

2. НАЙБІЛЬШ ЗАСЕЛЕНІ РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ.

Можна виділити декілька районів із найбільшою концентрацією населення (мал. 2):

• Східна Азія (Китай, Японія, Республіка Корея (неофіційна назва — Південна Корея)), де проживають понад 1,55 млрд осіб.

• Південна Азія (Індія, Бангладеш, Шрі-Ланка, Пакистан та ін.), де зосереджено близько 1,68 млрд осіб.

• Південно-Східна Азія (Індонезія, Філіппіни, Таїланд, Малайзія та ін.) — понад 0,5 млрд осіб.

За допомогою інтернет-ресурсу countrymeters.info/ru/World визначте зміни зазначеної статистики на сьогодні.

Якщо розглядати ситуацію щодо розміщення населення у великих регіонах світу, то очевидною стає нерівномірність розселення людей. Понад 60 % їх зосереджено в країнах Азії. Це найнаселеніший регіон світу.

На другому місці з постійним зростанням кількості та густоти населення перебуває Африка. Натомість питома вага кількості населення європейських країн невпинно зменшується.

ВИСНОВКИ

■ На Землі проживають понад 7 млрд людей, які розміщені по ній дуже нерівномірно, що пов'язано з природними, історичними, економічними, екологічними, політичними чинниками.

■ Густота населення визначається кількістю населення, що проживає на одиниці площі (1 км2).

■ До не заселених територій належать приполярні та високогірні райони, пустелі Азії та Північної Африки тощо. Землі давнього штучного зрошення, долини найбільших річок, узбережжя океанів та морів заселені найбільш густо. Середня густота населення світу перевищує 50 осіб на 1 км2. Понад 50 % населення зосереджено в країнах Азії, а питома вага населення європейських країн невпинно зменшується.

■ Значна кількість населення світу проживає на берегах річок, морів та океанів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть та охарактеризуйте чинники, які впливають на рівномірність або нерівномірність розселення людей в окремих регіонах світу.

2. Назвіть і знайдіть на карті світу найгустіше заселені регіони та країни.

3. Назвіть та знайдіть на карті світу не заселені регіони.

4. Поясніть, які чинники вплинули на те, що долина Нілу, розташована в пустелі Сахара, густо заселена, а центральні частини Австралії безлюдні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити