Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 2. Населення світу

§ 14 Зайнятість населення в країнах різних типів

У яких галузях господарства зайняті ваші рідні? Чи мають вони для цього спеціальну освіту?

1. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ.

Зайнятість показує, наскільки працездатні громадяни будь-якої країни забезпечені робочими місцями та чи мають вони самостійні, незалежні від держави засоби існування для себе і своєї родини. Існують різні ознаки форм зайнятості (мал. 1).

Наприкінці XX ст. відбулися значні зміни в зайнятості населення світу. Значно зменшилася та продовжує зменшуватися кількість зайнятих у сільському господарстві. Зараз вона вже набагато менша за 50 %. В економічно розвинених країнах цей показник узагалі знизився до 2—8 %. У країнах, що розвиваються, частка населення, зайнятого в аграрному секторі, теж упала до 50 % і менше (у 1950 р. було 78 %).

Іншою тенденцією є зменшення кількості зайнятих у сфері матеріального виробництва й натомість зростання у сфері послуг (фінанси, управління, наука, освіта, охорона здоров’я). Згідно з прогнозами, така тенденція збережеться й надалі. Це неодмінно відіб’ється на кількості робітників і селян. Збільшується також кількість дрібних і середніх підприємців.

У якій економічній діяльності ви бачите своє майбутнє? Хто допоміг вам зробити цей вибір?

У найрозвиненіших країнах відбуваються і структурні зміни в зайнятості робітників. Так звані «сині комірці», тобто робітники фізичної праці, за кількістю все більше поступаються «білим» і «золотим комірцям». Це робітники з вищою освітою, які зайняті обслуговуванням автоматизованих робочих місць, створенням програмного забезпечення, роботою з електронно-обчислювальною технікою тощо.

СЛОВНИК

Зайнятість — діяльність людини, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка надає їй засоби до існування (заробіток, прибуток, дохід).

Мал. 1. Класифікація ознак форм зайнятості.

СЛОВНИК

«Комірцями» в західній соціології називають різні категорії осіб найманої праці. «Сині комірці» — робітники, зайняті переважно на великих підприємствах фізичною працею; «білі комірці» — працівники розумової праці (службовці, чиновники, працівники апарату управління, менеджери, інженерно-технічний персонал); «сірі комірці» — працівники галузей соціальної інфраструктури, сфери обслуговування; «золоті комірці» — висококваліфіковані науковці та фахівці, що мають підприємницькі здібності.

На вашу думку, які «комірці» є найбільш високооплачуваними у світі?

2. ОСНОВНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КРАЇНАХ РІЗНИХ ТИПІВ.

Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства країни, рівень розвитку окремих виробництв, тенденції змін як в економіці, так і в суспільстві в цілому. У розвинених країнах рівень зайнятості в промисловості постійно знижується і вже не перевищує 40 %. Нині основна частина зайнятих (понад 50 %) у цих постіндустріальних економіках уже скрізь зосереджується на сфері послуг (пасажирський транспорт, роздрібна торгівля, комунальні послуги, банківська справа, логістика, рекреаційне готельно-туристичне та санаторно-медичне господарство тощо).

Складіть перелік професійних вимог до претендентів на здобуття посади продавця-консультанта, стюардеси, хірурга, керівника банківської філії. Чи будуть однаковими ці вимоги? Поясніть, чому.

Безпосередньою виробничою силою в постіндустріальних країнах давно стали наука й освіта. Суспільство висуває все вищі вимоги до кваліфікації фахівців, рівня їхнього інтелектуального розвитку, креативності (нестандартного мислення). Попереду в питомій вазі зайнятих у сфері послуг перебувають США та країни Західної Європи.

Розгляньте та проаналізуйте дані таблиці. Зробіть висновки про зайнятість населення у сферах економіки різних країн світу.

Таблиця

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ (2013 р.)

Галузь

Кількість зайнятих у країнах, %

Німеччина

Люксембург

ЄС

США

Швейцарія

Судан

Китай

Сільське господарство

1,6

1,1

5,0

0,7

3,0

80,0

33,6

Промисловість

24,0

20

21,9

20,3

23,0

7,0

30,3

Послуги

74,4

78,9

73,1

79,0

74,0

13,0

36,1

У країнах, що розвиваються, на другому місці після сільського господарства за зайнятістю робочої сили перебуває сфера послуг. А ось у Латинській Америці вона вже вийшла на перше місце. Швидке зростання зайнятості у сфері послуг у цих країнах пов’язане з поширенням дрібної торгівлі. У цілому в країнах, що розвиваються, промисловість і будівництво за часткою робочої сили перебувають на третьому місці.

ВИСНОВКИ

■ Діяльність людини, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їй засоби до існування, називається зайнятістю. Значні зміни в зайнятості населення світу відбулися наприкінці XX ст.: почалося зменшення кількості зайнятих у сільському господарстві й сфері матеріального виробництва та зростання зайнятості у сфері послуг.

■ Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства країни, рівень розвитку окремих галузей, тенденції змін як в економіці, так і в суспільстві загалом.

■ У розвинених постіндустріальних економіках основна частка зайнятих зосереджується у сфері послуг. У країнах Латинської Америки вона також уже вийшла на перше місце, а в країнах, що розвиваються, ця галузь перебуває на другому місці після сільського господарства.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте сучасну структуру зайнятості населення в країнах різних типів.

2. Оцініть роль населення в економічному розвитку суспільства.

3. Поясніть, чому у високорозвинених країнах найменша частка населення зайнята в сільському господарстві, а в тих, що розвиваються, навпаки, — найбільша.

4. За допомогою мал. 1 (с. 41) охарактеризуйте зайнятість одного з ваших родичів.

4. Чому все більше сільських жителів Азії та Африки бажають переселитися до міст? Якими є наслідки цих переселень?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити