Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

Вступ

§ 1 Об'єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об'єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень

1. Пригадайте, що вивчають фізична, суспільна та економічна географія. 2. Назвіть відомі вам географічні науки.

1. ОБ'ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ.

Ви вже знаєте, що всі об’єкти, явища та процеси на нашій планеті існують і відбуваються у двох вимірах — просторі й часі. І коли ви вивчаєте будь-який предмет, теж перебуваєте в цих двох вимірах. Простір — це Сонячна система, планета Земля, Європа, Україна, ваша область, село або місто, вулиця, поверх вашої школи, певна класна кімната та місце, на якому ви в ній перебуваєте. Час — певне століття, рік, місяць, день, година, хвилина, секунда. Таким чином, простір — це географія, час — історія. Їх неможливо відокремити один від одного. Недаремно відомий французький географ Елізе Реклю писав, що історія — це географія в часі, а географія — це історія в просторі.

Поясніть, як ви зрозуміли вислів Е. Реклю.

Економічна і соціальна географія світу вивчає господарство й населення планети. Вони є об’єктом дослідження цієї науки. Однак населення планети та його господарську діяльність вивчають економіка, соціологія, юридичні та інші науки.

Предметом вивчення соціально-економічної географії світу є територіальна організація суспільства та господарства. Основні форми територіальної організації суспільства — держава або міждержавні об’єднання. Основною формою господарсько-економічної організації є національне господарство країни, а наднаціонально-господарською — економічний союз кількох країн (наприклад Європейський Союз). Найбільша форма — це світове господарство в цілому.

2. ПРОСТІР ЯК ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ.

Що ж найбільше цікавить економічну і соціальну географію в економіці й населенні світу? Це взаємопов’язане розміщення об’єктів, явищ і процесів територією нашої планети, закономірності й принципи такого розташування. Територіальну організацію суспільства ми можемо визначити як розміщення суспільних об’єктів на території в певному порядку.

Мал. 1. Лісове господарство: лісозаготівля.

Мал. 2. Болгарські дівчата в національних костюмах.

Мал. 3. Україна на карті Європи.

Таким чином, предметом дослідження економічної і соціальної географії світу є територіальна організація суспільства, тобто тієї його частини, яка представлена господарством (мал. 1) і населенням (мал. 2).

Предмет дослідження цієї науки також змінюється в просторі. Наприклад, ми можемо вивчати територіальну організацію транспорту світу або населення Південно-Східної Азії. Економічна і соціальна географія комплексно досліджує географічне положення, природні умови й ресурси, населення та господарство певної країни, наприклад Франції. При цьому основна увага приділяється територіальній організації об’єктів і явищ, тобто особливостям їх розміщення та зв’язкам між собою і з територією, на якій вони розташовані. Досліджуються також геополітичні аспекти взаємодії різних країн і регіонів, значення яких і зараз залишається надзвичайно важливим.

Наполеон I Бонапарт, великий французький полководець і реформатор, колись сказав: «Географія — це доля». І дійсно, ми розуміємо, що якби ви народилися в іншій країні, на іншому материку, ваше життя напевно було б іншим. І якби Україна не розташовувалася в цій частині Європи, де вона нині є, а була там, де зараз, наприклад, розміщена Португалія, доля нашої держави склалася б інакше.

За допомогою карти світу визначте, чим відрізняється географічне положення України та Португалії.

Оскільки ми вивчаємо економічну і соціальну географію світу, живучи в Україні, нас насамперед цікавлять економічні й соціальні зв’язки країн світу з нашою державою. Які їхні обсяги, динаміка, перспективи? Для чого Україні необхідно розвивати соціально-економічне співробітництво з окремими державами й регіонами світу? Яким країнам і регіонам та чому слід віддавати перевагу? У підручнику й цим питанням приділено певну увагу.

Ми з вами живемо в час швидкоплинних змін, однак, незважаючи на це, у географічному та історичному сенсах Україна завжди належала до Європи, а українці — до європейської спільноти народів. Ми — діти Атлантики: кожна краплина води з території України виноситься її річками лише в Атлантичний океан; над нашою країною проносяться атлантичні циклони. Тому до якого б історико-географічного регіону не відносили нашу державу — до Центральної чи Східної Європи, це завжди буде не Азіатський та Євроазіатський, а саме Європейський регіон.

За допомогою мал. 3 назвіть країни — сусіди України, пригадайте назви їхніх столиць.

Нині швидко розвиваються й поглиблюються джерела географічних знань про країни та регіони світу. Незалежна Україна встановила дипломатичні відносини з усіма провідними державами світу. Звідти до нас ринув потік інформації, у тому числі й географічної. Українці стали набагато мобільнішими. Зараз вони працюють майже в усіх країнах світу, а українська діаспора стала однією з найчисленніших. Постійно розширюються соціально-економічні зв’язки нашої держави з іншими країнами та регіонами, що дає новий імпульс для розвитку економічної і соціальної географії світу в нашій країні.

Особливо актуальним це стає з наданням Україні безвізового режиму. Ця історична подія, схвалена Європарламентом під головуванням представника Мальти 17 травня 2017 р., відкриває перед Україною та її населенням нові перспективи й можливості.

За даними проекту «Музей народної творчості» (режим доступу: ridna-ukraina.com.ua/) знайдіть інформацію про українську діаспору

однієї з країн. Підготуйте повідомлення із цієї теми на наступний урок.

Мал. 4. Методи географічних досліджень.

3. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Економічна і соціальна географія світу використовує методи, характерні як для всієї системи географічних, так і для ряду гуманітарних наук. Основними методами дослідження економічної і соціальної географії світу є статистичні, зокрема територіальна матриця (спеціально розроблена таблиця) для збору даних, необхідних у процесі підготовки стратегії територіальної організації суспільства; математичні; просторово-територіальної систематизації та районування; картографічний (створення економічних і соціальних карт регіонів світу, окремих країн і їхніх частин); історичний; порівняльний; експедиційний (польових досліджень і спостережень) (мал. 4).

СЛОВНИК

Методи дослідження науки — система прийомів і способів пізнання загальних закономірностей і вивчення конкретних об'єктів.

ВИСНОВКИ

■ Усі об'єкти, явища та процеси на нашій планеті існують і відбуваються у двох вимірах — просторі й часі. Простір — це географія, час — історія. Вони неподільні в нашому житті.

■ Об'єктом вивчення економічної і соціальної географії світу є господарство й населення нашої планети, які одночасно є об'єктом дослідження багатьох інших наук: економіки, соціології, міжнародних відносин, юридичних наук тощо.

■ Оскільки ми вивчаємо економічну і соціальну географію світу, живучи в Україні, насамперед цікавлять економічній соціальні зв'язки країн світу з нашою державою. Цим питанням ми приділятимемо більшу увагу.

■ Основними методами дослідження економічної і соціальної географії світу є статистичні, математичні, просторово-територіальної систематизації та районування, картографічний, історичний, порівняльний, експедиційний (польових досліджень і спостережень).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть об'єкти вивчення соціальної географії світу.

2. Які методи досліджень використовує сучасна географічна наука?

3. За допомогою мал. 3 (с. 6) назвіть країни, із якими Україна має спільні кордони. Поясніть, чи завжди це сусідство є взаємовигідним та корисним.

4. За допомогою мал. 4 поясніть, чому в географії виділяють традиційні та сучасні методи досліджень.

5. Поясніть сутність порівняльного, описового, картографічного, історичного, математичного методів, які застосовуються в соціальній географії світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити