Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 3. Сучасне світове господарство

Вам уже відомо, що національне господарство (економіка) — це економічна система, функціонування якої являє собою процес економічної діяльності в межах конкретної країни. Економічно та організаційно вона складається із сукупності галузей та сфер діяльності, які тісно пов'язані між собою, а в розміщенні на території країни підпорядковуються дії певних чинників.

Світ складається з окремих країн, кожна з яких має власне національне господарство. У розвитку кожного з них настає період, коли господарству стає тісно в межах національних кордонів: не вистачає природних або трудових ресурсів, з'являється надлишок готової продукції тощо. Починається інтернаціоналізація господарства, тобто національні господарства окремих країн створюють світову економіку. Отже, світове господарство — це сукупність національних господарств та економічних відносин між ними. Без економічних відносин господарства залишилися б відокремленими та не створили б світову економіку як систему.

Отже, ця тема підручника присвячена світовому господарству як системі, яку створили національні господарства країн світу.

Вивчаючи тему, ви:

■ дізнаєтеся про тенденції розвитку світового господарства, зміщення технологій виробництва від традиційних до наукоємних, технології створення науково-промислових комплексів, транснаціональних корпорацій, розширення обміну послугами, інформацією, науково-технічною документацією, тенденції та показники розвитку промисловості світу;

■ навчитеся пояснювати чинники та особливості розміщення рослинництва і тваринництва;

■ зможете характеризувати функції та основні види діяльності міжнародних галузевих і регіональних організацій;

■ познайомитеся з поняттями «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «міжнародна спеціалізація», «науково-технічний прогрес (НТП)», «глобалізація», «економічна інтеграція», «міжнародна інтеграція»;

■ оціните вплив сучасних процесів у світовому господарстві на рівень життя кожної людини, роль промисловості у світовому господарстві, роль сфери послуг у розвитку світового господарства;

■ зрозумієте тенденції розвитку сільського господарства, сфери послуг: світового транспорту, зовнішньої торгівлі, фінансово-кредитної сфери та міжнародного туризму;

■ усвідомите соціально-економічну роль сільського господарства у світі, тенденції розвитку міжнародного транспорту, зовнішньої торгівлі, міжнародного туризму.

§ 16 Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства

1. Пригадайте галузі господарства, які отримали найбільший розвиток в Україні. 2. Які з них дають експортну продукцію?

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО.

Країни й народи жили на Землі в різних природно-ресурсних умовах. Одні могли вирощувати виноград і маслини, а потім робити з них вино та олію. Інші були позбавлені такої можливості, але на їхній території розміщувалися поклади залізної руди для виготовлення сільськогосподарських знарядь праці та зброї для захисту своїх територій. Треті жили в лісах, багато полювали на звірів та отримували від них м’ясо й хутро. Цими та іншими речами людство обмінювалося ще задовго до нашої ери. На території України археологи знаходять речі, виготовлені тисячі років тому й привезені до нас за тисячі кілометрів.

Уже тоді виникли й торговельні шляхи, підібрані географічно так вдало, що людство їх відновлює і в наш час (наприклад, відомий

Шовковий шлях, шлях «із варягів у греки», які частково проходили територією України) (мал. 1).

Що ви знаєте про Шовковий шлях з уроків історії та сучасних повідомлень у новинах?

Наступний етап формування світового господарства також не обійшовся без географії. Поштовхом до його розвитку стала епоха Великих географічних відкриттів. Спочатку греки боялися відпливати далеко від берега, але із часом стали вирушати майже в будь-яку відому, а інколи й невідому на той час точку Землі, доставляючи туди одні товари й привозячи звідти інші. І знаменитий Х. Колумб поплив не вздовж берега, а просто від нього. Це був перший етап глобалізації світового господарства.

Поясніть роль географічних досліджень у розвитку торгівлі.

Формування та розвиток світового господарства відбувалися поступово. Вчені вважають, що остаточно воно сформувалося вже наприкінці XIX ст. Значну роль у цьому відіграло безперервне вдосконалення транспортних засобів.

СЛОВНИК

Світове господарство — сукупність господарств усіх країн нашої планети, пов'язаних між собою міжнародними економічними зв'язками.

Мал. 1. Відновлений Шовковий шлях.

Мал. 2. Морський порт у Барселоні (Іспанія).

Почалося масове виробництво товарів на основі машинної індустрії, були збудовані величезні пароплави для перевезення товарів і людей, створена мережа міждержавних судноплавних і залізничних магістралей, побудовані залізничні вузли й морські порти (мал. 2).

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про голландську Ост-Індську компанію. Зберіть відомості про історію розвитку світової торгівлі. Підготуйте повідомлення на наступний урок.

Поступово розвиваючись і постійно прискорюючись у своєму розвитку, світове господарство дійшло до повсюдного використання досягнень науково-технічного прогресу, який докорінно змінив галузеву структуру світового господарства та його територіальну організацію.

2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА.

Для сучасного світового господарства характерною рисою є постійне підвищення продуктивності праці на основі швидкого науково-технічного прогресу (НТП). Зниження собівартості продукції, що випускається, і вдосконалення транспорту створили можливість з економічною вигодою доставляти сировину, напівфабрикати й готову продукцію майже в будь-яку точку планети. На перше місце вийшло безперервне вдосконалення технології виробництва на основі НТП. Перетворення науки на безпосередню виробничу силу, розширення інфраструктурної сфери світового господарства (торгівлі, транспорту, зв’язку) — одна зі сторін глобалізації світового господарства.

Друга її сторона — економіко-географічна. Сформувалася нова динамічна географічна модель світового господарства. Вона базується на «розповзанні» ядер, або центрів світового господарства, планетою та постійному переформатуванні (зміні) системи просторово-територіальних економічних зв’язків (мал. 3). На початку виникнення світового господарства абсолютним його центром була Європа. Потім сформувався інший центр — США. Сьогодні з розгалуженням глобальних економічних зв’язків таких центрів кілька — Китай, Японія, Індія, група нафтодобувних країн Південно-Західної Азії, Канада, Австралія, Бразилія, Південна Корея, Сингапур тощо.

СЛОВНИК

Глобалізація (від франц. global — загальний, такий, що охоплює всю земну кулю) — складний багатогранний процес, який поширюється на всі сфери суспільного життя: економічну, соціальну, політичну, духовну.

Цей процес триває. До глобалізованої економіко-географічної системи світового господарства залучаються Індонезія, Таїланд, Мексика тощо.

Зараз на перше ядро (центр) світового господарства, тобто Європу, припадає не більше 25 % світового валового внутрішнього продукту (ВВП). Таким чином, у наш час глобалізована економіко-географічна модель світового господарства набула поліцентричного (багатоядерного) характеру.

В основі подальшої інтеграції та глобалізації світового господарства перебуватиме наука. Найбільші корпорації вкладатимуть у науку все більше коштів. НТП й надалі впливатиме на зміни в розміщенні світового господарства. Основними центрами та регіонами виробництва й інших видів економічної активності залишатимуться території з передовою наукою та освітою. Перспективною формою територіальної організації науково-виробничих комплексів для країн, що розвиваються, усе більше ставатимуть технополіси, що є цілеспрямовано сформованими зонами діяльності, у яких поєднуються науково-дослідні інститути, університети та наукоємні промислові підприємства.

Мал. 3. Головні центри зосередження світової економічної сили.

ВИСНОВКИ

■ Світове господарство як сукупність господарств усіх країн нашої планети, пов'язаних між собою міжнародними економічними зв'язками, поступово сформувалося вже наприкінці XIX ст. Докорінно галузеву структуру світового господарства та його територіальну організацію змінив науково-технічний прогрес.

■ Динамічна географічна модель світового господарства базується на «розповзанні» ядер (центрів) світового господарства планетою та постійному переформатуванні системи просторово-територіальних економічних зв'язків.

■ У наш час глобалізована економіко-географічна модель світового господарства набула поліцентричного (багатоядерного) характеру.

■ Перспективною формою територіальної організації світового господарства ставатимуть технополіси як цілеспрямовано сформовані зони діяльності, у яких поєднуються науково-дослідні інститути, університети та наукоємні промислові підприємства.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть суттєві ознаки понять «світове господарство», «глобалізація».

2. Наведіть приклади провідних галузей світового господарства.

3. Охарактеризуйте тенденції розвитку світового господарства в епоху науково-технічного прогресу та глобалізації.

4. Поясніть, як ви зрозуміли, що таке зміщення технологій виробництва від традиційних до наукоємних. Чому відбувається цей процес?

5. Оцініть вплив сучасних процесів, які відбуваються у світовому господарстві, на рівень життя кожної людини на прикладі вашої родини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити