Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 3. Сучасне світове господарство

§ 17 Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна інтеграція

1. Які галузі спеціалізації господарства України вам відомі? 2. Які умови впливають на формування спеціалізації країни?

1. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА ГОСПОДАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ.

Світове господарство розвивається на основі міжнародного (географічного) поділу праці. Іншими словами, країни спеціалізуються на виробництві певних товарів або наданні послуг та обмінюються ними між собою (мал. 1).

Міжнародний поділ праці обумовлений економічними, соціальними, природними, національно-історичними особливостями різних територій, їхнім економіко- і політико-географічним положенням (ЕГП і ПГП). Це один із найважливіших чинників підвищення продуктивності суспільної праці. На основі розвитку міжнародного поділу праці «вшир» (ступінь диференціації території світу на спеціалізовані райони й центри) і «вглиб» (інтенсивність і складність міждержавного обміну) формується уявлення про світове господарство в цілому.

Наприклад, країни Перської затоки з їхніми найбільшими у світі запасами нафти спеціалізуються на її видобутку, частково на переробці та транспортуванні до районів споживання. Якби природа не наділила ці території таким цінним ресурсом або не існувало технічних можливостей його видобутку, то Саудівська Аравія й Об’єднані Арабські Емірати і донині залишалися б бідними країнами зі спеціалізацією на відгінному пасовищному тваринництві.

СЛОВНИК

Міжнародний поділ праці — інтернаціональна форма суспільного поділу праці, що базується на спеціалізації та кооперації країн у виробництві товарів і послуг, якими вони обмінюються через міжнародну торгівлю.

Мал. 1. Форми спеціалізації.

За допомогою знань, які ви отримали з курсу географії материків та океанів, спробуйте назвати спеціалізацію Куби, Японії, Індонезії.

Спеціалізація Німеччини на виробництві найкращих у світі автомобілів та іншої техніки визначається ментальністю німецької нації та її схильністю до творчості саме в технічній галузі. Природно-кліматичні умови тропічних країн, розміщених на узбережжі, дозволяють їм спеціалізуватися в наданні послуг із рекреації та туризму (мал. 2).

2. ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ.

Процеси глобалізації світового господарства відбуваються нині у формі міжнародної економічної інтеграції. У ній сьогодні переважає регіональне об’єднання кількох країн — географічних сусідів. Напевно, із часом ці утворення сформують глобальні економічні інтеграційні об’єднання.

Існує декілька рівнів економічної інтеграції. Найбільш поширеною є зона вільної торгівлі. Її формують країни, які домовилися про запровадження між собою вільної (безмитної) торгівлі. Водночас усі учасники певної зони вільної торгівлі мають право торгувати з іншими (третіми) країнами.

Наступний рівень інтеграції — митний союз. Він, навпаки, запроваджує безмитну торгівлю між країнами і його учасниками та обмежує торгівлю з державами, які до нього не входять (мал. 3).

СЛОВНИК

Мито — 1) з історичної точки зору: особлива плата (податок), який сплачували грішми (товарами) за перевезення товарів, прогін худоби через кордони іншої держави або її внутрішні митні застави; 2) непрямий податок, різновид платежів, які накладаються на товари, що переміщуються через митний кордон, тобто ввезення, вивезення або транзит територією певної держави.

Мал. 2. Приклади спеціалізації країн: 1) швейне виробництво Туреччини; 2) плантації сизалю в Танзанії; 3) найбільша судноверф у Південній Кореї «Hyundai Heave Industries».

Мал. 3. Митні союзи в межах Африки.

За допомогою політичної карти Африки в атласі знайдіть країни, які входять до складу інтеграційних утворень, зображених на мал. 3.

Спільний ринок передбачає вільний рух товарів, інформації, людей, капіталів у межах територій країн, які підписали угоду про його створення.

Економічний союз, зберігаючи всі риси попередніх економічних інтеграційних об’єднань, також передбачає запровадження єдиної валюти. Вона створюється на основі організації спільної фінансової системи країн — учасниць цього союзу (мал. 4).

Назвіть відомий вам економічний союз країн із єдиною валютою.

Політичний союз передбачає повну не лише економічну, але й політичну інтеграцію країн, які до нього входять. Створюються єдина конституція, збройні сили тощо. Країни — учасниці такого союзу фактично стають частиною федеративної або конфедеративної держави.

За допомогою додаткових джерел знайдіть інформацію про те, що таке конфедерація.

Прикладами таких інтеграційних утворень різного рівня й ступеня інтеграції є Європейський Союз (ЄС), інтеграційне об’єднання країн Північної Америки НАФТА, Південної Америки — МЕРКОСУР, УНАСУР, азійське інтеграційне об’єднання СААРК тощо. Наприклад, ЄС пройшов усі стадії розвитку регіональної інтеграції європейських країн — від зони вільної торгівлі до економічного союзу та рухається до створення політичного союзу. Північноамериканська НАФТА (США, Канада і Мексика) нині є класичною зоною вільної торгівлі. МЕРКОСУР, який охоплює Аргентину, Бразилію, Уругвай і Парагвай, теж є зоною вільної торгівлі із задекларованою (заявленою) метою створення в майбутньому спільного ринку.

Мал. 4. Форми міжнародних економічних відносин.

ВИСНОВКИ

■ Спеціалізація країн на виробництві певних товарів або наданні послуг та обмін ними між собою, тобто міжнародний поділ праці, обумовлена економічними, соціальними, природними, національно-історичними особливостями різних територій, їхнім економіко- і політико-географічним положенням.

■ Процеси глобалізації світового господарства відбуваються нині у формі міжнародної економічної інтеграції (регіональних об'єднань країн — географічних сусідів).

■ Існує декілька рівнів економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, економічний або політичний союз.

■ Прикладами інтеграційних утворень різного рівня й ступеня інтеграції є Європейський Союз (ЄС), інтеграційне об'єднання країн Південної Америки — МЕРКОСУР та ін.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «міжнародний поділ праці», «міжнародна спеціалізація», «економічна інтеграція», «міжнародні економічні відносини».

2. Наведіть приклади господарської спеціалізації окремих країн світу, поясніть причини її формування.

3. Поясніть причини існування обміну товарами, послугами, інформацією, науково-технічною документацією між країнами.

4. Поясніть, як сучасні процеси інтеграції, що відбуваються у світовому господарстві, впливають на рівень життя кожної людини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити