Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 3. Сучасне світове господарство

§ 31 Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу

1. Які фінансові установи є у вашому населеному пункті? 2. Чи користуються члени вашої родини фінансово-кредитними послугами? Яким саме фінансово-кредитним установам вони віддають перевагу й чому?

1. СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ.

Фінансово-кредитна система — це сукупність фінансово-кредитних відносин, на основі яких забезпечується формування й використання фондів грошових ресурсів для функціонування господарства.

СЛОВНИК

Фінансово-кредитні інститути — державні й приватні комерційні організації, що здійснюють фінансові операції з кредитування, депонування вкладів, ведення розрахункових документів, купівлі й продажу цінних паперів і валюти, надання фінансових послуг тощо.

Фонди коштів у господарстві накопичують, розподіляють і перерозподіляють відповідні фінансово-кредитні установи.

Фінансово-кредитна сфера будь-якої країни світу складається з фінансів підприємств і галузей, державного бюджету, місцевих бюджетів, соціального, майнового й особистого страхування, позабюджетних фондів, банківського, державного та міжнародного кредиту.

Основними фінансово-кредитними організаціями є банки, а також фінансові компанії, інвестиційні фонди, ощадні каси, пенсійні фонди, страхові компанії, позичкові фонди.

Поспілкуйтеся із членами своєї родини та з'ясуйте, які з названих фінансово-кредитних організацій працюють у вашому населеному пункті або поблизу нього.

2. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ СВІТУ.

На сьогодні у світі сформувався потужний ринок фінансово-банківських послуг. На ньому надаються послуги з купівлі-продажу, розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів (грошей) між різними галузями господарства й різними регіонами світу.

СЛОВНИК

Банк — фінансова установа, яка акумулює (збирає) грошові кошти, нагромаджує їх, надає кредити, здійснює грошові розрахунки, операції із золотом, випускає в обіг гроші та цінні папери тощо.

Сучасний етап розвитку цього ринку характеризується пануванням банків. Саме вони покликані забезпечити мобілізацію фінансових ресурсів і спрямування їх на розвиток найважливіших галузей світового господарства.

Фінансові послуги банку — це його діяльність, спрямована на задоволення потреб і запитів клієнтів та отримання прибутку. Прибуток банки забезпечують за рахунок здійснення банківських операцій та залучення в обіг тимчасово вільних коштів.

Зараз існують два типи банків: національні (центральні) та комерційні. До найбільших національних банків світу належить Банк Англії. Це найстаріший банк світу, заснований у 1694 р. як приватний акціонерний банк. Йому належить виняткове право друкувати банкноти своєї країни, обслуговувати державний борг, здійснювати операції на валютних ринках (мал. 1).

Одним з основних фінансових центрів світу є Федеральна резервна система США. Це потужне об’єднання 12 федеральних резервних та понад 5,5 тис. приватних банків країни. Воно виконує функції центрального банку США. Експортно-імпортний банк США займається кредитуванням експортно-імпортних операцій під державні гарантії. Іншими великими державними фінансовими установами є банки Італії, Канади, Франції (мал. 2), Японії, Німецький федеральний банк, Народний банк Китаю та Швейцарський національний банк.

Мал. 1. Банк Англії в Лондоні.

Мал. 2. Одна з філій Центрального банку Франції, заснованого 18 січня 1800 р. Наполеоном Бонапартом.

До десяти найбільших комерційних банків планети належать п’ять китайських, чотири американські та один французький банк.

Крім того, із розвитком глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації світового господарства набули поширення транснаціональні банки. Це кредитно-фінансові установи, які мають розгалужену мережу своїх філій у різних країнах світу. У свою чергу, міжнародні банки не мають філій за кордоном. Вони здійснюють операції в інших країнах через рахунки, відкриті в місцевих банках.

На сьогодні найбільшими транснаціональними банками є Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Відомі також Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Міжамериканський банк розвитку.

Найбільшими фінансовими центрами світу у 2016 р. визнано Лондон, Нью-Йорк, Сингапур і Токіо (мал. 3).

3. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Міжнародну інвестиційну діяльність здійснюють переважно міжнародні й транснаціональні банки. Їхньою головною функцією є виділення коштів під відсотки та інші зобов’язання для реалізації масштабних проектів і підтримки національних фінансових систем. Прикладом співробітництва України з транснаціональними банками є взаємодія нашої держави з МВФ.

Мал. 3. Фінансові центри світу: 1) Лондон; 2) Нью-Йорк; 3) Сингапур; 4) Токіо.

На інвестиційній діяльності заробляють найбільш прибуткові банки світу (за даними http://banks.eu/). Прибуток найприбутковіших банків світу у 2015 р. склав:

• 24,4 млрд дол. США — американський JP Morgan Chase. Кращий інвестиційний банк світу за версією Global Finance (+12 % доходів за рік).

• 23,028 млрд дол. США — Wells Fargo & Co. Найбільша фінансова установа США, лідер американського ринку іпотечного кредитування в країні.

• 17,242 млрд дол. США — Citigroup. Збільшив прибутки в 2,3 разу.

• 14,4 млрд дол. США — Bank of America. У 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшив прибутки в 3 рази.

• 6,7 млрд євро — BNP Paribas. У 2015 р. прибуток французького банку збільшився в 40 разів порівняно з 2014 р. Тоді банк змушений був платити штраф за порушення санкцій США щодо Ірану.

• 6,2 млрд швейцарских франків — швейцарський UBS. За 2015 р. збільшив чистий прибуток майже на 80 %. Це кращий результат цієї фінансово-кредитної установи за п’ять років.

Підготуйте повідомлення про діяльність МВФ.

ВИСНОВКИ

■ Фінансово-кредитна сфера будь-якої держави складається з фінансів підприємств і галузей, державного й місцевих бюджетів, соціального, майнового та особистого страхування, позабюджетних фондів, банківського, державного і міжнародного кредиту.

■ Існують два типи банків: національні (центральні) та комерційні. До найбільших національних банків світу належить Банк Англії.

■ До десяти найпотужніших комерційних банків планети належать п'ять американських, чотири британські та один французький банк.

■ Найбільшими транснаціональними банками є Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Міжнародну інвестиційну діяльність здійснюють переважно міжнародні й транснаціональні банки.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть складові сучасної фінансово-кредитної сфери.

2. Дослідіть спектр послуг, які надають страхові компанії, на прикладі однієї з них (електронний режим доступу: persha.ua).

3. Поясніть, чому в країнах світу діють національні та комерційні банки.

4. Охарактеризуйте інвестиційну діяльність фінансових установ.

5. Знайдіть на політичній карті світу в атласі основні фінансові центри світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити