Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 3. Сучасне світове господарство

§ 32 Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу

Чи доводилося вам подорожувати? Послугами яких організацій та установ ви користувалися під час подорожей? Чи задоволені ви якістю їхньої роботи?

1. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ. ГЕОГРАФІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ.

Час від часу в кожної людини виникає потреба в оздоровленні й лікуванні або просто проведенні вільного часу з метою розваг. Саме це, а також збільшення вільних коштів зумовлюють розвиток рекреації та туризму як галузі господарства (мал. 1).

Спираючись на схему на мал. 1, назвіть види туризму, у яких ви брали безпосередню участь.

Рекреаційні потреби, особливо жителів великих міст, визначаються як потреби в перебуванні на природі, у сільській місцевості та туризмі.

СЛОВНИК

Рекреація — система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їхньої оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, розташованих поза містами їхнього постійного проживання. Рекреація охоплює всі види відпочинку.

Туризм — тимчасовий виїзд особи з оздоровчою, пізнавальною, професійно-діловою або іншою метою з місця постійного проживання.

Мал. 1. Види туризму.

Наукові дослідження свідчать, що туризм зменшує ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань та нервово-психічних розладів на 40—50 %.

Зараз у світі відбувається постійне й швидке зростання кількості туристів. Як наслідок, збільшуються кількість зайнятих у сфері міжнародного туризму й доходи від нього. У наш час прибутки від міжнародного туризму становлять понад 7 % від обсягу всього світового експорту і 30 % від світового експорту послуг. Туризм прямо або опосередковано забезпечує роботою близько 300 млн осіб по всій планеті.

Мал. 2. Офіс туризму французького міста Страсбург під час різдвяних свят.

Назвіть професії, що дають можливість працювати в туристичній сфері.

До індустрії туризму належать: підприємства, що надають послуги з розміщення туристів (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати тощо); туристичні фірми; транспортні організації з перевезення туристів; інформаційні та рекламні служби; органи управління туризмом (мал. 2); підприємства з виробництва товарів туристичного призначення; підприємства роздрібної торгівлі, що працюють на туристів; видання туристичної літератури, карт тощо.

Міжнародний туризм дуже популярний. Ним захоплюються мільйони людей. Можна виділити такі види міжнародного туризму: 1) рекреаційний, або оздоровчий туризм, спрямований на відпочинок і лікування; 2) екскурсійний туризм, що поєднує відпочинок із пізнавальною діяльністю; 3) науковий туризм (до 7 % від усіх туристів); 4) діловий туризм (до 13 % усіх туристів світу); 5) релігійний туризм, або паломництво (мал. 3).

Із якою метою здійснюють туризм за кожним його видом? Наведіть приклади.

Міжнародний туризм поділяють і за видами транспорту, який використовують під час його проведення: автомобільний (автобусний), залізничний, авіаційний, морський та річковий.

Мал. 3. Місця паломництва: 1) Стіна Плачу в Єрусалимі; 2) терновий вінець Христа в Нотр Дам де Парі (Франція); 3) Палац Смарагдового Будди в Таїланді.

Вид транспорту визначає специфіку туристичної подорожі. Морський та річковий види транспорту, як правило, обслуговують круїзні маршрути (мал. 4).

2. ГОЛОВНІ ТУРИСТИЧНІ РАЙОНИ СВІТУ.

Найбільшу кількість іноземних туристів приймає на своїй території Європа (65 %), відповідно, і прибутки від туризму тут найвищі (мал. 5). Вона ж дає найбільшу кількість туристів для інших частин світу. Країнами Європи подорожують як самі європейці, так і американці (США, Канада), а також жителі Японії та Південної Кореї. Проте громадяни США (як і більшість, наприклад, французів) віддають перевагу туризму всередині країни. Друге й третє місця за кількістю іноземних туристів (приблизно по 13 %) належать Північній Америці та Азії.

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТУРИСТІВ (за даними на 2015 р.)

Місце

Країна

Кількість туристів, млн осіб

1

Франція

84,2

2

США

66,7

3

Іспанія

65,0

4

Китай

57,7

5

Італія

46,1

6

Туреччина

35,6

7

Велика Британія

29,2

8

Німеччина

28,4

9

Малайзія

24,1

10

Австрія

23,0

У Європі, як і в Північній Америці, близько 75 % усіх туристів — це громадяни країн цих частин світу. Лише до 10 % туристів припадає на Латинську Америку, Австралію та Океанію. Це пов’язано не з відсутністю туристичних ресурсів у цих регіонах світу, а з їх географічною віддаленістю від країн Європи та США. Останнім часом спостерігається зміна туристичних співвідношень між окремими районами світу. Так, частка туристів із Європи поступово зменшується, а частка туристів із Північної Америки, Азії та решти регіонів поступово зростає. Свідченням цього є збільшення кількості туристів із Китаю.

Мал. 4. Найбільші у світі круїзні лайнери: 1) Harmony of the Seas («Гармонія морів»), збудований на французьких судноверфях міста Сен-Назер; 2) Quantum of the Seas(«Величина морів»), збудований на німецьких судноверфях у місті Папенбург.

Мал. 5. Доходи окремих регіонів від туристичної галузі (2014 р.).

Розробіть власний туристичний маршрут країнами Європи. Опишіть місця, які б ви хотіли відвідати. Поясніть, чому саме їх.

Складіть карту вашого маршруту й позначте на ній об'єкти, які б ви хотіли відвідати. Якими видами транспорту ви б скористалися?

3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ.

Сучасне суспільство висуває до людини все більші вимоги щодо рівня її кваліфікації. У всіх сферах господарської діяльності вартість праці спеціалістів найвищої кваліфікації постійно зростає. Проте багато галузей господарства відчувають брак висококваліфікованих працівників. Щоб отримати велику винагороду за свою працю, усе більше людей змушені постійно навчатися й інтенсивно працювати. Як результат, вони не встигають відновлювати власні життєві сили та змушені шукати їх у відпочинку й лікуванні. У наш час ставлення працівників до відпочинку перетворилося з неусвідомленої на усвідомлену потребу.

Майже такі самі зміни відбулися й у свідомості роботодавців та урядів окремих розвинених держав. Висока ціна кваліфікованої робочої сили, її зростаючий дефіцит змушують підприємців цінувати власних працівників.

Значення робочої сили, так званого людського чинника, у сучасному світовому господарстві постійно зростає. Швидкі зміни в технології та організації виробництва, постійне впровадження новацій вимагають від працівників не лише високої кваліфікації, а й чудових психофізичних якостей, умінь швидко пристосовуватися до змін. У цих умовах рівень рекреаційних потреб, тобто потреб у лікуванні й різних формах відпочинку, невпинно зростає. Це одна з найбільших проблем туристичних послуг, оскільки світове туристичне господарство не завжди встигає за швидкоплинними змінами суспільного й господарського розвитку. Набагато складнішими і різноманітнішими стають вимоги до структури туристичних послуг.

Знайдіть актуальну інформацію щодо розвитку галузі туризму на сайті Всесвітньої туристичної організації: www2.unwto.org/ru/ (англійською мовою).

Ще однією проблемою розвитку міжнародного туризму у XXI ст. стає геополітична проблема. Збройні конфлікти, терористичні акти, зростання міжнародної напруженості надовго «закривають» для туристів певні регіони світу з багатими рекреаційними ресурсами. Це можна побачити на прикладі Єгипту, Таїланду, Туреччини, Тунісу, Сирії, України, Ізраїлю тощо.

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про вплив збройних конфліктів і терористичних актів на туристичну галузь названих країн.

ВИСНОВКИ

■ Потреба в лікуванні, оздоровленні, проведенні вільного часу з метою розваг, збільшення вільних коштів громадян зумовлюють розвиток рекреації і туризму як галузі господарства.

■ До індустрії туризму належать підприємства, що надають послуги з розміщення туристів, туристичні фірми, транспортні організації, рекламні та інформаційні служби тощо.

■ Основними видами міжнародного туризму є рекреаційний, екскурсійний, науковий, діловий, релігійний.

■ Найбільшу кількість іноземних туристів приймає Європа (65 %). Друге і третє місця (приблизно по 13 %) належать Північній Америці та Азії.

■ Збройні конфлікти, терористичні акти, зростання міжнародної напруженості надовго «закривають» для туристів певні регіони світу з багатими рекреаційними ресурсами.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні туристичні райони світу.

2. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.

3. Поясніть роль транспорту та сфери послуг у розвитку міжнародного туризму.

4. За допомогою карт атласу та додаткової літератури назвіть місця паломництва та рекреаційного туризму.

5. Поясніть як від розвитку туристичної галузі залежить створення нових робочих місць.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити