Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 3. Сучасне світове господарство

§ 33 Поняття про постіндустріальне суспільство

1. Назвіть найбільші міста світу та України. 2. Як ви розумієте поняття «споживачі інформації»?

1. ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ.

Більшість учених сьогодні виділяють три стадії розвитку суспільства: доіндустріальну (аграрну), індустріальну та постіндустріальну. В основі такої класифікації лежить рівень розвитку технічного оснащення людства й суспільного поділу праці.

З уроків історії пригадайте рівень технічного розвитку за часів Стародавніх Єгипту та Китаю.

На першій стадії розвитку суспільства (аграрне суспільство) панують сільське господарство, сільський спосіб життя, переважають сільські поселення й селяни. На другій стадії (індустріальне суспільство) панує промисловість, поширюється міський спосіб життя та переважають міські поселення та робітники. На третій стадії, яку ми розглядаємо і в якій живемо, тобто постіндустріальній, домінує сфера послуг, поширюється позаміський спосіб життя, переважають службовці. Зрозуміло, що зараз у світі в різних або в одних і тих самих країнах одночасно наявні всі три стадії розвитку людського суспільства.

Ви вже ознайомилися і з ноосферною теорією подальшого розвитку людства та переходом його до четвертої стадії. Це буде етап панування розуму у вирішенні всіх суспільних проблем.

На першій, доіндустріальній стадії розвитку суспільства, у тому числі й територіальної його організації, основною силою, що сформувала суспільство, були церква та армія. На індустріальній стадії на перший план вийшли великі корпорації. Постіндустріальна стадія характеризується тим, що головними організаторами суспільства стають найбільші університети, які виробляють, систематизують і поширюють теоретичні знання, — найновітніші досягнення та ідеї в галузі не лише технічних, а й суспільних наук. Наприклад, річний бюджет Гарвардського університету (мал. 1) вже втричі перевищує весь бюджет на освіту і науку такої країни, як Росія, і з кожним роком зростає. Це свідчить про те, що американське суспільство давно й швидко рухається в напрямку від третьої до четвертої стадії розвитку суспільства (див. таблицю 1).

Таблиця 1

КРАЩІ УНІВЕРСИТЕТИ СВІТУ (2016—2017 рр.)

Місце

Університет

Країна

1

Оксфордський університет

Велика Британія

2

Каліфорнійський технологічний інститут

США

3

Стенфордський університет

США

4

Кембриджський університет

Велика Британія

5

Массачусетський технологічний інститут

США

6

Гарвардський університет

США

7

Принстонський університет

США

8

Імперський коледж Лондона

Велика Британія

9

Швейцарський федеральний технологічний інститут у Цюріху

Швейцарія

10

Каліфорнійський університет у Берклі

США


Чиказький університет

США

Проаналізуйте дані таблиці 1 та зробіть висновок, які країни світу почали рухатися в напрямку четвертої стадії розвитку суспільства. Знайдіть їх на карті атласу.

Мал. 1. Будівля Гарвардського університету.

Постіндустріальне суспільство, як і будь-яке інше, не позбавлене багатьох суперечностей власного розвитку. Воно не може існувати на базі однієї лише сфери послуг. Хтось має виробляти матеріальну продукцію, потреби суспільства в якій постійно зростають. Таке суспільство може існувати лише тоді, коли країни світу одночасно перебуватимуть на всіх трьох стадіях розвитку. За таких умов найрозвиненіші країни світу беруть на себе постіндустріальну місію управляти світовим господарством, займаються накопиченням і перерозподілом фінансів, інвестують у розвиток науки й технологій, а країни, які перебувають на другій стадії, виробляють промислову продукцію. Однак така ситуація не може тривати довго.

СЛОВНИК

Світове, або альфа-місто — місто, що вважається важливим елементом світової економічної системи та зазвичай суттєво впливає на політичне, економічне та культурне життя провідних регіонів Землі.

2. СВІТОВІ МІСТА — ГОЛОВНІ СПОЖИВАЧІ Й РОЗПОДІЛЬНИКИ ІНФОРМАЦІЇ.

Міста світу можна класифікувати за різними ознаками, але якщо за основу взяти обсяг ВВП, а також урахувати політичний і культурний вплив міста, то лідерами стануть Токіо, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Париж, Лондон. Саме вони є головними споживачами і розподільниками інформації у світі (див. таблицю 2).

Таблиця 2

РЕЙТИНГ МІСТ ЗА ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ (2016 р.)

Місце

Світові міста

ВВП

Населення

агломерації

Кількість

іноземців

Авіа-пасажиропотік

Кількість

мільярдерів

1

Лондон, альфа++

Токіо

Токіо

Дубай

Атланта

Москва

2

Нью-Йорк, альфа++

Нью-Йорк

Сеул

Маямі

Пекін

Лондон

3

Гонконг, альфа+

Лос-Анджелес

Мехіко

Амстердам

Лондон

Нью-Йорк

4

Париж, альфа+

Чикаго

Нью-Йорк

Торонто

Чикаго

Гонконг

5

Сингапур, альфа+

Париж

Мумбаї

Маскат

Токіо

Лос-Анджелес

6

Токіо, альфа+

Лондон

Джакарта

Ванкувер

Лос-Анджелес

Даллас

7

Шанхай, альфа+

Осака

Сан-Паулу

Окленд

Париж

Стамбул

8

Чикаго, альфа+

Мехіко

Делі

Женева

Даллас

Сан-Франциско

9

Дубай, альфа+

Філадельфія

Осака

Мекка

Франкфурт

Чикаго, Мумбаї

10

Сідней, альфа+

Сан-Паулу

Шанхай

Гаага

Денвер

Сан-Паулу, Токіо

Проаналізуйте дані таблиці 2. Знайдіть на карті атласу альфа-міста світу. Зробіть відповідні висновки.

Токіо та Нью-Йорк є головними фінансовими центрами світу із чотирьох найбільших (альфа++). Саме тому їх вважають лідерами світових міст, законодавцями міжнародного інвестиційного клімату, містами з розвиненими і своєрідними культурними традиціями.

Мал. 2. Світові міста: 1) Дубай; 2) Сідней.

Їх можна назвати також неформальними столицями світу. Саме вони поширюють глобалізацію й інтеграцію. При цьому якщо Нью-Йорк як найбільше місто найпотужнішої країни світу практично в усіх сферах є світовим містом політичної сили, то Токіо вважається ідеологом розвитку економічних потужностей, упровадження інновацій, розвитку автоматизації та роботизації постіндустріального суспільства. До світових міст зараховують також Дубай і Сідней (мал. 2).

ВИСНОВКИ

■ Більшість учених виділяють три стадії розвитку суспільства: доіндустріальна (аграрна), індустріальна і постіндустріальна. В основу такої класифікації покладений рівень розвитку технічного оснащення людства й суспільного поділу праці.

■ Американське суспільство перебуває на третій стадії розвитку та швидко рухається в напрямку до четвертої. Постіндустріальне суспільство може існувати лише тоді, коли різні країни світу одночасно перебуватимуть на всіх трьох стадіях розвитку.

■ Четверта стадія розвитку людства буде стадією панування розуму у вирішенні всіх суспільних проблем.

■ Третя стадія розвитку суспільства характеризується тим, що головними організаторами суспільства стають найбільші університети, які виробляють, систематизують і поширюють теоретичні знання.

■ Світові міста (альфа-міста) є важливими елементами глобальної економічної системи зі значним економічним, політичним і культурним впливом на світ у цілому.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні стадії розвитку суспільства. Поясніть, у чому полягає різниця між ними.

2. Наведіть приклади країн, які перебувають на різних стадіях розвитку суспільства.

3. Обґрунтуйте тезу щодо перетворення найбільших університетів на головних організаторів сучасного суспільства.

4. Поясніть, чому сучасні міста стають усе більш важливими елементами глобальної економічної системи. Знайдіть додаткову інформацію із цього питання. Зробіть висновки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити