Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

Тема 3. Розвинені країни світу

§ 41 Загальна характеристика країн із розвиненою економікою

Назвіть країни, які межують з Україною. Знайдіть їх на політичній карті світу.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ.

У світі існують різні методики визначення економічного розвитку країн світу. Найбільш повне уявлення про групи країн у міжнародній економіці отримують за даними найбільших міжнародних організацій світу — ООН, МВФ і Світового банку. Їхні оцінки трохи відрізняються, тому що різною є кількість країн-учасниць цих організацій, а міжнародні організації аналізують економіку лише своїх країн-членів. Так, МВФ до групи країн із розвиненою економікою відносить країни Західної Європи, США, Канаду, Японію, Австралію та Нову Зеландію. У 1997 р. економічно розвиненими стали вважатися Південна Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань(так звані країни-«дракони» — нові індустріальні країни Південно-Східної Азії) та Ізраїль. ООН додає до цього переліку ще й Південноафриканську Республіку.

Високорозвинені держави світу також не є абсолютно однорідними. До першої підгрупи входять країни «Великої сімки» — США, Канада, Японія, Німеччина, Велика Британія,Франція та Італія. Ці держави є явними економічними лідерами сучасного світу. У цілому на частку цих країн припадає майже половина ВНП планети.

Другу підгрупу становлять малі високорозвинені країни Європи та Азії — переважно невеликі за площею й кількістю населення. Однак за виробництвом продукції та наданням послуг на одного жителя, рівнем життя своїх громадян вони не поступаються країнам першої підгрупи, а іноді й значно випереджають їх (мал. 1). Критерієм для віднесення певної країни до економічно розвинених є виробництво ВНП на одну особу. Як ви вже знаєте, цей показник має становити близько 20 тис. дол. (Ми говоримо про ВНП, оскільки ці країни мають багато заводів за кордоном.)

Для країн із розвиненою економікою характерними є кілька спільних ознак соціально-економічного розвитку. По-перше, це висока частка експортної продукції. Сировину й паливо ці країни отримують переважно із-за кордону. Іншою ознакою їхніх економік є значна, а іноді й переважаюча частка галузей, пов’язаних із міжнародною сферою послуг, — це торгівля, банківська справа, інфраструктурне транспортне обслуговування, міжнародний туризм тощо. До таких країн належать Австрія, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Південна Корея, Тайвань, Ізраїль тощо.

Знайдіть названі країни на політичній карті світу.

Швидкі темпи розвитку економіки в багатьох середньорозвинених країнах приводять до того, що деякі з них за рівнем ВНП на одну особу наблизилися до показників провідних розвинених держав. Це стосується так званих нових індустріальних держав, наприклад Малайзії, Мексики, Бразилії, а також колишніх соціалістичних країн Європи — Словенії, Чехії, Угорщини тощо.

Мал. 1. Люксембург, одна з фінансових столиць світу.

Мал. 2. Біженці в Європі.

Мал. 3. Основні шляхи мігрантів у Європу.

Проте незважаючи на значні успіхи в розвитку економіки, ці країни ще відстають від розвинених країн за рівнем розвитку демократії, права, боротьби з корупцією. Структура їхньої економіки поки що не відповідає сучасним світовим критеріям.

2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ.

Трансформація країн із розвиненою економікою в просторі й часі не позбавлена багатьох, іноді гострих проблем. Головною серед них є відсутність ідеології соціально-економічного розвитку як цих країн, так і людства в цілому у XXI ст. На сучасному етапі першість належить науково-технічному прогресу. Однак він є не ідеологією розвитку, а лише його інструментом.

Розвинені країни світу у XXI ст. все більше перебирають на себе роль управління розвитком світової економіки, передаючи країнам, що розвиваються, продуктивні галузі господарства. Це приносить їм великі прибутки, дозволяє пом’якшувати гострі екологічні проблеми, концентруючи на власній території функції накопичення, розподілу й перерозподілу капіталів. Як довго може тривати цей процес? Очевидно, що країни, що розвиваються, із часом також захочуть увійти до складу групи високорозвинених країн і розвивати лише сферу послуг. Таким чином, зростатиме група економічно розвинених кран, які експлуатуватимуть економіки інших країн, що виробляють якусь продукцію. Поки що невідомо, як вирішувати цю проблему.

Ви вже знаєте, що кількість населення нашої планети продовжує швидко зростати. У багатьох економічно розвинених країнах зараз спостерігається низький природний приріст населення й навіть депопуляція. Кількість жителів найбідніших країн стрімко зростає, а населення економічно розвинених країн у XXI ст. буде швидко зменшуватися. Через це неминучим стане перерозподіл населення планети, нове переселення народів. Цей процес уже почався та набирає силу (мал. 2, 3).

Що ви знаєте про проблеми біженців у Європі?

Значний вплив на подальший розвиток економічно багатих країн світу матиме й геополітичний чинник. Так, відносини між провідними геополітичними гравцями — США, Росією та Китаєм — загострюються. Це примушує економічно розвинені країни відповідним чином реагувати на нові виклики XXI ст. Така реакція полягає у збільшенні витрат на гонку озброєнь. Усе більша частина коштів у цих державах спрямовується на утримання армії, створення нових видів зброї (мал. 4), будівництво нових військових баз тощо, що негативно вплине на рівень економічного й соціального розвитку держав.

Мал. 4. Сучасне озброєння (1) і результати його використання в сирійському місті Алеппо (2).

Назвіть сфери, на які можна було б витратити кошти, що спрямовуються на гонку озброєнь.

Таким чином, у період зростаючої глобалізації та інтернаціоналізації не лише економіки, але й усього світового співтовариства економічно розвинені країни вже не зможуть відмежуватися від кризового світу. Швидкі темпи економічного зростання країн, що розвиваються, неминуче призведуть до поглиблення глобального забруднення довкілля, його швидкої деградації. Це, мабуть, і стане у XXI ст. головною проблемою самого існування не лише економічно розвинених країн, але й усього людства на планеті.

ВИСНОВКИ

■ МВФ до країн із розвиненою економікою відносить країни Західної Європи, США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Японію, Південну Корею, Сингапур, Тайвань та Ізраїль.

■ Високорозвинені держави світу не є абсолютно однорідними, а поділяються на держави «Великої сімки», малі високорозвинені країни Європи й Азії та нові індустріальні держави.

■ Однією з головних проблем країн із розвиненою економікою є відсутність ідеології як власного соціально-економічного розвитку, так і людства в цілому у XXI ст.

■ Кількість населення планети продовжує зростати за рахунок найбідніших країн, що спричиняє перерозподіл населення планети, нове переселення народів.

■ Економічно розвинені країни змушені реагувати на нові виклики XXI ст. збільшенням витрат на гонку озброєнь, що негативно позначиться на їхньому економічному й соціальному розвитку.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть ознаки країн із розвиненою економікою.

2. Покажіть на політичній карті світу країни з розвиненою економікою в різних регіонах світу та їхні столиці.

3. Поясніть, чому переселення народів є неминучим на сучасному етапі розвитку людства.

4. Охарактеризуйте причини, із яких розвинені країни змушені витрачати кошти не на подальший розвиток, а на озброєння.

5. Підготуйте додаткову інформацію про проблеми, пов'язані з біженцями в Європі. Поділіться цими відомостями з однокласниками на наступному уроці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити