Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

Тема 3. Розвинені країни світу

§ 43 Німеччина

1. Що ви знаєте про історію формування Німеччини як держави? 2. Які історичні періоди і як впливали на розвиток країни?

Офіційна назва — Федеративна Республіка Німеччина (ФРН). Столиця — Берлін (понад 3,5 млн жителів). Площа — 357 тис. км2 (61-ше місце у світі). Кількість населення — понад 82 млн осіб (12-те місце). Державна мова — німецька. Грошова одиниця — євро (мал. 1).

Мал. 1. Державні символи країни: герб і прапор.

1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Німеччина розташована в Західній Європі й межує з дев’ятьма країнами: Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами, Данією. Має вихід до Балтійського та Північного морів, а через них і до Світового океану. У цілому географічне положення Німеччини можна оцінити як сприятливе для її розвитку та міжнародної співпраці.

Знайдіть на політичній карті Європи країни, із якими межує Німеччина, назвіть їхні столиці.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

У рельєфі Німеччини переважають рівнини і височини, що сприяє розвитку господарства й транспорту країни. Гірські масиви Гарц, Шварцвальд мають невеликі площу й висоту (до 1493 м). Лише на крайньому півдні території держави височіють північні відроги Альп (до 2963 м).

Клімат ФРН помірний, без сильних морозів узимку та великої спеки влітку. Річна сума опадів становить 600—700 мм. На більшій частині території опадів достатньо для вирощування без зрошення основних сільськогосподарських культур.

Німеччина має густу річкову мережу. На півночі й півдні країни багато озер. Річки повноводні, судноплавні, з’єднані між собою та з озерами численними каналами й шлюзами. Гірські річки мають незначні енергоресурси.

За допомогою фізичної карти назвіть найбільші річки країни.

Переважно підзолисті, бідні на поживні речовини та малородючі ґрунти майже повсюдно обробляються. Близько 30 % території Німеччини вкрито здебільшого штучно насадженими хвойними лісами. У них розводять тварин, яких використовують для розвитку мисливства, — благородних оленів, козуль, ланей, серн, кабанів, фазанів, куріпок тощо.

У харчовій промисловості інтенсивно використовуються ресурси прибережних морських вод (оселедці, макрель, тріска тощо). Є значні природні рекреаційні ресурси.

Німеччина небагата на корисні копалини: є запаси кам’яного й бурого вугілля, калійних солей. Виявлено невеликі поклади нафти й природного газу. У горах є родовища руд кольорових металів і майже повсюдно зустрічаються будівельні матеріали.

3. НАСЕЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ І ТРАДИЦІЇ.

Кількість населення Німеччини є найбільшою в Європі. Воно досить рівномірно розміщене по території. Середня густота населення становить понад 230 осіб/км2, у найбільших промислових районах — до 500 осіб/км2. Смертність перевищує народжуваність. Міське населення складає майже 90 %. Крім столиці, до міст-мільйонерів належать Гамбург (1,7 млн осіб) та Мюнхен (1,2 млн осіб) (мал. 2). У промислових районах міста злилися в агломерації: Рейнсько-Рурську, Рейнсько-Майнську та Штутгартську. Близько 90 % населення становлять німці. Значну групу утворюють іммігранти з Туреччини та південної частини Європи (турки — 2 млн осіб, вихідці з колишньої Югославії — понад 0,8 млн, італійці — 0,6 млн осіб).

Мал. 2. Мюнхен — столиця Баварії.

Мал. 3. Німеччина має розвинене машинобудування.

Поширюється трудова міграція поляків. В останній час швидко зростає питома вага переселенців із районів напруженості Африки та Близького Сходу.

Доберіть додаткові матеріали про проблеми біженців у Німеччині.

Німецькі культура й освіта мають давню історію. У країні обов’язковою є 12-річна освіта. Добре функціонує система вищих навчальних закладів. Найбільшими університетами є Кельнський (60 тис. студентів), Мюнхенський (60 тис.), Берлінський (50 тис.). Музеї і бібліотеки країни належать до найбільших у світі.

Німці — дуже організована нація, яка дотримується законів і порядків, а також відповідально ставиться до виконання будь-якої роботи.

4. ГОСПОДАРСТВО.

За рівнем розвитку господарства, обсягами ВНП Німеччина є одним із лідерів у Європі. Її економіка базується на найпотужнішій у цій частині світу промисловості. Країна посідає провідні місця за виробництвом автомобілів, пластмас, фарб і хімікатів. Основними галузями економіки є машинобудування (мал. 3), металургійна, хімічна, електротехнічна та будівельна промисловість. Енергетичне забезпечення господарства здійснюється за рахунок енергоносіїв, серед яких основними є вугілля (33 %), природний газ і нафта.

Німеччина має високий рівень розвитку легкої і харчової промисловості. Майже 80 % підприємств текстильної промисловості зосереджені в трьох землях на півдні й заході країни. Зокрема, у Рейнланд-Пфальц розміщене виробництво взуття. Далеко за межами країни відомі вироби німецької харчової промисловості — ковбаси, пиво й вино.

Найбільший промисловий район Німеччини сформувався в басейні річки Рур (Рурський). Новітні й передові галузі машинобудування розвиваються в Баварії на півдні країни.

За допомогою карт атласу назвіть найбільші промислові центри країни.

Німеччина має складне, багатогалузеве і високопродуктивне сільське господарство. Хоча в ньому зайнято менше 5 % працівників, вони створюють майже 14 % ВНП країни. Провідною галуззю сільського господарства є тваринництво (67 %). Урожайність зернових становить близько 79 центнерів із гектара.

Потужними галузями економіки країни є туризм (мал. 4) і фінансова сфера.

Доберіть ілюстрації з теми «Туристичні символи Німеччини». Презентуйте їх на одному з уроків географії.

5. ВНУТРІШНІ ВІДМІННОСТІ ТА ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ КРАЇНИ.

Федеративна Республіка Німеччина складається з десяти земель, які досить різні за розміром території та кількістю населення. Наприклад, найбільша з них — Баварія — у 175 разів більша, ніж місто-земля Бремен.

Мал. 4. Туристичні об'єкти Німеччини: 1) замок Нойшванштайн (Баварія); 2) «Чорні ворота» в Трирі (Рейнланд-Пфальц); 3) Дрезденська опера (Саксонія).

Зберігаються великі контрасти в рівні економічного розвитку окремих земель і районів, і як наслідок цього існують великі відмінності в рівні життя їхнього населення. Останнім часом відбувається загострення цих відмінностей.

Північ країни — це «океанські ворота» Німеччини, вихід до Північного й Балтійського морів і важливий морський шлях між ними — Кільський канал. Річки Ельба, Везер і Емс — стрижні економічного життя півночі та його найважливіші шляхи, що зв’язують із морем внутрішні райони країни. Проблеми господарства цієї частини країни пов’язані з доставкою імпортної сировини й шляхами її поліпшення, будівництвом нових глибоководних портів і поглибленням підходів до старих, розвитком нових приморсько-промислових комплексів, морськими розробками газу в Північному морі тощо.

Основними торговельними партнерами Німеччини є країни ЄС. Головні статті експорту — продукція машинобудування, транспортне обладнання, вироби військово-промислового комплексу, продукція текстильної промисловості, дороге взуття, сталь, вино, буре вугілля. Імпортує Німеччина в основному сировину й комплектуючі в кооперації з підприємствами країн ЄС, США та Японії.

Німеччина визнала Україну як незалежну державу 26 грудня 1991 р., а вже 17 січня 1992 р. між країнами були встановлені дипломатичні відносини. ФРН належить до найбільших торговельних партнерів України.

ВИСНОВКИ

■ ФРН межує з дев'ятьма країнами Європи і має сприятливі для розвитку та міжнародної співпраці географічне положення й природні умови.

■ Переважно підзолисті ґрунти країни майже повсюдно обробляються, ліса в основному штучно насаджені. На корисні копалини країна небагата. Є значні природні рекреаційні ресурси.

■ Населення розміщене по території досить рівномірно. Близько 90 % — це жителі міст, зайняті у сфері послуг та промисловості. Значну групу населення країни становлять іммігранти з інших країн Європи, Азії та Африки.

■ За рівнем розвитку господарства, обсягами ВНП Німеччина є першою в Європі. Її економіка базується на найпотужнішій у цій частині світу промисловості. Країна посідає провідні позиції у світі за виробництвом автомобілів, пластмас, фарб, хімікатів тощо. Найбільшим промисловим районом Німеччини є Рурський.

■ Провідною галуззю сільського господарства є тваринництво (67 %).

■ ФРН належить до найбільших торговельних партнерів України.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. За допомогою карт атласу охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Німеччини.

2. Поясніть, чому в країні утворилася потужна турецька діаспора.

3. Як ви вважаєте, чи існує зв'язок між німецькою пунктуальністю та розвитком галузей машинобудування країни?

4. За картами атласу охарактеризуйте зональну спеціалізацію сільського господарства країни.

5. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про економіку Німеччини та промислові виставки, що в ній проходять.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити