Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

Тема 3. Розвинені країни світу

§ 51 Австралія — країна переселенського капіталізму

1. Пригадайте історію відкриття й господарського освоєння материка Австралія. 2. Поясніть, чому так сталося, що перші 12 поліцейських цієї країни були колишніми в'язнями.

Офіційна назва — Австралійський Союз (федерація) (мал. 1). Столиця — Канберра (понад 300 тис. жителів). Площа — 7,7 млн км2 (шосте місце у світі). Населення — понад 20 млн осіб (51-ше місце). Державна мова — англійська. Грошова одиниця — австралійський долар.

Мал. 1. Державні символи країни: герб і прапор.

Австралія є доволі стабільним регіоном світу, який ще не так давно був «глухим кутом» нашої планети. Прискорений розвиток транспорту, зміна просторових напрямків міжнародних потоків товарів, розвиток туризму, відкриття великих родовищ корисних копалин тощо перетворили Австралію на країну «Великої двадцятки», яка відіграє все більшу роль у світовій економіці й політиці.

1. ГЕОГРАФІЧНЕ І ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Австралійський Союз займає весь материк Австралія, великий острів Тасманія та багато дрібних островів і атолів. На суходолі країна не має сусідів. Найближчими з них є Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея та Індонезія. Із розвитком комунікацій та процесів глобалізації світової економіки й політики географічне положення країни постійно змінюється.

Знайдіть на політичній карті світу країни, які розташовані найближче до Австралії.

Рівнини й височини займають близько 90 % території Австралії. Уздовж узбережжя Тихого океану на сході материка простягся невисокий Великий вододільний хребет із найвищою точкою — горою Косцюшко (2230 м). У центральній та західній частинах здіймаються плато з висотами до 1500 м. Біля озера Ейр місцевість на 12 м нижча від рівня океану.

Австралія лежить у чотирьох кліматичних поясах. Більшу її частину займає тропічний пояс із переважно пустельним кліматом. На півночі — субекваторіальний, на півдні — субтропічний. Південна частина острова Тасманія має помірний клімат. Улітку (січень) середні температури повітря над Австралією з півночі на південь змінюються від +28 до +20 °С, узимку (липень) — від +20 до +12 °С. Клімат тут переважно посушливий, випадає лише 250 мм опадів на рік. На східному й північному узбережжях кількість опадів зростає до 2000 мм.

Пригадайте чинники, які сформували посушливий австралійський клімат. Спрогнозуйте його вплив на розвиток господарства країни.

Австралія бідна на поверхневі прісні води. Більшість річок пересихають. Найбільшими з них є Муррей і її притока Дарлінг. У центральній частині Австралії розташовані кілька солоних озер, найбільшим із яких є озеро Ейр.

Ґрунтовий покрив хоча й різноманітний, але на більшій частині території панують піщані та кам’янисті пустелі. Переважають різні види червоних і жовтих ґрунтів (мал. 2).

Тривала ізольованість материка створила тут своєрідний рослинний і тваринний світ. Однією з найпоширеніших рослин є евкаліпт, який дуже цінують за деревину, що не гниє, а також лікарські та фармацевтичні властивості евкаліптової олії. Серед тварин переважають сумчасті. Кенгуру і страус ему, які зустрічаються тільки на цьому материку, зображені на гербі Австралійського Союзу.

Австралія володіє багатими мінеральними ресурсами та посідає провідні позиції у світі за запасами бокситів (перше місце), цинку (друге), золота (четверте), срібла (шосте). Австралії також належать провідні позиції за покладами залізної руди, олова, нікелю та урану. Тут є і значні родовища кам’яного вугілля, нафти та природного газу.

2. ІСТОРИКО- ТА ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ.

Археологи вважають, що перші люди з’явилися в Австралії близько 40 тис. років тому і прибули сюди з Південної Індії.

Мал. 2. Типовий австралійський пейзаж.

Наприкінці ХУНІ ст. материк почала інтенсивно колонізувати Велика Британія. Сюди вивозили найнебезпечніших злочинців. Потім з’явилися вільні поселенці, кількість яких стрімко зросла під час «золотої лихоманки» у 50—60-ті рр. XIX ст. Із 1901 р. британські колонії на материку утворили федерацію, яка отримала назву Австралійський Союз. Він існував як британський домініон, а в 1942 р. став суверенною державою, членом Британської Співдружності націй (мал. 3).

За допомогою мал. 3 та політичної карти світу назвіть країни, що входять до складу Співдружності націй. Знайдіть додаткову інформацію про діяльність цього союзу держав.

3. НАСЕЛЕННЯ.

Австралія належить до найменш заселених країн і частин світу. Середня густота населення становить менше ніж 3 особи/км2. Понад 70 % його сконцентровано на східному й південно-східному узбережжі. Частка міського населення наближається до 90 %. Найбільшими містами є Сідней (4 млн осіб), Мельбурн (3,5 млн) і Брисбен (1,5 млн осіб). Переважають нащадки переселенців із Великої Британії. Кількість аборигенів поступово скорочується (мал. 4).

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про життя аборигенів Австралії.

4. ГОСПОДАРСТВО. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ.

Австралія — високорозвинена держава з потужною промисловістю та сільським господарством. Провідною галуззю промисловості є гірничодобувна (мал. 5). Світове значення має видобуток руд кольорових і рідкісних металів, особливо рутилу та цирконію, що особливо необхідні для космічної та авіаційної промисловості, біомедицини тощо.

Мал. 3. Країни-члени Співдружності націй.

На відміну від більшості високорозвинених держав світу, в Австралії обробна промисловість поступається гірничодобувній, особливо за експортним значенням. Виняток становлять металургія й харчова промисловість. На потужних чорній та кольоровій металургії базується багатогалузеве машинобудування: автомобілебудування, виробництво сільськогосподарських машин, радіотехніки тощо.

Хімічна промисловість спеціалізується на переробці нафти й виробництві добрив. Харчова промисловість базується на високотоварному сільському господарстві. За експортом сільськогосподарської продукції Австралія поступається лише США. За поголів’ям овець Австралія посідає друге місце у світі (понад 120 млн голів). Морожене м’ясо та м’ясні консерви у величезних обсягах експортуються на світовий ринок. Країні також належить першість за обсягом виробництва вовни. Зернові культури, насамперед пшениця, дають сировину для борошномельного виробництва.

Провідними галузями є садівництво, овочівництво, виноградарство.

Мал. 4. Аборигени Австралії.

У розвитку економіки рідкозаселеної Австралії велике значення має транспорт. Довжина залізниць перевищує 40 тис. км, автомобільних шляхів — понад 900 тис. км. Це друга країна у світі за кількістю автомобілів на одну особу. Крім того, в Австралії є специфічні залізниці, які зв’язують місця вирощування та переробки цукрової тростини та використовуються лише для цих перевезень. Також існують так звані «рудні залізниці» на південному заході країни. Це чотири промислові лінії, якими залізна руда перевозиться в морські порти Дампір, Порт-Лінкольн та ін.

У внутрішніх і зовнішніх перевезеннях пасажирів усе більшого значення набуває повітряний транспорт. Розширюється мережа трубопроводів. Тут є навіть бензинопровід завдовжки 500 км. Для зовнішньоторговельних зв’язків використовують переважно морський транспорт. Найбільші порти країни — Аделаїда, Брисбен, Кернс, Дарвін.

26 грудня 1991 р. Австралійський Союз визнав незалежність України. Того ж дня між двома державами були встановлені дипломатичні відносини.

Мал. 5. 1) Гірничодобувне обладнання; 2) автопоїзд — один із видів транспорту для перевезення продукції гірничодобувної промисловості.

ВИСНОВКИ

■ Австралія — високорозвинена держава з потужною промисловістю та сільським господарством, країна «Великої двадцятки», що відіграє все більшу роль у світовій економіці та політиці. Понад 70 % населення проживає на східному та південно-східному узбережжі. Майже 90 % — жителі міст.

■ Австралія бідна на поверхневі прісні води, але багата на боксити, цинк, золото, срібло, залізну руду, олово, нікель, уран, кам'яне вугілля, нафту та природний газ. Провідні галузі промисловості: гірничодобувна, металургійна, хімічна й харчова. На потужних чорній і кольоровій металургії базується багатогалузеве машинобудування.

■ Харчова промисловість спеціалізується на високотоварному сільському господарстві. Країна експортує морожене м'ясо та м'ясні консерви, вовну й зернові культури.

■ У внутрішніх і зовнішніх перевезеннях пасажирів усе більшого значення набуває повітряний транспорт. Для зовнішньоторговельних зв'язків використовують переважно морський транспорт.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте географічне положення Австралійського Союзу. Укажіть його позитивні та негативні риси.

2. Назвіть ресурси, яких країні не вистачає.

3. Поясніть, як природно-кліматичні умови впливають на спеціалізацію та розміщення сільського господарства країни.

4. Поясніть значення транспорту для розвитку економіки країни. Поясніть, чому авіаційний транспорт використовують як для зовнішніх, так і для внутрішніх пасажирських перевезень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити