Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

Тема 5. Країни з перехідною економікою

§ 61 Білорусь

Знайдіть на карті атласу кордони України та Білорусі. Якими природними об'єктами вони проходять?

Офіційна назва — Республіка Білорусь. Столиця — Мінськ (1,7 млн жителів). Площа — 207,595 тис. км2 (84-те місце у світі). Населення — 9,49 млн осіб (93-тє місце). Державні мови — білоруська і російська. Грошова одиниця — білоруський рубль (мал. 1).

Мал. 1. Державні символи країни: герб і прапор.

1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Білорусь — країна Східної Європи. Вона не має виходу до морів, але розташована на перехресті важливих транспортних шляхів, що з’єднують Центральну Європу зі Східною, Скандинавію і країни Балтії з Південною Європою. Межує з Латвією, Литвою, Польщею, Україною та Росією. Загалом географічне положення сприятливе для розвитку економіки країни.

Знайдіть на карті атласу Білорусь та країни, із якими вона межує. Назвіть столиці цих країн.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Рельєф Білорусі рівнинний. Найвища точка дорівнює 345 м над рівнем моря. Клімат помірно континентальний, на його формування значно впливають часті циклони з Атлантики. Вони приносять вологе повітря й опади, завдяки яким Білорусь має густу річкову мережу. Річки належать до басейну Атлантичного океану. Найбільшими річками є Дніпро з притоками Прип’ять, Сож, Березина, а також Західна Двина й Німан. У країні є понад 10 тис. озер.

За картами атласу встановіть, до басейну яких морів належать річки Білорусі.

Понад 60 % території Білорусі зайнято малородючими підзолистими ґрунтами. Більше третини країни — це болота та перезволожені землі. Рослинність доволі одноманітна. Майже третину території займають мішані ліси. Тваринний світ також не дуже різноманітний. Створено декілька заповідників. Серед них найвідоміший — Біловезька пуща з популяцією зубрів.

Незначний природно-ресурсний потенціал Білорусі зазнав величезної шкоди через аварію на Чорнобильській АЕС. Країна має поклади калійної і кухонної солей, незначні родовища нафти та природного газу в Гомельській області, кам’яного й бурого вугілля, чималі запаси торфу та будівельних матеріалів. Відомі два великі родовища залізної руди, які залягають на значній глибині.

3. НАСЕЛЕННЯ.

Кількість населення Білорусі з 2003 р. зменшилася на 1 млн осіб, що дуже багато для такої невеликої країни. Густота його розселення становить трохи більше 40 осіб/км2. Близько 80 % населення складають білоруси. Багато росіян (8,2 %), поляків (3 %) та українців (1,7 %). Найгустіше заселена підвищена центральна частина країни, де розташована її столиця. Це єдине в країні місто-мільйонер. Частка міських жителів становить 77 %. Найбільші міста: Мінськ (мал. 2), Гомель, Брест, Вітебськ, Гродно, Могильов.

Мал. 2. Столиця Білорусі — місто Мінськ.

Мал. 3. БелАЗ — один із найбільших вантажних автомобілів у світі.

Підготуйте додаткову інформацію про найбільші міста Білорусі та розвинені в них види господарської діяльності за допомогою офіційного сайта країни (електронний режим доступу: belarus.by/ru).

4. ГОСПОДАРСТВО.

Білорусь має розвинений комплекс обробних галузей промисловості (машинобудування, хімічна, деревообробна, легка й харчова), продуктивне сільське господарство. Економічна політика країни орієнтована на створення та розвиток ринкової економіки, структурну перебудову господарства, розвиток наукоємних галузей, конверсію оборонної промисловості, модернізацію обробних галузей та аграрного сектору з переважанням державної власності. За високого рівня інфляції держава втручається в регулювання цін на соціально значущі товари харчової та легкої промисловості.

Провідною галуззю є машинобудування, на яке припадає майже 45 % усього промислово-виробничого персоналу.

СЛОВНИК

Конверсія в промисловості — скорочення випуску продукції військового призначення оборонною промисловістю та її переорієнтація на виробництво цивільної продукції.

Важливими його галузями є автомобіле-, тракторобудування й сільськогосподарське машинобудування, верстато- та приладобудування. Дизельні вантажні автомобілі випускають у Мінську, Могильові та Жодіно (мал. 3).

Тракторобудування зосереджене в Мінську, Вітебську й Бобруйську. Розвинений військово-промисловий комплекс.

Хімічна промисловість представлена виробництвом калійних добрив у районі Солегорська, азотних добрив — у Гродно, фосфорних — у Гомелі. Новополоцький та Мозирський нафтопереробні заводи виробляють паливо, а також сировину для хімії органічного синтезу.

Як і Україна, Білорусь є залежною від імпорту вуглеводнів — нафти й природного газу. Проте серед продуктів експорту поруч зі значними обсягами калійних добрив зустрічаються нафтопродукти, у тому числі й бензин.

У країні випускають штучні хімічні волокна (Могильов), пластмаси (Борисів і Полоцьк), лаки й фарби (Ліда) тощо. Лісопереробна промисловість виробляє фанеру, сірники, папір, картон, меблі.

На відміну від України, у Білорусі зберегли виробництво тканин із льону та виробів із них. На сировині власного сільського господарства в країні працюють льонокомбінати, які виготовляють продукцію для власного споживання, а також експортують її у країни колишнього СРСР та в ЄС (мал. 4).

Мал. 4. 1) На Оршанському льонокомбінаті; 2) готова продукція білоруських льонокомбінатів; 3) виробництво швейних виробів на замовлення італійської компанії «Ікеа».

Сільське господарство Білорусі спеціалізується на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві, вирощуванні льону, картоплі, цукрових буряків і пшениці. У структурі посівних площ переважають зернові культури (майже 50 %): жито, пшениця, яровий ячмінь. Повсюдно поширене вирощування картоплі. Провідною технічною культурою є льон-довгунець. Тваринництво молочно-м’ясної спеціалізації доволі рівномірно розміщене територією країни. Частка свинарства у виробництві м’яса складає майже 40 %. Питома вага продукції тваринництва у вартості всієї продукції сільського господарства становить понад 70%. Поблизу великих міст побудовано птахофабрики. Колись важливе для економіки країни лісове господарство скорочує обсяги виробництва.

Білорусь має добре розвинену транспортну мережу, представлену залізничним, автомобільним, річковим, авіаційним і трубопровідним транспортом. Загальна протяжність залізниць становить 5,5 тис. км, автомобільних шляхів — понад 40 тис. км. Провідні позиції в перевезенні вантажів і пасажирів належать залізничному та автомобільному транспорту. Найбільше вантажів, переважно будівельних матеріалів і лісу, перевозиться річками басейну Дніпра. Через територію Білорусі проходить декілька гілок міжнародних нафто- і газопроводів.

За картами визначте напрямки трубопроводів, які пролягають територією Білорусі.

Білорусь імпортує в основному промислову сировину, а експортує готову продукцію та напівфабрикати.

17 грудня 1991 р. між Білоруссю та Україною були встановлені дипломатичні відносини.

ВИСНОВКИ

■ Білорусь розташована на перехресті важливих транспортних шляхів, що загалом характеризує географічне положення як сприятливе для розвитку економіки країни.

■ Незначний природно-ресурсний потенціал Білорусі зазнав величезної шкоди через аварію на Чорнобильській АЕС.

■ Для населення Білорусі характерна депопуляція.

■ Білорусь має розвинений комплекс обробних галузей промисловості (машинобудування, хімічна, деревообробна, легка і харчова) та продуктивне сільське господарство.

■ Економічна політика країни орієнтована на створення й розвиток ринкової економіки, структурну перебудову господарства, розвиток наукоємних галузей, конверсію оборонної промисловості, модернізацію обробних галузей та аграрного сектору.

■ Сільське господарство Білорусі спеціалізується на молочно-м'ясному скотарстві, свинарстві, виробництві льону й картоплі. Питома вага продукції тваринництва у вартості всієї продукції сільського господарства становить понад 70 %.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте особливості географічного положення Білорусі. Поясніть їхній вплив на розвиток господарства країни.

2. Поясніть місце та роль Білорусі в міжнародному поділі праці.

3. Назвіть продукцію, яку Білорусь постачає на ринки Європи.

4. Поясніть, чому в сільському господарстві країни значна частка належить тваринництву.

5. Укажіть перспективи розвитку господарства країни.

6. Знайдіть у додаткових джерелах статистичні дані щодо господарства Білорусі. Можна скористатися матеріалами сайта belstat.gov.by.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити