Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Тема 1. Форми міжнародних відносин

Тема 2. Україна у світі

Тема 3. Глобальні проблеми людства

Сьогодні поняття «міжнародні відносини» сприймається як системна сукупність політичних, економічних, культурних, соціальних, дипломатичних, правових, військових і гуманітарних зв'язків та відносин між основними учасниками світового співтовариства.

Після Другої світової війни сформувалися два підходи до розуміння змісту міжнародних відносин. Перший, традиціоналістський підхід, знайшов найбільш повне втілення у працях американського політолога Ганса Моргентау. Він визначав їх як «політичні взаємини між націями», в основі яких лежить боротьба за владу як єдиний «національний інтерес» для всіх учасників міжнародного життя. Другий, модерністський підхід, розглядає окремі компоненти міжнародного життя, наприклад процес прийняття зовнішньополітичних рішень, їх оптимізацію та втілення в життя.

Отже, починаємо розмову про міжнародні відносини.

Вивчаючи теми, ви:

■ дізнаєтеся про основні форми міжнародних відносин між державами, форми політичних, економічних, культурних та інших зв'язків України з державами світу тощо;

■ навчитеся пояснювати та характеризувати глобальні проблеми людства і приклади шляхів їх розв'язання тощо;

■ познайомитеся з об'єктами світової природної і культурної спадщини в Україні;

■ оціните потенційні напрямки співробітництва України з країнами світу та перспективи входження України у світовий економічний простір;

■ зрозумієте тенденції міжнародних політичних, економічних та культурних відносин в умовах глобалізації;

■ усвідомите роль та місце, що посідає Україна у світі за основними показниками соціально-економічного розвитку.

Тема 1. Форми міжнародних відносин

§ 66 Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації

Пригадайте, що таке туризм. Які ще форми міжнародних відносин вам відомі?

1. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ.

Міжнародні відносини — комплексна сукупність зв’язків між країнами світу. За сферами суспільного життя їх можна поділити на економічні, політичні, культурні. Усі ці процеси та явища зараз відбуваються на тлі глобалізації. Саме глобалізація є процесом світової економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації, перетворення всіх явищ суспільного життя на планетарні, тобто ті, які стосуються всієї планети. Відбувається міжнародний поділ праці у світовому масштабі, поширення капіталів і міжнародних інвестицій, людських і виробничих ресурсів, набирають темпів світові міграційні процеси, відбувається зближення культур різних народів і країн.

СЛОВНИК

Міжнародні корпорації — великі об'єднання промислових, торговельних, транспортних або банківських фірм і компаній, діяльність яких виходить далеко за межі країн базування й забезпечує їм сприятливі позиції у виробництві, збуті, закупівлі товарів і наданні послуг.

Мал. 1. Логотипи міжнародних корпорацій.

На сучасному етапі глобалізації рушієм її подальшого розширення й поглиблення виступають міжнародні економічні відносини. На сьогоднішній день прогрес кожної країни невіддільний від її участі у світовому обміні матеріальними та духовними цінностями. Жодна, навіть найрозвиненіша держава не може виробляти однаково ефективно весь асортимент сучасної продукції. Це пов’язано саме з географічною диференціацією найрізноманітніших умов і ресурсів нашої планети. Через неї в окремих регіонах Землі формуються об’єктивно кращі умови для виробництва тієї чи іншої продукції або надання тих чи інших послуг.

Назвіть сільськогосподарську продукцію, яку не виробляє наша держава. Поясніть, чому ці продукти не виробляються в Україні, а імпортуються з інших країн.

Зараз розвиток міжнародного економічного співробітництва все більше набуває форми міжнародних корпорацій (мал. 1). Це величезні глобальні економічні об’єднання, створені на засадах поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів. Такі корпорації з метою залучення глобальних ресурсів різних частин нашої планети створюють найрозвиненіші країни світу, перш за все США («Кока-Кола», «Дженерал Електрик», «Боїнг», «Епсон» тощо) (мал. 2, 3).

Які ще міжнародні корпорації вам відомі?

Провідні позиції в міжнародних економічних відносинах посідають економічно розвинені країни Заходу. Їхня частка в усіх видах міжнародних зв’язків коливається від 65 до 75 %. Країни, що розвиваються, за всіх позитивних для них тенденцій у світовій економіці ще й досі значно залежать від експорту сировини, палива і продовольства.

Мал. 2. Місця для відпочинку пілотів в одному з літаків корпорації Боїнг.

Мал. 3. Компанія «Дженерал Електрик» виготовляє будь-яку техніку: від побутової до деталей літаків.

2. ОСНОВНІ ВИДИ Й ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ.

Основні види й форми міжнародних економічних зв’язків існують між окремими державами, підприємствами тощо (мал. 4).

В умовах глобалізації світового господарства для підготовки економістів, політологів, журналістів та низки інших спеціальностей більш важливим стає вивчення своєрідності й неповторності організації національних господарств найбільш розвинених держав світу, виявлення їхніх спільних і відмінних рис розвитку тощо. Студенти цих та інших спеціальностей, які навчаються в різних країнах світу, вивчають особливості трансформації цих держав до сучасного рівня конкурентного середовища, роль і значення держави в управлінні ринковими процесами й пошуках найоптимальнішої системи господарювання. Підготовка цих та інших фахівців міжнародного рівня є одним із видів міжнародних зв’язків.

СЛОВНИК

Міжнародна торгівля — історично перша форма міжнародних економічних відносин, що являє собою обмін товарами й послугами між державами на основі спеціалізації їхнього національного господарства, для якого участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі.

Зовнішня торгівля — торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів і послуг. У сукупності зовнішня торгівля різних держав утворює міжнародну торгівлю.

За допомогою таблиці «Рейтинг вищих навчальних закладів світу» (с. 99) визначте, які вищі навчальні заклади є найбільш привабливими для іноземних студентів.

За допомогою додаткових джерел дізнайтеся більше про одну з основних форм міжнародних зв'язків. На основі підібраного матеріалу організуйте та проведіть прес-конференцію на уроці географії.

Мал. 4. Основні форми міжнародних економічних відносин.

Таблиця 1

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПАТЕНТНИХ ЗАЯВОК (2014 р.)

Місце

Країна (організація)

Кількість

1

Китай

928177

2

США

578 802

3

Японія

325 989

4

Південна Корея

210292

5

Європейське патентне відомство

152662

6

Німеччина

65 965

7

Індія

42 854

8

Росія

40 308

9

Канада

35 481

10

Бразилія

30 342

Міжнародна торгівля, як ви вже знаєте, є однією з форм зовнішніх економічних зв’язків. Вона характеризується трьома основними показниками: 1) оборотом (обігом); 2) товарною структурою; 3) географічним розподілом.

Пригадайте, які країни є світовими лідерами за торговельним обігом.

Політичні відносини між країнами в період глобалізації із двосторонніх перетворюються на багатосторонні. Якщо раніше абсолютно переважали двосторонні політичні відносини між країнами, то сьогодні створюється все більше регіональних і глобальних міжнародних організацій. Вам уже відомо, що зараз їх у світі налічується понад 4 тисячі й кількість постійно зростає. На політичній карті світу з’являються нові держави, які намагаються здійснювати власну політику. Це неминуче призводить до міжнародних конфліктів у всіх сферах людської діяльності. Із метою їх розв’язання і створюються різноманітні міжнародні організації.

Таблиця 2

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПАТЕНТНИХ ЗАЯВОК У РОЗРАХУНКУ НА 1 МЛН ОСІБ (2012 р.)

Місце

Країна

Кількість

1

Південна Корея

2962

2

Японія

2250

3

Швейцарія

1013

4

Німеччина

902

5

США

856

6

Фінляндія

665

7

Данія

539

8

Австрія

489

9

Нідерланди

444

10

Китай

396

Пригадайте, що ви вже знаєте про міжнародні організації. Членом яких міжнародних організацій є Україна? До складу яких із них вона прагне потрапити? Поясніть, чому.

Міжнародна культурна співпраця передбачає організацію виставок картин або експозицій провідних музеїв світу, міжнародних музичних і пісенних конкурсів, кінофестивалів, обмін творчими колективами, спільне вивчення культурних та історичних цінностей різних народів світу (міжнародні археологічні експедиції, експедиції до регіонів світу, де збереглися стародавні культурні традиції, тощо), обмін кіно-, відео- та аудіо-продукцією тощо.

Прикладом такої співпраці є кінематограф. Лідерами за кількістю фільмів, які знімаються за рік, є індійська, американська та китайська кіноіндустрії. Це не дивно, адже Індія та Китай, крім власного населення, що налічує понад 1 млрд осіб, мають і найбільшу у світі діаспору. Це приносить їм чималі доходи та представляє країни в інших регіонах світу.

ВИСНОВКИ

■ За сферами суспільного життя міжнародні відносини можна поділити на економічні, політичні, культурні. Усі вони як процеси та явища зараз відбуваються на тлі глобалізації.

■ Прогрес розвитку світового господарства залежить від ступеня участі у світовому обміні матеріальними та духовними цінностями між усіма країнами. Це пов'язано з тим, що географічні відмінності умов і ресурсів планети не дозволяють жодній країні виробляти весь необхідний спектр продукції для забезпечення потреб, що зростають.

■ Розвиток міжнародного економічного співробітництва все більше набуває форми міжнародних корпорацій — величезних глобальних економічних об'єднань, створених на засадах поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів. Найбільші з них засновані в США.

■ Основні форми міжнародних економічних зв'язків — це міжнародна торгівля, вивезення капіталу і кредитно-фінансові відносини, науково-технічне співробітництво, міжнародне виробниче співробітництво, надання міжнародних послуг і міжнародний туризм.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, що таке міжнародні відносини.

2. Як ви зрозуміли поняття «міжнародні корпорації»? Наведіть приклади міжнародних корпорацій.

3. Поясніть, чому на сучасному етапі розвитку світового господарства все більшого значення набувають міжнародні економічні зв'язки.

4. Назвіть основні форми міжнародних економічних зв'язків. Поясніть зміст однієї з них.

5. Поясніть, чому культурні зв'язки між країнами стають усе важливішими в умовах глобалізації.

6. Проаналізуйте статистичні дані таблиць 1, 2 (с. 204) та зробіть відповідні висновки щодо країн-лідерів у галузі виробничих і науково-технічних міжнародних зв'язків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити