Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Тема 3. Глобальні проблеми людства

§ 71 Поняття про глобальні проблеми людства

Як ви розумієте значення слова «глобальний»?

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА.

Глобальні проблеми людства — це загальні, всесвітні проблеми, тобто ті, які тією чи іншою мірою стосуються майже кожної людини на планеті. Вони негативно впливають на все людство і, звичайно, не можуть бути вирішені однією людиною чи країною або навіть групою країн окремо.

СЛОВНИК

Глобальні проблеми — політичні, економічні та соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства. Вони виникли на межі XIX і XX ст., коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами та залучені у світове господарство.

Мал. 1. Класифікація глобальних проблем людства.

Подолати глобальні проблеми можна лише об’єднаними зусиллями, спільними діями всіх народів і держав (мал. 1).

Очевидним є й те, що гострота прояву глобальних проблем у різних країнах неоднакова. Для одних країн вони не становлять безпосередньої загрози їхньому існуванню. Для інших деякі проблеми є гострими, а якісь не набули актуальності й нині.

Розгляньте схему на мал. 1. Поясніть, чому всі глобальні проблеми об'єднано в три групи. Наведіть приклади тих проблем, які найбільш гостро відчуваються в сучасній Україні та країнах-сусідах.

У минулому людство, яке було ще нечисленним і неорганізованим, не створювало жодної глобальної проблеми ані для себе, ані для планети. Об’єднані в державу люди почали господарське освоєння великих територій. Прокладалися канали, вирубувалися ліси, будувалися великі міста (мал. 2). Це призвело до утворення гострих регіональних проблем, перш за все екологічних.

Наприкінці XIX та особливо впродовж XX ст. науково-технічний прогрес і бурхливий розвиток науки забезпечили господарське освоєння людиною нашої планети у величезних масштабах. Людство набуло небачених можливостей, які не завжди використовуються розумно й раціонально. Водночас на всій Землі постали глобальні проблеми, кількість яких постійно збільшується.

Поясніть причини збільшення глобальних проблем людства. Наведіть приклади країн, де ці проблеми відчуваються найбільш гостро.

Сьогодні до всеосяжних, тобто глобальних проблем людства відносять:

1) демографічну проблему, яку спричинило швидке зростання кількості населення в найбідніших країнах світу;

2) екологічну проблему, пов’язану з інтенсивним руйнуванням довкілля, що поступово робить нашу планету непридатною для життя;

3) проблему забезпечення розвитку людства ресурсами, у тому числі продовольчими;

4) геополітичні проблеми, які породжують воєнні конфлікти та загрожують людству світовою війною;

5) проблему поглиблення нерівності й нерівномірності розвитку різних націй, країн, регіонів, що постійно створює регіональну і світову напруженість.

Поясніть, як ви розумієте зміст кожної з указаних проблем. Наведіть приклади країн, де ці проблеми відчуваються найбільш гостро.

Мал. 2. 1) Акведук античного міста Фазеліс, якому близько 2 тис. років (Туреччина); 2) Віадук у Швейцарських Альпах.

СЛОВНИК

Гібридна війна — війна, що реалізується не в традиційний спосіб (ведення воєнних дій), а за допомогою створення внутрішніх суперечностей та конфліктів у державі, яку обрано для агресії, із подальшим використанням їхніх результатів для досягнення політичних цілей країни-агресора.

2. ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА.

Розвиток цивілізації на планеті породжує нові комплексні проблеми людства, якими є невиліковні на сьогодні хвороби, наприклад СНІД. Так, у деяких африканських країнах цією хворобою заражена значна частина населення. Поширюються наркоманія, злочинність, тероризм, гібридні війни, знецінюються та зникають традиційні духовні цінності. Краще технічно озброюючись, людина не стає кращою морально. У цьому, напевно, ховаються першопричини виникнення всіх глобальних проблем людства.

У наш час стало зрозумілим, що державні інститути не спроможні самостійно вирішити глобальні проблеми людства, навіть об’єднавши власні зусилля.

Мал. 3. 1) Пожежа на АЕС Фукусіма в Японії; 2) будівництво нового саркофага на Чорнобильській АЕС.

Таким чином, крім державного, потрібний ще й громадський контроль за розвитком ситуації на нашій планеті. Активне втручання громадськості, кожного з нас у подолання негативних явищ і процесів сьогодення, як показує досвід багатьох розвинених країн світу, є ефективним і дієвим.

Свій внесок у вирішення глобальних проблем людства робить і Україна. Так, у нашій державі після Чорнобильської катастрофи накопичився значний досвід боротьби з радіоактивним забрудненням території, який знадобився іншим країнам. Наприклад, японці після аварії на атомній станції Фукусіма використали напрацювання українських учених і господарників під час ліквідації наслідків радіоактивного зараження (мал. 3).

Знайдіть більше інформації про використання досвіду ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в інших країнах. За допомогою мережі Інтернет «відвідайте» музей Чорнобиля (електронний режим доступу: chornobylmuseum.kiev.ua/ru — віртуальний тур). Поділіться своїми враженнями від цієї віртуальної екскурсії на одному з уроків географії.

ВИСНОВКИ

■ Глобальними називають політичні, економічні та соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства і не можуть бути вирішені тільки однією людиною чи країною або навіть групою країн.

■ Гострота прояву глобальних проблем у різних країнах неоднакова. До глобальних проблем людства відносять: демографічну, екологічну, продовольчу, проблему забезпечення розвитку людства всіма видами ресурсів, проблему воєн та тероризму, поглиблення нерівності й нерівномірності розвитку різних націй.

■ Розвиток цивілізації на планеті породжує нові комплексні проблеми: невиліковні хвороби, наркоманію, злочинність, тероризм, гібридні війни тощо.

■ Свій внесок у вирішення глобальних проблем мають робити всі країни та кожна окрема людина.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, що таке глобальні проблеми людства.

2. Назвіть глобальні проблеми людства. Поясніть, як і чому їх об'єднують в окремі групи.

3. Поясніть причини виникнення та особливості прояву сучасних глобальних проблем.

4. Укажіть причини виникнення нових глобальних проблем із подальшим розвитком цивілізації.

\
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити