Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Тема 3. Глобальні проблеми людства

§ 73 Демографічна та продовольча проблеми

Які демографічні проблеми існують в Україні? Із чим вони пов'язані?

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЯ.

Вивчаючи населення України та світу, ви вже ознайомилися з особливостями його відтворення й розміщення. Ці особливості спричинили демографічну проблему, яка дедалі загострюється. У цілому демографічна проблема полягає у стрімкому зростанні кількості населення в країнах, що розвиваються, і в загрозі депопуляції, тобто перевищенні кількості померлих над кількістю народжених, в економічно розвинених країнах. Обидва процеси є негативними для людства. Крім того, до демографічної проблеми можна віднести й швидкі темпи розростання міст і міських агломерацій та збільшення неконтрольованої міграції.

Розгляньте мал. 1. Чи можна назвати процес природного приросту населення Росії депопуляційним? Чим це загрожує країні?

На сьогоднішній день найгостріша демографічна ситуація склалася в країнах, що розвиваються. В окремих країнах Африки, Південної і Центральної Америки кількість населення подвоюється кожні 20—30 років. Це переважно економічно слаборозвинені, бідні країни. Стрімке зростання кількості населення в них спричиняє існування великого числа безробітних і бездомних, збільшення неконтрольованих потоків мігрантів до розвинених країн Європи (мал. 2).

Зараз точно невідомо, яку максимальну кількість населення зможе прогодувати наша планета. За різними джерелами, ця цифра коливається від 10 до 20 млрд осіб. Ніхто не знає, що станеться, коли цієї межі буде досягнуто. Щоб запобігти можливим демографічним катастрофам, уряди більше ніж 100 країн почали реалізовувати програму планування сім’ї. Кількість населення планети припинить зростання лише за умови, якщо кожна родина матиме не більше трьох дітей.

2. ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА.

Із демографічною тісно пов’язана й продовольча проблема, яка визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє та майбутнє населення планети. Співвідношення кількості населення та обсягу продуктів харчування визнано однією з найважливіших глобальних проблем людства.

Мал. 1. Природний приріст населення Росії.

Мал. 2. Емігранти з Африки прямують до Італії.

Кількість голодуючих людей у світі постійно зростає. За різними підрахунками, щоденно на нашій планеті недоїдають від 1 до 1,5 млрд осіб. Найбільше голодуючих у країнах, що розвиваються. У розвинених країнах добове споживання їжі досягає в середньому 3300 калорій, а в країнах, що розвиваються, — не більше ніж 2200. Мінімальна норма, визначена ООН, складає 2400 калорій (мал. 3).

Проаналізуйте мал. 3 та зробіть відповідні висновки.

Уперше на актуальність проблеми співвідношення зростання кількості населення і наявності продовольства ще на початку XIX ст. вказав англійський економіст і публіцист Томас Мальтус (мал. 4). Він обґрунтував неминучість негативних наслідків збільшення кількості населення та звернувся до проблеми її оптимізації. Ідеї Т. Мальтуса лягли в основу мальтузіанства як сукупності концепцій, де необмежене зростання кількості населення розглядається як головна причина соціальних лих, політичних потрясінь та екологічних катастроф.

За допомогою додаткових джерел знайдіть інформацію про соціально-економічні моделі Дж. Форрестера, М. Месаровича, Е. Пестеля в ідеях вчених «Римського клубу». Розкажіть, як концепція сталого розвитку описує способи вирішення демографічної проблеми.

Способи вирішення продовольчої проблеми донині не зовсім зрозумілі. Вочевидь, вони не обмежені сферою власне сільського господарства. Є підстави вважати, що важливим напрямком вирішення проблеми голоду є перехід від «зеленої» революції до революції генетичної. Запровадження досягнень біотехнології стане істотним внеском у вирішення продовольчої проблеми.

За додатковими джерелами знайдіть інформацію про причини наукових розробок та створення генетично модифікованих продуктів. Із яких причин і хто працював над цими розробками?

Мал. 3. Середня калорійність харчування в країнах світу.

Мал. 4. Томас Мальтус.

ВИСНОВКИ

■ Демографічна проблема в країнах, що розвиваються, полягає у стрімкому зростанні кількості населення. Економічно розвиненим країнам загрожує депопуляція. Обидва процеси негативні для розвитку людства.

■ Найгостріша демографічна ситуація склалася в країнах, що розвиваються. Стрімке зростання кількості населення в них спричиняє збільшення числа безробітних і бездомних, а також неконтрольованих потоків мігрантів.

■ Із демографічною тісно пов'язана продовольча проблема. За різними підрахунками, щоденно на нашій планеті недоїдають від 1 до 1,5 млрд осіб. Найбільше голодуючих у країнах, що розвиваються.

■ Способи вирішення продовольчої проблеми не обмежені сферою сільського господарства. Важливим напрямком розв'язання проблеми голоду є перехід від «зеленої» до генетичної революції та запровадження досягнень біотехнології.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте демографічну проблему та поясніть причини її виникнення.

2. Поясніть, чому та як демографічна проблема пов'язана з продовольчою.

3. Покажіть на карті регіони і країни, де найбільше проявляється проблема голоду та нестачі продовольства.

4. Охарактеризуйте наслідки демографічної та продовольчої проблем.

5. Скористайтеся інформацією § 23 (с. 68) та назвіть країни, для яких продовольча проблема не є актуальною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити