Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Тема 3. Глобальні проблеми людства

§ 74 Енергетична і сировинна проблеми

Як країни світу забезпечують власні господарства енергоносіями? Чи існують альтернативні способи вирішення цієї проблеми?

1. ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ.

Збільшення енергоспоживання на початку XXI ст. пов’язане з розвитком технічної цивілізації на Землі. У свою чергу, бурхливі темпи розвитку енергетики спричинили появу низки проблем.

Сьогодні на перший план виходить проблема забезпечення ресурсами енергетичного господарства. З одного боку, сумарні запаси паливних ресурсів Землі доволі великі.

Мал. 1. Собівартість видобутку нафти в країнах світу в дол. США (за даними на 2015 р.).

Щороку відкриваються нові родовища. Запроваджуються нові технології видобутку нафти і природного газу, наприклад зі сланцевих пластів гірських порід. З іншого боку, спостерігається відносна ресурсна обмеженість, особливо в регіональному відношенні. Найбільш доступні поклади енергоносіїв вичерпуються, що призводить до збільшення глибини видобутку і, відповідно, зниження його рентабельності.

Мал. 2. Космічне сміття на навколоземній орбіті.

Дехто з учених вважає, що невдовзі енергетичні затрати на розвідування й видобування головного виду палива — нафти — за межами Близького Сходу перевищуватимуть кількість енергії, яка може бути отримана з неї (мал. 1).

За даними на мал. 1 порівняйте собівартість видобутку нафти в різних країнах світу та зробіть відповідні висновки.

Проте особливо загострюються проблеми, пов’язані з негативним впливом енергетики на довкілля. Масове використання викопного палива — нафти, вугілля, природного газу — завдає збитків природі й здоров’ю людини через викиди, що містять важкі метали, двоокис сірки, окис азоту та інші шкідливі речовини. Рослини та Світовий океан уже не встигають поглинати всю кількість вуглекислоти, яка утворюється внаслідок спалювання органічного палива. Це призводить до поступового посилення «парникового ефекту» й викликає небажане потепління клімату.

Унаслідок інтенсивного видобутку починають вичерпуватися й запаси руд металів. Особливо відчутною стає нестача найдоступніших за глибиною залягання та районами видобутку родовищ залізної, марганцевої, мідної, нікелевої руд. Помітно збідніли ресурси алюмінієвої сировини, насамперед багатих родовищ бокситів. Це створює загрозу поглиблення кризи в галузях господарства, які виробляють дуже потрібні для людства конструкційні матеріали. Починає даватися взнаки й нестача прісної води. Ця проблема все більше загострюється.

За допомогою карт атласу назвіть країни, які вже сьогодні мають дефіцит прісної води.

Дуже виснажені й біологічні ресурси Світового океану (риба, кальмари, криль, морські водорості тощо). Крім біологічних ресурсів, Світовий океан має й колосальні мінеральні багатства — корисні копалини. Із дна океанів і морів уже сьогодні видобувають 33 % нафти і 25 % природного газу. Уже реальним є освоєння технологій видобутку всіх мінералів із морської води. Потенційним ресурсом Світового океану є дейтерій — паливо для термоядерних пристроїв. Його запаси в морській воді практично невичерпні. До того ж сам Океан — це велетенське джерело енергії.

2. ПРОБЛЕМА ОСВОЄННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ.

Із кожним роком усе більша кількість країн запускає на земну орбіту космічні кораблі, супутники, орбітальні керовані й автоматичні станції. Тому дуже гостро постала проблема космічного сміття, що накопичується навколо нашої планети та падає на Землю (мал. 2).

Крім того, у місцях запуску ракет і космічних кораблів залишаються їхні відпрацьовані паливні баки, які містять дуже токсичні речовини. Потрапляючи у ґрунт або воду, ці токсини дуже забруднюють їх. Найбільше від таких проблем страждає Казахстан, де розташований відомий космодром Байконур. Остаточно не вирішена і проблема можливого розміщення в космосі ядерної зброї, що стала особливо актуальною в останні роки.

За допомогою додаткових джерел знань дізнайтеся більше про космічне сміття та його шкоду.

ВИСНОВКИ

■ Нагальною у світі є проблема забезпечення ресурсами енергетичного господарства через вичерпання найбільш доступних покладів енергоносіїв. Загострюються проблеми, пов'язані з негативним впливом енергетики на довкілля, що призводить до поступового посилення «парникового ефекту» і викликає потепління клімату.

■ Унаслідок інтенсивного видобутку вичерпуються запаси руд металів. Усе більше загострюється проблема нестачі прісної води.

■ Важливою є проблема космічного сміття на земній орбіті. Не вирішена до кінця і проблема можливого розміщення в космосі ядерної зброї.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте енергетичну і сировинну проблеми.

2. Поясніть, як можна частково подолати ці проблеми за рахунок утилізації відходів та переходу на невичерпні джерела енергії.

3. Чому енергетична та сировинна проблеми пов'язані з проблемою освоєння космічного простору?

4. Які проблеми має населення Землі, яке живе в безпосередній близькості до місць запуску космічних ракет?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити