Підручник Географія 9 клас - П. О. Масляк - Ранок 2017

РОЗДІЛ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Тема 3. Глобальні проблеми людства

§ 75 Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

Поясніть, чому розвинені країни надають допомогу бідним країнам.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ВІДСТАЛОСТІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ.

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, є найбільшою загальносвітовою проблемою. Ви вже знаєте, що велика нерівність і нерівномірність у розвитку окремих країн та їх груп є причиною загострення міжнародної напруженості. Наслідком цього можуть стати збройні конфлікти, тероризм, поява мільйонів біженців.

Щоб уникнути таких небажаних наслідків, людство має навчитися не допускати великої нерівності в розвитку країн і регіонів світу. На жаль, поки що контрасти між країнами не тільки не зникають, а й посилюються. Рівень доходів на одну особу таких країн, як Швейцарія і Норвегія, перевищує відповідний показник Ефіопії та Сомалі у 120 разів (мал. 1). Якщо порівняти випуск деяких видів продукції на одну особу в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, то тут різниця ще відчутніша — тисячі разів.

Поясніть, чому розвинені країни витрачають кошти з державних бюджетів, а світові фінансові установи та приватні особи вкладають гроші у вирішення проблем країн, що відстають у власному розвитку. Як ви вважаєте, чому ця допомога часто не дає бажаних результатів і не розв'язує проблеми?

Мал. 1. Бідні квартали в Африці.

Зростання кількості бідних, голодних, неписьменних людей, які змушені щоденно боротися за виживання, дестабілізує ситуацію у світі. Виникають локальні конфлікти, які можуть перерости в глобальні.

2. «ГОНКА ОЗБРОЄНЬ» ЯК ЧИННИК ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ.

Звичайно, у світі виникають, поглиблюються або поступово вирішуються й інші глобальні проблеми. Наприклад, величезними є економічні втрати людства від «гонки озброєнь». Після Другої світової війни всі країни світу витратили вже понад 10 трлн дол. на озброєння й утримання армії. Цю величезну суму можна було б використати набагато продуктивніше, наприклад на ліквідацію глобальних проблем людства, бідності, хвороб тощо. Найбідніші, кризові країни, незважаючи на голод і злидні, продовжують вкладати величезні кошти у виробництво зброї. Так, Північна Корея, де панує голод, постійно фінансує виготовлення ядерної зброї та ракетне озброєння (мал. 2).

Проаналізуйте дані мал. 2 та зробіть відповідні висновки.

Разом із тим і ця проблема не є однозначною. Так, багато хто вважає, що винайдення атомної зброї відвернуло третю світову війну, оскільки якщо в цьому конфлікті не буде переможців, то втрачається і сам сенс війни. Армія, воєнна промисловість дали роботу багатьом мільйонам людей, які могли бути безробітними.

Мал. 2. Витрати країн світу на воєнну промисловість (у % від ВВП).

Технічні досягнення у воєнній промисловості стали надбанням мирних галузей господарства.

І все ж загалом військово-політична конфронтація і «гонка озброєнь» є дуже небезпечними для людства. За підрахунками істориків упродовж останніх 6 тис. років мирними, тобто без воєн, були лише 292 роки. Сучасна проблема збереження миру на Землі включає в себе й таке поняття, як тероризм, що поступово набуває глобального характеру. Тероризм передбачає застосування найжорстокіших методів залякування та насилля, у тому числі фізичне знищення людей, для досягнення певних цілей. Зростання кількості терористичних актів у світі та непередбачуваність їхніх наслідків активізує зусилля світової громадськості в боротьбі з тероризмом.

Усі проблеми людства тісно пов’язані між собою. І як наслідок, загострення однієї проблеми викликає поглиблення інших. Проте хоча б часткове вирішення однієї глобальної проблеми так само пом’якшує вплив інших.

ВИСНОВКИ

■ Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, вважається найбільшою загальносвітовою проблемою, оскільки вона є причиною загострення міжнародної напруженості та може призвести до збройних конфліктів, тероризму, появи мільйонів біженців.

■ Зростання кількості бідних, голодних, неписьменних людей, які змушені щоденно боротися за виживання, дестабілізує ситуацію у світі. Відбуваються локальні конфлікти, які можуть перерости в глобальні.

■ У світі виникають, поглиблюються або поступово вирішуються й інші глобальні проблеми. Одним із чинників їх загострення є «гонка озброєнь».

■ Усі проблеми людства тісно пов'язані між собою, і загострення однієї з них викликає поглиблення інших.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте сутність проблеми подолання відсталості країн, що розвиваються.

2. Охарактеризуйте географію глобальних проблем: голоду, війни і миру та ін. Зробіть відповідні висновки.

3. Оцініть місце і роль географічної науки в сучасному світі, у різних сферах життя суспільства на прикладі пошуку можливих шляхів вирішення глобальних проблем людства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити