Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

Розділ ІІІ ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2 МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

§ 24. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ

Пригадайте! 1. Які мінеральні ресурси є в Україні для розвитку чорної металургії? 2. Які на території України є басейни та родовища руд чорних металів та коксівного вугілля?

Місце чорної металургії в господарстві України. Чорна металургія - одна з провідних базових галузей господарства нашої держави та найбільш потужних у світі. Україна протягом тривалого часу посідала 6-те місце в світі за обсягами виплавленої сталі. У 2013 р. за даними рейтингу Світової асоціації виробників (World Steel Association, WSA), Україна виплавила 30,4 млн тонн сталі, посівши 7-ме місце в світі. Однак у зв’язку з військовим конфліктом на Донбасі та зменшенням попиту на сталь на світовому ринку за останні роки виробництво сталі скоротилося на 15,6 %. У 2015 р. усі металургійні підприємства нашої держави виплавили 22,9 млн тонн сталі, й Україна замкнула першу «десятку» країн світу за цим показником (мал. 100).

Чорна металургія залишається експортно орієнтованою галуззю України. 85,5 % усієї сталі і прокату експортується переважно до країн Європи та Близького Сходу. У структурі зовнішнього товарообігу нашої держави чорна металургія посідає 1-ше місце, що становить близько 45 % вартості усього експорту країни. За обсягом експорту сталі Україна посідає 6-те місце в світі.

Основним способом виплавлення чавуну та сталі в Україні тривалий час був неекологічний з великим споживанням палива доменно-мартенівський. До 2012 р. Україна припинила роботу майже усіх мартенівських печей. Вони ще залишилися на трьох металургійних підприємствах, де мають найближчим часом бути замінені на сучасні прогресивні технології. З 1956 р. використовується прогресивний киснево-конвертерний спосіб виплавлення сталі, який нині є основним. Він дає змогу контролювати кількість і якість сталі, переплавляти металобрухт, не потребує додаткового палива. Останнім часом запроваджується електродуговий спосіб плавлення сталі. Електрометалургія виробляє найякіснішу сталь і практично не забруднює навколишнє середовище. За технологією виплавлення в дугових та індуктивних печах крім рудного агломерату використовують металобрухт. Електрометалургійні заводи працюють у Дніпрі та Запоріжжі. Набуває поширення бездоменна металургія, що передбачає виплавлення сталі з металізованих окотків, минаючи стадію виплавлення чавуну в доменній печі.

Сировинна база для розвитку чорної металургії. Для розвитку чорної металургії в Україні є всі необхідні умови: величезна, компактно розміщена сировинна база; густа транспортна мережа, яка дає змогу перевозити в межах країни сировину, якої не вистачає у даному районі; кваліфіковані трудові ресурси, а також наявність внутрішнього споживача металу - металомісткого машинобудування та будівництва.

Мал. 100. Динаміка виплавлення сталі в Україні

Ви вже знаєте, що сировиною для чорної металургії є залізна й марганцева руди, руди деяких кольорових металів, а також металобрухт. Основним видом палива є кокс, а також природний газ. Використовують у виробництві і флюсові вапняки для очищення металу від домішок, вогнетривкі глини для печей, формувальні піски для виготовлення разових ливарних форм.

Україна повністю забезпечує себе власною залізною і марганцевою рудами, коксом, іншими допоміжними матеріалами. Основним районом розвитку залізорудної та марганцеворудної промисловості є Придніпров’я. Коксівне вугілля видобувають на Донбасі. Його коксування відбувається на місцевих коксохімічних заводах. У коксових печах вугілля нагрівають без доступу повітря до температури 1000 °С. При цьому з вугілля виділяються леткі речовини (коксовий газ), а залишається вуглець. Вугілля стає порожнистим й легким. Високоякісні флюсові вапняки, вогнетривкі глини, формувальні піски поширені на Донбасі та у Подніпров’ї.

1. Поясніть чинники розміщення підприємств чорної металургії у кожному з трьох районів. Де вирішальним є сировинний, а де - транспортний чинник? 2. Поміркуйте, у якому з металургійних районів України склалися найкращі умови для розвитку чорної металургії. Поясніть, чому саме.

Виробництво чавуну, сталі та прокату в Україні. Підприємства, які виробляють чавун, сталь та прокат, зосереджені у трьох частинах країни: Придніпров’ї, Приазов’ї та на Донбасі. В їх межах склалися окремі центри розвитку чорної металургії.

Центри чорної металургії, що склалися у Придніпров’ї, нині виробляють близько 75 % чавуну та сталі України. Вони зорієнтовані на власні запаси сировини: залізних та марганцевих руд. У Придніпров’ї сформувалися такі великі центри чорної металургії: Дніпро (до 2016 р. - Дніпропетровськ), Новомосковськ, Кам’янське (до 2016 р. - Дніпродзержинськ), Запоріжжя, Кривий Ріг та Нікополь. Металургійні підприємства Придніпров’я є власністю різних компаній. Після приватизації металургійний комбінат м. Кривого Рогу належить найбільшій металургійній компанії світу ArcelorMittal, що зареєстрована у Люксембурзі. Дніпровський металургійний комбінат належить міжнародній компанії «Євраз Груп» зі штаб-квартирою у Москві. Приватній компанії «Інтерпайп» належать відкритий у 2012 р. у м. Дніпрі сучасний електросталеплавильний завод та Новомосковський трубний завод. Частина підприємств є колективною власністю.

У Приазов’ї діють потужні металургійні підприємства Маріуполя, які дають близько 20 % продукції чорної металургії країни. Один з них - «Азов- сталь» — найбільший металургійний комбінат України (мал. 101). Приазовський район сформувався на перетині транспортних шляхів сполучення, якими завозиться необхідна для переробки сировина: залізні та марганцеві руди - з Придніпров’я, коксівне вугілля та флюсові вапняки - з Донбасу. Металургійні підприємства Маріуполя є приватною власністю найбільшої гірничо-металургійної холдингової компанії «Метінвест». Окрім України її металургійні підприємства працюють в Італії, Великій Британії та Болгарії. Металургійні підприємства «Метінвесту» в Україні виробляють та експортують плоский, сортовий та фасонний прокат, труби для теплових мереж, труби загального призначення. В останні роки для європейських замовників освоєно виробництво атмосферостійкого прокату, що не зазнає корозії, яка виникає через зовнішні природні чинники. Крім того, випускається оцинкований рулонний прокат, що його використовують при виробництві легких будівельних тонкостінних конструкцій. Для будівництва виробляють віконні профілі та водостічні системи, які експортуються до країн Східної Європи та Близького Сходу.

1. Дайте господарську оцінку сировинної бази для розвитку чорної металургії України. 2. З'ясуйте, у яких частинах України склалися вдалі поєднання різних видів необхідної для розвитку чорної металургії сировини. 3. Спрогнозуйте, де в Україні сформувалися райони найбільшої концентрації підприємств чорної металургії. На якій місцевій сировині вони працюють? Яку необхідну для роботи металургійних підприємств сировину довозять?

Мал. 101. Металургійний комбінат «Азовсталь»

Центри чорної металургії Донбасу склалися на основі родовищ коксівного вугілля та флюсових вапняків (мал. 102). Залізні та марганцеві руди сюди довозять з Придніпров’я.

Мал. 102. Чорна металургія України

На Донбасі виникли такі центри чорної металургії: Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ, Луганськ, Краматорськ, Кадіївка (до 2016 р. - Стаханов), Харцизьк. У минулому цей район давав третину продукції чорної металургії України. Серед них на підконтрольній Україні території залишився лише Краматорський металургійний завод. Інші підприємства через бойові дії та порушення транспортного сполучення й технологічних процесів частково або повністю зупинено. Так, Алчевський металургійний комбінат, який належить транснаціональній компанії «Індустріальний Союз Донбасу», скоротив виробництво на 87 %. На неповну потужність працюють підприємства «Метінвесту», Єнакіївський та Макіївський металургійні заводи, Харцизький трубний завод. Зовсім припинено роботу Донецького металургійного заводу, який належить російській групі «Донецьксталь». Тому нині на Донецький металургійний район припадає лише близько 5 % виробництва чавуну і сталі країни.

Переробна металургія займається виплавлянням вторинних металів з металобрухту. Її центри зорієнтовані на основного споживача металу - машинобудування. Така металургія представлена у великих центрах машинобудування: Києві, Львові, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі.

Проблеми чорної металургії України. Як експортно орієнтована галузь, чорна металургія України дуже залежна від коливань попиту та пропозиції на сталь та прокат на світовому ринку. Останнім часом у нашої держави з’явилися серйозні країни-конкуренти у цьому виробництві: насамперед Китай, Індія та Південна Корея. Для набуття конкурентоспроможності продукції чорна металургія України потребує подальшого технічного та технологічного переоснащення підприємств, що дасть змогу, з одного боку, знизити її собівартість, з іншого - опанувати випуск нових високоякісних видів сталі та прокату.

Завдяки виведенню з експлуатації мартенівських печей потужних металургійних комбінатів дещо поліпшилася екологічна ситуація у великих металургійних районах України. Використання пиловугільного палива у доменному виробництві дало змогу заощадити як паливо природний газ. Водночас українська чорна металургія залишається достатньо енерго- та ресурсозатратною. Слід розширювати застосування металобрухту замість залізної руди, що заощадить вичерпні природні ресурси.

Окрім того, залагодження військового конфлікту на Донбасі уможливить поновлення обсягів виробництва на довоєнному рівні.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Охарактеризуйте значення чорної металургії у національному господарстві України. 2. Оцініть сировинну базу для розвитку чорної металургії в нашій державі. Покажіть на карті основні басейни та родовища необхідної для розвитку даного виробництва сировини. 3. Порівняйте чинники, що вплинули на формування центрів чорної металургії у Придніпров'ї, Приазов'ї та на Донбасі. 4*. Як змінилася чорна металургія України під впливом науково-технічного прогресу? 5*. Чим можна пояснити той факт, що більшість підприємств чорної металургії України, що використовують електродуговий спосіб плавлення сталі, розташовані у Придніпров'ї? 6*. Чому модернізація чорної металургії в Україні має важливе значення для подальшого розвитку усього господарства країни?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити