Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

Розділ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1 ТРАНСПОРТ

§ 39. ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

Пригадайте! 1. Як часто ви користуєтеся міжміськими видами транспорту та якими саме й чому? 2. Які види міського транспорту працюють у вашому місті або обласному центрі? 3. У якій країні й коли виникли перші залізниці (з уроків історії)? 4. Які магістральні транзитні трубопроводи перетинають територію України?

Структура транспортної системи України. Україна належить до держав з густою транспортною мережею. Транспорт є важливою складовою її національного господарства, яка забезпечує виробничі зв’язки між окремими регіонами країни, а також здійснює перевезення пасажирів. В Україні є практично усі види транспорту: наземні (залізничний, автомобільний, трубопровідний, електронний), водні (морський, річковий), повітряний (авіаційний). За протяжністю доріг переважають автошляхи: їх прокладено в України 163 тис. км, з яких переважна більшість - з твердим покриттям (мал. 161). За протяжністю автодоріг Україна посідає 32-ге місце у світі та 10-те серед країн Європи (0,2 % автодоріг світу). Трубопровідні шляхи представлено газо-, нафто- та нафтопродуктопроводами. За їх загальною протяжністю (45,6 тис. км) Україна 5-та у світі й поступається лише таким гігантам за площею, як США, Росія, Канада та Китай. У нашій державі також склалася розгалужена мережа залізниць, загальною протяжністю близько 21 тис. км, майже половина яких електрифікована. За протяжністю залізниць Україна на 15-му місці у світі і 4-му серед країн Європи. В Україні також створена мережа аеропортів, морських та річкових шляхів сполучення. Крім того, прокладено майже 22,5 тис. км магістральних та міждержавних ліній електропередачі (ЛЕП) різної напруги. Через ЛЕП великої напруги (750 - 1 500 кВ) українська електроенергія йде на експорт.

Мал. 161. Протяжність шляхів сполучення в Україні, тис. км, 2015 р. (за даними Державної служби статистики України)

Проаналізуйте за діаграмами структуру протяжності шляхів сполучення, а також частку різних видів транспорту України в обсязі вантажних та пасажирських перевезень. Поясніть причини різних показників видів транспорту.

Роль різних видів транспорту не однакова в обсязі перевезення вантажів та пасажирів. 82,7 % обсягу перевезень вантажів та 99,8 % пасажирів забезпечують два види транспорту: залізничний (є лідером за вантажними перевезеннями) та автомобільний (домінує в пасажироперевезеннях). Помітна роль трубопровідного транспорту в обсязі перевезення вантажів (16,2 %), але лише певних видів (мал. 162). Поволі зростає роль авіаційного транспорту в перевезенні пасажирів. Проте через високу собівартість польотів частка цього виду у перевезенні вантажів є незначною. Значення водних видів транспорту (особливо річкового) незначне.

Мал. 162. Частка різних видів транспорту України в обсязі вантажних та пасажирських перевезень, млн км, 2015 р.

Вигідне географічне положення України зумовлює проходження її територією міжнародних транспортних коридорів (МТК) - магістральних транспортних комунікацій різних видів з відповідною інфраструктурою, які забезпечують міждержавні перевезення за напрямками їх найбільшої концентрації.

Залізничний транспорт. Основною частиною транспортної системи України є залізничний транспорт. Його діяльність сприяє нормальному функціонуванню всіх виробництв, соціальному й економічному розвитку та зміцненню обороноздатності держави, забезпечує міжнародне співробітництво країн. Залізниці здійснюють значні обсяги перевезень як вантажів, так і пасажирів на значні відстані, тому вирізняються найбільшим вантажо- та пасажирообігом.

Перша залізниця на території України довжиною 97,6 км була прокладена у 1861 р. й з’єднала міста Львів та Перемишль (нині - територія Польщі). Через 4 роки з’явилася нова залізнична гілка Одеса - Балта довжиною 213 км, яка з’єднала найбільший у ті часи хлібний порт Європи з хліборобськими районами. Ще через рік Львів було з’єднано залізницею з Чернівцями та Яссами (Румунія). А у 1870 р. залізниця від Балти дійшла до Києва. Активно будували залізниці в нашій державі у першій половині ХХ ст., і в цілому їх мережа склалася вже у той час і мало змінювалася пізніше.

Залізнична мережа - сукупність усіх залізниць, що їх експлуатують у країні та регіоні.

Розтлумачте різницю між поняттями «обсяг перевезень» та «вантажообіг» («пасажирообіг»). Поясніть, чому інші види транспорту поступаються залізничному за показниками вантажо- та пасажирообігу?

Окрім загальної протяжності залізниць більше уявлення про ступінь її розвитку дає густота залізничної мережі (мал. 163). Це ступінь насиченості території дорогами, яка обчислюється як відношення протяжності залізниць до загальної площі території, й вимірюється у км/тис. км2. Середня густота залізниць в Україні становить 34,8 км/тис. км2. Це у 2-3 рази менше, ніж у більшості країн Європи (Німеччина - 130,4 км/тис. км2, Бельгія - 115,1 км/тис. км2, Італія - 80,3 км/тис. км2), але це значно перевищує показники Росії - 5 км/тис. км2, США - 3 км/тис. км2, Китаю - 2 км/тис. км2. Густота залізниць неоднакова в межах України. Найбільшою їх густотою вирізняються східні (Донецька область - 62,5 км/тис. км2) та західні (Львівська та Чернівецька області - відповідно 60 та 57,7 км/тис. км2) частини держави. До найменших показників густота залізниць спадає у північній (Чернігівська область - 28 км/тис. км2) та південній (Крим - 23,9 км/тис. км2 та Херсонська область - 16,1 км/тис. км2) частинах країни.

Нині усі залізниці перебувають у власності державного підприємства «Укрзалізниця», яке було створене у 1991 р. й об’єднує 1 684 залізничних станцій, деякі з них є залізничними вузлами. Ця організація є монополістом у сфері залізничних перевезень в Україні. «Укрзалізниця» складається з 6 окремих залізниць. Найстаріша з них «Південно-Західна залізниця», створена у 1878 р. Вона обслуговує північну та частково центральну частини України. Там великими вузловими станціями є Жмеринка, Козятин, Шепетівка, Коростень, Новоград-Волинський, Київ, Ніжин, Бахмач, Конотоп. Львівська залізниця обслуговує західні області України. Найбільшими залізничними вузлами там є Львів, Ковель, Здолбунів, Сарни, Чоп. Східні регіони України обслуговують Південна та Донецька залізниці з великими вузловими станціями Лозова, Кременчук, Куп’янськ, Дебальцеве. Центральні та південні частини України контролюють Придніпровська та Одеська залізниці з такими вузлами, як Знам’янка, П’ятихатки, Синельникове, Джанкой.

1. Поясніть причини неоднакової густоти залізниць у річних частинах України. 2. Поясніть причини різниці густоти залізниць нашої держави та інших країн Європи, а також Росії, США, Китаю.

Мал. 163. Транспорт України

Найважливіші внутрішні залізничні магістралі: Донбас - Кривий Ріг, Київ - Львів, Львів - Одеса, Харків - Нижньодніпровськ - Херсон. Вихід до європейських країн здійснюється через лінії: Володимир-Волинський - Катовіце (Польща), Львів - Краків (Польща), Чоп - Прага (Чехія), Чоп - Будапешт (Угорщина). Залізнична поромна лінія Чорноморськ - Варна дає вихід на Балкани.

Значною проблемою залізничного транспорту була його екологічність. Її вдалося розв’язати за рахунок електрифікації залізниць. Водночас залишається невисокою пропускна спроможність трас, що суттєво знижує швидкість руху. На залізничному транспорті України впроваджується рух пасажирських поїздів із підвищеною швидкістю (до 160 км/год), однак при цьому слід вирішити проблему розподілу мережі на вантажні та пасажирські лінії.

Автомобільний транспорт. Автомобільний транспорт є важливою складовою транспортної системи України. Він виник в нашій країні на початку ХХ ст. Хоч автомобільний транспорт є лідером за обсягом перевезень пасажирів у нашій державі, проте він суттєво поступається за пасажирообігом залізничному та авіаційному транспорту, а через низьку вантажопідйомність (до 23 - 30 т) - за вантажообігом залізницям та трубопроводам. Водночас основними перевагами автотранспорту є його швидкість та здатність підвозити вантажі «від воріт до воріт».

Мережа автошляхів у нашій країні досить розвинута. Найбільш інтенсивно вони будувалися у 60 - 70-х рр. ХХ ст. Процес розширення мережі доріг та поліпшення їх якості триває постійно. Адже розвиток автомобільних шляхів загального користування ще відстає від темпів автомобілізації країни. За умовами пересування та доступу до них транспортних засобів автомобільні дороги поділяють на 5 категорій: від І-а (автобан) до V. На визначення категорії автодороги впливають кількість та ширина смуг, наявність твердого покриття та його якість. Усе це визначає середню швидкість руху. Категорії автобану в Україні відповідає дорога Київ - Бориспіль (мал. 164).

Майже третину усіх автомобільних доріг України становлять дороги державного значення, решта - місцевого значення. Дороги державного значення, в свою чергу, поділяються на міжнародні, національні, регіональні та територіальні. Близько 5 % усіх автодоріг нашої держави становлять міжнародні дороги. Вони суміщаються з МТК та входять до Європейської мережі автомобільних доріг й забезпечують міжнародні автомобільні перевезення. Їх позначають літерою «М», а основні дороги Європи - літерою «Е». Основні дороги в напрямку захід - схід закінчуються на 0 (Е20, Е30 … Е90), проміжні мають на кінці індексу парну цифру (Е12, Е18 … Е94). Основні дороги в напрямку північ - південь закінчуються на цифру 5 (Е05, Е15 … Е95), проміжні мають на кінці непарну цифру (Е01, Е03 … Е93). Через Україну проходить 19 європейських автошляхів, серед яких 5 основних: 2 широтного та 3 меридіонального напрямків.

Найдовшим є європейський маршрут E40. Його довжина із заходу на схід сягає 8 500 км. Він починається у французькому місті Кале, проходить через 5 країн Європи, Росію, 5 країн Азії до державного кордону Казахстану з Китаєм. Територією України проходить містами Львів - Рівне - Житомир - Київ. З меридіональних доріг важливим є європейський маршрут E95, довжиною 1790 км. Він починається у Санкт-Петербурзі (Росія), проходить через Гомель (Білорусь), потім крізь українські міста Чернігів - Київ - Умань - Одеса. Далі шлях проходить поромом через Чорне море й завершується у Туреччині.

Важливим МТК проходить європейський маршрут E85 загальною протяжністю 2 300 км. Він починається в литовській Клайпеді і закінчується у грецькому Александруполісі. В Україні проходить містами Ковель - Луцьк - Дубно - Кременець - Тернопіль - Чернівці й далі у бік Румунії.

Мал. 164. Автобан Київ - Бориспіль

З міжнародних доріг найважливішими є Київ — Харків - на Росію (М03), Київ - Львів - Чоп (М06), Київ - Ковель - на Польщу (М07), Одеса - Рені - на Румунію (М15), Одеса - Чорноморськ (М27).

Національні дороги позначаються літерою «Н». Їх частка - майже 3 % від загальної довжини доріг України. Вони суміщені з національними транспортними коридорами і з’єднують Київ з адміністративними центрами областей, великі промислові і культурні центри - з міжнародними автомобільними дорогами. Регіональні дороги («Р») сполучають між собою області та найважливіші об’єкти національної культурної спадщини, курортні зони - з міжнародними та національними автомобільними дорогами. Таких доріг є більш ніж 4,5 %. Майже 16 % автодоріг в Україні - територіального значення («Т»). Вони сполучають адміністративні центри областей з районними центрами, містами обласного значення, міста обласного значення - між собою та адміністративні центри районів - між собою.

Автомобільний транспорт України інтегрується у високорозвинуту міжнародну автомобільну комунікаційну систему, яка сполучає європейські країни з державами Південно-Західної та Центральної Азії.

Водні види транспорту. Сприятливі умови для розвитку в Україні мають водні види транспорту, але останнім часом їх роль у перевезеннях вантажів та пасажирів різко скоротилася. Морський транспорт в Україні для здійснення регулярного сполучення бере початок з ХVIII ст. Протягом ХІХ - ХХ ст. його значення залишалося важливим. Однак починаючи із середини 80-х рр. ХХ ст. частка морських перевезень неухильно скорочувалася. Якщо у 1955 р. морський транспорт перевозив 28,7 млн пасажирів та 56,5 млн тонн вантажів, то у 2015 р. - лише 3,3 млн тонн вантажів, а кількість пасажирів була дуже незначною.

У морських перевезеннях виокремлюють два види: міжнародні та каботажні. Міжнародні морські перевезення з України здійснюються у 125 країн світу.

Каботаж - плавання вантажного або пасажирського судна між портами однієї країни.

Якщо каботажне плавання відбувається між портами одного моря, це малий каботаж (наприклад, Одеса - Миколаїв), якщо в межах однієї країни, але між портами різних морів - великий каботаж (зокрема, Херсон - Маріуполь). В Україні працюють 19 морських портів, які приписані до трьох морських пароплавств: Чорноморського, Торгового флоту Донбасу (у минулому - Азовське пароплавство) та Українського Дунайського. Чорноморське пароплавство найстаріше в Україні. Його історія почалася з першої половини XIX ст. Його портами є Білгород- Дністровський, Чорноморськ, Одеса, Южне, Миколаїв, Херсон, Скадовськ, Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія.

Найбільшим морським портом України за обсягом вантажів та потоком пасажирів є Одеса (мал. 165). Щороку Одеський порт приймає понад 28 млн тонн вантажів, а потужність порту ще на 10 млн тонн більша. Одеський морський порт нині складається з кількох гаваней. У порту працюють близько 100 портальних кранів. Порт має 8 км причалів, реконструйований морський вокзал та готель, що стоїть у морі. Після анексії Криму Росією у 2014 р. в Одесі була створена база військово-морського флоту України. Одеса також - найстаріший (діє з 1794 р.) порт України на Чорному морі. На початку ХІХ ст. був другим за значенням портом Російської імперії (після Санкт-Петербурга).

Мал. 165. Одеський морський порт

Для розвантаження морського порту Одеси було збудовано поряд два аванпорти: у 1958 р. в 30 км на південь - Чорноморськ (до 2016 р. - Іллі- чівськ), а у 1978 р. в 47 км на схід - Южне. Чорноморськ став другим за потужністю після Одеси морським портом України. Він приймає щороку до 20 млн тонн вантажів. Там працюють 28 причалів довжиною 5,5 км, оснащені сучасним перевантажувальним обладнанням: портальними кранамивантажопідйомністю 5 - 40 т, тягачами, автомобільними кранами. Є буксири, плавучі крани, танкери, нафтосміттєзбиральники, плавучий зерноперевантажувач, катери. З Чорноморська починаються поромні переправи Чорноморськ - Варна (Болгарія), Чорноморськ - Поті (Грузія). Южне спеціалізується на прийомі рідких хімічних речовин. Біля нього збудований нафтовий термінал, з якого починається нафтопровід Одеса - Броди.

Торговий флот Донбасу здійснює морські перевезення з портів Азовського моря. Пароплавство там почалося із середини ХІХ ст. Його найбільшим портом став Маріуполь. Ще недавно це був третій за вантажопотоками морський порт України. Через нього щороку проходило понад 12 млн тонн вантажів. Унаслідок переорієнтації російських вантажів на внутрішні порти Російської Федерації переробка транзитних вантажів у морському порту Маріуполя зменшилась майже у 64 рази і становила у 2015 р. лише 8,3 тис. тонн. Порт обладнаний потужними портальними кранами та криголамом. Довжина причалів - 3,2 км. Іншими українськими портами на Азовському морі є Бердянськ, Генічеськ, Керч.

Україна має також три морські торговельні порти у нижній течії річки Дунай, які підпорядковані компанії «Українське Дунайське пароплавство», яке бере початок із середини ХХ ст. Його портами є Ізмаїл, Рені та Усть- Дунайський (у місті Вилкове). Через них проходять вантажопотоки з при- дунайських країн Європи.

Значення річкового транспорту в Україні різко знизилося. Якщо у 1980 р. річковий транспорт перевозив 24,8 млн пасажирів та 51,3 млн тонн вантажів, то у 2015 р. відповідно лише 0,6 млн людей та 3,2 млн тонн товарів. Судноплавними річками є Дніпро та його деякі притоки (Десна, Горинь, Тетерів, Рось, Сула, Псел, Самара, Інгулець), Південний Буг, Дністер, Тиса. Найбільшою річковою судноплавною компанією в Україні є «Укррічфлот». До її складу входять 5 річкових портів: Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Херсон та Миколаїв.

Повітряний транспорт. Через високу собівартість послуг повітряний (авіаційний) транспорт зорієнтований переважно на перевезення пасажирів. Перші регулярні пасажирські перельоти в Україні почалися у 1924 р. за двома маршрутами: Київ - Полтава - Харків та Харків - Єлисаветград (нині - Кропивницький) - Одеса. Найвищого показника обсягу пасажирських перевезень авіаційний транспорт в Україні досяг у середині 80-х рр. ХХ ст. - 12,6 млн пасажирів. У 2000 р. через економічну кризу кількість людей, які скористалася авіаційним транспортом, скоротилася в 10 разів. Нині цей комфортний вид транспорту знову набирає оберти. Так, у 2015 р. він перевіз 6,3 млн пасажирів, що становить близько 0,2 % усього пасажиропотоку. Хоча об’єм пасажирських перевезень незначний, але через велику дальність польотів повітряний транспорт має значний пасажирообіг, поступаючись в Україні за цим показником лише залізницям. Окрім пасажирів авіація перевозить термінові вантажі, виконує деякі сільсько- та лісогосподарські роботи.

Поміркуйте, які причини призвели до скорочення значення водних видів транспорту в перевезеннях вантажів і людей.

В Україні працює 19 авіакомпаній, які надають послуги пасажирських перевезень: регулярних та чартерних. Найбільшим авіа- перевізником в Україні є приватна авіакомпанія «Міжнародні авіалінїі України». Вона має парк літаків Boeing-737 та Embraer-190.

Базовими є міжнародні аеропорти Бориспіль та Київ. Аеропорт Бориспіль - найбільший та єдиний в Україні аеропорт, що виконує трансконтинентальні перельоти (мал. 166). Розташований в 29 км на схід від Києва. Обсяг перевезень пасажирів зростає й нині становить 7,3 млн осіб на рік. Аеропорт «Київ» розміщений у межі міста, у 8 км на південний схід від центра Києва. Суттєво був розширений у 2012 р. Обсяг перевезень пасажирів зріс й становить понад 1 млн осіб на рік. На території аеропорту розташований найбільший в Україні авіаційний музей, де просто неба представлено зразки цивільної та військової авіатехніки.

В Україні існує 63 аеропорти різного призначення. Серед них 15 мають статус міжнародного. Окрім «Борисполя» та «Києва» значний обсяг перевезень пасажирів мають аеропорти «Одеса» (950 тис. осіб на рік), «Львів» (понад 570 тис. осіб), «Харків» (374 тис. осіб), «Дніпро» (346 тис. осіб), «Запоріжжя» (128 тис. осіб). Міжнародні лінії пов’язують Україну з країнами Європи, Америки, Азії та Африки.

Трубопровідний транспорт. Перші трубопроводи на території України було прокладено в Прикарпатті у 1924 р. У 60 - 80-х роках ХХ ст. в Україні в цілому склалася сучасна система трубопроводів, більша частина яких належить до найбільш протяжних у світі й спрямованих на транзит російських газу та нафти до країн Європи. Тоді було прокладено нафтопровід «Дружба» (загальна протяжність 5 200 км), газопроводи «Союз» (відповідно загальна протяжність 2 750 км, з них в Україні - 1 568 км) і «Прогрес» (відповідно 4 451 км та 1 160 км). На межі ХХ та ХХІ ст. був введений в експлуатацію внутрішньодержавний нафтопровід Одеса - Броди (674 км). Він уможливлює створення Євро-Азійського нафтотранспортного коридору, який міг би переміщувати нафту з Каспійського регіону, Середньої Азії та Кавказу в Україну, а в перспективі - до країн Європи. Морський нафтовий термінал «Южне» може приймати танкери одночасно для завантаження та розвантаження.

Мал. 166. Термінал D аеропорту Бориспіль

Вам уже відомо, що Україна є найбільшим у світі транзитером природного газу й нафти, що забезпечується наявністю значної мережі трубопровідних шляхів. Цей вид транспорту є найбільш ефективним для перевезення рідких та газуватих вантажів на значні відстані. Він є третім за обсягом перевезень та другим (після залізниць) за вантажообігом видом транспорту в Україні. Операторами транспортування нафти в Україні є компанія «Укртранснафта», природного газу - «Укртрансгаз».

В Україні працює єдиний амоніакопровід Тольятті (Росія) - Одеса, який належить до газотранспортної мережі України. Він є п’ятим за протяжністю у світі (2 447 км, з яких в Україні - 1 021 км). Цей трубопровід призначений для транспортування рідкого амоніаку під тиском 35 атм для переробки на Одеському припортовому заводі. Почав працювати у 1979 р., коли вступив у дію його перший відрізок Горлівка - Одеса. Через 2 роки був подовжений на територію Росії. Задля безпеки амоніакопровід прокладений на глибині, вдвоє більшій, ніж нафтопроводи - 1,4 м, розташований не ближче, ніж за 1 км від населених пунктів та через кожні 5 км обладнаний автоматичними аварійними кранами.

Діють нафтопродуктопроводи, наприклад Кременчук - Лубни - Київ.

Проблеми і перспективи розвитку транспорту в Україні. Сьогодні транспортний сектор економіки України у цілому задовольняє лише базові потреби економіки та населення у перевезеннях (мал. 167).

Мал. 167. Вантажо- та пасажирообіг різних видів транспорту в Україні, 2015 р. (за даними Державної служби статистики України)

Рівень безпеки, показники якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів, енергоефективності, техногенного навантаження на довкілля не відповідають сучасним вимогам. Залишається низьким рівень сервісного обслуговування пасажирів, недостатньо використовуються наявний транзитний потенціал і вигідне географічне положення країни. Спостерігається відставання в розвитку транспортної інфраструктури. Мало запроваджується транспортно-логістичних технологій, які спрямовані на пошук та організацію найбільш раціональних напрямків перевезень. Недостатньо розвинута система мультимодальних перевезень, коли транспортування одного й того самого виду вантажів або пасажирів відбувається послідовно різними видами транспорту. Це потребує стикування у часі графіків роботи різних перевізників. Також низьким є рівень контейнеризації вантажів, що зумовлює високу частку транспортних витрат у собівартості продукції.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Яке значення має транспорт для розвитку національного господарства України? 2. Охарактеризуйте структуру транспортної системи України. Оцініть місце різних видів транспорту у ній. 3. Дайте характеристику сучасному стану розвитку залізничного транспорту в Україні 4. Порівняйте рівень розвитку та географію залізничного та автомобільного транспорту Е Україні. 5. Покажіть на карті найбільші морські та річкові порти, аеропорти та трубопроводи на території нашої держави. 6. Які існують проблеми розвитку транспорту в Україні? 7*. Як окремі види транспорту впливають на довкілля та комфортність життя людини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити