Підручник Географія 9 клас - С. Г. Кобернік - Абетка 2017

Розділ IV ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 2 ТОРГІВЛЯ

§ 42. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ

Пригадайте! 1. Товари з яких країн світу найчастіше ви бачите на полицях магазинів та на ринку? 2. Яку продукцію первинного та вторинного секторів господарства Україна вивозить на світовий ринок? 3. Які види послуг одержує Україна від інших країн?

Обсяги та структура експорту та імпорту товарів України. Основною формою зовнішньоекономічних зв’язків України є зовнішня торгівля. Її обсяги та структура товарів через ряд причин суттєво змінилися із часом. Нині в Україні здійснюють зовнішню торгівлю товарами в експорті 14,7 тис. підприємств, в імпорті - 22,3 тис. (мал. 174).

Мал. 174. Структура зовнішньої торгівлі товарами та послугами України

У 2015 р. загальна вартість українського товарного експорту становила $38,1 млрд, що на 29,3 % менше порівняно з попереднім роком. Імпорт товарів в Україну також суттєво скоротився (на 31,1 %) і становив $37,5 млрд. Проте, за результатами року, торговельний баланс зовнішньої торгівлі був активним: +$ 0,6 млрд (мал. 174). На формування активного балансу вплинули окремі товарні групи: чорні метали, зернові культури, рослинні олії, руди, шлак і зола, насіння і плоди олійних рослин та деревина і вироби з неї.

Протягом останніх років основні позиції українського експорту залишились майже незмінними. Український товарний експорт орієнтований переважно на металопродукцію, аграрну продукцію та залізорудну сировину (понад 55 % вартості) (мал. 175). У структурі товарного експорту у 2015 р. переважали чорні метали - 21,2 % від загального обсягу експорту, зернові культури - 15,9 %, жири та олії тваринного або рослинного походження - 8,7 %, руди, шлак і зола - 5,8 %, електричні машини - 5,2 %, механічні машини - 5,1 % та насіння і плоди олійних рослин - 3,9 %. У 2015 р. збільшився експорт окремих товарів: бурякового цукру та суден - у 15,8 раза, рафінованої міді - на 78,3 %, свинини - у 2,1 раза, м’яса великої рогатої худоби - на 11,7 %, цигарок - на 10,4 %, виноградних вин - на 8,7 %. Водночас зменшилися поставки нафтопродуктів (на 77,2 %), електроенергії (на 69,2 %), металургійної продукції (чавуну, феросплавів, прокату та труб з чорних металів), телевізорів, мінеральних азотних добрив, лікарських засобів, зерна (кукурудзи, ячменю, пшениці), продукції харчової промисловості (хлібобулочних, борошняних та кондитерських виробів, молочних продуктів, соняшникової олії.

Мал. 175. Структура експорту товарів із України

Мал. 176. Структура імпорту товарів в Україну

У структурі імпорту товарів в Україну значна частка традиційно припадає на паливні ресурси (29 %), машини та обладнання (21 %), а також продукцію хімічної промисловості (9,2 %). У 2015 р. спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: мінеральних добрив з умістом двох чи трьох поживних елементів (на 25,6 %), азотних мінеральних (на 21,2 %), марганцевих руд та їх концентратів (на 16,1 %), зернозбиральних комбайнів (на 11,6 %), коксу (на 10,1 %). Разом з тим, зменшилися поставки енергоносіїв (газу природного, кам’яного вугілля, нафти та нафтопродуктів), машин (легкових та вантажних автомобілів, машин для обробки ґрунту, тракторів, телевізорів), лікарських засобів, шин для автобусів та вантажних автомобілів, бавовняних тканин, тютюнових виробів, риби (свіжої, охолодженої та мороженої), кукурудзи (мал. 176).

Структура зовнішньої торгівлі товарами України

Виробництва

Продукція ескпорту

Продукція імпорту

1

Сільське господарство2

Лісове господарство3

Видобувна промисловість4

Електроенергетика5

Металургійне виробництво6

Хімічне виробництво7

Виробництво деревини, паперу8

Виробництво машин та устаткування9

Виробництво тканин, одягу, взуття10

Виробництво харчових продуктів, напоїв1. На основі тексту підручника та аналізу тематичних карт заповніть таблицю. 2. Поясніть тенденції у зміні структури експорту та імпорту товарів у зовнішній торгівлі України, що спостерігаються в останні роки.

Найактивніше в Україні здійснюють експортно-імпортні операції підприємства Києва, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Запорізької, Одеської, Львівської, Харківської та Полтавської областей.

Основні країни-партнери у зовнішній торгівлі товарами України. Зовнішньоторговельні операції з товарами у 2015 р. Україна здійснювала з партнерами із 217 країн та територій світу. Експортували товари до 191 країни світу, імпортували - із 201 країни. Основним торговельним партнером України у 2015 р. був Євросоюз, частка якого в українському експорті становила 34,1 %, імпорті - 40,9 %.

Мал. 177. Основні торговельні країни- партнери України (за вартістю експорту)

Частка країн ЄС порівняно з 2013 р. зросла відповідно в 1,3 та 1,2 раза. Основними торговельними партнерами У країни серед країн ЄС є Німеччина (6,72 % обігу товарів та послуг), Польща (5,05 %) та Італія (3,47 %).

Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Італії (чорні метали, зернові культури, жири та олії) та Польщі (чорні метали, машини, руди, шлак і зола) - по 5,2 % від загального обсягу експорту, Німеччини -3,5 % (машини, одяг, тканини), Іспанії - 2,7 % (зернові культури, жири та олії, залишки і відходи харчової промисловості) (мал. 177).

Найбільші імпортні надходження серед країн ЄС здійснювались з Німеччини - 10,6 % від загального обсягу імпорту (паливо, нафта та нафтопродукти, машини, транспортні засоби), Польщі - 6,2 % (паливо, нафта та нафтопродукти, машини, пластмаси, полімерні матеріали), Угорщини - 4,3 % (паливо, нафта та нафтопродукти, машини, пластмаси, полімерні матеріали) та Італії - 2,6 % (машини, пластмаси, полімерні матеріали, фармацевтична продукція).

Друге місце у зовнішньоторговельному обігу України посідає Росія, до якої відправлено 12,7 % від загального обсягу експорту товарів: машини, чорні метали, продукти неорганічної хімії. З Російської Федерації з імпортом надходять мінеральні палива, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, добрива (20,0 % українського імпорту).

Третє місце у зовнішньоторговельному обігу України належить Китаю, який одержує руди металів, шлак і золу, зернові культури, жири та олії (6,3 % вартості експорту). З Китаю імпортуються електричні та механічні машини, пластмаси, полімерні матеріали.

Частка країни в українському імпорті становить 10,1 %.

Помітне місце в експорті України посідають Туреччина (7,3 %: чорні метали, насіння і плоди олійних рослин, добрива), Єгипет (5,5 %: чорні метали, зернові культури, жири та олії) та Індія (3,8 %: жири та олії, машини, чорні метали).

Мал. 178. Основні торговельні країни-партнери України (за вартістю імпорту)

В імпорті України важливе місце посідають Білорусь (6,5 %: паливо), нафта і продукти її перегонки, добрива, транспортні засоби) та США (3,9 %: паливо, нафта і нафтопродукти, машини, транспортні засоби) (мал. 178).

Обсяги та структура експорту та імпорту послуг України. Зовнішньоторговельні операції з послугами у 2015 р. Україна здійснювала з партнерами із 220 країн та територій, які розташовані в усіх регіонах світу. Надають послуги іноземним партнерам 6,4 тис. українських установ, а одержують послуги від інших країн 4,9 тис. установ.

Мал. 179. Графіки обсягів зовнішньоекономічних зв'язків України, млн $ (2000 - 2015 рр.)

Експорт послуг у 2015 р. становив $9,7 млрд США, і зменшився на 15,5 % проти обсягу 2014 р., імпорт послуг - $5,5 млрд, і зменшився на 13,3 %. Активний баланс зовнішньої торгівлі послугами становив $4,2 млрд (у 2013 р. також був активним - $6,7 млрд). На формування позитивного сальдо вплинули в основному обсяги транспортних послуг (трубопровідні, морські, залізничні, авіаційні перевезення), у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг, з переробки матеріальних ресурсів. У структурі імпорту послуг переважають транспортні послуги (20,9 %), державні та урядові послуги (19,1 %), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (15,8 %), ділові (13 %), туристичні послуги (10,8 %), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (9,9 %) (мал. 179).

Основні країни-партнери України у наданні послуг. Основним партнером України у сфері послуг є Європейський Союз: його частка в експорті послуг становить 30,1 %, в імпорті - 49,8 % (мал. 180, 181).

Серед країн ЄС найбільше послуг від України одержують Велика Британія (5,7 % від загального обсягу експорту послуг: послуги транспорту, комп’ютерні, професійні та консалтингові, послуги дослідження та розробки), Німеччина (4,6 %: послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, повітряного та автомобільного транспорту, комп’ютерні, професійні та консалтингові послуги) та Кіпр (2,6 %: послуги залізничного та морського транспорту, пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, професійні та консалтингові).

Найвагоміші обсяги послуг серед країн ЄС одержувалися Україною від Великої Британії (13 % від загального обсягу імпорту послуг: фінансові, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, повітряного транспорту), Німеччини (9,7 %: послуги повітряного транспорту, державні та урядові, професійні та консалтингові, комп’ютерні, послуги зі страхування), Кіпру (5,2 %: послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, з подорожами, послуги морського транспорту, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності) та Нідерландів (2,5 %: послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, професійні та консалтингові, повітряного транспорту, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності).

Мал. 180. Основні країни-партнери України з надання послуг (за вартістю їх експорту)

Мал. 181. Основні країни-партнери України з надання послуг (за вартістю їх імпорту)

Серед інших країн значна частка українського експорту та імпорту послуг припадає на Росію: відповідно 31,2 % та 11,8 %. Україна надає Росії послуги трубопровідного транспорту, телекомунікаційні, залізничного транспорту, наукові та технічні, повітряного транспорту. Натомість наша держава одержує від Росії телекомунікаційні послуги, залізничного транспорту, послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища, пов’язані з фінансовою діяльністю.

На Швейцарію припадає 7,9 % експорту та 4,2 % імпорту послуг України. Країна одержує від нашої держави послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, інші допоміжні та додаткові транспортні послуги, зокрема морського транспорту, комп’ютерні, професійні та

консалтингові послуги. Україна від Швейцарії одержує роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, професійні та консалтингові, телекомунікаційні, державні та урядові, пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги морського транспорту.

Значна роль в українському експорті та імпорті послуг належить США: відповідно 6,8 % та 8,8 %. Україна надає США комп’ютерні послуги, повітряного транспорту, інформаційні, професійні та консалтингові послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю. Одержує державні та урядові послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, професійні та консалтингові послуги.

Серед країн, що надають достатню кількість послуг Україні, вирізняються також Туреччина (3,5 % від загального обсягу експорту послуг: послуги, пов’язані з подорожами, повітряного, морського транспорту) та Китай (2,3 %: послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, наукові та технічні, морського транспорту).

Найсуттєвіше збільшення експорту спостерігалося у обсягах наданих послуг Туркменістану (за рахунок зростання послуг з будівництва) та Туреччині (послуг повітряного транспорту). Одночасно зменшилися обсяги експорту послуг Росії (за рахунок скорочення обсягів наукових та технічних послуг, залізничного транспорту, послуг з ремонту та технічного обслуговування), Німеччині (комп’ютерних послуг, повітряного транспорту) та Кіпру (комп’ютерних послуг, транспортних, пов’язаних з фінансовою діяльністю, професійних та консалтингових).

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Охарактеризуйте обсяги й структуру експорту та імпорту товарів України. 2. Назвіть основні країни-партнери України у зовнішній торгівлі товарами. 3. Охарактеризуйте обсяги й структуру експорту та імпорту послуг України. 4. Які країни Європи та світу є найбільшими партнерами України у зовнішній торгівлі послугами? 5*. Поясніть причини суттєвих змін у структурі зовнішньоекономічних зв'язків України протягом останніх десятиліть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити